המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• מצבו של תקציב המדינה ממשיך להיות חזק, תוך המשך גידול בגביית המסים.
• הביקוש לדירות החדשות עדיין גבוה, אך לא ברור כמה מתוכו נובע משיווק הדירות המסובסדות. היצע הדירות החדשות הזמינות למכירה עלה לשיא.
• האטה בפדיון ענפי הבניה וירידה בענף פעילויות הנדל"ן עשויים להעיד על האטה בשוק הנדל"ן.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לגדול בקצב מואץ, במיוחד השכר הריאלי, ולתמוך בצריכה הפרטית. קצב מתון יחסית של הגידול במשרות שכיר נובע בין היתר מהמצב של הגעה לתעסוקה מלאה.
• חלה הרעה בכושר שירות החוב של החברות הבורסאיות תוך ירידה ברווחיות.
• ההפתעה של חודש יוני בכמות המשרות החדשות בארה"ב ממחישה שהתנודתיות במספר המשרות בפרקי זמן קצרים רק לעיתים רחוקות מעידה על שינוי המגמה. גם הנתונים האחרים במשק האמריקאי היו לאחרונה חיוביים ברובם.
• עליית ריבית ה-FED בסוף השנה לא ירדה מהפרק.
• ירידות שערים במניות הבנקים באירופה עשויות להוביל למחנק אשראי במגזר העסקי.
• חלה הרעה ניכרת בסקרי הסנטימנט במגזר העסקי והצרכני בבריטניה אחרי ה-Brexit.
• שוקי המניות והאג"ח האמריקאי הגיעו לשיא בו זמנית. להערכתנו, לשוק האג"ח יש יותר סיבות לכך.
• תופעת התשואות הנמוכות ואף שליליות באג"ח הממשלתיות עשויה להישאר זמן רב. מלבד הסיבות הספקולטיביות יש לה סיבות רציונאליות רבות.
• ירידת התשואות בישראל הייתה קטנה בהשוואה לעולם. הפער מול ארה"ב עשוי להיסגר במידה והתשואות בארה"ב יעלו.
• המשקיעים המוסדיים הגיעו לשיא המשקל מאז 2005 בשוק האג"ח הממשלתי.
קרא עוד
10/07/2016
• בעקבות העדכון כלפי מעלה בנתוני יצוא השירותים בשנה האחרונה בישראל, צמיחת המשק בחצי השנה האחרונה נראית משמעותית יותר טוב לעומת המספרים שהיו ידועים עד כה.
• העדכון מוריד סיכוי לנקיטת הצעדים המרחיבים הנוספים ע"י בנק ישראל, משקף לחץ גדול יותר להתחזקות השקל ועשוי להשפיע לשיפור בדירוג האשראי של ישראל בטווח ארוך יותר.
• הנזק מהרעת התנאים הפיננסיים בעקבות Brexit נמנע לעת עתה בסיוע מאסיבי של הבנקים המרכזיים, אך הפעילות הכלכלית בחודשים הקרובים עלולה להיות מושפעת לרעה מהפגיעה בסנטימנט ועלייה באי הוודאות. יחד עם זאת, ללא הרעה בתנאים הפיננסיים, הנזק לכלכלה יהיה מוגבל יחסית.
• סימני האירוע שנותרו בשווקים הפיננסיים כגון הירידות בליש"ט, במניות הבנקים ובתשואות האג"ח הממשלתיות משקפים את ההשלכות הכלכליות הוודאיות של האירוע ולא צפויים לתקן כל כך מהר.
• בחודשים האחרונים הופיעו סימני התחזקות בצריכה הפרטית ובפעילות היצרנית בארה"ב.
• גם באירופה עלה מדד מנהלי הרכש בתעשייה מעל הציפיות והופיעו סימני שיפור אחרים בפעילות לפני משאל העם בבריטניה.
• הנתונים הכלכליים בסין משקפים שיפור ברבעון השני והקטנת הסיכון למשבר בטווח הקצר והבינוני. יחד עם זאת, המשך הפיחות במטבע הסיני, כפי שהיה בשבוע האחרון, עלול לגרום להתערערות בשווקים הפיננסיים.
• הכלכלה היפנית מציגה המשך חולשה בפעילות.
קרא עוד
3/07/2016
• צמיחת המשק ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל-1.3% בגלל שיפור בנתון הצריכה הפרטית השוטפת ובנתון היצוא.
• ממאזן התשלומים לרבעון הראשון עולה שהכוחות התומכים בשקל נותרו חזקים.
• נתוני סחר החוץ השוטפים משקפים שהירידה ביצוא הסחורות מקיפה בעיקר את ענפי התרופות, הכימיקליים והרכיבים האלקטרוניים הריכוזיים.
• פיזור ההתייקרויות במדד המחירים לצרכן האחרון היה הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות. יחד עם זאת, עדיין מוקדם להסיק לגבי השינוי בסביבת האינפלציה מכיוון שבחודשים האחרונים התמונה הייתה דווקא הפוכה. תחזית האינפלציה שלנו ל-12 חודשים עומדת על 0.8%.
• תגובת השוק להחלטת ריבית ה-FED כללה הורדת ציפיות האינפלציה הגלומות והורדת תחזיות לעליית הריבית לשתי העלאות בשלוש שנים הקרובות בלבד.
• על רקע הופעת הסימנים לעלייה בסביבת האינפלציה ושיפור בצריכה הפרטית בארה"ב ועל רקע הנסיבות קצרות הטווח שהובילו לשינוי תחזיות ה-FED, הערכת השווקים לגבי האינפלציה והריבית נראית לנו מוטית כלפי מטה.
• לאחרונה הופיעו סימני שיפור בנתונים הכלכליים בחלק מהמדינות המתפתחות.
• בסין נמשכת הרעה בשוק העבודה. הספקת האשראי למשק ירדה. בעקבות זאת, הצמיחה עשויה להאט במחצית השנייה של השנה.
• תומכי סטטוס קוו במשאל עם בסקוטלנד ובבחירות לפרלמנט האחרונות בבריטניה התחזקו משמעותית בין תחזיות הסקרים לתוצאות בפועל. עובדה זו עשויה להעיד שהסיכוי ל-Brexit אינו גבוה.
קרא עוד
19/06/2016
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב דומה הן במגזר העסקי והן הציבורי. השכר הריאלי עולה בקצב שיא רב שנתי. העלייה החדה ביותר בשכר בשנה האחרונה נרשמה אצל בעלי השכר הנמוך כתוצאה מהעדכון בשכר מינימום.
• קצב הגידול במספר משרות שכיר בסקטור העסקי הואט. הסקטור הציבורי ממשיך לגייס עובדים בקצב יחסית גבוה.
• הסנטימנט הצרכני הגבוה בישראל נתמך בדיווחים של משקי הבית על השיפור במצבם הפיננסי.
• נמשכת עלייה בגביית המסים מעבר לתחזיות האוצר. עלייה בגביית המסים בשילוב עם הפעלת שיטת "הנומרטור" בעבודת הממשלה מקטינים את הסיכון הפיסקאלי, מה שעשוי לבוא לידי ביטוי בשיפור דירוג האשראי של ישראל בשנים הקרובות.
• הבנק העולמי הוריד את תחזית הצמיחה למשק העולמי. אולם, הצריכה הפרטית החזקה במדינות המפותחות, העלייה במחירי הסחורות והשיפור ביבוא לסין צפויים להערכתנו לבלום האטה בצמיחה במחצית השנייה של השנה.
• ה-FED לא יעלה את הריבית השבוע, אך להערכתנו לא ישנה את תחזיותיו ואת תוכניותיו בהמשך. על רקע רמת התשואות הארוכות והנסיבות הכלכליות הנוכחיות ה-FED יכול בעיקר להפתיע את שוק האג"ח "לרעה".
• הפרמיה האינפלציונית ופרמיית הזמן באג"ח האמריקאיות הארוכות נמצאות בשפל רב שנתי.
קרא עוד
13/06/2016
• מצבו של היצוא הישראלי לא כל כך טוב, אך הוא לא במשבר ומושפע מהגורמים החד פעמיים. התאוששות בענפי היצוא הריכוזיים שצפוי בהמשך השנה עשוי להצטרף לשיפור ביצוא שהחל מתחילת השנה בענפים קטנים יותר.
• גידול באשראי הבנקאי העסקי ברבעון הראשון מעיד שהפעילות במשק ממשיכה להתרחב. גם האשראי הצרכני, כולל האשראי שלא לדיור, ממשיך לגדול.
• העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.2% בעקבות ההתייקרות בסעיף הירקות והפירות. התחזית לשנה עומדת על 0.8%.
• נתוני התעסוקה בארה"ב היו חלשים משמעותית מהציפיות. יחד עם זאת, עדיין מוקדם להסיק על האטה בשוק העבודה האמריקאי במיוחד נוכח הנתונים החיוביים האחרונים של הצריכה הפרטית ושוק הנדל"ן.
• העלאת ריבית ה-FED תידחה להערכתנו לחודש ספטמבר. פחתו הסיכויים לשתי העלאות ריבית השנה.
• הנתונים באירופה מצביעים על המשך התרחבות בכלכלה, אך בקצב מעט איטי מהרבעון הראשון. אלמלא הזעזועים הפוליטיים, הבנק המרכזי לא צפוי להשיק תמריצים חדשים, למעט אלה שמתחילים בחודש יוני.
• הרעה בנתונים ביפן. "הצעדים האמיצים" בסתיו אותם הבטיח ראש ממשלת יפן עשויים לכלול כלים מוניטאריים לא שגרתיים שיתמכו בהרחבה הפיסקאלית.
• הירידה ביבוא לסין והירידה במחירי הסחורות גרמו לפגיעה בפעילות התעשייתית בעולם בשנה האחרונה, בניגוד לשיפור בצריכה ובשוק העבודה. לאחרונה מסתמן שבשני המישורים המגמה השלילית הגיע לתחתית, מה שיכול לתמוך במגזר התעשייתי ובסחר החוץ בעולם במחצית השנייה של השנה.
קרא עוד
5/06/2016
עיקרי הדברים
• ההשתתפות בכוח העבודה, משקל המועסקים במשרה מלאה ואחוז המשרות הפנויות הגיעו לשיא של כל הזמנים. הגידול החד ביותר באחוז המשרות הפנויות נרשם בעסקים הקטנים, מצב שמשקף סימן חיובי לגבי המשך הצריכה במשק.
• לעומת שוק העבודה, המדד המשולב של בנק ישראל צמח בחודשים האחרונים בקצב שמשקף צמיחת המשק בשיעור של כ-2% בלבד, זאת בגלל חולשת היצוא והייצור.
• בנק ישראל משדר "התנתקות" מה-FED.
• סחר החוץ בעולם ממשיך להתכווץ. המשך חולשה בסחר החוץ העולמי מוריד סיכויים להתאוששות מהירה ביצוא הישראלי.
• סביבת האינפלציה במרבית המדינות המפותחות שוב נחלשת, מה שעשוי להזמין עוד צעדי מדיניות מוניטאריים, אולי אף הפעלת כלים חריגים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב, למעט שוק הנדל"ן, היו חלשים ולא מספקים תמיכה חזקה להעלאת הריבית. הנתונים החשובים של השבוע יכריעו את ההחלטה.
• בסקר המשקיעים האמריקאים לא היה בעשור האחרון כל כך מעט משקיעים "שורים" על שוק המניות ומעולם לא היו כל כך הרבה משקיעים "ניטרליים".
• האטרקטיביות היחסית של האג"ח האמריקאיות לעומת האלטרנטיבות גדולה כעת מאשר בזמן ישיבות ה-FED האחרונות, מה שתומך בביקושים החזקים בהנפקות האג"ח הממשלתיות.
• מבנה תיק ממשלתי ששהורכב מאג"ח שקלי ארוך יותר וצמוד קצר יותר העניק בדרך כלל תשואה משוקללת סיכון הטובה ביותר למשקיעים בעשור האחרון.
קרא עוד
29/05/2016
• צמיחת המשק הישראלי ברבעון הראשון נחלשה בעיקר בגלל הירידה ביצוא. יחד עם זאת, הירידה ביצוא עלולה להוביל לפגיעה בייצור ובהשקעות ובסופו של דבר בצריכה הפרטית שכבר עברה את שיא הצמיחה.
• הורדנו את תחזית לצמיחת המשק לשנת 2016 ל-2.0%.
• סביבת האינפלציה במשק שוב חזרה להתמתן. עדכנו את מדד יוני ל-0.3% והתחזית השנתית ל-0.8% בעקבות ההתייקרות הצפויה של הדלק.
• בנק ישראל ניגש להחלטת הריבית בתנאים שתומכים יותר בהרחבה המוניטרית מאשר בישיבה הקודמת, אך עדיין לא מספיק בשביל לעשות צעד מעשי כלשהו. בכל מקרה, לפי הערכתנו, אין לרשות בנק ישראל כלים מוניטריים יעילים.
• בעקות השיפור בנתונים הכלכליים, התבטאויות בכירי ה-FED ופרסום פרוטוקול הריבית, גדלה ההסתברות להעלאת הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, עדיין מרבית הסיכויים שהריבית תישאר ללא שינוי.
• האינפלציה באירופה מראה סימני היחלשות. מאז שנבלם פיחות האירו ניכרת חולשה ביצוא מאירופה.
קרא עוד
22/05/2016
• הירידה החדה ביצוא הסחורות מישראל ניכרת בתחומים שונים אך בעיקר בענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים. למעט החולשה הכללית בסחר החוץ בעולם, היצוא הישראלי סובל מהבעיות הייחודיות ונובעות מהמבנה הענפי שלו.
• למרות הירידה ביצוא והתחזקות השקל לשיא מול סל המטבעות, לא נראה שלבנק ישראל יש כלים להתמודד עם המצב. נדרשת הפעלת תוכנית לתמיכה ביצוא מצד משרד האוצר.
• הסנטימנט הצרכני בישראל נותר גבוה.
• נרשם שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב שמתייחסים אל הצרכן. למרות זאת, הסיכויים להעלאת הריבית בחודש יוני נותרו נמוכים עד מאוד.
• הצמיחה הכלכלית בגרמניה ברבעון הראשון הייתה השנייה בגובהה בקרב המדינות הגדולות באירופה.
• כמעט כל הנתונים הכלכליים בחודש אפריל בסין היו נמוכים מהתחזיות. על רקע זה, נשמעו הזהרות של הבכירים בממשל מפני המשך הרחבת האשראי. גם נתוני האשראי בפועל היו נמוכים מהתחזית. מצב זה מעלה את הסיכון בסין.
• למרות הנתונים הכלכליים החיוביים, נמשכים הביקושים החזקים לאג"ח האמריקאיות הארוכות.
קרא עוד
15/05/2016
• העלייה המחודשת במכירות הדירות החדשות בחודש מרץ מעידה שמגמת ההיחלשות בשוק הדיור שהסתמנה בחודשים האחרונים עדיין לא בר קיימא.
• המכירות ברשתות השיווק בישראל עלו בחדות בחודש מרץ, אך המגמה השנתית עדיין מצביעה על האטה בקצב הצמיחה.
• ביצועי תקציב המדינה לחודש אפריל מצביעים על האטה בגביית המסים העקיפים, בעיקר המע"מ.
• דו"ח התעסוקה האמריקאי לא היה מספיק מאכזב ולא מספיק טוב כדי להצביע על מגמה ברורה. לחצי השכר התגברו מעט אך הם עדיין לא מספיק נרחבים וחזקים.
• לפי סקר ה-FED, חלה הקשחה נוספת בתנאי האשראי הבנקאי לעסקים בארה"ב. גורם זה בשילוב עם הגורמים האחרים, כולל מצבו של שוק העבודה, יובילו להערכתנו להשארת הריבית בארה"ב ללא שינוי בחודש יוני.
• אחרי פרסום נתוני הצמיחה הטובים באירופה ברבעון הראשון, גם האינדיקאטורים השוטפים על ביצועי הכלכלה בחודש אפריל נותרו חיוביים.
• הסיכונים הפוליטיים לשווקים גדלים. לצד הבחירות החדשות בספרד והמשאל באנגליה, גם הבחירות האמריקאיות עלולות לגרום להגברת הסנטימנט השלילי.
• הנתונים הכלכליים השוטפים בסין היו חלשים מהתחזיות. מצב שוק העבודה בסין נחלש. מנגד, מרבית החברות האמריקאיות דיווחו בעונת הדוחות האחרונה על השיפור בפעילותן בסין.
• דפוסי ההשקעה בשנים האחרונות יצרו כנראה עיוותים בביצועי המניות שעשויים להיות גדולים יותר במניות הקטנות ובמניות הדיווידנד.
קרא עוד
8/05/2016
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב ממשיכה להאט, במיוחד בהשקעות וביצוא. הסיבה לירידה בנתוני הצמיחה האחרונים אינה טכנית, כפי שהייתה בשנים האחרונות, אלא נובעת מהאטה ממשית בפעילות.
• זהירות ופסימיות דוחפות החברות האמריקאיות לגייס עובדים חדשים במקום להגדיל השקעות. התפתחות זו עשויה להגביר לחצי השכר והאינפלציה ולהוריד רווחיות החברות והפריון במשק האמריקאי.
• הודעת הריבית האחרונה של ה-FED כמעט לא משאירה סיכוי לעליית הריבית בחודש יוני. הסיכוי לשתי העלאות הריבית השנה פחת.
• מיצוי יכולת התגובה של הבנק המרכזי היפני על רקע החולשה בנתונים הכלכליים מעלה סיכון ההשקעה ביפן.
• הצמיחה החזקה יחסית באירופה ברבעון הראשון מורידה מעט את החששות מפני שינוי המומנטום בהתאוששות כלכלת הגוש. יחד עם זאת, להערכתנו, הסיכונים עדיין גבוהים והבנק המרכזי נותר בלי כלים ממשיים לשנות את המצב.
• על רקע השיפור בנתונים הכלכליים בסין עלה גם הסיכון הפיננסי שבא לידי ביטוי בביצועים הנחותים של השווקים בסין ובמיוחד בהתפתחויות האחרונות בשוק הקונצרני.
• המשך העלייה במחירי הנפט יכביד על הפעילות הכלכלית. לכן הקורלציה החיובית בין שוק המניות לנפט נעלמה.
• דוחות החברות האמריקאיות שהתפרסמו עד עתה היו טובים מהתחזיות אך עדיין הצביעו על הירידה ברווחיות.
קרא עוד
1/05/2016
• מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2%, בהתאם לציפיות שלנו. לא היו הפתעות מיוחדות במדד, למעט הירידה הגדולה מהצפוי במחירי המזון. סביבת האינפלציה במשק, בניכוי ההוזלות האדמיניסטרטיביות והדלק, נותרה ברמה של כ- 0.6%. אנו צופים שהאינפלציה תעלה ב-1% ב-12 החודשים הבאים.
• יצוא הסחורות מישראל התכווץ בשנה האחרונה בקצב הגבוה ביותר מאז משבר 2008. הגירעון המסחרי ללא אנרגיה ויהלומים עלה לשיא של העשור האחרון.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע.
• קרן המטבע שוב מורידה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית ומעלה הערכת הסיכונים מהשווקים הפיננסיים ומהמדינות המתפתחות לרמות הגבוהות מאז המשבר.
• הנתונים הכלכליים בסין בעיקר הפתיעו לטובה, אך השיפור הושג במחיר של הגדלת הסיכונים בטווח הקצר והבינוני. עלייה בצמיחה הושגה בעקבות התמריצים הממשלתיים הגדולים, הגדלה מאסיבית של האשראי וניפוח שוק הדיור.
• הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי היו חלשים מהתחזיות, כולל נתוני הפעילות והסנטימנט. הצמיחה ברבעון הראשון צפויה להיות נמוכה מאוד.
• תשואות האג"ח האמריקאיות נותרות יציבות למרות המכירות המאסיביות של הבנקים המרכזיים הזרים.
• סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה שבמחצית השנייה של השנה עודפי הנפט יפחתו משמעותית והשוק יגיע לשווי המשקל.
קרא עוד
17/04/2016
• רכישות הדירות החדשות התייצבו ברמות גבוהות. מלאי הדירות החדשות העומדות למכירה עולה וצפוי למתן עליית מחירי הדירות.
• הריבית על המשכנתאות ממשיכה לעלות. הפער בין הריבית הממוצעת על המשכנתא הצמודה לבין תשואת האג"ח הממשלתית הארוכה הגיע לשיא, מה שגם צפוי לפעול להתמתנות מחירי הדירות.
• קצב הגידול של סך השכר במשק עולה וצפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• ניכר חידוש הלחצים להתחזקות השקל מצד הסקטור הפיננסי והריאלי. יתרות המט"ח של בנק ישראל עלו בחודש פברואר בסכום הגבוה ביותר מאז 2009, ועומדות על כ-15 מיליארד דולר בלבד מתחת לגבול הרצוי של היתרות, לפי בנק ישראל.
• למרות המאמצים של משרד האוצר, בינתיים לא ניכרת ירידה משמעותית במחירי המזון לקראת החג.
• לפי הנתונים השוטפים, צמיחת המשק האמריקאי ברבעון הראשון צפויה להיות אפסית. יחד עם זאת, ניכר שיפור בנתוני הייצור והיצוא.
• במשק האירופאי הנתונים הכלכליים לרוב ממשיכים להיות חלשים יחסית. כמו כן, שוב עולים הסיכונים הפוליטיים השונים, מה שגורם לפתיחת המרווחים באג"ח מדינות דרום אירופה.
• ירידה בתחזיות לרווחיות החברות האמריקאיות ברבעון הראשון הייתה החדה ביותר בחמש השנים האחרונות.
קרא עוד
10/04/2016
• לפי הערכתנו, תחזיות הצמיחה של בנק ישראל ומשרד האוצר לעלייה ביצוא בשנת 2016 אופטימיות מדי.
• שוק העבודה הישראלי מראה סימנים של הגעה לתעסוקה מלאה מה שצפוי להאט את השיפור בצריכה הפרטית. הסימנים להאטה בצריכה כבר ניכרים בנתונים.
• אנו, בדומה לבנק ישראל, מעריכים שהריבית בישראל לא תעלה בשנה הקרובה.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להשתפר, במיוחד בקרב העובדים בעלי מיומנויות נמוכות. עליית השכר התגברה רק בכמחצית מהענפים.
• מתרבים הסימנים לשיפור בפעילות התעשייתית בארה"ב. אולם, האינדיקאטורים של הצריכה וההשקעות בפועל אינם משתפרים, מה שצפוי לבוא לידי ביטוי בצמיחה נמוכה במשק האמריקאי גם ברבעון הראשון.
• הנגידה ילן הציגה קו ברור לפיו הריבית בארה"ב תתקשה לעלות אפילו פעמיים השנה.
• חלה הרעה בנתונים הכלכליים ביפן מבלי יכולת ממשית של קובעי המדיניות להשפיע על המצב.
• "ספר הבז'" הסיני מצביע על התייצבות ברווחיות החברות הסיניות ברבעון הראשון, אך זאת בזכות הירידה בהשקעות והקפאת גיוסי העובדים. התפתחות זו עלולה לפגוע במכירות החברות המערביות בסין ברבעון הראשון.
• הפערים בין הביצועים של שוק המניות האמריקאי לבין השווקים האחרים הגיעו לשיא ברבעון הראשון.קרא עוד
3/04/2016
• האצה בצמיחת המשק ברבעון הרביעי אינה בהכרח מעידה להערכתנו על שינוי מגמה ונובעת ממספר התפתחויות חד-פעמיות.
• לסיכום נתוני הצמיחה לשנת 2015 ניתן לציין שהמשק הישראלי הופך למשק מוטה צריכה, בעיקר צריכת שירותים. חלק הולך וגדל של הצריכה מתבצע בחו"ל. המגזרים היצרניים, כגון התעשייה והחקלאות, מתכווצים.
• שוק הדיור בישראל ממשיך להיחלש, אך עדיין ברמות פעילות גבוהות.
• ללא שינוי חיובי ברור במצב הכלכלי, צעדי ה-ECB, מהפכניים ככל שיהיו, לא יתמכו לאורך זמן בשווקים הפיננסיים.
• חוסר היכולת של הבנקים המרכזיים שהגיעו לריביות שליליות לייצר פיחות מטבע מסמנת ירידה בעוצמתה של מלחמת המטבעות ומקטינה הסיכוי להמשך הורדות הריבית במדינות האחרות, בפרט בישראל.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש.
• ה-FED צפוי לשמר את המסר לגבי כוונותיו להעלות את הריבית בהמשך השנה. אי צמצום משמעותי בין תחזיות הנגידים לבין ההערכות בשווקים לגבי התוואי הריבית העתידי עלול לפגוע בשווקים הפיננסיים.
• מחירי הסחורות מקבלים תמיכה מצד השינויים בהערכות של הגורמים הרשמיים. בשבוע שעבר הורידה סוכנות האנרגיה הבינלאומית הערכות לתפוקת הנפט השנה. משרד החקלאות האמריקאי הוריד בשבוע שעבר את התחזית ליבול החיטה ולעוד מספר סחורות חקלאיות בעולם.
קרא עוד
13/03/2016
• לפי מדדי מנהלי הרכש הגלובליים, החולשה במצב הכלכלי בחודש פברואר העמיקה הן בסקטור התעשייה והן בשירותים.
• למרות סימני אזהרה שעלו מרכיב התעסוקה במדדי מנהלי הרכש בארה"ב, הנתונים בפועל היו חזקים ומצביעים על המשך שיפור בשוק העבודה.
• מכלול השיקולים צפוי לגרום ל-FED להמתין עם העלאת הריבית לפחות עד חודש יוני.
• תשואות האג"ח הארוכות ארה"ב משקפות פסימיות. השוק מעריך שבמהלך שלוש השנים הקרובות ה-FED יעלה ריבית שלוש פעמים בלבד.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש. הרשויות מקבלות החלטות שמקריבות את המטרות ארוכות הטווח למען צמיחה מיידית.
• הנתונים באירופה היו חלשים. לא נראה שהבנק המרכזי יוכל לעשות צעד משמעותי שיתמוך בשווקים לאורך זמן ובעיקר עלול להפתיע לרעה.
• הסיבות שדוחפות את המניות כלפי מעלה שונות מאלה שפעלו מרבית השנה הקודמת וגורמות למהפך בביצועים היחסיים בין הסקטורים והאזורים השונים.
• חשיפת המשקיעים המוסדיים בישראל לאפיק המנייתי קטנה בכ-2% מאז אמצע 2015. לעומת זאת, משקל האג"ח בחו"ל ממשיך לגדול. משקל האג"ח הקונצרניות בישראל התייצב ואף התחיל לגדול בחודשים האחרונים תוך שיפור בדירוג האשראי.
קרא עוד
6/03/2016
• המשק ממשיך לצמוח בקצב יציב. שיפור באינדיקאטורים של היצוא והייצור שהיה לאחרונה עשוי להיות זמני, זאת בשעה שבצריכה מופיעים סימנים של התמתנות קלה.
• הצעדים הבאים של הממשלה להוזלת יוקר המחיה יהיו קשים יותר ליישום והשפעתם לא תהיה מיידית, כמו הצעדים שננקטו בשנה האחרונה.
• בארה"ב ניכרת האצה באינפלציה. אולם, האינדיקאטורים מחוץ לשוק העבודה, האינפלציה והצריכה מצביעים בעיקר על הרעה. במצב זה ה-FED צפוי להישאר בעמדת המתנה, למרות העלייה באינפלציה.
• הנתונים הכלכליים באירופה בעיקר מאכזבים. חלה סגירה מהירה של פוזיציות שורט על האירו, מה שיכול להצביע על חוסר האמון ביכולת ה-ECB להציג כלים אפקטיביים בפגישה הקרובה של הבנק המרכזי.
• קובעי המדיניות בסין מתכוונים להגביר צעדים מרחיבים בתחום הפיסקאלי והמוניטארי, מה שעלול להגדיל סיכון האשראי במדינה.
• עליית מחירי הנפט מסייעת לשווקים, אך עד גבול מסוים.
• נחלשה התמיכה בשוק המניות האמריקאי מצד הרכישות העצמיות של החברות.
קרא עוד
28/02/2016
• ברבעון האחרון של 2015 נרשמה האצת הצמיחה במשק בכל המרכיבים. חלקה הגדול נבעה מגידול מהיר ברכישות הרכבים. אנו צופים שהצמיחה תסתכם ב-2.3% בשנת 2016 בהובלה של הצריכה הפרטית, הציבורית וההשקעות בבנייה למגורים.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית לא שינוי.
• ארגון ה-OECD הוריד תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית ל-3%, בעיקר בגלל המדינות המפותחות.
• נמשכת חולשה בנתונים הכלכליים באירופה.
• ניכרת ירידה חדה ביצוא בכל המדינות הגדולות באסיה.
• עלייה באינפלציה ושוק העבודה החזק בארה"ב מזמינים העלאת הריבית. מצבו של המגזר העסקי אינו מאפשר זאת. בנסיבות אלה ה-FED צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים.
• מספר המנפיקים בארה"ב שהאג"ח שלהם נסחרות במרווח גבוה מ-10% הגיע כמעט לרמות שהיו בשיא המשבר 2009. חברות הדירוג מורידות דירוג האשראי לחברות, ללא חברות האנרגיה, בקצב שיא מאז המשבר.
קרא עוד
21/02/2016
• השכר הממוצע במשק ממשיך לצמוח בקצב יחסית גבוה, במיוחד במונחים ריאליים. עיקר הנהנים מהגידול במשרות ובשכר הנם בעלי השכר הנמוך והבינוני, מה שמגביר את הצריכה הפרטית.
• גם ההתפתחויות בסנטימנט הצרכני תומכות בגידול בצריכה.
• חל גידול בהוצאות ובהכנסות הממשלה. להערכתנו, הסיכוי להורדת מסים נוספת אינו גבוה.
• יצוא הסחורות מישראל אומנם עלה, אך הגידול משקף בעיקר את פעילותן של טבע, כיל ואינטל. ביתר הענפים היצוא ירד.
• הנתונים בארה"ב ממשיכים להצביע על חוסנו של שוק העבודה והמשך הגידול בצריכה הפרטית.
• הנתונים באירופה היו חלשים, במיוחד הייצור והיצוא.
• מתגברת הירידה ביצוא לסין משותפות הסחר העיקריות שלה.
• השוק משקף סיכוי נמוך מאוד להעלאת ריבית ה-FED השנה, אך גם סיכוי נמוך לאפשרות של הורדת הריבית. אנו מעריכים שהריבית תישאר ללא שינוי.
• הורדת הריבית לשלילית באירופה עלולה רק לערער עוד יותר את יציבותם של הבנקים. לכן, סבירות למהלך זה נמוכה להערכתנו.
• עלה הסיכוי להפעלת הכלים המוניטאריים המרחיבים ע"י בנק ישראל. עדכנו כלפי מטה את תחזית הריבית.
קרא עוד
14/02/2016
• שוק העבודה בישראל מראה סימנים של הגעה לתעסוקה מלאה. מצב זה צפוי להגביר לחצי שכר ולתמוך בצריכה הפרטית ובאינפלציה.
• נמשכת הירידה במכירות הדירות החדשות בישראל. אנו מעריכים ששוק הדיור ימשיך להתקרר.
• הרכישות בכרטיסי אשראי בישראל האיצו במחצית השנייה של השנה.
• לפי בנק ישראל, הממשלה צריכה לקצץ 14 מיליארד ₪ כדי לעמוד בתקרת ההוצאות בתקציב לשנת 2017. הקואליציה הצרה תתקשה לבצע קיצוץ בגודל זה.
• דו"ח התעסוקה האמריקאי מאשר ששוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה. עלייה בשכר הממוצע יחד עם העלייה במשך שבוע עבודה וגידול במשרות יגבירו הכנסות הצרכן ויתמכו בצריכה הפרטית.
• למרות שוק העבודה החזק, ה-FED לא צפוי להעלות את הריבית בפגישותיו הקרובות, אך ישמר את האופציה להעלאת הריבית בשלב מאוחר יותר, להבדיל מהמסר שיצא מ-BOE לפיו האפשרות של העלאת הריבית ירדה בינתיים מהפרק.
• לפי סקר ה-FED, הבנקים עומדים להקשיח תנאי האשראי לעסקים. לעומת זאת, הנתונים בפועל מראים שהאשראי הבנקאי לעסקים ממשיך להתרחב ואף בקצב מוגבר.
• האשראי הצרכני בארה"ב, במיוחד בכרטיסי אשראי, ממשיך להתרחב בקצב גבוה ויתמוך בצריכה הפרטית.
• בנסיבות הקיימות הדולר האמריקאי לא צפוי להיחלש משמעותית ביחס למטבעות העיקריים בעולם וביחס לשקל.
• יתרות המטבע של סין ממשיכות לרדת בקצב גבוה ומהוות גורם סיכון לשווקים הפיננסיים.
קרא עוד
7/02/2016
• המדד המשולב של בנק ישראל מצביע על המשך צמיחת המשק בקצב של כ-2.0%-2.5%. להבדיל מההתפתחויות בשנה האחרונה, רכיבי הצריכה הפרטית נחלשו במקצת ורכיבי הייצור והיצוא התחזקו.
• האינדיקאטורים השוטפים של הצריכה הפרטית במשק עשויים להיות מוטים כלפי מטה בגלל העלייה המשמעותית שחלה בשנה האחרונה ברכישות הצרכנים בחו"ל, בפרט באמצעות האינטרנט.
• מסתמנת האטה בגידול באשראי הצרכני שלא לדיור במשק.
• הבנקים המרכזיים חוזרים להגביר את התמיכה בפעילות הכלכלית, כאשר ה-ECB וה-BOJ צפויים לבצע צעדים מעשיים וה-FED צפוי למתן את כוונותיו להעלאת הריבית.
• בהשפעת הדיווחים על הכוונות לקצץ בתפוקת הנפט, מחיר הנפט מחק כמעט את כל הירידה מתחילת השנה. התגייסות הבנקים המרכזיים ועליית מחירי הנפט מקטינים את הסיכונים לשווקים בטווח הקצר.
• הצמיחה במשק האמריקאי מצביעה על מגמת האטה ברבעונים האחרונים במרבית המרכיבים, כולל בצריכה הפרטית.
• ביפן ניכר מומנטום שלילי במרבית האינדיקאטורים.
• דוחות החברות האמריקאיות עומדים בציפיות אך מצביעים על החלשות בפעילות. החברות ממשיכות לדווח על האטה בפעילותן בסין, אך לא על נחיתה קשה.קרא עוד
31/01/2016
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד