המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• קיים קשר די הדוק בין היקף הפעילות בשוק הנדל"ן (מכירות הדירות החדשות) לבין השינויים בצריכה הפרטית בישראל בשנים האחרונות. הקיפאון הנוכחי בשוק הנדל"ן מוביל להאטה בצריכה הפרטית ובצמיחת המשק. הוא עשוי ליצור לחצים נוספים להיחלשות האינפלציה ולבלום הכוחות המחזקים את השקל.
• כלכלת סין המשיכה להציג צמיחה יציבה ברבעון השני, אך ניכרת האטה ביצוא לסין משותפות הסחר העיקריות. התפתחות זו צפויה להשפיע על מומנטום הצמיחה בכלכלה הסינית והעולמית ועל השווקים.
• מתרבות ההפתעות כלפי מטה באינפלציה במדינות העיקריות בעולם.
• האירו החזק התחיל לפגוע בשוק המניות האירופאי, אך הסיבות שעומדות מאחורי התחזקותו ומאחורי היחלשות הדולר לא צפויות לתמוך לאורך זמן ביתרון של שוק המניות האמריקאי על פני האירופאי.
• הירידה החדה בתשואות האג"ח השקליות בישראל בתגובה למדד המחירים גרמה לירידה בתלילות העקום, למעט החלק הארוך שלו. התלילות מעבר לטווח של 10 שנים הנה הגבוהה והחריגה בעולם ואינה מוצדקת מבחינת הנסיבות הכלכליות.
• ציפיות האינפלציה בישראל ירדו רק במעט אחרי מדד המחירים ועדיין מגלמות פרמיה אינפלציונית גבוהה יחסית.קרא עוד
23/07/2017
• מחירי הפירות, ההלבשה והתרבות הוזלו בחודש יוני מעבר לתחזית. בסעיפים רבים ירדו המחירים ככל הנראה בהשפעת ייסוף השקל. שוב מסתמנת התמתנות בסביבת האינפלציה. אנו מעריכים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.2%.
• בשנתיים האחרונות נרשם שיפור חד במצב הפיננסי של משקי בית בישראל.
• היצוא התעשייתי ללא היהלומים צמח במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ-7% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.
• אין סימנים בינתיים שהאינפלציה בארה"ב חוזרת לכיוון היעד. המכירות הקמעונאיות נחלשו בחודשים האחרונים. לעומת זאת, ההשקעות והייצור דווקא משתפרים.
• לאור סימני האטה בצריכה הפרטית, המסרים "היונים" של הנגידה ילן והאינפלציה המתונה יחסית, הסיכון לעלייה משמעותית בתשואות הארוכות בארה"ב פוחת.
• בנק ישראל מעביר מסר פחות סבלני כלפי ייסוף השקל. ההתערבויות שלו בשוק המט"ח צפויות להיות אקטיביות יותר.
• לאור המסרים של בנק ישראל והירידה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהסיכוי לעליית ריבית בישראל בשנה הקרובה נמוך.
• ההפתעות החוזרות באינפלציה בשנים האחרונות בישראל אמורות להוריד את הפרמיה האינפלציונית הגבוהה יחסית שנדרשת בשוק האג"ח.
• בחודש האחרון נרשמה עלייה במרווחים של האג"ח הקונצרניות בישראל, בניגוד לעולם בו המרווחים ירדו לשפל של השנים האחרונות.
• הקורלציה בין המניות במדד S&P500 ירדה לשפל מאז תחילת המדידות בשנת 2011, מה שתומך בבחירה סלקטיבית של המניות.
קרא עוד
16/07/2017
• מספר משרות שכיר במגזר העסקי במשק הישראלי נמצא בקיפאון כבר יותר מחצי שנה.
• לפי סקר הערכות העסקים, החברות צופות התמתנות במחירי המכירה של תוצרתן.
• יש סיבות כלכליות לשקל חזק, אך קשה להצדיק את העובדה שהשקל הוא המטבע החזק בעולם. יתכן ויש כאן התחזקות עודפת שנובעת מסיבות טכניות שונות (לא הספקולנטים הזרים). מצב זה מעלה סיכוי להיפוך המגמה בהשפעת השינוי בנסיבות החיצוניות או הפנימיות.
• נמשך שיפור מהיר בנתונים הכלכליים באירופה. ה-ECB צפוי להודיע בקרוב על הפסקת הרכישות ולהעלות את הריבית במחצית הראשונה של 2018.
• למרות הקיפאון בקצב עליית השכר הממוצע, שוק העבודה האמריקאי מראה סימני עוצמה. הסיבות לקצב מתון של עליית השכר קשורות כנראה לפריון נמוך ולגידול בהצטרפות אנשים שהיו מחוץ למעגל העבודה. גם הנתונים האחרים במשק האמריקאי היו בסה"כ חזקים. ה-FED צפוי לבצע עוד העלאת ריבית עד סוף השנה.
• ניכר שיפור בנתונים הכלכליים במדינות הגדולות בדרום אמריקה, למרות הירידה במחירי הסחורות.
• נוצר פער שיא לתקופה זו של השנה בין ציפיות האינפלציה לטווחים הארוכים לקצרים הגלומות בשוק האג"ח בישראל.קרא עוד
9/07/2017
• העלייה הצפויה בגמר בנייה בשנה הקרובה צפויה להגדיל היצע הדירות להשכרה ולפעול להתמתנות מחירי השכירות (סעיף הדיור במדד המחירים).
• שיעור האבטלה במשק עלה בחודשיים האחרונים, אך יחד איתו עלו שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור העובדים במשרה מלאה.
• מדד מחירי הסחורות החקלאיות וסחורות האנרגיה של במונחים שקליים ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת המאה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. תחזית הקונצנזוס לצמיחה במשק האירופאי עלתה בפעם השישית בשנה האחרונה והגיעה ל-1.8%.
• בארה"ב הופיעו סימני התקדמות ברפורמה במס אשר לפי דברי הבכירים בממשל ובבית הנבחרים צפויה להיות מאושרת עד סוף השנה. לפי הערכתנו, שוק האג"ח לא מגלם תרחיש זה.
• גידול בהיצע הנפט במדינות אופ"ק ובארה"ב והירידה הצפויה בביקוש לנפט בסין גרמו לירידה נוספת במחירים. יחד עם זאת, ברמות מחירי הנפט הנוכחיים תפוקת הנפט בארה"ב בטכנולוגיות חדשות תתקשה לגדול. לכן, בהיעדר זעזועים, ירידת המחירים מעבר לרמה הנוכחית צפויה להיות מוגבלת.
• תלילות עקום התשואות בישראל עלתה בשבועיים האחרונים לעומת הירידה החדה יחסית בארה"ב ובאירופה. במיוחד בולטת התלילות החדה בחלק הארוך של העקום הצמוד בישראל. להערכתנו, הסיבות לתלילות החריגה בישראל בעיקר טכניות.קרא עוד
25/06/2017
• מדד המחירים עלה בחודש מאי ב-0.4%. ניכרת מגמת האטה באינפלציה בסעיפים ה"כבדים", כגון הדיור והמזון, לעומת הרחבת התייקרויות בסעיפים קטנים יותר. תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים נותרה על 0.6%.
• קצב העלייה של מחירי הדירות בבעלות ממשיך להתמתן וירד ל-4.4%.
• כפי שעולה ממאזן התשלומים של ישראל, התמיכה בשקל נחלשה מעט, אך הוא עדיין נהנה מזרימה חזקה של מט"ח לישראל. ירדו השקעות הזרים בנדל"ן בישראל. ניכרת עלייה מחודשת בהשקעות הפיננסיות של הישראלים בחו"ל.
• מגמת השיפור ביצוא הסחורות נמשכת, אך התעשיינים מדווחים על החמרת הפגיעה ברווחיות היצוא בגלל התחזקות השקל.
• לפי הדו"ח של קרן המטבע, הסיכונים הפיננסיים בסין ממשיכים לעלות ולהגדיל סיכון למשבר. בינתיים, כמות האשראי החדש במשק הסיני ממשיכה לצמוח.
• בבריטניה עלה הסיכון לסטגפלציה. סיכון פוליטי מתורגם לסיכון כלכלי שעלול להשפיע גם על כלכלת אירופה.
• הנסיבות הכלכליות אינן תומכות בהמשך האטה באינפלציה בארה"ב. לכן, להערכתנו, תוואי הריבית שצופה ה-FED נראה כבעל סיכוי להתממש בשנה הקרובה. מלבד השיפור בכלכלה הריאלית ובאינפלציה גם העלייה בסיכונים הפיננסיים צפויה לתמוך בהמשך התקדמות ה-FED עם הריבית.
• עליית הריבית הבאה בארה"ב צפויה לקראת סוף השנה.
• ככל שהתשואות הארוכות בארה"ב יורדות תוך המשך העלאות הריבית ושיפור בכלכלה, הסיכון בהן עולה, במיוחד נוכח כוונת ה-FED להתחיל בקרוב ב"אנטי-QE".
קרא עוד
18/06/2017
• קצב עליית המדד המשולב של בנק ישראל התמתן בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שאין בירידת הקצב סימן להאטה במשק.
• חל עדכון כלפי מעלה בנתוני יצוא השירותים בישראל לשנים 2015-2017 שצפוי לגרום לעדכון נתוני הצמיחה, כולל לרבעון הראשון 2017.
• הניצולת בשוק העבודה האמריקאי משתפרת במהירות, אך לא מביאה לעת עתה להתגברות עליית השכר. לפי הערכתנו, קצב עליית השכר יתחזק בהמשך השנה, אך הוא עדיין מוגבל ע"י הרווחיות הנמוכה של החברות המקומיות.
• הירידה באינפלציה בארה"ב צפויה להיות זמנית בתמיכת שוק העבודה החזק, העלייה במחירים ליצרן ובמחירי היבוא שמושפעים מפיחות הדולר. כמו כן, הרחבה פיסקאלית צפויה של הממשל, גם אם במתכונתה המצומצמת, במצב של תעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעלייה באינפלציה.
• ה-FED צפוי להעלות את הריבית בפגישתו הקרובה. להערכתנו, השווקים מעניקים סיכוי נמוך מדי לעלייה נוספת בריבית ה-FED השנה ולסיכוי בהתקדמות רפורמות הממשל.
• שוקי המניות מתייחסים בעיקר ל"חצי הכוס המלאה" ומתעלמים מהסיכונים, בשעה שמשקיעי האג"ח רואים בעיקר את "החצי הריק". להערכתנו, בשני השווקים קיימת הטייה.
• סימני חולשה במשק הסיני מתחזקים ובאים לידי ביטוי במדד מנהלי הרכש בתעשייה ובהאטה ביצוא לסין משותפי הסחר העיקריות שלה.קרא עוד
4/06/2017
• מסקירת מערכת הבנקאות שפרסם בנק ישראל, ניתן ללמוד על גידול מהיר באשראי הצרכני ועלייה משמעותית בסיכון שלו. בנק ישראל צפוי להגיב בצעדי ריסון שמעלים סיכוי לעליית הריבית.
• ריסון האשראי הצרכני במקביל להתקררות בשוק הדיור צפויים למתן את הגידול בצריכה הפרטית.
• בשנת 2016 נמשך הגידול המהיר של הרכישות בכרטיסי אשראי בחו"ל, כולל באינטרנט. מגמה זו תמשיך ללחוץ לירידות המחירים בישראל.
• נתון הצמיחה בארה"ב עודכן כלפי מעלה ל-1.2%. ניכר גידול מהיר בהשקעות.
• הצעת התקציב של הממשל האמריקאי תעבור שינויים גדולים עד לאישורה ותיראה שונה מאוד בגרסתה הסופית. בגלל ריחוקה מההנחות המציאותיות, יידרש יותר זמן כדי לאשרה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חזקים. מתגברת הביקורת על ה-ECB מצד הגרמנים.
• למרות חציית הרף של 3.6 ₪ מול הדולר, השקל היה חלש יותר לאחרונה מהמטבעות העיקריים האחרים. הופיעו סימני התחזקות בביקושים לדולרים בבנקים בישראל. נראה, שהיחלשות הדולר בעולם משקפת overshooting.
• למרות השינויים בכלכלה, באינפלציה ובריבית בארה"ב, הערכות הריבית בישראל אינן שונות היום משמעותית מאשר בתקופה שהייתה מייד אחרי ה-Brexit.
• הארכת תקופת הקיצוץ בתפוקת הנפט ע"י מדינות האופ"ק לא צפויה לסייע לעליית מחירי הנפט.קרא עוד
28/05/2017
• מכלול הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות המשק הישראלי. עדיף בשלב זה לא לתת משקל גבוה לנתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון הראשון. התחזית שלנו לצמיחה בשנת 2017 נותרה ללא שינוי ברמה של כ-3%.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• המשק היפני רשם את הרצף הארוך ביותר מאז 2006 של צמיחה חיובית, אך האינפלציה לא עולה.
• ניכר שיפור בפעילות התעשייה בארה"ב תוך שיפור בניצולת וגידול בהשקעות.
• הדחתו של טראמפ עדיפה להערכתנו לשווקים מהישארותו במצב פוליטי מוחלש.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש וצפויים להשפיע על הפעילות במדינות האחרות.
• למרות הירידה בתשואות האג"ח, בציפיות האינפלציה ובערכו של הדולר, השווקים מעריכים שהסיכוי לעליית ריבית ה-FED עדיין גבוה. אנו גם חושבים שהסיכוי עולה על 50% בעיקר בגלל התחממות בשווקים. לאור תוואי הריבית החזוי של ה-FED, תשואות האג"ח הארוכות נמוכות מדי להערכתנו.
• משקל האג"ח הקונצרניות בישראל שנמצאות בידי הציבור וקרנות הנאמנות יחד הגיע לשיא היסטורי. איכות התיק בידיהם נמוכה משמעותית מאיכות תיק השוק. הנזילות בשוק הקונצרני בשפל וגם המרווחים.קרא עוד
21/05/2017
• ההאצה בקצב עליית השכר הממוצע במשק נובעת מעדכון שכר המינימום ומהתגברות לחצי השכר עם הגעה לתעסוקה מלאה. מגמה זו צפויה לתמוך בצריכה הפרטית ובהמשך הרחבת סביבת האינפלציה.
• ביטול המס על הדירה השלישית לא צפוי להגביר משמעותית ביקושים לדירות.
• אינפלציית הליבה בארה"ב נחלשה. אולם, שילוב הגורמים שתומכים באינפלציה יחד עם המשך ההקלה בתנאים הפיננסיים משאירים עדיין סיכוי של יותר מ-50% לעליית ריבית ה-FED בחודש יוני.
• למרות ההפצרות של שר האוצר הגרמני, ה-ECB לא צפוי להאיץ היציאה מהמדיניות המקלה.
• מדדי התנודתיות באפיקי ההשקעות העיקריים (המניות, האג"ח והמטבע) נמצאים ברמות הנמוכות של השנה האחרונה, זאת למרות העלייה בסיכון הכרוך בהיחלשות האחרונה בשווקים ובכלכלה הסינית והסיכון בירידה מחירי הנפט.
• המשקיעים בשוק המניות האמריקאי אופטימיים לטווח הקצר, אך חוששים יותר מהרגיל מהטווח הארוך יותר. לפי מכפיל שילר הנוכחי, קיים סיכוי נמוך להרוויח לאורך זמן בשוק המניות האמריקאי.
• הביצועים של מניות הטכנולוגיה בעולם עשויים להצביע על העמקת ההשפעה של המהפכה הטכנולוגית על הכלכלה.
• המרווח הממוצע באג"ח בדירוגי A ומטה בישראל הגיע לרמה הנמוכה מאז המשבר.
• התלילות בחלק הארוך של העקום השקלי הנה הגבוהה בעולם.קרא עוד
14/05/2017
• קצב הגידול במדד המשולב של בנק ישראל ממשיך להיות גבוה מעל 5% ומצביע על המשך צמיחה מהירה במגזר העסקי במשק.
• האבטלה במשק ממשיכה לרדת. קצב הגידול במועסקים נותר יציב. חל גידול חד במשקל המועסקים במשרה מלאה. מספר שעות העבודה לשבוע למועסק הגיע ברבעון הראשון לשיא של חמש שנים. נתונים אלה צפויים לתמוך בגידול בצריכה.
• עלה הסיכוי לעליית הריבית במשק בשנה הקרובה. עדכנו את תחזית הריבית בעוד 12 החודשים ל-0.5%.
• שוק העבודה האמריקאי מפגין עוצמה תוך גידול בשיעור המועסקים, עלייה במשקל העובדים במשרה מלאה וירידה באבטלה "עמוקה". השכר הממוצע אומנם עולה בקצב איטי, אך עלות יחידת העבודה של הפירמות דווקא מטפסת בקצב יחסית גבוה.
• אנחנו מעריכים שהסתברות לעליית ריבית ה-FED בחודש יוני גבוהה מ-50%, אך אינה וודאית כפי שמגולם בחוזים.
• הסיכונים באירופה ממשיכים לקטון והנתונים הכלכליים משתפרים.
• התגברות סימני האטה בסין וירידה במחירי הסחורות עלולים להחליש תשתית להתאוששות בכלכלה העולמית שנרשמה בשנה האחרונה.קרא עוד
7/05/2017
• בנק ישראל מצביע בסקר החברות שהמגזר העסקי ממשיך לצמוח בקצב מהיר יחסית ברבעון הראשון.
• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית בישראל נותרו יציבים בתחילת השנה ובינתיים לא משקפים האטה, כפי שהניחו התחזיות.
• הייצור התעשייתי משתפר, במיוחד בענפי הטכנולוגיה ברמה נמוכה.
• היצוא התעשייתי אומנם ירד בשלושת החודשים האחרונים, אך המגמה בין הסקטורים הייתה מאוד לא אחידה.
• השווקים לא ממש יודעים עד כמה הצהרות הממשל האמריקאי תמומשנה ולכן כמעט לא מתייחסים אליהן. אם וכאשר רפורמת המס תאושר, היא תהיה שונה מאוד מההצעה הראשונית. נראה, שהתהליך לאישורה ייקח זמן רב.
• להערכתנו, חולשה בצריכה הפרטית במשק האמריקאי שנרשמה ברבעון הראשון הנה זמנית. בהמשך השנה היא צפויה להשתפר ולהמשיך להוביל את הצמיחה יחד עם ההשקעות שמראות סימני התאוששות.
• אנו מצפים לאי שינוי בריבית ה-FED השבוע ולעוד שתי העלאות ריבית השנה.
• האינפלציה באירופה עלתה. יציאה מה-QE צפויה עוד השנה. הריבית צפויה לעלות בשנת 2018 לרמה אפסית, אך לא הרבה מעבר לכך גם בהמשך.
• השפעת ההתפתחות הטכנולוגית המואצת באה לידי ביטוי לא רק בהובלת חברות הטכנולוגיה מבחינת שווי השוק וביצועי המניות, אלא גם בפגיעה בסקטור המסחר והנדל"ן המסחרי.קרא עוד
30/04/2017
• לפי סקר אמון הצרכנים, בשנתיים האחרונות חל שיפור משמעותי במצב הפיננסי של משקי הבית בישראל.
• התוכנית של שר האוצר אמורה להוריד את האינפלציה בכ-0.15%. תוכנית מגדילה את הסיכון הפיננסי של הממשלה.
• לראשונה בשלוש השנים האחרונות, קרן המטבע מעלה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית.
• הפעילות בכלכלה האמריקאית ממשיכה להתרחב, אך לא בקצב מהיר, כפי שניתן היה להתרשם מהסקרים השונים שעלו בחדות אחרי הבחירות. ספר הבז' מצביע על התגברות הלחצים לעלייה בשכר.
• הרפורמות הכלכליות של הנשיא האמריקאי צפויות להתפרסם השבוע. חזרתן לסדר היום אמור לשחזר במידה חלקית התנהגות השווקים אחרי הבחירות.
• "ספר הבז'" הסיני מצביע על עלייה משמעותית בסיכונים ברבעון הראשון.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להפתיע לטובה, אך נמצאים בצל הבחירות בצרפת.
• ירידה במחירי המתכות הנו סימן לעליית הסיכון בסין וצפויה לבשר על התמתנות הפעילות התעשייתית בעולם.
• בשני הרבעונים האחרונים עלה הסיכון במצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל.קרא עוד
23/04/2017
• מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3%. סביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה. עליות המחירים מתפרסות על פני סעיפים רבים. יחד עם זאת, האינפלציה צפויה להגיע ליעד רק בשנה הבאה.
• למרות עלייה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי עד סוף השנה.
• סנטימנט העסקים והצרכנים בארה"ב ממשיך להיות גבוה, אך בינתיים לא מתבטא בשיפור ניכר בפעילות.
• האינפלציה הכללית ואינפלציית הליבה בארה"ב היו נמוכות מהתחזיות.
• המשק הסיני צמח בקצב של 6.9%, מעל התחזיות ברבעון הראשון. אולם, הקטנת התמריצים צפויה להאט את הצמיחה בהמשך השנה.
• תשואות האג"ח האמריקאיות ירדו די בחדות בחודש האחרון בהשפעת התגברות הסיכונים הגאופוליטיים, אכזבות ממימוש התוכניות של הממשל החדש בארה"ב, האטה בסביבת האינפלציה והעדפות לדולר חלש וריבית נמוכה שהביע הנשיא האמריקאי.קרא עוד
18/04/2017
• להבדיל מהאינדיקאטורים האחרים המתייחסים לצריכה הפרטית, נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על חידוש הצמיחה בקניות של הצרכנים.
• ירידה בהיקף המשכנתאות החדשות מעידה על התקררות בשוק הדיור.
• התייקרות הדירות הנרכשות באה לידי ביטוי בגודל המשכנתא הממוצעת שעלה בחדות בשנת 2016 בכ-13% ל-660 אלף ₪ לעומת שנת 2015. ההחזר החודשי הממוצע עלה בכ-20%. הכבדת נטל תשלומי המשכנתא מקטין הכנסה פנויה וצריכה אחרת של נוטלי המשכנתאות.
• שיפור בפעילות סחר החוץ בעולם נובע בעיקר מעליית הביקושים בסין אשר עלולים להיחלש עם הפחתת התמריצים במדינה.
• למרות השיפור בפעילות המשק האירופאי והיפני, אין סימנים של עלייה באינפלציה במדינות אלה. מצב זה מעכב שינוי במדיניות המוניטארית.
• הצריכה הפרטית בארה"ב, שתרמה למרבית הצמיחה במשק האמריקאי בשנת 2016, צפויה להיחלש ברבעון הראשון, אך להשתפר בשני בעקבות העלייה בהכנסות הצרכנים והירידה במחירי הנפט והמזון.
• השבוע צפויה הפגישה הראשונה של נשיא ארה"ב עם עמיתו הסיני. המסרים שהעבירו הנשיא האמריקאי והבכירים האחרים לקראת הפגישה עלולים לבשר על עלייה בסיכון למלחמת הסחר.
• שוק המניות הישראלי בכללותו אינו יקר מדי ביחס למצב הפיננסי של החברות וביחס לתמחור ההיסטורי שלו.קרא עוד
2/04/2017
• לפי נתוני המדד המשולב, המגזר העסקי בישראל ממשיך לצמוח בקצב של כ-3.5%-4.0%.
• התחלות הבנייה לא מדביקים את הביקושים לדירות באזור המרכז, אך הפערים מתרחבים בפריפריה וצפויים לפעול להתמתנות מחירי הדירות באזורים אלה.
• גידול בהיצע הדירות להשכרה בעקבות הגידול בגמר הבנייה צפוי למתן עליות המחירים של הדירות להשכרה.
• בכל הקטגוריות של מוצרי הצריכה עלו מחירי המוצרים המיובאים לישראל יותר או ירדו פחות בשנת 2016 לעומת 2015.
• לאחר הכישלון לבטל את ה-Obamacare, אי הוודאות בקשר למימוש התוכניות הפיסקאליות של הממשל עלתה. רפורמת המס צפויה להיות מצומצמת יותר ובעלת השפעה קטנה יותר על הכלכלה והשווקים. התנודתיות בשווקים צפויה להתגבר.
• הבנקים בארה"ב מקשיחים תנאי האשראי הן לצרכנים והן לעסקים ומשדרים ראיה שלילית יותר לגבי פעילות המשק מאשר המיצג שעולה מהנתונים הכלכליים האחרים.
• המשך צמצום Basis Swap בישראל מצביע שהיפוך המגמה בשע"ח שקל/דולר לא צפוי בקרוב.קרא עוד
26/03/2017
• מצטברים הסימנים שמעידים על היחלשות הצריכה הפרטית במשק. השילוב בין התמתנות בצריכה עם הקיפאון המסתמן בשוק הדיור צפויים לדחות עוד יותר את עליית הריבית במשק.
• סביבת האינפלציה במשק מראה סימני עלייה, אך בתקופה הקרובה עדיין יהיו כוחות רבים המעכבים עליית מדד המחירים.
• אחרי הגשת הצעת התקציב ע"י הממשל האמריקאי החדש, נותר מרחב קטן לצעדים פיסקאליים משמעותיים בתחום המיסוי וההשקעות בתשתיות.
• בעקבות עלייה בסנטימנט המגזר היצרני, ניכר גם שיפור בייצור התעשייתי בארה"ב.
• מדדי אינפלציית הליבה בעולם ממשיכים להיות יציבים למרות עלייה באינפלציה הכללית. החשש מפני עלייה באינפלציה בעולם צפוי להתמתן.
• ה-FED בחר לצנן את ציפיות השוק להחלטת הריבית בגלל שלדעתו הוא לא נמצא "מאחורי העקום" ויכול לאפשר התחממות יתר מסוימת של המשק. אנו מעריכים שבנסיבות הקיימות, הסיכוי ליותר משלוש העלאות ריבית השנה יחסית נמוך.
• תשואת האג"ח הארוכות בארה"ב לא רחוקות "מהרמות הכלכליות" שנגזרות מתוואי הריבית הצפוי של ה-FED.
• אחרי שהשקל התנתק מהדולר בעולם, ציפיות האינפלציה בישראל התנתקו מהציפיות בארה"ב ותוואי הריבית האמריקאי מתנתק מהמקומי, הגיע זמן שגם האג"ח הארוכות בישראל יתנתקו בצורה משמעותית יותר מהאג"ח האמריקאיות.קרא עוד
19/03/2017
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להצביע על שיפור בכלכלה, אך השיפור שהושג צנוע הרבה יותר ממה שמשקפות הציפיות לעתיד של העסקים והצרכנים. במצב זה קיים סיכון להפתעות שליליות.
• לאחר נאום הנגידה האמריקאית ההסתברות לעליית ריבית ה-FED בפגישה הקרובה הפכה לכמעט וודאית. הסיכון לעליית התשואות מעבר לרמות הנוכחיות נובע מעלייה אפשרית ואף צפויה של תחזיות הצמיחה ותחזיות הריבית לעתיד, בעיקר לשנים 2018-19.
• הממצאים מראים שהחברות בארה"ב מייצרות היום רווח כפול מבעבר על כל דולר שמופנה להשקעות. מצב זה מוביל לעלייה בשווי החברות, ירידה בביקוש לאשראי ובריבית שווי המשקל.
• מכלול הנתונים החיוביים באירופה ממשיך להצביע שבמידה והסיכונים הפוליטיים לא יתממשו, ה-ECB עשוי בשנת 2018 להתחיל בנסיגה הדרגתית מהמדיניות המרחיבה שלו.
• בשנת 2016 נרשמה ירידה ביחס החוב לתוצר של המגזר העסקי בסין. התפתחות זו עשויה להצביע על ירידה בסיכון הפיננסי בסין.
• היפוך הקשר השלילי בין מחירי הסחורות לשערו של הדולר בחצי השנה האחרונה מעלה סיכון ועלול להגביר תנודתיות בשווקים.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח הישראלי מעבר לטווחים של 10 שנים עשויות לרדת מתחת לרמה של כ-1.6% המשקפת שווי משקל לציפיות האינפלציה הארוכות.קרא עוד
5/03/2017
• המשך שיפור בשוק העבודה בישראל בא לידי ביטוי בירידה בשיעור האבטלה ועלייה במשקל העובדים במשרה מלאה.
• האינדיקאטורים השוטפים ממשיכים להצביע על האטה בצריכה הפרטית ושיפור ביצוא.
• במצב הכלכלי הנוכחי לבנק ישראל אין כלים למנוע המשך התחזקות השקל.
• השקל עשוי להיחלש רק במידה והתוכניות הכלכליות בארה"ב ועליית ריבית ה-FED יחזקו כצפוי את הדולר בהמשך השנה ובמידה והסיכונים הפוליטיים באירופה לא יפגעו בכלכלה ובשווקים, מה שיגרום להתחזקות האירו.
• הסיכונים הפוליטיים באירופה באים לידי ביטוי בצורה בולטת בשוק האג"ח, אך פחות בשוק המניות. להערכתנו, הסיכון הפוליטי מתומחר בצורה מוגזמת בשוק האג"ח האירופאי ובצורה סבירה במניות.
• עם בירור פרטי התוכניות הפיסקאליות, שוק האג"ח האמריקאי מתחיל להתייחס להערכות מציאותיות לגבי השפעת מדיניות הממשל החדש. בשוק המניות הפנמת המציאות איטית יותר. לכן, הסיכון לתיקון בו עולה בטווח הקרוב.
קרא עוד
26/02/2017
• צמיחת המשק במחצית השנייה של השנה הפכה למאוזנת יותר ואינה תלויה רק בצריכה הפרטית. קצב הצמיחה הושפע ממספר גורמים חד פעמיים.
• אנו משאירים את התחזית שלנו לצמיחה של 3.5% בשנת 2017.
• ההאטה שחלה בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית לא מסמנת הרעה בתנאים הבסיסיים שתומכים בה. יחד עם זאת, ההתקררות המתגברת בשוק הנדל"ן עלולה לפגוע בצריכה הפרטית.
• חל שיפור באינדיקאטורים השונים שמשקפים פעילות הייצור והיצוא במשק.
• בשנים 2015-2016 לא ניכרת פגיעה מהותית בענפי התעשייה ברמת טכנולוגיה נמוכה מהתחזקות השקל.
• בנק ישראל לא צפוי להקדים עליית הריבית בעקבות פרסום נתוני הצמיחה הגבוהים.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בטווחים הקצרים-בינוניים ירדו לרמות נמוכות.
• נתוני הפעילות בעולם מצביעים על שיפור מתון הרבה יותר ממה שמשתקף בסקרים הכוללים אלמנט הציפיות.
• נמשכות ההפתעות כלפי מעלה בנתוני האינפלציה בעולם. אולם, קצב האינפלציה הכללי צפוי להאט עם מיצוי ההשפעה של עלייה במחירי הנפט.
• לפי הערכתנו, הסיכוי לעליית ריבית ה-FED בפגישתו הקרובה גבוה ממה שמשתקף בשוק.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל מתקרבים לרמות השפל ההיסטוריות תוך עלייה במשקל קרנות הנאמנות באפיק.קרא עוד
19/02/2017
• קצב הגידול בגביית המסים במשק ממשיך להיות גבוה ולתמוך ברצון האוצר להפחית את המסים.
• נרשמה האטה בקצב הגידול של סך השכר הריאלי במשק, מה שעשוי למתן את הצמיחה בצריכה הפרטית.
• משקל סעיפי הבריאות והחינוך במדד המחירים ממשיך לגדול. משקל סעיף התרבות ממשיך לרדת. השינויים במשקולות המדד לא משנים את תחזית האינפלציה. התחזקות השקל צפויה למתן את האינפלציה בחודשים הקרובים.
• בעולם ממשיכים להופיע סימני התגברות הלחצים האינפלציוניים.
• נתוני סקר האשראי הבנקאי של ה-FED ונתוני האשראי הבנקאי בפועל מצביעים על תמונה פסימית יחסית למתרחש במשק האמריקאי לעומת סקרי הסנטימנט בקרב הצרכנים והעסקים.
• למרות הסיכונים הפוליטיים, שוקי המניות מפגינים חוסן בזכות הנתונים הכלכליים החיוביים ובציפייה לתוכניות הפיסקאליות של הממשל החדש בארה"ב.
• שוקי המניות צפויים להיות חיוביים לקראת פרסום התוכניות הפיסקאליות בארה"ב ולהתעלם מהחדשות השליליות. במבט לטווח הבינוני, הסיכונים לאפיק עלו.
• שיפור בפעילות בסין היה אחד הגורמים שהובילו לשיפור בכלכלה העולמית בשנה האחרונה. התמקדות הרשויות בסין בטיפול בסיכונים הפיננסיים צפוי להאט את הצמיחה ולספק פחות תמיכה לכלכלה העולמית.
• גם העלייה במחירי הנפט שסייעה לשיפור בפעילות הכלכלית בעולם עלולה לשנות כיוון ולהפוך לגורם שלילי בהשפעתה על הצמיחה.
• האיום על אפיק האג"ח מצד הרפורמות הפיסקאליות הצפויות של טראמפ נראה לנו מתון יחסית.קרא עוד
12/02/2017
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד