המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• ברבעון האחרון של 2015 נרשמה האצת הצמיחה במשק בכל המרכיבים. חלקה הגדול נבעה מגידול מהיר ברכישות הרכבים. אנו צופים שהצמיחה תסתכם ב-2.3% בשנת 2016 בהובלה של הצריכה הפרטית, הציבורית וההשקעות בבנייה למגורים.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית לא שינוי.
• ארגון ה-OECD הוריד תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית ל-3%, בעיקר בגלל המדינות המפותחות.
• נמשכת חולשה בנתונים הכלכליים באירופה.
• ניכרת ירידה חדה ביצוא בכל המדינות הגדולות באסיה.
• עלייה באינפלציה ושוק העבודה החזק בארה"ב מזמינים העלאת הריבית. מצבו של המגזר העסקי אינו מאפשר זאת. בנסיבות אלה ה-FED צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים.
• מספר המנפיקים בארה"ב שהאג"ח שלהם נסחרות במרווח גבוה מ-10% הגיע כמעט לרמות שהיו בשיא המשבר 2009. חברות הדירוג מורידות דירוג האשראי לחברות, ללא חברות האנרגיה, בקצב שיא מאז המשבר.
קרא עוד
21/02/2016
• השכר הממוצע במשק ממשיך לצמוח בקצב יחסית גבוה, במיוחד במונחים ריאליים. עיקר הנהנים מהגידול במשרות ובשכר הנם בעלי השכר הנמוך והבינוני, מה שמגביר את הצריכה הפרטית.
• גם ההתפתחויות בסנטימנט הצרכני תומכות בגידול בצריכה.
• חל גידול בהוצאות ובהכנסות הממשלה. להערכתנו, הסיכוי להורדת מסים נוספת אינו גבוה.
• יצוא הסחורות מישראל אומנם עלה, אך הגידול משקף בעיקר את פעילותן של טבע, כיל ואינטל. ביתר הענפים היצוא ירד.
• הנתונים בארה"ב ממשיכים להצביע על חוסנו של שוק העבודה והמשך הגידול בצריכה הפרטית.
• הנתונים באירופה היו חלשים, במיוחד הייצור והיצוא.
• מתגברת הירידה ביצוא לסין משותפות הסחר העיקריות שלה.
• השוק משקף סיכוי נמוך מאוד להעלאת ריבית ה-FED השנה, אך גם סיכוי נמוך לאפשרות של הורדת הריבית. אנו מעריכים שהריבית תישאר ללא שינוי.
• הורדת הריבית לשלילית באירופה עלולה רק לערער עוד יותר את יציבותם של הבנקים. לכן, סבירות למהלך זה נמוכה להערכתנו.
• עלה הסיכוי להפעלת הכלים המוניטאריים המרחיבים ע"י בנק ישראל. עדכנו כלפי מטה את תחזית הריבית.
קרא עוד
14/02/2016
• שוק העבודה בישראל מראה סימנים של הגעה לתעסוקה מלאה. מצב זה צפוי להגביר לחצי שכר ולתמוך בצריכה הפרטית ובאינפלציה.
• נמשכת הירידה במכירות הדירות החדשות בישראל. אנו מעריכים ששוק הדיור ימשיך להתקרר.
• הרכישות בכרטיסי אשראי בישראל האיצו במחצית השנייה של השנה.
• לפי בנק ישראל, הממשלה צריכה לקצץ 14 מיליארד ₪ כדי לעמוד בתקרת ההוצאות בתקציב לשנת 2017. הקואליציה הצרה תתקשה לבצע קיצוץ בגודל זה.
• דו"ח התעסוקה האמריקאי מאשר ששוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה. עלייה בשכר הממוצע יחד עם העלייה במשך שבוע עבודה וגידול במשרות יגבירו הכנסות הצרכן ויתמכו בצריכה הפרטית.
• למרות שוק העבודה החזק, ה-FED לא צפוי להעלות את הריבית בפגישותיו הקרובות, אך ישמר את האופציה להעלאת הריבית בשלב מאוחר יותר, להבדיל מהמסר שיצא מ-BOE לפיו האפשרות של העלאת הריבית ירדה בינתיים מהפרק.
• לפי סקר ה-FED, הבנקים עומדים להקשיח תנאי האשראי לעסקים. לעומת זאת, הנתונים בפועל מראים שהאשראי הבנקאי לעסקים ממשיך להתרחב ואף בקצב מוגבר.
• האשראי הצרכני בארה"ב, במיוחד בכרטיסי אשראי, ממשיך להתרחב בקצב גבוה ויתמוך בצריכה הפרטית.
• בנסיבות הקיימות הדולר האמריקאי לא צפוי להיחלש משמעותית ביחס למטבעות העיקריים בעולם וביחס לשקל.
• יתרות המטבע של סין ממשיכות לרדת בקצב גבוה ומהוות גורם סיכון לשווקים הפיננסיים.
קרא עוד
7/02/2016
• המדד המשולב של בנק ישראל מצביע על המשך צמיחת המשק בקצב של כ-2.0%-2.5%. להבדיל מההתפתחויות בשנה האחרונה, רכיבי הצריכה הפרטית נחלשו במקצת ורכיבי הייצור והיצוא התחזקו.
• האינדיקאטורים השוטפים של הצריכה הפרטית במשק עשויים להיות מוטים כלפי מטה בגלל העלייה המשמעותית שחלה בשנה האחרונה ברכישות הצרכנים בחו"ל, בפרט באמצעות האינטרנט.
• מסתמנת האטה בגידול באשראי הצרכני שלא לדיור במשק.
• הבנקים המרכזיים חוזרים להגביר את התמיכה בפעילות הכלכלית, כאשר ה-ECB וה-BOJ צפויים לבצע צעדים מעשיים וה-FED צפוי למתן את כוונותיו להעלאת הריבית.
• בהשפעת הדיווחים על הכוונות לקצץ בתפוקת הנפט, מחיר הנפט מחק כמעט את כל הירידה מתחילת השנה. התגייסות הבנקים המרכזיים ועליית מחירי הנפט מקטינים את הסיכונים לשווקים בטווח הקצר.
• הצמיחה במשק האמריקאי מצביעה על מגמת האטה ברבעונים האחרונים במרבית המרכיבים, כולל בצריכה הפרטית.
• ביפן ניכר מומנטום שלילי במרבית האינדיקאטורים.
• דוחות החברות האמריקאיות עומדים בציפיות אך מצביעים על החלשות בפעילות. החברות ממשיכות לדווח על האטה בפעילותן בסין, אך לא על נחיתה קשה.קרא עוד
31/01/2016
• שיפור קל נרשם בסקר החברות במשק של בנק ישראל לרבעון הרביעי. הנתונים הכלכליים השוטפים מצביעים שהמשק המשיך להתרחב בקצב מתון ברבעון האחרון.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את הריבית, אך צפוי לציין שגברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה. פחתו הסיכויים להעלאת הריבית בישראל עוד השנה.
• קרן המטבע שוב הורידה את תחזית הצמיחה. חלק גדול מהעדכון ומהאכזבה מהביצועים של הכלכלה העולמית בשנת 2015 נובע מהמיתון בברזיל ורוסיה.
• נמשכת הרעה ביצוא לסין בחודשים האחרונים כפי שמדווח ע"י שותפות הסחר הגדולות שלה, מה שעלול להיות סימן להרעה נוספת במשק הסיני. לעומת זאת, בדיווחי החברות האמריקאיות שהתפרסמו לעת עתה לא ניכר ביטוי של הרעה מהותית בפעילותן בסין.
• הנתונים הכלכליים באירופה היו מעורבים אך עדיין עם נטייה חיובית.
• לאחר שה-ECB העלה את הציפיות לצעדים מוניטאריים מרחיבים נוספים בישיבתו בחודש מרץ וה-BOE אמר שזה לא הזמן להעלות את הריבית, גם ה-FED עשוי להעביר מסר מרגיע לשווקים השבוע. פחת הסיכוי לעליה נוספת של הריבית בארה"ב עד אמצע השנה.
קרא עוד
24/01/2016
• משקל הסעיפים במדד המחירים לצרכן שרשמו ירידה היה בחודשים האחרונים הגדול ביותר בחמש השנים האחרונות. למדד האחרון היה אופי דיפלציוני מובהק. הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-0%.
• למרות הגירעון הנמוך בשנת 2015, הממשלה תתקשה להגיע ליעד הגירעון השנה.
• הירידה ביחס חוב לתוצר בישראל הושגה בעיקר בגלל הפער הגדול בין הירידה במדד המחירים לצרכן, שחלקה נובעת מצעדי הממשלה, לבין העלייה במדד המחירים של התמ"ג.
• היצוא מישראל עלה בחודשים האחרונים, אך בעיקר בענפים שמתאפיינים בריכוזיות גבוהה של החברות הגדולות. ביתר הענפים היצוא ירד.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב הפתיעו לרעה, בעיקר נתוני המכירות הקמעונאיות. אנו צופים שהמכירות הקמעונאיות ימשיכו להתרחב על רקע שוק עבודה חזק וירידה במחירי הדלק. תחום הייצור צפוי להתאפיין בחולשה לאור הרמה הגבוהה של המלאים.
• החוזים בארה"ב מגלמים רק העלאת ריבית אחת ע"י ה-FED השנה.
• הנתונים הכלכליים בסין היו בסה"כ חיוביים בשבוע שעבר.
• שוק המניות המקומי מתאפיין בדפנסיביות רבה בשנים האחרונות ביחס לשווקים האחרים ונהנה מיתרון לאור המצב בשווקים.
• מכפילי הרווח של מדדי המניות בארה"ב ובאירופה ירדו לרמות הממוצעות או אף מתחתיהן של העשור האחרון.קרא עוד
17/01/2016
• מתרבים הסימנים המעידים על האטה בענף הנדל"ן בישראל.
• מימוש הסיכון הסיני, עליו הצבענו בתחזית השנתית, התרחש מהר מדי. יחד עם זאת, מהנתונים הכלכליים השונים קשה להסיק שמאחורי הירידות בבורסת סין עומדת הרעה נוספת משמעותית בכלכלתה מעבר למה שכבר היה ידוע או שהירידות מאיימות להוביל לאותה הרעה שתתפשט גם על המדינות האחרות.
• להערכתנו, סין רחוקה מהתסריט של "נחיתה קשה" והרבה יותר סביר שהצמיחה בה תמשיך להתמתן בהדרגה תוך המשך השינויים המבניים במשק. "תרחישי 2008" שהועלו בשבוע האחרון נראים לנו מוגזמים מאוד.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חיוביים, כולל הנתונים במגזר התעשייה.
• בארה"ב, המגזר התעשייתי, במיוחד סקטור היצוא, ממשיכים להיחלש. בכל הקשור לשוק העבודה ולצריכה התמונה ממשיכה להיות חיובית.
• האירועים האחרונים מחזקים את הערכתנו שה-FED יתקשה להעלות את הריבית יותר מפעמיים בשנה הקרובה.
קרא עוד
10/01/2016
• הממצאים מראים שחל שינוי במגמה בשוק השכירות. מחירי השכירות ירדו באזור המרכז. כמו כן, ירדו מחירי השכירות של הדירות החדשות. בעקבות שינוי ההערכות, הורדנו את התחזית לעליית סעיף הדיור במדד מ-2.0% ל-0.5%.
• גם בסעיף המזון צפויה התמתנות מחירים בעקבות הירידה במחירי יבוא התשומות לתעשיית המזון והצעדים הנוספים שננקטו ועוד צפויים להינקט ע"י הממשלה.
• כתוצאה מההשפעה המצטברת של הוזלת סעיף הדיור והמזון הורדנו את תחזית האינפלציה במשק ל-12 חודשים ל-0.1%.
• לפי המדד המשולב, קצב הצמיחה של המשק הואט מעט בחודשים האחרונים. ענפי הצריכה הפרטית ממשיכים להוביל את הצמיחה לעומת הענפים הקשורים ליצוא ולייצור שממשיכים לדשדש.
• ירידה בשיעור האבטלה וגידול בהשתתפות בכוח העבודה נעצרו בחודשים האחרונים. ללא עליית השכר, התייצבות שוק העבודה צפויה להאט את הגידול בהכנסה הפרטית הכוללת ואת הגידול בצריכה הפרטית.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי.
• החודש האחרון הנו אחד מהחודשים שבו נפדה סכום הכסף הגדול ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בארה"ב מאז משבר 2008. התייצבות במחירי הנפט והעלאת הריבית ע"י ה-FED עשויים להחזיר את המשקיעים אל השוק.
קרא עוד
27/12/2015
• העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בישראל בתוספת לעודף בהשקעות הישירות הזורמות אל המשק מספקים תמיכה בשקל. יחד עם זאת, בניכוי יבוא הדלק, העודף בחשבון הסחורות כמעט נעלם.
• אמירתה של נגידת בנק ישראל בשבוע שעבר עשויה להעיד שהבנק עומד להתייחס פחות אל סל המטבעות ויותר לדולר האמריקאי, מה שיכול להוביל לשינוי במדיניותו.
• תחזיות ריבית ה-FED הונמכו משמעותית, מה שלא בא לידי ביטוי בחציון התחזיות. אנו מעריכים שה-FED יעלה את הריבית רק פעמיים עד סוף שנת 2016.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר.
• ניתן לזהות שיפור בנתונים הכלכליים במדינות המתפתחות.
• אינפלציית הליבה במרבית המדינות הגדולות נמצאת במגמת עלייה. בארה"ב, מדד מחירי השירותים רשם עליית מדרגה נוספת ומתקרב לקצב של 3%.
• המשבר בשוק ה-HY האמריקאי עלול לאיים על הפעילות הריאלית אם תימשך העלייה במרווחים וקיפאון בשוק ההנפקות. יחד עם זאת, שילוב של הנסיבות הקיימות צפוי להערכתנו לבלום את התפתחות המשבר.
• שוק האג"ח הקונצרניות בארה"ב, במיוחד בדירוג השקעה, הציג בדרך כלל תשואה עודפת על פני השוק הממשלתי בתקופות של העלאת הריבית.
• חידוש פיחות היואן הסיני, אף מעבר לרמה אליה הגיע באוגוסט, מעלה את רמת הסיכון בשווקים
קרא עוד
20/12/2015
• העלייה בסך השכר הריאלי בישראל בשנה האחרונה שתמכה בצריכה הפרטית עשויה להתמתן בשנה הבאה.
• בסקר הערכת מגמות בעסקים חלה ירידה חדה בציפיות החברות לפעילות בחודשים הקרובים.
• הסנטימנט הצרכני בישראל השתפר. שוב עלה משקל הצרכנים ששוקלים לרכוש דירה בשנה הקרובה.
• למרות הגידול המשמעותי בגמר בנייה, לא צפוי להיווצר עודף היצע בשוק הדירות להשכרה שיוזיל באופן ניכר את סעיף הדיור במדד המחירים.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חיוביים, אך הסיכונים הפוליטיים גוברים.
• לאחר עדכון נתוני הצמיחה לרבעון השלישי, הסתבר שיפן לא נכנסה במיתון.
• חל שיפור בנתונים הכלכליים בסין. גם במדינות החשופות ביותר לסין התפרסמו אינדיקאטורים חיוביים, בעיקר בשוק העבודה.
• נתוני הצריכה בארה"ב היו חיוביים. ירידה במדד מחירי היבוא ללא האנרגיה תקשה על השגת יעד האינפלציה ע"י ה-FED.
• למרות התנודתיות בשווקים, ה-FED צפוי להעלות את הריבית השבוע, אך ההתפתחויות בשווקים יקשו על המשך העלאות הריבית בקרוב.
• לפי התחזית של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, מדיניות אופ"ק מתחילה להניב תוצאות ע"י צמצום תפוקת הנפט מחוץ לארגון. יחד עם זאת, האיזון בשוק יחול רק לקראת המחצית השנייה של 2016.
• הירידות החדות בשוק אג"ח ה-HY בארה"ב מעלה את הסיכון בשווקים והסיכון הכלכלי, למרות תגובה מינורית יחסית בשוק המניות. יחד עם זאת, קיימים מספר גורמים שעשויים לבלום את התפשטות המשבר.
• הירידה במחירי הנפט שהייתה עד כה עשויה להוביל לעדכון משמעותי כלפי מטה במדד המחירים של חודש ינואר, אם המגמה תתמיד.
קרא עוד
13/12/2015
• הנתונים הראשוניים לפעילות המשק הישראלי לחודש אוקטובר, כגון המכירות ברשתות השיווק ולינות תיירים, אינם משקפים לעת עתה פגיעה משמעותית כתוצאה מהאירועים הביטחוניים.
• נמשכת חולשה ביצוא השירותים בנוסף לחולשה שניכרת ביצוא הסחורות.
• עלייה בשיעור האבטלה, ירידה במשרות פנויות ועלייה בתביעות דמי אבטלה עשויים להיות הסימנים הראשונים לחולשה בשוק העבודה, אך עדיין מוקדם להסיק מסקנות.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות טובים ולא נראה שנתון כלשהו יכול להפריע ל-FED להעלות את הריבית בעוד שבועיים.
• גם באירופה הנתונים היו בסה"כ טובים וגם הם לא יפריעו כנראה ל-ECB לפעול בכיוון ההפוך מה-FED. ניתן לצפות לירידה של כ-0.1% בריבית והגדלת הרכישות בכ-20 מיליארד אירו.
• ניסיון היסטורי והפרמטרים הכלכליים מצביעים שהחלשות האירו ביחס לדולר מתקרבת למיצוי.
• עצירה בהתחזקות הדולר והצעדים האדמיניסטרטיביים עליהם הודיעו בשבוע שעבר צפויים לייצב את שוק הסחורות.
• תנודתיות בשוק האג"ח צפויה לגדול לקראת העלאת הריבית בארה"ב והחלטת ה-ECB.
קרא עוד
29/11/2015
• ברבעון השלישי המשיכה הצריכה הפרטית השוטפת בישראל להתרחב בקצב מהיר, אך זאת לפני האירועים האלימים שהחלו בחודש אוקטובר אשר צפויים לפגוע בצריכה.
• לפי נתוני התוצר בישראל, ברבעון השלישי נרשמה עלייה ביצוא ובהשקעות לאחר שני רבעונים של ירידה.
• נתוני הייצור התעשייתי בישראל מצביעים על המשך ירידה בפעילות שמקיפה את מרבית הענפים. התעשיינים מדווחים על פיטורי העובדים.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בפגישתו השבוע.
• השקל התחזק ביותר מ-5% מול האירו בחודש האחרון, יעד היצוא העיקרי של ישראל.
• נגיד הבנק המרכזי האירופאי ממשיך בנחרצות להגביר ציפיות לצעדים נוספים מצד ה-ECB. נחישות הבנק מחלישה את האירו ומורידה תשואות האג"ח, אך ציפיות האינפלציה באירופה לא עולות, למרות העלייה באינפלציה בפועל. אנו חושבים שהאפיק האג"ח באירופה אינו אטרקטיבי.
• עליית ריבית ה-FED, התחזקות הדולר והירידה במחירי הנפט כבר לא כל כך משפיעים לרעה על שוקי המניות, אפילו במדינות המתפתחות, שנהנים ממומנטום חיובי.
• הייצור התעשייתי בארה"ב, ללא מגזר האנרגיה ונספחיו, ממשיך להתרחב בקצב יציב.
• למרות התחזקות הדולר וירידה במחירי הסחורות, סביבת האינפלציה בארה"ב צפויה להתגבר בתמיכת עליית השכר לאחר שהמשק הגיע לתעסוקה מלאה וגידול באשראי.
קרא עוד
22/11/2015
• גורמים רבים פועלים לבלום המשך עליית המחירים בשוק הנדל"ן הישראלי. תהליך זה חיובי מבחינת הקטנת הסיכונים הפיננסיים לטווח הארוך, אך טומן סיכונים רבים אם יתרחש מהר מדי, במיוחד על רקע ההאטה בצמיחת המשק ועלייה באבטלה.
• ביצועי תקציב המדינה ממשיכים להיות טובים, אך ניכרת האטה בגביית מס החברות. אם הסיבות להאטה הינן מעבר לגורמים חד פעמיים, הדבר עלול לשקף סימן ראשון להאטה בגביית המסים האחרים.
• נתוני שוק העבודה האמריקאי היו חזקים הרבה יותר מהציפיות והעלו מאוד את הסיכוי לעליית הריבית כבר בחודש דצמבר. יחד עם זאת, תוואי הריבית בהמשך שמגולם בשוק ממשיך להיות מתון למדי.
• מגוון האינדיקאטורים במשק האמריקאי מעידים על המשך צמיחה חזקה בצריכה הפרטית.
• ניתוח הגורמים ששומרים על הביצועים הטובים במגזר השירותים למרות החולשה בתעשייה, מראה שבסופו של דבר, הביצועים של מגזר השירותים ימשיכו להוביל את ההתרחבות בכלכלה האמריקאית.
• ניסיון העבר מלמד שתחילת העלאות הריבית בארה"ב דווקא מחלישה את המטבע האמריקאי. המניות מגיבות שלילית בהתחלה, אך חוזרות לעליות לאחר מספר חודשים לאחר העלאת הריבית.
קרא עוד
8/11/2015
• הייצור התעשייתי במשק עלה אומנם, אך כנראה בעיקר בגלל הייצור בענף הכימיקליים. על פי האינדיקאטורים המעודכנים, הצריכה הפרטית כנראה לא נחלשה לפני האירועים הביטחוניים. בחזית היצוא ניכרת חולשה לא רק ביצוא הסחורות אלא גם ביצוא השירותים.
• מצבו של שוק העבודה בישראל ממשיך להיות איתן, אך עלה הסיכון שתחול הרעה בחודשים הקרובים.
• בנק ישראל עבר ממדיניות "ההפתעות" למדיניות "השקיפות" לאחר שהעריך שהריבית לא עומדת לעלות לאורך זמן מחד, ומאידך, שלושה ימים אחרי, הנגידה אמרה שהוספת תמריצים מוניטאריים תחול רק בנסיבות לא קונבנציונאליות שאינן קיימות היום.
• נמשכת עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל.
• הנתונים הכלכליים באירופה היו די חזקים, במיוחד הנתונים שמתייחסים לצרכנים.
• לאחר הודעת ריבית ה-FED, עלה הסיכוי לעליית הריבית בדצמבר. אנו מעריכים שבסיכוי גבוה יותר הריבית בארה"ב תעלה בשנת 2016. נתוני האינפלציה בפועל וציפיות האינפלציה בארה"ב נחלשו, מה שצפוי להפחית תמיכה בהעלאת ריבית.
• הבנק המרכזי היפני לא הוסיף תמריצים בניגוד לציפיות, אך עשוי לעשות זאת בפגישה הבאה.
קרא עוד
1/11/2015
• היצוא ללא ענף התרופות בישראל עלה בחודשים האחרונים. אולם, התמונה שעולה מסקרים שונים בענף התעשייה מצביעה על פסימיות גדולה לגבי העתיד.
• גירעון הסחר של ישראל נמצא במגמת עלייה ועשוי, בשילוב עם הלחצים הנובעים מהמצב הביטחוני וההורדה האפשרית של הריבית בישראל, להגביר לחצים לפיחות השקל.
• מאומדני הלמ"ס לצמיחה בשנת 2015 נגזרת צמיחה נמוכה מאוד במחצית השנייה של השנה. במיוחד ניכרת ירידה בצמיחה של הצריכה הפרטית, זאת עוד בלי להתחשב בהשפעות האירועים הביטחוניים.
• המצב הביטחוני מתחיל לתת את איתותיו בשוק ההון. פרמיית הסיכון של ישראל עלתה בשבוע האחרון לעומת המדינות האחרות. הביצועים של שוק המניות המקומי היו החלשים ביותר בקרב השווקים העיקריים.
• הסיכוי להורדת הריבית ע"י בנק ישראל עלה, יתכן בשילוב עם גידול ברכישות המט"ח.
• ניכרים סימנים של שיפור במבנה המשק הסיני עם גידול במשקל הצריכה הפנימית ע"ח ההשקעות של הסקטור הממשלתי, הנדל"ן והתעשייה "הישנה".
• מלחמת המטבעות בעולם נכנסה לשלב החדש עם הכרזת הכוונות ע"י ה-ECB, הורדת הריבית בסין והצעדים האפשריים של BOJ. הצעדים הללו יתמכו בשווקים, בעיקר באירופה.
• המהלכים האחרונים של הבנקים המרכזיים בעולם צפויים להערכתנו להקשות על העלאת הריבית בארה"ב.
קרא עוד
25/10/2015
• מדד המחירים לצרכן בישראל הושפע בהיקף כולל של כ-0.45% מההוזלות החד-פעמיות של החשמל, מביטול אגרת הטלוויזיה ומהוזלת הדלק. מנגד, התייקרות הירקות הוסיפה כ-0.3% למדד. מדד חודש אוקטובר צפוי להיות מושפע כלפי מטה מהמצב הביטחוני.
• ללא ההוזלות היזומות ע"י הממשלה וללא הוזלת הדלק שהסתכמו יחד ב בכ-1.3%, האינפלציה בשנה האחרונה הייתה עדיין נמוכה מיעד האינפלציה, אך נמצאת במגמת עלייה.
• חלה ירידה חדה בציפיות המגזר העסקי בישראל לפעילות בחודשים הקרובים. במיוחד ירדו הציפיות של מגזר התעשייה לרמה הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות.
• נתוני המכירות ברשתות השיווק וההרעה במצב הפיננסי של משקי הבית בישראל, כפי שדווח בסקר אמון הצרכנים, עלולים להעיד שחלה האטה בצריכה הפרטית עוד לפני ההחרפה במתיחות הביטחונית.
• למרות שהאינפלציה הכללית במדינות הגדולות קרובה לאפס, אינפלציית הליבה נשארת יציבה או אף עולה, כמו בארה"ב.
• הנתונים בארה"ב ממשיכים להצביע על חולשה בכל מה שקשור למגזר התעשייה ועל מצב טוב יחסית אצל הצרכנים.
• מכירות האג"ח האמריקאיות ע"י הגורמים הרשמיים בחו"ל הגיעו בחודשים האחרונים להיקפי שיא. זה יכול לסמן סיום התקופה הממושכת במהלכה הרכישות של הבנקים המרכזיים הזרים גרמו לירידת התשואות באג"ח האמריקאיות.
קרא עוד
18/10/2015
• הנתונים הכלכליים במשק, כולל ביצועי התקציב, רכישות בכרטיסי אשראי ועלייה בשכר הממוצע היו חיוביים.
• הורדת תחזיות הצמיחה בעולם ואולי גם ההחרפה במצב הביטחוני גרמו למשרד האוצר להשמיע בשבוע שעבר הערכות לפיהן יתכן והתחזיות לשנת 2016 עליהן מושתת התקציב היו אופטימיות מדי. הורדת הגירעון המתוכנן צפויה להיות אחד הצעדים כדי להקטין את הסיכון.
• היצוא בארה"ב ירד לרמה הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות. מנגד, נתוני שוק האשראי והדיור נותרו חיוביים.
• דוברי ה-FED הרבים המשיכו לשדר ציפיות לאפשרות של עליית ריבית עוד השנה. לפי הנתונים השוטפים, הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השלישי תהיה נמוכה ותקשה להערכתנו להעלות את הריבית בדצמבר.
• נתוני הייצור והיצוא בגרמניה היו גרועים, אך בצרפת, אנגליה ואיטליה הנתונים היו דווקא חיוביים.
• אזהרות הרווח של שתי חברות הצריכה הפועלות בסין שהופיעו בשבוע שעבר עלולות להיות סנונית ראשונה לעונת הדוחות שצפויה לאכזב להערכתנו.
• שוקי המניות, בעיקר במדינות המתפתחות, רשמו עליות שערים חדות. גם המטבעות במדינות אלה התחזקו משמעותית על רקע הערכות לדחיית עליית ריבית ה-FED.
• מחירי הסחורות עלו בחדות לא רק בגלל היחלשות הדולר, אלא גם בעקבות הירידה בתפוקת הנפט בארה"ב.
קרא עוד
11/10/2015
• הנתונים המעודכנים של הצמיחה במשק מראים שהיא נשענת בעיקר על הצריכה הפרטית וההשקעות בבנייה למגורים. במחצית השנייה של השנה, הצריכה הציבורית אמורה לתמוך בצמיחה. בסה"כ, אנו מעריכים המשק ימשיך לצמוח בקצב של כ-2.5%.
• במכלול הנסיבות, בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך הסיכויים להורדת הריבית התחזקו לאחרונה.
• ללא ההשפעות החד פעמיות של שינויי המחירים ביוזמת הממשלה והשינויים במחירי הדלק, סביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה מתונה ונתמכת ע"י הגידול בהכנסה הריאלית והריבית הנמוכה שתומכים בצריכה הפרטית.
• לאחר שהבנק המרכזי האמריקאי השאיר את הריבית ללא שינוי, חלון האפשרויות להעלאת הריבית צפוי להיסגר עד המחצית הראשונה של שנת 2016.
• למרות הורדת תחזיות הריבית ע"י ה-FED, תחזיות הריבית הנגזרות מהשוק ירדו אף יותר. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב צפויות להישאר ברמות נמוכות בתקופה הקרובה.
• בכירי ה-ECB הדגישו שהבנק ערוך ומוכן להגדיל את התוכנית להרחבה כמותית שלו אם יידרש.
קרא עוד
20/09/2015
מדד חודש אוגוסט ירד ב-0.2%. בעיקר תרמו לירידה הוזלת הדלק (תרומה של מינוס 0.15%) ההלבשה (מינוס 0.1%) , הפירות ושירותי התקשורת (כל אחד מינוס 0.05%). ההפתעה העיקרית ביחס לתחזית שלנו שייכת לסעיף הפירות שמחיריהם ירדו ב-6%. יש לציין, שמחירי הפירות התייקרו באופן חד בחודשים אפריל-מאי וקיזזו חלק מההתייקרויות בחודשים לאחר מכן. גם סעיף התקשרות ירד מעבר לתחזית.
מחירי הירקות עלו פחות מהעונתיות הרגילה שלהם, אך בחודש ספטמבר הם עשויים להתייקר בשיעור חד מעבר לעונתיות, אם המגמה הקיימת לא תשתנה. כפי שניתן לראות בתרשים 1, המחיר הסיטונאי של הירקות עלה בעשרות אחוזים בספטמבר בגלל תנאי מזג האוויר בחודש אוגוסט. האובך והחום שהיו לאחרונה עשויים להמשיך ולהקפיץ מחירי הפירות והירקות גם לאחר החג. יחד עם זאת, שר החקלאות הורה על הסרת כל מגבלות המכס על יבוא מלפפונים ועגבניות בתקופת החגים, זאת לאור המחסור שנוצר בשל גל החום.
התפתחות נוספת במדד קשורה לעלייה במחירי הדיור. קצב ההתייקרות של סעיף הדיור במדד שמשקף שכר דירה עלה מכ-2% ל-2.5% . קצב ההתייקרות של מחירי הדירות בבעלות עלה מכ-3.7% באפריל ל-6.0% ביוני (ראו תרשים 2).
למרות שהמדד היה נמוך מהתחזיות, סביבת האינפלציה להערכתנו לא השתנתה ואף נמצאת במגמת עלייה. כפי שניתן לראות בתרשים 4, התרומה למדד של סעיפי הדיור, ההלבשה, התרבות והבידור, המזון, השונות והריהוט והציוד נמצאת במגמת עלייה. משקל הסעיפים הללו במדד עומד על כ-55%. תרומת יתר הסעיפים יציבה או יורדת (ראו תרשים 3).
יש לקחת בחשבון שההוזלות החד פעמיות של החשמל, המים והדלק השילו מהמדד כ-0.9% בשנה האחרונה. בחצי השנה הקרובה ההוזלות בסעיפים הללו בתוספת השפעת הורדת המע"מ, הוזלת מחירי התחבורה הציבורית, ביטוח חובה ואגרת טלוויזיה צפויות להוריד מהמדד עוד כ-1%!
אם נוסיף את ההוזלות הללו לתחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים הקרובים שעומדת על 0.4%, נקבל אינפלציה של 1.4%. זאת סביבת האינפלציה הקיימת כעת בישראל והיא, כפי שאמרנו, נמצאת להערכתנו במגמת עלייה מתונה.
כמובן שרצון הממשלה ושר האוצר להמשיך ולהוזיל עלויות ע"י צעדים שונים ימשך, אך יש גם אפשרות שחלק מההשפעות יהפכו משליליות לחיוביות. מחירי הדלק שלבדם אחראים להפחתת האינפלציה ב-0.55% ב-12 החודשים האחרונים, עשויים לשנות את המגמה.
לפי התחזית שלנו, מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת. המדד יושפע מהוזלת החשמל, ביטול אגרת טלוויזיה, הוזלת הדלק והפחתת המיסוי על משקאות חריפים ובירה. בנוסף, צפויה הוזלה עונתית של סעיף התרבות, ההלבשה והפירות. מחירי הירקות צפויים להתייקר בצורה משמעותית.
מדד חודש אוקטובר צפוי לרדת בצורה מתונה. המדד יושפע מהורדת המע"מ שצפויה להשיל מהמדד כ-0.3% ומהוזלת החשמל (שארית). מנגד, צפויה התייקרות עונתית של מחירי ההלבשה. כמו כן, הנחנו התייקרות הדלק.
קרא עוד
16/09/2015
• הורדת המסים בישראל מעלה את הסיכון הפיננסי כמעט מבלי לגרום להגברת הצמיחה במשק או לסייע לשכבות החלשות. הפעולה צפויה לקבל תגובות שליליות מצד חברות הדירוג.
• גם ההתפתחויות בתחום הגז הטבעי עלולות לגרום להרעה בהערכת הסיכון הפיננסי בישראל ע"י חברות דירוג האשראי.
• הורדנו את תחזית האינפלציה ל-0.5% בעקבות הורדת המע"מ והשינויים האחרים. יש לציין, שההוזלות החד פעמיות של הדלק, המים והחשמל השילו מהמדד בשנה האחרונה 0.9%.
• ההתנגדות החריפה של בנק ישראל להורדת המסים עשויה להשפיע על שיקולי המדיניות שלו, גם אם בצורה מוגבלת.
• הבנק המרכזי האירופאי כבר הוריד את התחזיות בעקבות ההתפתחויות האחרונות במדינות המתפתחות ובשווקים. גם קרן המטבע מציינת שהסיכונים לצמיחה בכלכלה העולמית גדלו.
• הבנק המרכזי האירופאי מאוד לא מעוניין שההתאוששות בכלכלה תקטע כמו בתחילת 2014 בגלל האירועים החיצוניים. לכן, קיים סיכוי גבוה להרחבת מדיניותו כבר בחודשים הקרובים.
• מבחינת שוק העבודה, ה-FED יכול להעלות את הריבית כבר בספטמבר. אולם, בגלל הגורמים האחרים, הסיכוי לכך די נמוך, להערכתנו. אם הריבית לא תעלה בספטמבר, חלון ההזדמנויות מבחינת ה-FED עשוי להיסגר לכחצי שנה.
קרא עוד
6/09/2015
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד