המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• בנתוני היצוא בישראל מורגש שיפור שמקורו בסחר החוץ העולמי. נתוני הצמיחה ברבעון הראשון צפויים להציג גידול דו-ספרתי ביצוא הסחורות.
• קצב הצמיחה במשק האמריקאי ממשיך להשתפר, אך ללא שיפור בצריכה הפרטית הכלכלה האמריקאית תתקשה להגיע לקצבי צמיחה גבוהים יותר. כמו כן, הצריכה הפרטית החלשה יחסית מגבילה הסיכון האינפלציוני.
• הנתונים הכלכליים מחוץ לארה"ב ממשיכים להיות חלשים.
• הבנקים המרכזיים באירופה, יפן, בריטניה ושוודיה מעבירים מסרים יותר "יוניים".
• עלה הסיכון להחרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לאירופה.
• השבוע צפוי ריכוז גבוה מאוד של נתונים חשובים בארה"ב.
• הדולר האמריקאי צפוי להמשיך ולהתחזק בטווח הקרוב על רקע השונות בין המסרים של ה-FED לעומת הבנקים המרכזיים האחרים בעולם.
• אנו מעריכים שהשתטחות העקום האמריקאי קרובה למיצוי בשלב זה.
קרא עוד
29/04/2018
• בעקבות הוזלת הדלק והתחבורה הבין-עירונית הצפויה, הורדנו תחזית האינפלציה השנתית ל-0.3%.
• מהדוחות של חברות כרטיסי האשראי עולה שבשנת 2017 גדלו משמעותית ההפרשות להפסדי אשראי. אנו צופים האטה בגידול באשראי הצרכני במשק הישראלי.
• בתקופה האחרונה מופיעים סימני היחלשות במומנטום השיפור בכלכלה העולמית. אם אכן מדובר במגמה, הרעה בתנאים הפיננסיים שהייתה לאחרונה עלולה להחמיר אותה.
• נגיד הבנק המרכזי היפני מאותת שגם ביפן קרב סוף העידן של כסף זול.
• בינתיים, נתוני הפעילות בארה"ב מראים שיפור קטן יותר מאשר נתוני הסנטימנט.
• נגיד ה-FED פאואל הציג גישה "יונית" בעדותו. המשך הטלטלה בשווקים עשויה להשאיר את ריבית ה-FED ללא שינוי בחודש מרץ.
• האנליסטים מעדכנים די בחדות כלפי מעלה את התחזיות לגירעון התקציבי בארה"ב. סיכון הגירעון בא לידי ביטוי בעלייה בריביות הקצרות.
• הכלכלה האמריקאית עלולה להפסיד יותר מאשר להרוויח מפתיחת מלחמת הסחר ע"י הנשיא.
• המשקיעים המוסדיים פתחו את אחת הפוזיציות לונג הגדולות על האג"ח הארוכות בארה"ב, זאת לעומת אחד השורטים הגדולים של הספקולנטים.
קרא עוד
4/03/2018
• שוק העבודה בישראל נותר חזק ב-2017 תוך גידול במועסקים שהיה דומה לשנים הקודמות, עלייה במשך שבוע עבודה וירידה במשקל המשרות החלקיות.
• סקר החברות של בנק ישראל משקף אופטימיות של המגזר העסקי לגבי הפעילות ברבעון הראשון.
• השקל ממשיך להיחלש ביחס לסל המטבעות, מלבד הדולר.
• עליית ציפיות האינפלציה בישראל והיחלשות השקל מעלות סיכון לשוק האג"ח המקומי מעבר לסיכון המשתקף מעליית התשואות בחו"ל.
• עליית השכר הממוצע והתייקרות עלות העבודה למעסיקים מעלות סיכון להתגברות האינפלציה בארה"ב.
• המח"מ הממוצע בשוק האג"ח האמריקאי גבוה היום בכ-40% לעומת השנים 1990-2010, מה שמגדיל תנודתיות בתיקים ומעלה סיכון.
• להערכתנו, עליית התשואות בשוק האג"ח האמריקאי לא מוצתה. אי הוודאות בקשר להתפתחות הכוחות התומכים בה, שבחלקם נמצאים בראשית דרכם, מקשה על הגדרת שיווי המשקל של התשואות בנסיבות החדשות.
• יותר ממחצית מחברי הוועדה המוניטארית של ה-FED מתחלפים, מה שמעלה סיכוי להפתעות בישיבת הריבית הבאה. עלה הסיכוי לארבע העלאות ריבית.
• עליית הגירעון האמריקאי כבר מגבירה קצב ההנפקות.
• על רקע השיפור הניכר בפעילות הכלכלית ועלייה ברווחיות החברות, הירידות האחרונות בשוק המניות אינן מבשרות לדעתנו על היפוך המגמה החיובית.
• עליית התשואות בארה"ב מסוכנת בעיקר למניות בשווקים המתעוררים.
• הסיכון באפיק הקונצרני בישראל עלה לאור הירידות במניות מחד ועליית תשואות הבנצ'מארק מאידך. הסיכון גבר במיוחד לאור האופטימיות שהייתה לאחרונה.קרא עוד
4/02/2018
• יחס החוב לתוצר בישראל ירד אומנם מתחת ל-60%, אך הזנחת הכללים הפיסקאליים ע"י הממשלה מעלה סיכון למשק בעת משבר בעתיד.
• כמות המשכנתאות החדשות חזרה לגדול, אך קצב הגידול של האשראי הצרכני ממשיך להתמתן וצפוי להשפיע על הצריכה הפרטית.
• שינוי שיטת איסוף נתוני שכר דירה ע"י הלמ"ס צפוי להעלות באופן פרמננטי קצב עלייה של סעיף הדיור במדד המחירים וקצב האינפלציה.
• מלבד ההתחזקות מול הדולר שנבע מהחולשה של הדולר בעולם, החודש האחרון היה אחד החלשים בעשור האחרון עבור השקל ביחס ליתר המטבעות.
• הפרמיה האינפלציונית בשוק האג"ח המקומי גבוהה משמעותית לעומת כל שוק אחר בעולם.
• קרן המטבע העלתה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית. כמחצית מהעדכון נובע מההשלכות של הרפורמה במס בארה"ב.
• הנתונים הכלכליים באירופה המשיכו להיות חזקים, בפרט ניכרת האצה בקצב הגידול של האשראי הבנקאי לעסקים.
• הצמיחה האמריקאית התאפיינה ברבעון הרביעי בביקושים מקומיים חזקים, בפרט להשקעות.
• לאחרונה עלו פרמיות הסיכון באפיקים שונים בשווקים הפיננסיים העולמיים.
• לפי המודל שלנו שמבוסס על פרמטרים כלכליים, הדולר האמריקאי מתומחר בעולם בחסר הגדול ביותר בעשרים השנים האחרונות.
קרא עוד
28/01/2018
• עלייה בניצולת בתעשייה האמריקאית ודיווחים על עלייה במחירי המכירה של החברות האמריקאיות מצטרפים לאינדיקאטורים נוספים המאותתים שהאינפלציה בארה"ב צפויה לעלות במהלך השנה.
• תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים הגיעה לרמה הגבוהה מאז 2014. אנו מעריכים שהיא תעלה לרמות גבוהות יותר, מחוץ לטווח שאליו התרגלו המשקיעים בשנים האחרונות.
• הסינים והיפנים ממשיכים להקטין חשיפה לאג"ח האמריקאיות.
• החברות האמריקאיות צפויות למכור אג"ח אמריקאיות במסגרת החזרת הרווחים הכלואים מחוץ לארה"ב ובכל מקרה יקנו פחות אג"ח בעתיד.
• הודעת הבנק המרכזי של גרמניה על רכישות היואן הסיני לרזרבות המט"ח מהווה עוד איתות שההגמוניה הדולרית כמטבע רזרבי נחלשת בעקבות אובדן מעמדה של ארה"ב כמנהיגה העולמית.
• לראשונה, כל עקום התשואות הישראלי ירד מתחת לעקום האמריקאי.
• גיוסי הכספים לקרנות הנאמנות האג"חיות והמנייתיות שוברים שיאים.
• שוק האג"ח בישראל משקף תסריט שהאינפלציה במשק תעלה, אך בלי להגביר ציפיות לעליית הריבית ושעליית התשואות בחו"ל לא תשפיע על ישראל, למרות שזה משפיע על כל העולם. אלה הנחות שסבירות התממשותן נמוכה להערכתנו.
קרא עוד
21/01/2018
• קצב הגידול ביצוא הסחורות מישראל ירד בחדות לקראת סוף 2017, בעיקר בגלל ענף התרופות. המשך התחזקות השקל צפוי להכביד על היצוא.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב יחסית גבוה, אך קצב יצירת משרות חדשות ירד משמעותית.
• קצב גיוסי הממשלה בשוק האג"ח צפוי להתגבר בצורה משמעותית לעומת שנת 2017.
• נגידת בנק ישראל הבהירה שעליית ציפיות האינפלציה אל תחום יעד האינפלציה עשויה לזרז העלאת ריבית.
• ההתפתחויות האחרונות בזירת המלחמה ביוקר המחיה והתחזקות השקל צפויים לפעול להורדת קצב האינפלציה במשק.
• התשואה הממוצעת (שקלית) של אג"ח החברות הישראליות בדירוג A ירדה מתחת לתשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב (דולרית) בעלות טווח לפדיון דומה.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק האג"ח הקונצרניות בישראל עלה לשיא חדש. משקל הבנקים ירד כמעט לאפס.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חזקים. גם בארה"ב הנתונים משקפים המשך האצה בצמיחה. קצב אינפלציית הליבה בארה"ב עלה.
• זרם ההודעות של הבנקים המרכזיים בעולם המרמז על ההידוק האפשרי במדיניות ממשיך לתגבר, מה שצפוי לתמוך בהמשך עליית תשואות האג"ח.
• גברו הסיכונים להתפתחות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ולשותפותיה להסכם ה-NAFTA, מה שמאיים בעיקר על האפיק המנייתי.
• עליית תשואות האג"ח בארה"ב מחד ועליות השערים במניות מאידך מקטינות את האטרקטיביות היחסית של המניות על פני האג"ח.
קרא עוד
14/01/2018
• קצב העלייה במדד המשולב לבחינת המצב הכלכלי במשק של בנק ישראל ממשיך להתמתן. בין הסיבות לירידה האחרונה כלולה הירידה בהתחלות הבנייה.
• התמתנה הירידה בקצב נטילת המשכנתאות בישראל. היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות המשיך לגדול גם בחודש נובמבר.
• מדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עלה ברבעון השלישי בהמשך למגמה מתחילת השנה. אולם, תרגום המדד מדולרים לשקלים ממשיך להצביע על ירידת מחירי היבוא.
• לפי הסקרים של שלוחות ה-FED באזורים שונים, החברות האמריקאיות מתכוונות להגדיל השקעות.
• רמת המלאים ביחס למכירות במשק האמריקאי ירדה ומאותתת על הגידול הצפוי בפעילות הייצור.
• ציפיות הצרכנים האמריקאים לעלייה בשכר בחצי השנה הקרובה עלו לרמה גבוהה..
• הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים במדד S&P500 בתקופה האחרונה מתאימים בצורה די גורפת לתקופה של יציאה מהמיתון או לאמצע מחזור כלכלי.
• הירידה האחרונה בדולר האמריקאי נובעת כנראה מהירידה בפערי התשואות בין ארה"ב למדינות האחרות, בפרט באירופה, ירידה ב-Basis ועליות במחירי הסחורות.
• התיאבון לסיכון בשוק הקונצרני בישראל הוביל לכך שתשואת האג"ח הקונצרניות בישראל דומות לתשואות האג"ח האמריקאיות הממשלתיות לתקופה דומה.
קרא עוד
31/01/2018
• קצב הגידול באשראי הפרטי בישראל ממשיך לרדת, במיוחד באשראי שלא לדיור. הירידה באשראי צפויה להאט את הצריכה הפרטית.
• התחלות הבנייה במשק נמצאות בירידה, אך כמות הדירות החדשות המשתחררות לשוק עלתה וצפויה להישאר גבוהה גם בשנת 2018. גידול בהיצע הדירות להשכרה צפוי לרסן התייקרות בשכר הדירה.
• מדד הפדיון בענפי המשק מצביע על שיפור בצמיחה בחודשים האחרונים, בפרט בענף התעשייה.
• המשקיעים המוסדיים מקטינים משקל ההשקעות מגודרות מטבע מסך ההשקעות שלהם בחו"ל בעקבות התייקרות עלויות הגידור. תופעה זו צפויה להתרחב, מה שעשוי לתמוך בהיחלשות השקל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב מעידים על התגברות מומנטום הצמיחה שמתפשט לכלל המגזרים במשק.
• קצב אינפלציית הליבה בארה"ב התגבר. סימנים שונים מעידים שהוא צפוי להתגבר עוד יותר בהמשך.
• התחזקות הצמיחה, השפעות הרפורמה במס, הגידול הצפוי בהנפקות, התחזקות סימני האינפלציה, עליית הריבית וצמצום מאזנו ע"י ה-FED אליו מתחילים להצטרף יותר בנקים מרכזיים בעולם, כל הסימנים הללו מעידים שמשקיעי האג"ח עלולים להיות מופתעים לרעה יותר מהתפיסה הרווחת בשווקים כעת.
• האג"ח הארוכות בישראל התנתקו לעת עתה מעליית התשואות בארה"ב ובעולם בחודשים האחרונים. אולם, המשך עליית התשואות בחו"ל צפוי לגרום להפסדים גם בישראל.
קרא עוד
24/12/2017
• היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות בישראל ממשיך לעלות. הבנקים ממתנים מתן האשראי לצרכנים. כתוצאה מהתפתחויות אלה, קצב הצמיחה במשק צפוי להאט בשנה הקרובה.
• נמשכת האטה בגידול בכמות משרות שכיר במשק. לעומת זאת, השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב גבוה יחסית. קצב הגידול בסך השכר במשק התמתן מעט בחודשים האחרונים.
• הציון הכולל של המגזר העסקי בסקר הערכת מגמות בעסקים ירד מעט בחודשים האחרונים . הירידה ניכרת במיוחד בענף התעשייה.
• מדד מנהלי הרכש בתעשייה בעולם עלה לשיא חדש. בנתוני הצמיחה המעודכנים בארה"ב, אירופה ויפן ניכר גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.
• לאחר שבריטניה והאיחוד האירופאי הגיעו להסכמות בנושאי היסוד ירד הסיכון ליציאה לא מוסכמת של בריטניה מהאיחוד.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות חזק. הניתוח מראה שהסיבה העיקרית לעלייה מתונה בלבד בשכר קשורה להתפתחויות הטכנולוגיות.
• לפי הדוח למצב היציבות הפיננסית של הקונגרס האמריקאי, סיכוני השוק עלו לשיא. הם אמורים להיות אחת הסיבות להמשך עליית הריבית בארה"ב.
• ניסיון העבר מלמד שהרפורמה במס צפויה לתמוך בהשקעות החברות, אך יותר בטובת בעלי המניות.
• תגובת השווקים לאישור הרפורמה בסנאט הייתה כמצופה למעט התשואות הארוכות שצפויות לעלות. הלחצים להתחזקות הדולר צפויים להתגבר.
• ה-FED צפוי להעלות את הריבית השבוע ולעדכן כלפי מעלה את התחזיות.קרא עוד
10/12/2017
• הנתונים הכלכליים המתפרסמים באירופה מצביעים על התגברות קצב הצמיחה בגוש האירו לרמה של כ-3.0%-3.5%. על רקע זה, המדיניות המוניטארית הנוכחית נראית יותר ויותר חריגה.
• הנתונים ממשיכים להצביע שצמיחת המשק האמריקאי התגברה במחצית השנייה של השנה.
• הירידה בתלילות עקום התשואות האמריקאי מתרחשת תוך עלייה די מהירה בתשואות הקצרות. החוזים כבר מגלמים הסתברות של יותר מ-50% לעליית ריבית נוספת בחודש מרץ. שינוי קל בכיוון האינפלציה ו/או אישור הרפורמה במס עשויים לשחרר "נצרה" שמחזיקה את התשואות הארוכות ברמות הנוכחיות.
• הסינים מנסים לטפל בסיכונים הפיננסיים ובמקביל להרגיע את השווקים באמצעות הזרמות נזילות מאסיביות. בינתיים, צעדים אלה הצליחו לעצור את עליית התשואות הממשלתיות, אך לא את עליית המרווחים באג"ח הקונצרניות שנמשכה ואף האיצה בשבוע האחרון.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי המשיכו לעלות גם בשבוע האחרון. הן אף התעלמו מהודעת שר האוצר על כוונתו להוריד מכסים לשורה ארוכה של מוצרי צריכה מיובאים.קרא עוד
26/11/2017
• קצב הגידול בגביית המסים בישראל, שהתנתק מקצב הצמיחה בתוצר הנומינאלי, צפוי להאט בשנה הבאה. הורדת המסים בעת זו עשויה להחריף את המחסור.
• נמשכת ההאטה בגידול במשרות השכיר במשק, בעיקר במגזר העסקי. קצב הגידול בסך השכר במשק הואט מעט, אך ממשיך להיות יחסית גבוה.
• ארגון ה-OECD עדכן כלפי מעלה את האינדיקאטור המוביל שלו לצמיחה בעולם.
• הנתונים באירופה ממשיכים להצביע על התגברות קצב הצמיחה.
• הסיבה לגידול איטי באשראי הבנקאי בארה"ב גם בקרב החברות וגם הצרכנים נובעת בעיקר מהביקוש החלש יחסית מצד הלווים ולא מהקשחת התנאים בבנקים.
• כדי שנתחיל לחשוד שהשתטחות העקום האמריקאי תהיה סימן למיתון המתקרב, לא רק התשואות הארוכות, אלא גם הקצרות צריכות לרדת, מה שלא קורה עכשיו. השתטחות העקום ברמות אלה בדרך כלל סימן לביצועים טובים הצפויים לאפיק המנייתי.
• לאחר עליית הריבית הראשונה, התשואות בבריטניה מתחילות להיות רגישות יותר לנתונים הכלכליים החיוביים במדינה.
קרא עוד
12/11/2017
• האינדיקאטורים השונים מצביעים שהמשק ממשיך לצמוח, אך בקצב איטי יותר מאשר בשנה שעברה. ישראל הנה בין המדינות הבודדות שקצב הצמיחה בהן צפוי להיות נמוך השנה לעומת שנה שעברה.
• שיעור האבטלה במשק ירד במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. הגידול במספר המועסקים הואט. מצב זה משקף סביבת תעסוקה מלאה.
• העלאת שכר המינימום, שחרור הכספים לבעלי חברות ארנק והתוכנית להורדת מס הכנסה למעמד הביניים צפויים לתמוך בצריכה הפרטית ובאינפלציה. מנגד, כוונת שר האוצר להוריד מכסים תגרום להורדת מדד המחירים.
• ייסוף השקל נתמך בירידה בביקוש לדולרים בבנקים המסחריים.
• בקרוב לא צפוי המשך לעליית הריבית בבריטניה.
• צמיחת המשק האירופאי ממשיכה להתגבר, אך ללא יצירת אינפלציה.
• קיים סיכוי גבוה להגברת צעדי הרשויות בסין להורדת המינוף במשק.
• אם הנגיד החדש של ה-FED ימשיך את הקו הנוכחי של הבנק המרכזי, הוא יהיה די "נצי" ביחס לציפיות השוק.
• הרפורמה במס בארה"ב, כפי שהוצגה בשבוע שעבר, תגביר את הצמיחה בטווח הקצר, אך תגרום להגדלת הגירעון, אם תעבור במתכונת הנוכחית.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק המניות והאג"ח הקונצרניות בישראל עלה שוב. המוסדיים הגיעו לשיא במשקלם בשוק המניות המקומי ובאג"ח הממשלתיות.קרא עוד
5/11/2017
• השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון.
• קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, אך כמעט אינה צופה המשך שיפור בקצב הצמיחה בשנים הקרובות ומדגישה את הסיכונים הרבים.
• נתוני הייצור התעשייתי באירופה ממשיכים להציג האצה בצמיחה. לפי הדיווחים, ה-ECB נוטה להמשיך את תוכנית הרכישות עמוק אל תוך 2018 בהיקף מצומצם יותר מהקיים כעת.
• לפי האינדיקאטורים השוטפים ולפי הערכות של הגורמים הרשמיים, הצמיחה בסין במחצית השנייה של השנה צפויה להיות דומה למחצית הראשונה. השבוע מתחיל הכנס החמש-שנתי של המפלגה הקומוניסטית שיקבע את הכיוון הפוליטי והכלכלי של סין בשנים הקרובות.
• האינפלציה בארה"ב בחודש ספטמבר שוב החטיאה כלפי מטה את הציפיות ונותר ללא שינוי ברמה של 1.7% (core). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה היציבה (UIG), הנמדדת ע"י ה-FED, המשיכה לעלות לרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר.
• תשואות האג"ח בארה"ב היו תחת לחצים לירידה בעקבות נתוני האינפלציה, העמדה הזהירה של נגידי ה-FED כפי הובעה בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה, הקשיים באישור הרפורמה במס והציפיות להמשך המדיניות המרחיבה של ה-ECB. אנו מעריכים שכוחות השוק והשינויים הרגולטוריים יתמכו בעליית התשואות בהמשך השנה.
• הרפורמה במס בארה"ב כבר משפיעה על שוק אג"ח החברות בארה"ב. היא צפויה לגרום לירידה בהנפקות האג"ח ולהגביר את הביקושים לאג"ח, במיוחד הארוכות.קרא עוד
29/10/2017
• השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון.
• קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, אך כמעט אינה צופה המשך שיפור בקצב הצמיחה בשנים הקרובות ומדגישה את הסיכונים הרבים.
• נתוני הייצור התעשייתי באירופה ממשיכים להציג האצה בצמיחה. לפי הדיווחים, ה-ECB נוטה להמשיך את תוכנית הרכישות עמוק אל תוך 2018 בהיקף מצומצם יותר מהקיים כעת.
• לפי האינדיקאטורים השוטפים ולפי הערכות של הגורמים הרשמיים, הצמיחה בסין במחצית השנייה של השנה צפויה להיות דומה למחצית הראשונה. השבוע מתחיל הכנס החמש-שנתי של המפלגה הקומוניסטית שיקבע את הכיוון הפוליטי והכלכלי של סין בשנים הקרובות.
• האינפלציה בארה"ב בחודש ספטמבר שוב החטיאה כלפי מטה את הציפיות ונותר ללא שינוי ברמה של 1.7% (core). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה היציבה (UIG), הנמדדת ע"י ה-FED, המשיכה לעלות לרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר.
• תשואות האג"ח בארה"ב היו תחת לחצים לירידה בעקבות נתוני האינפלציה, העמדה הזהירה של נגידי ה-FED כפי הובעה בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה, הקשיים באישור הרפורמה במס והציפיות להמשך המדיניות המרחיבה של ה-ECB. אנו מעריכים שכוחות השוק והשינויים הרגולטוריים יתמכו בעליית התשואות בהמשך השנה.
• הרפורמה במס בארה"ב כבר משפיעה על שוק אג"ח החברות בארה"ב. היא צפויה לגרום לירידה בהנפקות האג"ח ולהגביר את הביקושים לאג"ח, במיוחד הארוכות.קרא עוד
15/10/2017
• קצב הצמיחה במדד המשולב בישראל מתמתן ומצביע על האטה בצמיחת המשק. במיוחד הואט קצב הצמיחה באינדיקאטורים המשקפים את הצריכה פרטית.
• גידול במשכנתאות במשק ממשיך להתמתן על רקע האטה בשוק הנדל"ן.
• מדד מחירי היבוא לישראל (בדולרים) עלה במחצית הראשונה של השנה, אך עלייתו התקזזה מול התחזקות השקל.
• המשק האמריקאי מספק איתותים סותרים. מצד אחד, גידול בהשקעות החברות ומנגד האטה בנדל"ן ובצריכה. מדד אינפלציית הליבה PCE המשיך לרדת מתחת לציפיות גם בחודש אוגוסט.
• הרפורמה במס בארה"ב, כפי שהוצגה בשבוע שעבר, עדיין חסרה פרטים ורחוקה מאישור סופי במתכונתה הנוכחית.
• לפי התבטאויותיהם בנושאים הקשורים למדיניות המוניטארית, מבין ארבעת המועמדים לנגידות ה-FED שהוזכרו יש רק אחד נצי יותר מילן.
• הנתונים הכלכליים ביפן ממשיכים להשתפר ואף האינפלציה מראה סימני שינוי כיוון.
• לפי האומדן המקדים, האינפלציה באירופה בחודש ספטמבר הייתה נמוכה מהתחזית, למרות התחזקות הצמיחה.
• לפי הנתונים האחרונים, חל שיפור נוסף בתעשייה הסינית בחודשים האחרונים.קרא עוד
1/10/2017
• שיעור האבטלה במשק ירד בחודש יולי לרמה הנמוכה אי פעם, אך הירידה מתרחשת במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולהאטה בקצב הגידול במספר המועסקים.
• נמשכת האטה בקצב הצמיחה של מדד הפדיון בכלל ענפי המשק בישראל.
• המשקיעים המוסדיים בישראל מקטינים בהדרגה את גידור החשיפה המט"חית שלהם.
• על רקע המשך ירידת המרווחים בשוק הקונצרני המקומי, גידול באשראי של המגזר העסקי ברבעון השני היה הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות.
• נמשך ואף מאיץ השיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• ה-FED היה נצי והותיר כמעט ללא שינוי את תחזית הריבית שלו עד סוף שנת 2018 במקביל להשקת התוכנית לצמצום מאזנו. להערכתנו, תחזית ריבית ה-FED מבוססת יותר מאשר זו שנגזרת מהשווקים.
• צמצום מאזנו של ה-FED צפוי להימשך בין שנתיים לשלוש שנים. כפי שמראה ניסיון העבר, הוא לבדו לא צפוי לגרום לשינוי הכיוון בשווקים, אלא בשילוב עם הכוחות האחרים.
• במבט לשנה הקרובה, ההאצה והרחבת הצמיחה בעולם, שינוי הכיוון של המדיניות המוניטארית, ירידה באבטלה ועלייה בגירעונות הממשלתיים מעלים סיכון לאפיק האג"ח בעולם.
• לפי הדוח הרבעוני של ה-FED, הסיכון הפיננסי של משקי הבית בארה"ב ירד משמעותית. גם סיכון החברות נראה סביר יחסית. משקל המניות בתיקים של משקי הבית עלה לשיא ולראשונה בהיסטוריה השתווה לזה של קרנות הפנסיה.קרא עוד
24/09/2017
• מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוגוסט. בעיקר תרמו לעליית המדד סעיפי הנופש, הדיור והתייקרות הדלק. בסה"כ, סביבת האינפלציה צפויה להישאר נמוכה. אנו צופים שמדד המחירים יעלה ב-12 החודשים ב-0.2%. ציפיות האינפלציה הגלומות גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה בפועל.
• שוק הדיור ממשיך להתקרר מבחינת כמות העסקאות, אך ההאטה בקצב התייקרות מחירי הדירות נעצרה. ההאטה בשוק הדיור צפויה להשפיע להתמתנות בצמיחת המשק.
• יצוא הסחורות ממשיך להשתפר באיטיות, אך התחזקות השקל בשנתיים האחרונות צפויה להאט את קצב השיפור.
• העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נותר יחסית יציב ברבעון השני וצפוי להמשיך ולתמוך בהתחזקות השקל.
• הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב מושפעים מההוריקן ומקשים על זיהוי המגמה. ה-FED צפוי להכריז על תחילת צמצום מאזנו השבוע. אנו מעריכים שהתוואי החזוי המעודכן של ריבית ה-FED ירד אך יישאר מעל תחזיות השוק.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• ה-BOE במפתיע אותת על עליית הריבית הקרובה בתגובה לעלייה באינפלציה. בנוסף, נשמעו התבטאויות מנציגי ה-ECB לגבי הצורך לצמצם את המדיניות.
• תשואות האג"ח בעולם עברו למגמת עלייה בתגובה לסימני התחזקות האינפלציה, המסרים הנצים מהבנקים המרכזיים וכוונות הממשל בארה"ב להציג רפורמה במס. אנו מעריכים שעליית התשואות תימשך. שוקי המניות מגיבות לשיפור בצמיחה בעולם.קרא עוד
17/09/2017
• תוצאות סקר הערכת העסקים של הלמ"ס הגיעו בחודש אוגוסט לרמה הגבוהה ביותר מתחילת שנת 2015. בענף התעשייה והשירותים ניתנו ציונים יחסית גבוהים יותר. העסקים צופים שמחירי המכירה שלהם יישארו נמוכים.
• גביית המסים במשק, גם בנטרול ההשפעות החד פעמיות, ממשיכה לצמוח מעל קצב הצמיחה הנומינאלי של התוצר ומשקפת העמקת גביית המסים. הגירעון בפועל צפוי להיות גם השנה נמוך מהיעד של 2.9%.
• קצב הגידול בשכר הממוצע במשק עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011.
• נוכח הצמיחה הגבוהה יחסית ועלייה באינפלציה תוך ירידה באבטלה, בפרט במדינות דרום אירופה, ה-ECB עשוי למצוא את עצמו "מאחורי העקום" בשנת 2018. שוק האג"ח באירופה, במיוחד אג"ח החברות בדירוג נמוך, לא מגלם סיכון זה כלל.
• ברמת התשואות הנוכחיות, שוק האג"ח האמריקאי לא מגלם את הסיכונים הכלכליים, הפיננסיים והפוליטיים האפשריים.
• רמת המרווחים בשוק הקונצרני המקומי בקבוצת הדירוגים AA ירדה בחודשים האחרונים בניגוד לעליית המרווחים בקבוצת A, אך המרווחים בקבוצת AA עדיין קרובים יותר לממוצע היסטורי מאשר בקבוצת A.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות הארוכות ירדו לרמות נמוכות מדי.
• השונות בביצועים בשוקי המניות והאג"ח בעולם ירדה משמעותית, מה שמעלה סימן שאלה בצורך בפיזור גיאוגרפי רחב של התיק.קרא עוד
10/09/2017
• באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית בישראל ניכרת האטה בצריכת המזון.
• אינדיקאטורים רבים מצביאים על האצה בצמיחה הכלכלית בעולם שמתבססת יותר ויותר על ההשקעות והפעילות התעשייתית.
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב משתפרת תוך גידול בהשקעות וצמיחה בפעילות בתעשייה, אך הצריכה הפרטית עשויה להאט עקב קצב נמוך של הצמיחה בהכנסה הפרטית.
• האינפלציה בארה"ב נותרה נמוכה ואף ירדה. ה-FED צפוי להמתין עם עליית הריבית ולהערכתנו יוריד את התוואי הצפוי בפגישתו הקרובה. יחד עם זאת, עד סוף הקדנציה של הנגידה ילן בחודש פברואר, הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית פעם נוספת.
• הכלכלה הסינית לא מראה סימני האטה למרות צמצום תמריצי הממשל.
קרא עוד
3/09/2017
• ניכרת האטה בקצב הצמיחה במשק. אנו מעריכים שצמיחת המשק השנה תסתכם בכ-3% ובשנת 2018 ירד קצב הצמיחה לרמה של כ- 2.5%-3.0%.
• השקל נחלש בכ-4% מול סל המטבעות מאז אמצע יולי ועשוי להוסיף לחצים לעליית המחירים. יחד עם זאת, ההאטה בצריכה בישראל והתחרות מול המסחר באינטרנט יקשו לגלגל את הפיחות על הקונים.
• פרמיית הסיכון CDS של ישראל ירדה לרמה הנמוכה אי פעם.
• מחירי המתכות לתעשייה עלו בחדות בהשפעת הירידה בייצור המתכות בסין. לעומת זאת, מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בשיעור ניכר מתחילת השנה וצפויות להשפיע על מחירי המזון בישראל בשנה הקרובה.
• שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות במשק נותרו יחסית יציבים. חלה ירידה בשיעור העובדים במשרות מלאות.
• ההשקעות במשק האמריקאי ממשיכות לגדול, אך לאחרונה הופיעו סימנים של ירידה בהשקעות בתחום האנרגיה. כמו כן, שוק הנדל"ן למגורים מתמתן וצפוי לגרום להאטה בהשקעות.
• מכשול תקרת החוב בארה"ב לא צפוי להוביל לחדלות פירעון טכני אך עלול להסב נזק לצמיחה ולהקשות על אישור הרפורמות של הממשל.
• נאומי הנגידים בג'קסון הול לא כללו מסרים בקשר למדיניות המוניטארית בטווח הקרוב. הנאום של ילן עשוי להוריד את סיכויה להיבחר לכהונה נוספת.
• המשך התחזקות האירו מקטין סיכוי שה-ECB ייסוג בקרוב מהמדיניות המרחיבה.קרא עוד
27/08/2017
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד