המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

עיקרי הדברים
• להערכתנו, בנק ישראל יתקשה להמשיך בעליית ריבית אם הנתונים הכלכליים במשק ימשיכו להצביע על האטה בפעילות.
• נתוני המכירות ברשתות השיווק והמכירות בכרטיסי אשראי משקפים המשך חולשה בצריכה הפרטית בישראל.
• בחודשים האחרונים חלה עלייה מהירה בפיגורי החזרי המשכנתאות בישראל.
• האשראי הצרכני שלא לדיור בישראל ממשיך לרדת, אך האשראי המסחרי עולה.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש.
• מתחילים להופיע סימני היחלשות המומנטום במשק האמריקאי.
• כפי שהצגנו בתחזית השנתית, מעבר לעלייה בדצמבר ה-FED יתקשה להעלות ריבית בנסיבות הקיימות.
• שניים מתוך ארבעה התנאים שהצגנו בתחזית השנתית למפנה של המגמה השלילית בשוק המניות כבר התממשו, לפחות באופן חלקי - שינוי תוכניות ה-FED והתקרבות בין סין לארה"ב בדרך להסכם.
• בשלושים השנים האחרונות, לאחר הגעת הריבית לשיא במחזורי עליית ריבית הקודמים בארה"ב, תשואות האג"ח ל-10 שנים ירדו בלפחות 0.5% כמה חודשים אחרי שזה קרה. הפעם, התשואות עשויות לרדת עוד לפני הגעת הריבית לשיא.
• הקשר ההדוק בין התשואות הארוכות בישראל לארה"ב יקשה על עליית התשואות בישראל גם אם בנק ישראל ימשיך לעלות ריבית אם התשואות האמריקאיות ירדו בעקבות עצירת ה-FED.
• בתקופה של מדדי מחירים שליליים, כפי שצפויה לנו בחודשים הקרובים, האג"ח הצמודות מתקשות בדרך כלל להשיג תשואה עודפת על פני השקליות.
קרא עוד
2/12/2018
עיקרי הדברים
• הצמיחה בכלכלה העולמית מאטה במסלול דומה לשנת 2015. הצעדים שנעשו אז ושינו את המגמה השלילית יכולים לסייע גם היום.
• ללא שינוי במדיניות, כולל הפיסקאלית, המוניטארית והחוץ, הצמיחה בכלכלה האמריקאית צפויה לרדת בשנה הבאה.
• ה-FED קרוב לסיים העלאות הריבית.
• סיכון גדול לצמיחה קיים במשק האירופאי.
• המאזן בין הסיכונים לסיכויים בשווקים המתפתחים תומך בהגדלת חשיפה אליהם.
• הצמיחה בישראל מאטה בהשפעת הגורמים המקומיים. הרעה בתנאי הסחר בשנה הקרובה, בפרט חולשה במגזר הטכנולוגיה בארה"ב, עלולה לזרז האטה בצמיחה.
• האינפלציה בישראל צפויה להישאר מתונה.
• השקל צפוי להיחלש ביחס לסל המטבעות.
• לא צפוי תהליך עליית ריבית בישראל.
• הגירעון הממשלתי בישראל צפוי לחרוג משמעותית מהיעד.
קרא עוד
25/11/2018
עיקרי הדברים
• מדד המחירים בישראל היה אומנם ברף העליון של התחזיות, אך אין סימנים של עלייה בסביבת האינפלציה במשק. חלק מהגורמים שהשפיעו לעליית המדד בשנה האחרונה לא צפויים לחזור על עצמם בשנה הקרובה.
• השקל צפוי להמשיך ולהיחלש. מבין הכוחות שצפויים לפעול לפיחות השקל ניתן למנות ההאטה בצמיחת המשק, התמתנות הציפיות לעליית ריבית ע"י בנק ישראל, העלייה בגירעון המסחרי ועלייה ב-Basis swap.
• הצמיחה באירופה וביפן נחלשה ברבעון השלישי. חלק מהסיבות היו חד פעמיות, אך הגורמים להאטה היו רוחביים יותר, במיוחד באירופה.
• הביקוש הנמוך לאשראי במשק האמריקאי מעיד שלא צפוי גידול בהשקעות של המגזר העסקי.
• בעקבות ההתפתחויות האחרונות בארה"ב ומחוץ לה, השוק מתחיל להוריד תחזיות לעליית ריבית ה-FED. להערכתנו, נגידי הבנק המרכזי צפויים להוריד בישיבתם הקרובה תחזיות לעליית ריבית.
• הטלטלה בשווקים הגיעה אל שוק האג"ח הקונצרניות בארה"ב. עליית המרווחים בשבוע שעבר הייתה החדה ביותר מאז 2016.
• שוק המניות המקומי בדרך כלל הכה את השוק האמריקאי אחרי הבחירות בישראל. השקל בדרך כלל נחלש מול סל המטבעות.
קרא עוד
18/11/2018
עיקרי הדברים :
• הירידה בקצב גביית המסים בישראל מעידה בין היתר על היחלשות הפעילות במשק. ללא טיפול בגירעון ע"י הממשלה (החדשה כנראה) היחס בין החוב לתוצר של ישראל צפוי לעלות בשנים הקרובות.
• האפיזודות הקודמות של עליית הגירעון בישראל לא השפיעו על התשואות הארוכות בצורה ניכרת, למעט המשבר בשנת 2002. אולם, בפעמים הקודמות הגירעון עלה תוך כדי ירידת ריבית. יש לציין, שתלילות עקום התשואות בישראל כבר בין החדות בעולם ומשקפת סיכון פיסקאלי דומה למדינות הנמצאות במצב פיננסי גרוע הרבה יותר מישראל.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות, אך הגידול במשרות במגזר העסקי ממשיך להתמתן. בעבר נתון המשרות היה אינדיקאטור מובהק יותר לגבי ההתפתחויות בכלכלה מאשר השכר הממוצע.
• הנגיד החדש של בנק ישראל צפוי להוביל את הוועדה המוניטארית כבר בישיבת הריבית הקרובה. נתוני האינפלציה והצמיחה שיתפרסמו בקרוב יהיו קריטיים להחלטה. להערכתנו, הסיכוי לעליית ריבית נמוך.
• נמשכת ההיחלשות בכלכלה העולמית, בפרט באירופה וסין.
• ארה"ב נותרה האי של יציבות, לפחות מבחינה כלכלית. אולם, להערכתנו, הצמיחה בארה"ב צפויה להיחלש.
• הירידה במחירי הנפט האחרונה מהווה בשלב זה גורם שצפוי לתמוך בצמיחה הכלכלית ולא הגורם שמסכן את הצמיחה.
קרא עוד
11/11/2018
עיקרי הדברים
• קיימים מספר מכשולים מפני עליית ריבית ע"י בנק ישראל. לאור הערכות הצמיחה שלנו, אנו חושבים שהסיכוי לעליית ריבית נמוך. בכל מקרה, עליית ריבית לא צפויה להפוך לתהליך.
• הכלכלה האמריקאית צמחה מעל הציפיות ברבעון השלישי, אך הרכב הצמיחה היה מעט בעייתי ומצביע על פוטנציאל נמוך להמשך. סימנים רבים מצביעים שצפויה האטה בצמיחת המשק האמריקאי.
• הסינים הודיעו על צעדים רבים שנועדו לתמוך בעיקר בפעילות המגזר הפרטי במדינה.
• נמשכת האטה בצמיחה בכלכלה האירופאית.
• לירידות בשוקי המניות יש הפעם סיבות כלכליות אמיתיות, אך הן לא צפויות להפוך למפולת.
• מבין הגורמים שיכולים שוב להזריק מרץ לכלכלה ולשווקים בעולם נמנים הגעה להסכם בין ארה"ב לסין, הרחבה פיסקאלית נוספת בארה"ב, מתן תמריצים לכלכלה בסין בהיקף גדול ועצירת עליית ריבית ע"י ה-FED. הסיכוי להתממשות של לפחות אחד האירועים לא נמוך.
• המשקיעים מתחילים להפנים שריבית ה-FED לא תעלה בכל מחיר.
קרא עוד
28/10/2018
עיקרי הדברים
• חשיפת המערכת הבנקאית בישראל לענף הנדל"ן ממשיכה לגדול, למרות היחלשות הפעילות בענף.
• מכירות הדירות החדשות בישראל נותרו ברמה נמוכה בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שהדשדוש בשוק הנדל"ן ימשך, תוך ירידה מתונה במחירים.
• בשבוע שעבר חלה הקלה מסוימת במוקדי מתח פוליטיים בחזיתות של סין, איטליה וסעודיה.
• האינדיקאטורים במשק האמריקאי ממשיכים להיות חזקים למעט שוק הנדל"ן וציפיות החברות לגידול בהשקעות.
• לאחר הדוחות הכספיים שכבר התפרסמו בארה"ב, משקל החברות שהפתיעו לטובה ירד לעומת הרבעון הקודם, לראשונה מתחילת 2017.
• הפעילות במשק הסיני נחלשת. עלה הסיכוי להוצאה לפועל של תוכנית תמריצים משמעותית ע"י הרשויות שעשויה להוביל למפנה בכלכלה ובשווקים.
• השווקים מתמחרים סיכוי של קרוב ל-80% לעליית ריבית ה-FED בסוף השנה. לפי הערכתנו, לאור ההתפתחויות הסיכוי אומנם גבוה, אך לא עד כדי כך.
• הסיכונים בשווקים המתפתחים אומנם גבוהים, אך בנסיבות הקיימות התמחור הנוכחי לא מצדיק יותר החזקת משקל חסר בחשיפה אליהם.קרא עוד
21/10/2018
• הסיכון הפיסקאלי במשק עלה בעקבות ההאטה בגביית המסים והתוכניות שהועלו לאחרונה בממשלה להגדיל את הגירעון. הסיכון מתחזק נוכח החולשה האחרונה בנתונים הכלכליים.
• האינדיקאטורים הכלכליים המתפרסמים במשק ממשיכים להצביע על האטה בפעילות בשורה ארוכה של פרמטרים. אנו מעריכים שההאטה בצמיחה ברבעון השני תורגש גם בהמשך.
• חלק מהכוחות שתרמו לעלייה במדד המחירים לצרכן בישראל בשנה האחרונה היו זמניים ואף עשויים להתהפך. בכך, הסיכוי לתחזית האינפלציה שלנו הנו כלפי מטה.
• נגיד ה-FED וחברי הוועדה המוניטארית האחרים הציגו בסוף השבוע בעיקר עמדות עם נטייה "יונית". ללא אירועים חריגים הריבית בארה"ב צפויה להמשיך ולעלות בהדרגה בשנה הקרובה, אך לא מעבר לכך. תשואות האג"ח האמריקאיות צפויות להישאר בטווח הנוכחי. התחזקות הדולר עשויה להתהפך.
• מזמן לא היה פער כל כך גדול בין ממדי "הטלטלה" בשווקים המתעוררים לעומת הרגיעה בשווקים במערב. להערכתנו, מהתפתחות זו נשקף סיכון לשוקי המניות במערב.
• שוקי המניות בישראל הציגו את הביצועים הטובים ביותר בעולם בחודש האחרון וגם מתחילת השנה נמצאים בהובלה. לפי הנתונים הקיימים עד סוף חודש יוני, הרוכשים הגדולים של המניות בישראל היו המשקיעים הזרים. הובלת השווקים בישראל אינה מתיישרת עם ההאטה בפעילות הכלכלית.
• גם בשוק הקונצרני המקומי נרשמו לאחרונה עליות חדות. כאן מדובר בעיקר בתיקון לאחר הירידות שהיו לפני כן.
קרא עוד
26/08/2018
• ממשיכים להופיע סימני האטה בפעילות המשק. ניכרת ירידה ביצירת משרות במגזר העסקי, האטה בכניסת תיירים וביבוא מכוניות.
• סימני האטה מקטינים עוד יותר את הסיכוי לעליית הריבית בישראל.
• גם גביית המסים במשק צומחת השנה בקצב נמוך יותר מאשר אשתקד. להערכתנו, הגירעון התקציבי השנה יהיה גבוה מיעד הממשלה.
• לפי האינדיקאטור המוביל של ארגון הסחר העולמי, גם ברבעון השלישי צפויה האטה בסחר החוץ בעולם.
• הצמיחה ביפן השתפרה תוך גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.
• באירופה ממשיכים סימני האטה בפעילות הייצור והיצוא.
• האינפלציה בארה"ב נמצאת במגמת עלייה שגם צפויה להמשיך.
• התחזקות הדולר, עלייה בסיכון מלחמת הסחר, ההאטה בפעילות סחר החוץ והחרפת העימותים בין ארה"ב למדינות אחרות מעלים סיכון לשווקים המתעוררים.
• סגירה חדה של פוזיציות שורט תמכה בעליות המניות האמריקאיות.
• ביצועי המניות בישראל היו בחודשים האחרונים בין הטובים בעולם, למרות הסימנים להיחלשות הצמיחה במשק.
• ניתוח הביצועים ההיסטוריים מלמד מהי האסטרטגיות השקעה הטובות ביותר לקראת עלייה/ירידה בציפיות האינפלציה.
• סיכון ההנפקות של האג"ח הקונצרניות בישראל עלה השנה לרמה גבוהה.
קרא עוד
12/08/2018
• הנתונים המתפרסמים במשק ממשיכים להצביע שקצב הצמיחה ברבעון השני התמתן. אנו מעריכים שקיים סיכון להמשך האטה.
• בעקבות המשך עלייה במחירי הפירות והירקות ופיחות השקל, העלנו תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים ל-1.2%.
• עליית דירוג האשראי של ישראל ל-AA מינוס לא צפויה להוזיל עלויות המימון של הממשלה בגיוסים בחו"ל. דווקא בישראל הפרמיה שדורשים המשקיעים המקומיים באג"ח הארוכות חורגת מאוד ביחס למדינות בעלות דירוג אשראי דומה.
• נמשכת האטה בקצב הגידול באשראי הצרכני במשק.
• כ-13 בנקים מרכזיים בעולם נמצאים בתהליך עליית ריבית. למעט קנדה וארה"ב, כולם התחילו כשהאינפלציה הייתה מעל 2%.
• קצב הצמיחה בפעילות התעשייתית בעולם ממשיך להתמתן, הן במדינות המתפתחות והן המפותחות.
• ה-FED מתקרב למכשול. קביעת מועד הסיום המתוכנן של עליית ריבית ה-FED, כפי שבאה לידי ביטוי בתחזיותיו, עלולה לפגוע בהיצע האשראי הבנקאי, להחליש יעילות המדיניות המוניטארית ולהגדיל סיכון לזעזוע בשווקים.
• עלייה בקצב היצוא לסין ממדינות שונות בחודשים האחרונים והתייקרות עלויות ההובלה בניגוד לסימני האטה במשק הסיני, עשויים להעיד על הקדמת סגירת העסקאות מול סין נוכח האיומים המתגברים של מלחמת הסחר.
• גם חברות הפלדה האמריקאיות הצטרפו למעגל הנפגעים מצעדי הממשל במסגרת מלחמת הסחר.קרא עוד
5/08/2018
• קשה לדעת בינתיים האם גביית המסים מתחת ליעד ברבעון השני מסמנת האטה בפעילות המשק הישראלי, אך יתכן שכן.
• נמשכת חולשה ביצוא הסחורות מישראל. לעומת זאת, כל סוגי היבוא ממשיכים לצמוח בקצב מהיר יחסית. לגידול מהיר בגירעון הסחר ברבעון השני צפויה השפעה שלילית על הצמיחה.
• בנק ישראל הקטין את הסיכוי לעליית הריבית במשק בטווח הקצר. בטווח הבינוני הסיכויים גם לפניכן היו נמוכים.
• מהנתונים הכלכליים המתפרסמים בארה"ב ומחוץ לה ניתן כבר ללמוד שמלחמת הסחר גורמת לעלייה באי הוודאות ולהשהיית ההשקעות העתידיות, מעלה מחירים לצרכן וצפויה לגרום להקדמת הרכישות והשלמת מהלכים עסקיים לפני שהמכסים יכנסו לתוקף.
• הירידה החדה במחירי הסחורות הנה הביטוי להשפעות הצפויות של מלחמת הסחר על הצמיחה. צפויה השפעה שלילית על האינפלציה כתוצאה מירידה זו.
• למרות עלייה בסביבת האינפלציה, ה-FED צפוי לשים דגש בהחלטותיו על ההשפעות השליליות של מלחמת הסחר על הצמיחה. כתוצאה מזה, עלה הסיכוי לעליית ריבית אחת בלבד השנה ולעצירת תהליך עליית הריבית ב-2019.
• מעבר להשפעה של הקדמת הקניות לפני הטלת המכסים, הצריכה בארה"ב צפויה להיחלש בגלל שחיקת השכר הריאלי, והתייקרות עלויות המימון.
• הנתונים בסין ממשיכים להצביע על האטה בפעילות במקביל לירידה במינוף.
• הן הסקרים והן נתוני הפעילות באירופה ממשיכים להצביע על האטה בצמיחה.קרא עוד
15/07/2018
• על רקע ההתחזקות המחודשת של השקל מול סל המטבעות שהפך שוב למטבע החזק בעולם, הרעה בנתונים הכלכליים בעולם ועלייה בסיכונים הגיאופוליטיים, בנק ישראל לא צפוי להודיע על שינוי קרוב במדיניות. לדעתנו, עליית הריבית לא עומדת באופק.
• הכלכלה באירופה ממשיכה להציג נתונים חלשים גם בחודש מאי.
• למשבר באיטליה יש פוטנציאל לגרום לנזקים גדולים. המצב צפוי עוד להחמיר לפני שאולי תהיה רגיעה.
• שוקי המניות רגועים מדי בחודש האחרון למרות ריבוי הסיכונים ועלייה בחומרתם, זאת להבדיל משוקי האג"ח או שוק המטבעות שמשקפים עלייה ברמת הסיכונים.
• פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של ה-FED מדגיש שהבנק המרכזי עומד קרוב יותר לעמדה "יונית".
• מסתמן שינוי במדיניות ארגון אופ"ק אשר יחד עם הגידול המתמשך בתפוקת הנפט בארה"ב צפוי לבלום המשך העלייה במחירי הנפט.
• תלילות עקום התשואות בישראל בחלק הארוך ביותר שלו חריגה מדי ביחס לסיכונים הנשקפים.
קרא עוד
27/05/2018
• במבט ראשוני, נתוני הצמיחה לרבעון הראשון בישראל נראים חזקים. אולם, הם הושפעו מגורמים ארעיים רבים כגון רכישות רכבים מסיבות עונתיות, רכישות מוצרי בני קיימא אחרים בגלל הורדת המכסים, גידול חד בקניות הישראליים בחו"ל, יצוא הרכיבים האלקטרוניים של אינטל והצריכה הציבורית החריגה. ללא גורמים אלו, הצמיחה לא הייתה חזקה. להערכתנו, היא תיחלש בהמשך השנה.
• בנק ישראל עשוי לנצל את העובדה שנתוני הצמיחה האחרונים נראים במבט ראשוני טובים ושקצב האינפלציה ב-12 החודשים יעלה מעל הגבול התחתון של היעד לאחר פרסום מדד המחירים לחודש יוני ולשדר מסר לפיו מועד עליית הריבית מתקרב. לדעתנו, צעד זה עלול לגרום להחרפת האטה במשק.
• השקל התחזק מול סל המטבעות ביותר מ- 2% מתחילת החודש. יחד עם זאת, הגירעון המסחרי של ישראל הגיע לשיא. במקביל, פרמיית הסיכון של ישראל עלתה משמעותית והביקוש לדולרים בבנקים התגבר. נסיבות אלה תומכות בפיחות השקל.
• לפי ההודעה המשותפת של ארה"ב וסין, מלחמת הסחר נמנעה והצדדים הסכימו על הגדלת היצוא האמריקאי לסין.
• האינדיקאטור המוביל של ארגון הסחר הבינלאומי מצביע על ההאטה הצפויה בסחר החוץ.
• מלבד החולשה בנתונים הכלכליים, מתגברים הסיכונים הגאופוליטיים לכלכלה האירופאית.
• כלכלת יפן רשמה צמיחה שלילית ברבעון הראשון והאינפלציה התרחקה מהיעד.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות טובים, במיוחד בייצור התעשייתי.
• המרווחים הממוצעים בשוק הקונצרני בישראל עלו מעל הרמות של הממוצע ההיסטורי.
קרא עוד
21/05/2018
• המשק ממשיך לצמוח בקצב דומה לחודשים האחרונים, תוך התחזקות הייצור והיצוא וסימני היחלשות בצריכה הפרטית.
• המשק נמצא בתעסוקה מלאה, מה שאמור להמשיך ולתמוך בעליית השכר. אולם, ירידה בקצב הגידול של המועסקים פועלת למתן קצב הגידול בסך השכר במשק.
• שוק העבודה בישראל הפך בשנים האחרונות לתלוי יותר במצבה של הצריכה הפרטית. היחלשות בצריכה, כפי שאנו מעריכים, תוביל לחולשה בשוק העבודה.
• סימני היחלשות בפעילות הכלכלית מופיעים לא רק באירופה ויפן, אלא גם במדינות המתפתחות.
• גם בארה"ב מספר רב של נתונים שהתפרסמו בחודש האחרון היו חלשים מהתחזית ומהממוצע של השנה האחרונה.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך לייצר משרות ולהוריד אבטלה, אך לחצי השכר נותרו מתונים. העלייה המתונה בעלות יחידת העבודה מבשרת שהסיכון האינפלציוני בארה"ב עדיין מתון.
• לפי נתוני שוק העבודה ורכישות מוצרי השקעה ע"י החברות האמריקאיות, הרפורמה במס לא סייעה בינתיים להעלות את השכר ולהגביר השקעות.
• ה-FED לא מאותת שברצונו לזרז קצב עליית הריבית.
• ציפיות האינפלציה בישראל עלו בשיעור גבוה יותר ממה שנגזר מפיחות השקל ועלייה במחירי הנפט.
קרא עוד
13/05/2018
• המשק ממשיך לצמוח בקצב דומה לחודשים האחרונים, תוך התחזקות הייצור והיצוא וסימני היחלשות בצריכה הפרטית.
• המשק נמצא בתעסוקה מלאה, מה שאמור להמשיך ולתמוך בעליית השכר. אולם, ירידה בקצב הגידול של המועסקים פועלת למתן קצב הגידול בסך השכר במשק.
• שוק העבודה בישראל הפך בשנים האחרונות לתלוי יותר במצבה של הצריכה הפרטית. היחלשות בצריכה, כפי שאנו מעריכים, תוביל לחולשה בשוק העבודה.
• סימני היחלשות בפעילות הכלכלית מופיעים לא רק באירופה ויפן, אלא גם במדינות המתפתחות.
• גם בארה"ב מספר רב של נתונים שהתפרסמו בחודש האחרון היו חלשים מהתחזית ומהממוצע של השנה האחרונה.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך לייצר משרות ולהוריד אבטלה, אך לחצי השכר נותרו מתונים. העלייה המתונה בעלות יחידת העבודה מבשרת שהסיכון האינפלציוני בארה"ב עדיין מתון.
• לפי נתוני שוק העבודה ורכישות מוצרי השקעה ע"י החברות האמריקאיות, הרפורמה במס לא סייעה בינתיים להעלות את השכר ולהגביר השקעות.
• ה-FED לא מאותת שברצונו לזרז קצב עליית הריבית.
• ציפיות האינפלציה בישראל עלו בשיעור גבוה יותר ממה שנגזר מפיחות השקל ועלייה במחירי הנפט.
קרא עוד
6/05/2018
• פעילות הייצור ויצוא הסחורות בישראל התגברה בחודשים האחרונים, ככל נראה במידה רבה הודות לפעילות המפעל של אינטל.
• סימני האטה הדרגתית מופיעים בביקושים המקומיים.
• ירידה בהתחלות הבנייה בישראל בתגובה לירידה במחירי הנדל"ן די שגרתית ולא בהכרח תוביל בקרוב לחזרה של עליות מחירים.
• לעומת הירידה בהתחלות הבנייה למגורים, התחלות הבנייה שלא למגורים נמצאות ברמות גבוהות מאוד. בדרך כלל, קיים מתאם בפעילות בין שני התחומים.
• מחירי היבוא לישראל בדולרים המשיכו לעלות לאורך כל שנת 2017, אך התחזקות השקל נטרלה ההתייקרויות.
• ניכרים סימני האטה בפעילות הכלכלית באירופה, כפי שבאו לידי ביטוי בסקרים שונים.
• ההתמתנות ביצוא לסין מהמדינות השונות עשויה לסמן האטה בפעילות במשק הסיני.
• הרעה בתנאים הפיננסיים בארה"ב, הכוללת בין יתר עלייה די חדה בריבית הליבור ובתשואות אג"ח החברות, עלולה לגרום להאטה בפעילות הכלכלית בחודשים הקרובים.
• קיים סיכוי גבוה שהצדדים למלחמת הסחר ישאפו למציאת פתרון מוסכם למשבר. סיכון גובר כרוך בהקצנת העמדות של הבכירים בממשל האמריקאי.
• פחת הסיכוי ליותר משלוש העלאות ריבית ה-FED השנה.
קרא עוד
25/03/2018
• בנתוני היצוא בישראל מורגש שיפור שמקורו בסחר החוץ העולמי. נתוני הצמיחה ברבעון הראשון צפויים להציג גידול דו-ספרתי ביצוא הסחורות.
• קצב הצמיחה במשק האמריקאי ממשיך להשתפר, אך ללא שיפור בצריכה הפרטית הכלכלה האמריקאית תתקשה להגיע לקצבי צמיחה גבוהים יותר. כמו כן, הצריכה הפרטית החלשה יחסית מגבילה הסיכון האינפלציוני.
• הנתונים הכלכליים מחוץ לארה"ב ממשיכים להיות חלשים.
• הבנקים המרכזיים באירופה, יפן, בריטניה ושוודיה מעבירים מסרים יותר "יוניים".
• עלה הסיכון להחרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לאירופה.
• השבוע צפוי ריכוז גבוה מאוד של נתונים חשובים בארה"ב.
• הדולר האמריקאי צפוי להמשיך ולהתחזק בטווח הקרוב על רקע השונות בין המסרים של ה-FED לעומת הבנקים המרכזיים האחרים בעולם.
• אנו מעריכים שהשתטחות העקום האמריקאי קרובה למיצוי בשלב זה.
קרא עוד
29/04/2018
• בעקבות הוזלת הדלק והתחבורה הבין-עירונית הצפויה, הורדנו תחזית האינפלציה השנתית ל-0.3%.
• מהדוחות של חברות כרטיסי האשראי עולה שבשנת 2017 גדלו משמעותית ההפרשות להפסדי אשראי. אנו צופים האטה בגידול באשראי הצרכני במשק הישראלי.
• בתקופה האחרונה מופיעים סימני היחלשות במומנטום השיפור בכלכלה העולמית. אם אכן מדובר במגמה, הרעה בתנאים הפיננסיים שהייתה לאחרונה עלולה להחמיר אותה.
• נגיד הבנק המרכזי היפני מאותת שגם ביפן קרב סוף העידן של כסף זול.
• בינתיים, נתוני הפעילות בארה"ב מראים שיפור קטן יותר מאשר נתוני הסנטימנט.
• נגיד ה-FED פאואל הציג גישה "יונית" בעדותו. המשך הטלטלה בשווקים עשויה להשאיר את ריבית ה-FED ללא שינוי בחודש מרץ.
• האנליסטים מעדכנים די בחדות כלפי מעלה את התחזיות לגירעון התקציבי בארה"ב. סיכון הגירעון בא לידי ביטוי בעלייה בריביות הקצרות.
• הכלכלה האמריקאית עלולה להפסיד יותר מאשר להרוויח מפתיחת מלחמת הסחר ע"י הנשיא.
• המשקיעים המוסדיים פתחו את אחת הפוזיציות לונג הגדולות על האג"ח הארוכות בארה"ב, זאת לעומת אחד השורטים הגדולים של הספקולנטים.
קרא עוד
4/03/2018
• שוק העבודה בישראל נותר חזק ב-2017 תוך גידול במועסקים שהיה דומה לשנים הקודמות, עלייה במשך שבוע עבודה וירידה במשקל המשרות החלקיות.
• סקר החברות של בנק ישראל משקף אופטימיות של המגזר העסקי לגבי הפעילות ברבעון הראשון.
• השקל ממשיך להיחלש ביחס לסל המטבעות, מלבד הדולר.
• עליית ציפיות האינפלציה בישראל והיחלשות השקל מעלות סיכון לשוק האג"ח המקומי מעבר לסיכון המשתקף מעליית התשואות בחו"ל.
• עליית השכר הממוצע והתייקרות עלות העבודה למעסיקים מעלות סיכון להתגברות האינפלציה בארה"ב.
• המח"מ הממוצע בשוק האג"ח האמריקאי גבוה היום בכ-40% לעומת השנים 1990-2010, מה שמגדיל תנודתיות בתיקים ומעלה סיכון.
• להערכתנו, עליית התשואות בשוק האג"ח האמריקאי לא מוצתה. אי הוודאות בקשר להתפתחות הכוחות התומכים בה, שבחלקם נמצאים בראשית דרכם, מקשה על הגדרת שיווי המשקל של התשואות בנסיבות החדשות.
• יותר ממחצית מחברי הוועדה המוניטארית של ה-FED מתחלפים, מה שמעלה סיכוי להפתעות בישיבת הריבית הבאה. עלה הסיכוי לארבע העלאות ריבית.
• עליית הגירעון האמריקאי כבר מגבירה קצב ההנפקות.
• על רקע השיפור הניכר בפעילות הכלכלית ועלייה ברווחיות החברות, הירידות האחרונות בשוק המניות אינן מבשרות לדעתנו על היפוך המגמה החיובית.
• עליית התשואות בארה"ב מסוכנת בעיקר למניות בשווקים המתעוררים.
• הסיכון באפיק הקונצרני בישראל עלה לאור הירידות במניות מחד ועליית תשואות הבנצ'מארק מאידך. הסיכון גבר במיוחד לאור האופטימיות שהייתה לאחרונה.קרא עוד
4/02/2018
• יחס החוב לתוצר בישראל ירד אומנם מתחת ל-60%, אך הזנחת הכללים הפיסקאליים ע"י הממשלה מעלה סיכון למשק בעת משבר בעתיד.
• כמות המשכנתאות החדשות חזרה לגדול, אך קצב הגידול של האשראי הצרכני ממשיך להתמתן וצפוי להשפיע על הצריכה הפרטית.
• שינוי שיטת איסוף נתוני שכר דירה ע"י הלמ"ס צפוי להעלות באופן פרמננטי קצב עלייה של סעיף הדיור במדד המחירים וקצב האינפלציה.
• מלבד ההתחזקות מול הדולר שנבע מהחולשה של הדולר בעולם, החודש האחרון היה אחד החלשים בעשור האחרון עבור השקל ביחס ליתר המטבעות.
• הפרמיה האינפלציונית בשוק האג"ח המקומי גבוהה משמעותית לעומת כל שוק אחר בעולם.
• קרן המטבע העלתה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית. כמחצית מהעדכון נובע מההשלכות של הרפורמה במס בארה"ב.
• הנתונים הכלכליים באירופה המשיכו להיות חזקים, בפרט ניכרת האצה בקצב הגידול של האשראי הבנקאי לעסקים.
• הצמיחה האמריקאית התאפיינה ברבעון הרביעי בביקושים מקומיים חזקים, בפרט להשקעות.
• לאחרונה עלו פרמיות הסיכון באפיקים שונים בשווקים הפיננסיים העולמיים.
• לפי המודל שלנו שמבוסס על פרמטרים כלכליים, הדולר האמריקאי מתומחר בעולם בחסר הגדול ביותר בעשרים השנים האחרונות.
קרא עוד
28/01/2018
• עלייה בניצולת בתעשייה האמריקאית ודיווחים על עלייה במחירי המכירה של החברות האמריקאיות מצטרפים לאינדיקאטורים נוספים המאותתים שהאינפלציה בארה"ב צפויה לעלות במהלך השנה.
• תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים הגיעה לרמה הגבוהה מאז 2014. אנו מעריכים שהיא תעלה לרמות גבוהות יותר, מחוץ לטווח שאליו התרגלו המשקיעים בשנים האחרונות.
• הסינים והיפנים ממשיכים להקטין חשיפה לאג"ח האמריקאיות.
• החברות האמריקאיות צפויות למכור אג"ח אמריקאיות במסגרת החזרת הרווחים הכלואים מחוץ לארה"ב ובכל מקרה יקנו פחות אג"ח בעתיד.
• הודעת הבנק המרכזי של גרמניה על רכישות היואן הסיני לרזרבות המט"ח מהווה עוד איתות שההגמוניה הדולרית כמטבע רזרבי נחלשת בעקבות אובדן מעמדה של ארה"ב כמנהיגה העולמית.
• לראשונה, כל עקום התשואות הישראלי ירד מתחת לעקום האמריקאי.
• גיוסי הכספים לקרנות הנאמנות האג"חיות והמנייתיות שוברים שיאים.
• שוק האג"ח בישראל משקף תסריט שהאינפלציה במשק תעלה, אך בלי להגביר ציפיות לעליית הריבית ושעליית התשואות בחו"ל לא תשפיע על ישראל, למרות שזה משפיע על כל העולם. אלה הנחות שסבירות התממשותן נמוכה להערכתנו.
קרא עוד
21/01/2018
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד