המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל עלה בשיעור גבוה בחודש דצמבר. אולם, הצמיחה ברבעון הרביעי צפויה להיות מתונה יחסית בגלל עלייה ביבוא מחד והאטה באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית מאידך.
• מדו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל עולה שהסיכון הפיננסי של החברות בענף הנדל"ן עלול לעלות בחדות אם מחירי הנדל"ן ירדו. לעומת זאת, סיכון הבנקים ירד משמעותית. התפתחות זו באה לידי ביטוי בשוק הקונצרני.
• הצעדים הראשוניים שננקטו ע"י הממשל החדש בארה"ב בתחומי סחר החוץ והגירה מעלים סיכון לשווקים. לעומת זאת, עדיין לא ידועים פרטי התוכניות בתחום המדיניות הפיסקאלית.
• צמיחת המשק האמריקאי ממשיכה להשתפר, בניכוי התנודתיות של הגורמים הזמניים. החברות האמריקאיות חזרו להשקיע.
• מתחילת השנה חלה עלייה משמעותית בתשואות האג"ח באירופה. השוק מצפה שבסיכוי של כ-40% הריבית באירופה תעלה עד סוף השנה. אנו סבורים שהסיכויים לכך נמוכים יותר.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר, במיוחד במגזר התעשייה.
• למרות שיפור בנתונים הכלכליים, האינפלציה ביפן לא מראה סימני התעוררות. מדיניותו של הבנק המרכזי צפויה להישאר ללא שינוי ולתמוך בשוק המניות היפני.קרא עוד
29/01/2017
• סקר החברות של בנק ישראל מצביע על המשך קצב צמיחה גבוה במשק. הציפיות לפעילות ברבעון הראשון גבוהות במיוחד בענפי המסחר והתעשייה.
• נתוני הפדיון בענפי המשק דווקא מצביעים על האטה בענפים רבים. גם מדד הייצור התעשייתי לא ממש מתאושש.
• התייצבות נרשמה במספר המשרות הפנויות במשק אחרי הגידול בנמשך שנתיים.
• הנשיא האמריקאי החדש פרסם שורת התוכניות באתר הבית הלבן שכוללות בין היתר צעדים תקיפים בתחום הסכמי הסחר. לא מוזכרת תוכנית להשקעה בתשתיות בהיקפים גדולים.
• קרן המטבע, לראשונה בחמש השנים האחרונות, לא מורידה תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית בשני העדכונים האחרונים, אך מדגישה במיוחד חוסר הוודאות הקיימת בקשר למדיניות הממשל החדש בארה"ב.
• תהליך ה-Brexit הולך בנתיב המסוכן יותר, בעיקר לבריטניה, אך גם לאיחוד האירופאי.
• הצמיחה בכלכלה הסינית האיצה לקראת סוף השנה, אך הסיכונים הפיננסיים ממשיכים לגדול.
• נגידת ה-FED הבהירה שהתנאים הנוכחיים תומכים בהמשך עלייה הדרגתית בריבית, אך אין חשש להתחממות יתר. אנו סבורים שקצב העלאות הריבית יהיה נמוך יותר ממה שצופה ה-FED.
• הנגיד האירופאי הפחית חששות מפני יציאה מוקדמת מהצפוי של ה-ECB מהמדיניות המוניטארית הנוכחית.
• בחודשים האחרונים ניכרת האצה במכירות האג"ח האמריקאיות ע"י הבנקים המרכזיים הזרים, בעיקר של סין. יחד עם זאת, הסיכון לשוק האג"ח יחסית מוגבל מהמכירות הללו בגלל המח"מ הקצר שמחזיקים הבנקים המרכזיים.קרא עוד
22/01/2017
• הממשלה סיימה שנה רביעית ברציפות עם גירעון נמוך מהמתוכנן. ההכנסות מהנדל"ן וממכירות הרכבים צפויות לרדת השנה. לעומת זאת, צפויות להתקבל הכנסות ממסים מהשקעות חברות היי טק בעקבות השינוי בחוק עידוד השקעות הון. בסה"כ, הממשלה צפויה לסיים גם את 2017 עם גירעון נמוך מהמתוכנן.
• גידול בהשקעות הישירות במשק בעקבות השינוי בחוק עידוד השקעות הון עשוי לגרום ללחצים נוספים להתחזקות השקל.
• בסוף השנה נרשם שיפור ביצוא הסחורות במשק, למעט ענף התרופות והרכיבים האלקטרוניים.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם, בפרט בנתוני הייצור התעשייתי והיצוא באירופה.
• הסנטימנט של העסקים הקטנים והצרכנים בארה"ב עומד ברמות גבוהות היסטורית. הנתונים בפועל משתפרים בקצב איטי יותר.
• השינוי המוצע במס החברות בארה"ב צפוי לתת דחיפה משמעותית נוספת להתחזקות הדולר, להקטין הנפקות החוב ולגרום לעדיפות משמעותית לחברות היצוא על פני חברות היבוא. בכך, השינויים הענפיים שהיו בשוק המניות אחרי הבחירות עשויות לעבור בחינה מחודשת.
• בשבוע שעבר תמכו מספר נגידי ה-FED בהפסקת מחזור הפדיונות הנובעות מתיק האג"ח שבידי הבנק המרכזי. אנו סבורים שהסיכוי לצד זה קטן השנה, אך אם יתבצע יעלה תשואות בשוק האג"ח.
• האפיק הממשלתי בישראל ממשיך ליהנות מהביקושים החזקים של המוסדיים. משקל המוסדיים באפיק מסך השוק הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2005.קרא עוד
15/01/2017
• יחס החוב לתוצר בישראל צפוי לרדת השנה לכמעט 60%, שלוש שנים לפני המתוכנן. עלה הסיכוי להעלאת דירוג האשראי של ישראל.
• שר האוצר עשוי להוריד בחודשים הקרובים את המע"מ, מה שיגרום לירידה חד פעמית במדד המחירים.
• הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להשתפר. השיפור מתבטא בעיקר בנתוני הסקרים השונים ומשקף יותר עלייה בציפיות מאשר שיפור בפעילות למעשה.
• נמשך הידוק התנאים בשוק העבודה האמריקאי תוך ירידה ביצירת המשרות החדשות מחד ועלייה בשכר מאידך. תנאים אלה תומכים בהמשך עלייה הדרגתית בריבית ה-FED.
• מדדי המחירים במדינות האירופאיות השונות הפתיעו כלפי מעלה. זה עדיין לא מצביע בהכרח על חזרת האינפלציה ועל השינוי הצפוי במדיניות ה-ECB.
• עלייה באינפלציה בגרמניה גרמה לביקורת על ה-ECB ודרישה להפסיק המדיניות המקלה הנוכחית. כמו כן, נשמעה לאחרונה ביקורת על ה-BOE מצד ראש ממשלת בריטניה. אם נוסיף את ההתבטאויות נגד ה-FED של הנשיא החדש לפני הבחירות, מתקבלת תמונה של התקפה רחבה נגד הבנקים המרכזיים שמעלה את הסיכונים.
• תנאי הפתיחה של הנשיא האמריקאי החדש והצעדים הצפויים להינקט על ידי הממשל החדש בתחילת הקדנציה מעלים סיכון לשוק המניות.
• סין מהדקת פיקוח על תנועות ההון, גורמת להתחזקות חדה של המטבע, ממשיכה לאבד רזרבות המט"ח ובסופו של דבר מעלה סיכונים לשווקים הפיננסיים.קרא עוד
8/01/2017
• לפי האומדנים של הלמ"ס, המשק צמח בשנת 2016 בקצב גבוה מהצפוי של 3.8%. הצריכה הפרטית צמחה בקצב של מעל 6%. גם ההשקעות צמחו בקצב גבוה, אך בהן הייתה השפעה גדולה של הגורמים החד פעמיים ורכישות הרכבים שבפועל לא שייכות להשקעות.
• בעקבות נתוני הלמ"ס, עדכנו תחזית הצמיחה למשק לשנת 2017 ל-3.4%. אנו מעריכים שקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית יתמתן רק במעט. היצוא יגדל בקצב דומה לשנת 2016 וההשקעות יתמתנו.
• נתוני הסקרים בארה"ב, הן במגזר העסקי והן בקרב הצרכנים, ממשיכים להצביע על שיפור מהיר בציפיות.
• נמשך שיפור בפעילות ביפן, אך אינפלציית הליבה נותרה ברמה אפסית, למרות המאמצים של הבנק המרכזי.
• "ספר הבז'" הסיני, הסקר עם מוניטין טוב בזיהוי המגמות במדינה, מצביע שברבעון הרביעי חל שיפור בפעילות בכל הענפים בסין.קרא עוד
1/01/2017
" נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. סקרי הסנטימנט בארה"ב היו גבוהים מהתחזית גם במגזר היצרני וגם אצל הצרכנים. גם נתוני הפעילות הכו את התחזיות.
" לפי הערכתנו, ה-FED יעלה ריבית, אך לא ישנה משמעותית את תוואי הריבית העתידי בהחלטתו השבוע.
" שיפור בנתונים נרשם גם בסין. העלייה המהירה במדד המחירים ליצרן בסין לא מתורגמת בינתיים ללחצי אינפלציה מחוץ לסין.
" המשקיעים הגיעו למשאל העם באיטליה פסימיים, במיוחד על המניות באירופה ועם חשיפת חסר. עובדה זו, יחד עם השיפור בנתונים הכלכליים ו"התרגלות לחיות" לצד הסיכונים הפוליטיים גרמה לתגובה מפתיעה של השווקים לתוצאות המשאל, בדומה לאירועים האחרים שהתרחשו לאחרונה.
" דראגי הצליח למכור "Tapering" בלי לזעזע את השווקים. כתוצאה מזה, פחתו הסיכונים שקשורים לשינוי מדיניות ה-ECB במבט לשנה הקרובה הרוויה בסיכונים פוליטיים באירופה.
" אנו חושבים שהסיכונים הפוליטיים באירופה ובאיטליה בפרט עדיין גדולים ואינם מצדיקים חשיפה גבוהה להשקעות באירופה. יחד עם זאת, השיפור בנתונים הכלכליים והיעדר האירועים הפוליטיים באופק של כחצי שנה עד הבחירות בצרפת, עשויים להוביל לביצועים חיוביים בשווקים.
" הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.6%.
קרא עוד
18/12/2016
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. סקרי הסנטימנט בארה"ב היו גבוהים מהתחזית גם במגזר היצרני וגם אצל הצרכנים. גם נתוני הפעילות הכו את התחזיות.
• לפי הערכתנו, ה-FED יעלה ריבית, אך לא ישנה משמעותית את תוואי הריבית העתידי בהחלטתו השבוע.
• שיפור בנתונים נרשם גם בסין. העלייה המהירה במדד המחירים ליצרן בסין לא מתורגמת בינתיים ללחצי אינפלציה מחוץ לסין.
• המשקיעים הגיעו למשאל העם באיטליה פסימיים, במיוחד על המניות באירופה ועם חשיפת חסר. עובדה זו, יחד עם השיפור בנתונים הכלכליים ו"התרגלות לחיות" לצד הסיכונים הפוליטיים גרמה לתגובה מפתיעה של השווקים לתוצאות המשאל, בדומה לאירועים האחרים שהתרחשו לאחרונה.
• דראגי הצליח למכור "Tapering" בלי לזעזע את השווקים. כתוצאה מזה, פחתו הסיכונים שקשורים לשינוי מדיניות ה-ECB במבט לשנה הקרובה הרוויה בסיכונים פוליטיים באירופה.
• אנו חושבים שהסיכונים הפוליטיים באירופה ובאיטליה בפרט עדיין גדולים ואינם מצדיקים חשיפה גבוהה להשקעות באירופה. יחד עם זאת, השיפור בנתונים הכלכליים והיעדר האירועים הפוליטיים באופק של כחצי שנה עד הבחירות בצרפת, עשויים להוביל לביצועים חיוביים בשווקים.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.6%.
קרא עוד
11/12/2016
• שוב ניכרת חולשה באינדיקאטורים המתייחסים לפעילות התעשייה בישראל, בעיקר ליצוא. לעומת זאת, האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית עדיין חזקים.
• האשראי למשקי הבית שלא לדיור, צמח בשנה האחרונה בקצב הגבוה ביותר מאז התקופה לפני המשבר. יחד עם זאת, עדיין לא מדובר בתופעה חריגה במיוחד.
• השקל ממשיך להתחזק ולשבור שיאים חדשים מול סל המטבעות, עובדה שמרחיקה עוד יותר את עליית הריבית בישראל.
• ציפיות הריבית וציפיות האינפלציה בארה"ב מתרחקות מישראל, מה שצפוי להגביר את הניתוק של שוק האג"ח המקומי לעומת האמריקאי.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב והנתונים הכלכליים האחרים היו טובים, אך לא מספיק כדי שה-FED ישנה את תחזיות הריבית בישיבתו הקרובה.
• התשובה "לא" במשאל העם באיטליה כנראה כבר מתומחרת, אך התגובה השלילית בשווקים עלולה להתפתח בהדרגה במקביל לאירועים הפוליטיים וההתפתחויות בבנקים האיטלקים.
• למרות הידיעות הלא רשמיות על הפרסום הצפוי של לו"ז ה-Tapering ע"י ה-ECB, אנו מעריכים שתוכנית הרכישות תוארך מבלי לתת הערכות לגבי מועד סיומה בישיבה הקרובה של הבנק המרכזי.
• התחזקות הדולר, עליית התשואות והתייקרות מחירי הנפט גרמו להידוק חריג בתנאים הפיננסיים בחודש האחרון הן לצרכנים והן לעסקים בארה"ב ומחוץ לה.
• "השליפות מהבטן" הרבות של הנשיא האמריקאי החדש מבשרות שהמשקיעים צריכים להתכונן לתנודתיות גבוהה. המינויים למשרות הכלכליות מרמזות שאמריקה תישאר "קפיטליסטית".
קרא עוד
4/12/2016
• המציאות הפוליטית והכלכלית החדשה בארה"ב מעלה את אי הוודאות בארה"ב עצמה, באירופה ובמדינות המתפתחות, וצריכה לבוא לידי ביטוי בגישה להשקעות.
• למעט הגבלת הסחר וגירוש המהגרים שיעלו אינפלציה וידכאו צמיחה, המדיניות הכלכלית של הנשיא החדש נראית הגיונית, אך הבעיה הנה במינונים. המשק האמריקאי אכן עשוי לרשום צמיחה מהירה בזכות הורדת המסים בשלב ראשון, אך עלייה חדה בגירעון הממשלתי יובילו להתייקרות עלויות המימון.
• כדי לבצע תוכנית פיסקאלית גדולה מבלי להעלות משמעותית את הגירעון נדרשת תוכנית QE או אף שמירה על אי עליית תשואות האג"ח הממשלתיות בסגנון ה-BOJ. הבעיה היא שה-FED דווקא נמצא בכיוון הפוך ועשוי אף לזרז את עליית הריבית אם הגירעון יעלה משמעותית.
• שילוב של עלייה בגירעון, באינפלציה ומכירות האג"ח ע"י הסינים מאיימים על שוק האג"ח. התשואות הנוכחיות כבר מגלמות יישום מוגבל של תוכניות פיסקאליות, פעולה שקולה בתחום הסחר וציפיות לזירוז עליית הריבית. יחד עם זאת, יש לזכור שבמהלך ה-Tapering השוק "הגזים" עם עליית התשואות, מה שעשוי לקרות גם כעת.
• התוכנית הכלכלית מאיימת על החברות האמריקאיות הגלובליות, על המדינות המתפתחות, על מניות הדיווידנד ועל המניות של החברות הממונפות.
• עלייה חדה בתשואות הממשלתיות תפגע באפיק הקונצרני בארה"ב, במיוחד בחברות שמצבן הפיננסי חלש.
• למרות הידידות המוצהרת, לא בטוח שהמשק הישראלי ייהנה מהמדיניות הכלכלית החדשה בארה"ב שתפגע בסחר החוץ ובחברות הגלובליות שמחזיקות מרכזי פיתוח בישראל.
• הסיבות שעשויות לזרז את העלייה באינפלציה ובריבית בארה"ב לא כל כך ישפיעו על המשק הישראלי. לכן, לא צפוי זירוז של עליית הריבית ע"י בנק ישראל.
קרא עוד
13/11/2016
• לפי סקר החברות של בנק ישראל והנתונים המעודכנים של הצמיחה במחצית הראשונה, הפעילות במשק משתפרת ואינה נשענת על הצריכה הפרטית "המחוממת" בלבד, אלא מתפשטת גם לענפים האחרים.
• הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השלישי הייתה הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות. חל שיפור ביצוא, אך ההשקעות במשק אינן מתרוממות. אנו צופים המשך שיפור גם במבט ל-2017.
• סימני שיפור בפעילות הופיעו במשק האירופאי, אך הצמיחה צפויה להישאר נמוכה.
• לפי "ספר הבז'" של סין, חלה הרעה ברווחיות ובתזרימי המזומנים של החברות, מה שמעלה סיכון פיננסי במבט ל-2017.
• על סמך נתוני הצמיחה והאינפלציה בבריטניה, הבנק המרכזי לא צפוי להגביר תמריצים בשלב זה.
• סימני שיפור בצמיחת המשק העולמי, עלייה בציפיות האינפלציה, איתותים על מיצוי הכלים המוניטאריים, המעבר למדיניות הפיסקאלית הפעילה ומכירות המשקיעים הזרים גרמו לעליית תשואות האג"ח בעולם. העלייה בישראל הייתה בין הנמוכות.
• יחד עם זאת, ספק אם התשואות עומדות לחזור בקרוב לרמות בהן היו בסוף שנת 2015 עקב הגורמים הרבים שצפויים למתן עליית התשואות הנוכחית.
• עונת הדוחות הכספיים בארה"ב ובאירופה מראה ש"המיתון" ברווחיות החברות הסתיים.
קרא עוד
30/10/2016
• קרן המטבע הבינלאומית לא שינתה אומנם תחזית הצמיחה למשק העולמי, אך נותרת פסימית והצביעה על הסיכונים הרבים.
• לפי בסיס הנתונים החדש של קרן המטבע, החוב העולמי הכולל הוכפל ב-15 השנים האחרונות והיחס בין סך החוב לתוצר העולמי הגיע לשיא. בשנים האחרונות החוב במדינות המתפתחות גדל מהר במיוחד, במיוחד במגזר העסקי.
• קרן המטבע מציינת שאומנם הסיכונים לטווח הקצר בסין פחתו, אך הסיכונים לטווח הבינוני שקשורים לעומס החובות של המגזר העסקי והבנקאי עלו.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב הקטינו סיכוי לעלייה בריבית בנובמבר, אך העלו את הסיכוי לחודש דצמבר. בסה"כ, המשק האמריקאי ממשיך להציג שיפור בנתונים הכלכליים כולל בייצור ובהשקעות.
• הנתונים הכלכליים באירופה הקשורים למצב הצרכנים מציגים היחלשות בחודשים האחרונים.
• הסיכונים הפוליטיים באירופה גברו. ממשלת אנגליה מקשיחה עמדות לקראת המו"מ מול האיחוד האירופאי שצפוי להיפתח במחצית הראשונה של השנה הבאה. לפי הסקרים, רוה"מ באיטליה עלול להפסיד במשאל העם שיתקיים בתחילת דצמבר.
• הירידה החדה בליש"ט הקפיצה ציפיות האינפלציה בבריטניה, מה שיקשה על הבנק המרכזי להוסיף תמריצים. כל זה כאשר חוסר הוודאות ביחס לתוצאות המו"מ עם האיחוד האירופאי יוסיף להשפיע לרעה על המשק הבריטי והאירופאי.
• המשקיעים המוסדיים בישראל הגדילו בשנה האחרונה את החשיפה לאפיק האג"חי ע"ח הקטנת חשיפה למניות.קרא עוד
9/10/2016
• הנתונים האחרונים מצביעים על המשך התרחבות בצריכה הפרטית במשק, אם כי בקצב מעט מתון מהמחצית הראשונה של השנה, בתמיכת שוק העבודה החזק.
• הצמיחה בייצור התעשייתי בישראל התחזקה השנה. השיפור ביצוא הסחורות מתבסס בעיקר על יצוא התרופות.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ולעדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה.
• על פי מדדי מנהלי הרכש, נרשם שיפור בפעילות הייצור באירופה.
• ההחלטה של ה-BOJ לא צפויה לגרום לשינוי משמעותי בכלכלה היפנית ובנסיבות מסוימות אף עלולה להזיק לה.קרא עוד
25/09/2016
• מדד המחירים ירד מתחת לציפיות, בעיקר בהשפעת סעיף הדיור ומחירי הנופש בארץ ובחו"ל. סביבת האינפלציה נותרה נמוכה ואינה מראה סימני התעוררות.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בעקבות האינפלציה הנמוכה.
• התוספת האפסית של הדירות להשכרה בשנה האחרונה, גלגול חלקי של המיסוי של משקיעי הנדל"ן על השוכרים והגברת הביקושים לדירות להשכרה עם הירידה ברכישות הדירות, צפויים להמשיך ולשמור על מחירי שכירות גבוהים.
• עלייה בהתחלות הבנייה ברבעון השני, האטה בביקושים ועלייה בריבית על המשכנתאות צפויים להמשיך ולקרר את שוק הדיור בבעלות.
• היצוא התעשייתי, למעט יצוא התרופות, ממשיך לרדת. עלייה ביבוא חומרי הגלם עשויה לבשר על שינוי המגמה בהמשך. ניכרת בחודשים האחרונים ירידה ביבוא מוצרי הצריכה.
• נתוני המאזן התשלומים של ישראל ברבעון השני ממשיכים להציג תמיכה בשערו של השקל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חלשים מהצפוי. אולם, האינפלציה עלתה מעל התחזיות. לפי הערכתנו, התנאים הנוכחיים יאפשרו ל-FED להעלות את הריבית השבוע.קרא עוד
18/09/2016
• לראשונה השנה ירדה גביית המסים בישראל בחודש אוגוסט לעומת התחזית ולעומת החודש המקביל אשתקד. בסה"כ, ניכרת האטה בקצב הגידול של גביית המסים.
• בחודשים האחרונים חלה האטה בקצב הגידול בסך השכר במשק הישראלי שנובעת מהתמתנות הגידול בשכר הממוצע ובמספר משרות שכיר. המשך המגמה עשוי להחליש את הגידול בצריכה הפרטית.
• פעילות הייצור והיצוא במדינות העיקריות באירופה ממשיכה להתמתן בהשפעת התייצבות האירו, למרות הוזלת עלויות המימון לחברות.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בסין.
• השווקים ממשיכים "להתאכזב" מפאסיביות של הבנקים המרכזיים ביפן ובאירופה, אך אירועים אלה רק ממחישים שהכלים האפקטיביים בידי ה-ECB וה-BOJ אזלו.
• הפחתת או ליתר דיוק אי העמקת מעורבותם של הבנקים המרכזיים, יחד עם הגדלת הוצאות הממשלה אמורות להשפיע לרעה על אפיק האג"ח הממשלתי בשנה הקרובה. התנהגות האפיק המנייתי תלויה במצב הכלכלי אשר עשוי לקבל דחיפה מהפעלת התמריצים הפיסקאליים.
• אנו ממשיכים להעריך שקיים סיכוי גבוה להעלאת ריבית ה-FED בפגישה הקרובה של הבנק המרכזי.
קרא עוד
11/09/2016
• נתוני הצמיחה בישראל מראים שהשיפור האמיתי בפעילות חל בצריכה הפרטית. ברכיבי ההשקעות והיצוא השיפור נובע בעיקר מהגורמים הזמניים והחד פעמיים.
• בינתיים, מחיקת השפעת ה-Brexit על השווקים הפיננסיים מקבלת תמיכה גם בנתוני הפעילות, אפילו באנגליה עצמה.
• ה-FED שלח בשבוע שעבר איתותים סותרים לגבי האפשרות של עליית הריבית. אם האופציה של עליית הריבית בספטמבר נמצאת על השולחן, הנגידה ילן צפויה להכין את השווקים לאפשרות זו בנאומה השבוע.
• האינפלציה בארה"ב לא עולה. אולם, מעמיק הפער בין מחירי השירותים העולים למחירי המוצרים היורדים.
• תקופת הרגיעה בשווקים בחודש אוגוסט עשויה לחלוף לאחר שכל אחד מהבנקים המרכזיים הגדולים עשוי לשנות את מדיניותו בחודש ספטמבר.
• עלייה בצמיחת המשק, הפתעה במדד המחירים ואישור תקציב המדינה עם פריצת הכללים הפיסקאליים מגבירים את הסיכונים לשוק האג"ח המקומי.
• מבחינת המגמות בדוחות הכספיים, ללא קשר לשווי המניות, נראה שמצבן של החברות האמריקאיות מראה מגמת שיפור ברורה יותר מאשר בחברות האירופאיות.קרא עוד
21/08/2016
• הצעדים המתוכננים ע"י הממשלה בתקציב החדש מעלים את הסיכון הפיננסי של ישראל. בתרחישים כלכליים שליליים, הרעה בפרמטרים הפיסקאליים העיקריים, עלולה להשפיע בצורה מהירה וחדה.
• בניכוי יצוא התרופות, חלה הרעה משמעותית ביצוא הסחורות מישראל בחודשים האחרונים. בצד היבוא, המצב בסה"כ ממשיך להיות טוב.
• הסנטימנט הצרכני בישראל הגיע בחודש יולי לשיא מאז תחילת הסקר בשנת 2011. הצרכנים מדווחים על שיפור משמעותי במצב הפיננסי שלהם.
• נתוני שוק העבודה בישראל ממשיכים לתמוך בהתרחבות הצריכה הפרטית.
• הפעילות באירופה נחלשה ברבעון השני, כאשר בחלק מהמדינות הגדולות נרשמה צמיחה אפסית.
• בחודש האחרון נרשמה הרעה בנתונים בסין, תוך ירידה בגידול באשראי. התפתחות זו עשויה להצביע על המשך "נחיתה רכה" במשק הסיני שחיונית על מנת להקטין את הסיכונים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב פעלו בעיקר להנמיך את הציפיות להעלאת הריבית.
• נמשכת הירידה בציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל נמוכים יותר מאשר באג"ח בעלות סיכון דומה בארה"ב.
קרא עוד
15/08/2016
• שוק העבודה האמריקאי ממחיש שאין האטה במשק. לחצי השכר מורגשים בעיקר ברמות השכר הגבוהות.
• בנוסף לנתוני שוק העבודה, התפרסמו בארה"ב נתונים חיוביים נוספים שכללו עלייה במכירות הרכבים, גידול בהוצאה הצרכנית, שיפור ביצוא הסחורות ומדדי מנהלי הרכש שנותרו ברמות גבוהות יחסית.
• לפי סקר האשראי הבנקאי בארה"ב, שהוא אחד האינדיקאטורים המובילים לגבי התפתחות הכלכלה, סכנת האטה בכלכלה האמריקאית פחתה מעט לעומת הסקר הקודם, אך תנאי האשראי למגזר העסקי עדיין הדוקים יחסית.
• לאחר צעדי ה-BOE, שלושה מתוך ארבעת הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם פועלים בצורה אקטיבית להקלה בתנאים המוניטאריים, מצב שמטיל קושי נוסף על ה-FED להעלות את הריבית. אנו מעריכים שה-FED יעלה ריבית פעם אחת עד סוף השנה וסביר שזה יקרה בדצמבר.
• עונת הדוחות הנוכחית מציגה שיפור במגמות הרווחיות והמכירות בחברות האמריקאיות.
• עמדת המשקיעים והחזאים כלפי שוק המניות בארה"ב כבר זהירה מאוד, מה שדווקא מקטין את הסיכון בהיעדר אירועים חריגים.
• הירידה האחרונה במחירי הנפט לא גררה תגובה שלילית באפיקים שבשנה האחרונה הפגינו רגישות גבוהה לשינויים במחיר הנפט. כמו כן, חלו התאמות בצעד ההיצע של הנפט. מצב זה מקטין סיכון להמשך ירידה במחירי הנפט.קרא עוד
7/08/2016
• תמונתו של שוק העבודה בישראל משקפת המשך שיפור. שיעור האבטלה בקרב הגילאים 25-64 ירד בחודש יוני לראשונה בהיסטוריה מתחת ל-4% ל-3.9%.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה ל-0.4% בעקבות הוזלה צפויה גדולה יותר ממה שהוערך קודם במחיר הדלק.
• הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השני הייתה נמוכה מהצפוי. הצריכה הפרטית השתפרה והובילה את הצמיחה. ההשקעות ירדו בחדות. היצוא עלה אחרי שלושה רבעונים של ירידות. להערכתנו, הצמיחה צפויה להשתפר ולהיות מאוזנת יותר.
• תוכנית התמריצים ביפן הייתה קטנה מהציפיות וספק אם תגרום למפנה חיובי במשק. בעקבות זאת, עלה הסיכוי ל-Helicopter money.
• הצמיחה באירופה עמדה בהתאם לציפיות על 0.3%, לעומת 0.6% ברבעון הקודם. בסקרים האחרונים לא ניכר נזק מה-Brexit.
• תשואות האג"ח האמריקאיות נמוכות מדי לאור סיכוני האינפלציה. ניכרת חולשה בביקושים להנפקות האג"ח הממשלתיות בחודש האחרון.
• הגירעון הממשלתי בארה"ב צפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות, במיוחד אם טרמפ יבחר לנשיאות.
קרא עוד
31/07/2016
• משרד האוצר הוריד תחזיות הצמיחה, אך העלה תחזיות התעסוקה, השכר וגביית המסים.
• הפדיון בענפי המשק צומח בקצב גבוה ומסביר את הרמה הגבוהה של גביית המסים. בענפים הקשורים לתחום הנדל"ן ניכרת האטה בפדיון. בענפי המסחר הואץ גידול בפדיון.
• התעשייה המקומית סובלת מחולשה בהזמנות ליצוא, בעיקר בענפי טכנולוגיה עילית, אך נהנית מגידול בהזמנות לשוק המקומי.
• ההוזלה הצפויה של הדלק וביטוח החובה גרמו להורדת תחזית האינפלציה. לעומת זאת, כוונת האוצר להטיל מס על מחזיקי 3 דירות ומעלה עשויה לייקר שכר דירה.
• ניתוח הגורמים המקומיים המשפיעים על הורדת האינפלציה בישראל מעבר לצעדי הממשלה, מראה שהשפעות התחרות למחירים המקומיים מצד חו"ל חזקות יותר בישראל מאשר במדינות האחרות וממשיכות להתעצם.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בהחלטתו השבוע.
• הנתונים הכלכליים מראים שהנזק הראשוני לסנטימנט בכלכלת בריטניה מה-Brexit היה יחסית משמעותי. באירופה, ההשלכות מורגשות לעת עתה הרבה פחות.
• הבנקים המרכזיים קצת "אכזבו" לאחרונה את הציפיות. יחד עם זאת, העמקת הצעדים הקיימים ע"י הבנקים המרכזיים, במיוחד באירופה, בריטניה ויפן עלולים לגרום יותר נזק לבנקים מאשר להביא תועלת לכלכלה.
• שוקי המניות בעולם ממשיכים לעלות בעיקר בהשפעת הנתונים הכלכליים החזקים בארה"ב והדוחות הטובים של החברות האמריקאיות.
קרא עוד
24/07/2016
• מדד המחירים עלה ב-0.3%, בהתאם לציפיות. ניכרת האטה בהתייקרות סעיף הדיור שצפויה להעמיק. לעומת זאת, מחירי הדירות בבעלות ממשיכים לעלות בקצב גבוה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים ל-0.6%. אנו מעריכים שהסיכון לתחזית נותר כלפי מטה.
• אין שיפור ביצוא הסחורות מישראל.
• שיפור ניכר נרשם לאחרונה בנתונים הכלכליים בארה"ב, במיוחד בנתונים הקשורים לצריכה הפרטית.
• מתרבים הסימנים להתחזקות הכוחות התומכים באינפלציה בארה"ב.
• התייצבות ושיפור בכלכלה הסינית הושגו במחיר של תמריצים פיסקאליים ומוניטאריים משמעותיים מאוד.
• עלה הסיכוי לשימוש ב-Helicopter money ביפן. שימוש בכלי זה עשוי לתת דחיפה משמעותית לכלכלה ולשווקים ביפן, אך לפגוע בשוקי האג"ח.
• השווקים באירופה לא מגלמים את ההשפעה השלילית האפשרית על הכלכלה של ה-Brexit.
• העמיק היתרון לטווח ארוך של האפיק המנייתי על פני האג"ח.
• בשנה האחרונה חל שינוי בבטא (רגישות) של שוקי המניות השונים בעולם בתגובה לשינויים חדים בשווקים. שוק המניות האמריקאי הפך לדפנסיבי הרבה יותר לעומת העבר. השוק הישראלי היה ונותר הדפנסיבי ביותר.
קרא עוד
17/07/2016
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד