המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• ההאטה בצמיחת המשק נובעת ממספר תחומים ספציפיים. ניכרת האטה בצריכת המזון, בהשקעות בבנייה למגורים ולא למגורים וביצוא הסחורות. ביתר התחומים לא הייתה האטה בצמיחה ואף נרשם שיפור.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים.
• ניכרים סימני האטה בשוק הנדל"ן הסיני, מה שמעלה סיכון למשק הסיני.
• בבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה מתעוררים חילוקי דעות עמוקים יותר מבעבר לגבי המשך המדיניות הנוכחית. יחד עם זאת, רגיעה באינפלציה צפויה להמשיך ולתמוך באי העלאת ריבית עד למחצית הראשונה של 2015.
• ניכר שיפור בנתוני שוק הנדל"ן בארה"ב.
• עקום התשואות האמריקאי ממשיך להשתטח ולגלם עליה מאוחרת ואיטית בריבית.
• נמשך צמצום פערי התשואות בין שוק האג"ח הישראלי לאמריקאי. ציפיות האינפלציה הגלומות לטווחים הארוכים עדיין גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה הנוכחית והצפויה.
• עודף היצע, התחזקות הדולר והתאוששות איטית בביקושים עומדים מאחורי הירידה במחירי הסחורות בעולם. ירידה במחירי הסחורות שמקורה בגורמי היצע צפויה לתמוך בהתאוששות הכלכלית בעולם.
קרא עוד
24/08/2014
• במדד המחירים לחודש יולי הורגשה השפעת המלחמה, כאשר סעיפי צריכה רבים היו נמוכים מהתחזית, למעט הנסיעות לחו"ל. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה.
• בחודשים האחרונים חל שיפור קל בנתוני היצוא ללא ענף התרופות התנודתי. גם בנתוני היבוא חל גידול קל ביבוא חומרי גלם ומוצרי צריכה.
• בחודש יולי נמשכה האטה בגביית המסים. הגירעון התקציבי צפוי לגדול משמעותית השנה ובשנה הבאה.
• הכלכלות הגדולות באירופה שוב מאטות, חלקית בגלל הסיבות המבניות וחלקית הטכניות. במדינות האירופאיות הקטנות יותר הצמיחה ברבעון השני הייתה בסה"כ סבירה.
• פחת הסיכוי להעלאת הריבית בבריטניה עד סוף השנה. בעקבות זאת גברה אטרקטיביות של שוק המניות במדינה.
• בעקבות ההאטה באירופה, גם הסיכוי להעלאה מוקדמת מהצפוי של הריבית בארה"ב פחת. יחד עם זאת, השווקים בארה"ב מגלמים תוואי העלאת הריבית נמוך הרבה יותר מאשר תחזיות ה-FED. תשואות האג"ח האמריקאיות מושפעות מהסיכונים הלא כלכליים ונסחרות ברמות נמוכות ביחס למצב הכלכלי.
• התשואה הצפויה של האפיק המנייתי בארה"ב עדיין גבוהה יותר מאשר בשוק האג"ח הקונצרניות. בישראל עודף תשואה של שוק המניות על פני האפיק הקונצרני המקומי גדול אף יותר מאשר בארה"ב.
קרא עוד
18/08/2014
• לפי הערכתנו, הפגיעה בתוצר כתוצאה מהמלחמה עד כה הסתכמה בכ-0.5%. הורדנו את תחזית הצמיחה לשנת 2014 ל-2.5%. להימשכות המלחמה לתקופה ארוכה עלולה להיות השפעה שמזכירה יותר את ההשלכות הכלכליות של האינתיפאדה השנייה.
• הגירעון התקציבי צפוי לעלות ל-3.5% השנה ובשנת 2015. העלויות התקציביות של המלחמה לא צפויות לגרום להשפעה משמעותית על שוק האג"ח.
• לפי הדו"ח שפרסמה קרן המטבע, הסיכון למשבר בכלכלה הסינית הנו נמוך בטווח הקצר. לעומת זאת, הסיכון לטווח הבינוני והארוך ממשיך לעלות בגלל איטיות בהתקדמות הרפורמות במדינה.
• העימות הכלכלי בין רוסיה למערב לא צפוי להשפיע מהותית על התוואי הנוכחי של הצמיחה הכלכלית בעולם.
• ניכרים סימני האטה בהתאוששות בכלכלה האירופאית. הבנק המרכזי צפוי להתחיל בתוכנית רכישות ה-ABS בחודשים הקרובים.
• בניגוד לעבר, בנק ישראל התערב במסחר במט"ח בשבוע שעבר כאשר השקל כבר היה במגמת היחלשות. אנו מעריכים שהכוחות שפעלו להתחזקות השקל, נחלשו.
קרא עוד
10/08/2014
• עודפי מזומנים שבידי משרד האוצר מאפשרים לו לא להגדיל היקפי ההנפקות כדי לכסות את העלויות של המלחמה בעזה.
• מהודעת הריבית של בנק ישראל ומדבריהם של הבכירים בבנק, ניתן ללמוד שבנק ישראל אינו פוסל להוריד את הריבית מתחת לרמה של 0.50%, אילו הנסיבות יצדיקו זאת. כמו כן, עלה הסיכוי להגברת התערבותו בשוק המט"ח.
• ניכרים סימני חולשה בשוק העבודה בישראל. אנו מעריכים ששיעור האבטלה במשק ימשיך לעלות במחצית השנייה של השנה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.8%.
• דחיית אישור חוק "מע"מ אפס" יחד עם הורדת הריבית ע"י בנק ישראל עשויים להגביר לחץ לעליית המחירים בשוק הנדל"ן לאחר אישור החוק.
• צמיחת המשק האמריקאי ברבעון השני מראה שהירידה בצמיחה ברבעון הראשון הייתה רק אפיזודה חולפת.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו די חזקים בשבוע שעבר, כולל שיפור מהיר בשוק העבודה. אולם, השכר הממוצע עולה בינתיים בקצב איטי, ניצולת שוק העבודה רחוקה מלהשביע רצון הבנק המרכזי והאינפלציה עדיין נמוכה יחסית.
• לפי סקר האשראי הבנקאי באירופה, חל שיפור הן בביקוש והן בהיצע של האשראי הבנקאי לעסקים ולפרטיים.
• קרנות הנאמנות היו הכוח המוביל שגרם לירידה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות במחצית הראשונה של 2014.
קרא עוד
3/08/2014
 כל מרכיבי המדד המשולב של בנק ישראל צמחו ברבעון השני פחות או התכווצו
יותר מאשר ברבעון הראשון. עובדה זה מצביעה שצפויה האטה נוספת בצמיחת
המשק ברבעון השני.
 הנסיבות הכלכליות במסגרתן מתקיימת המלחמה בעזה עלולות להקשות על
ההתאוששות המהירה של המשק אחרי סיום המבצע, בשונה משהיה במבצעים
האחרונים.
 הירידה שהייתה בחודשים האחרונים ביצוא לאירופה, היעד העיקרי ליצוא
הסחורות מישראל, עלולה להחמיר בעקבות התחזקות השקל ביחס לאירו.
 קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, בעיקר
בגלל ארה"ב ומספר מדינות מתפתחות. אולם, הסיבות להורדת התחזית היו
בעיקר זמניות והצמיחה צפויה להתחזק במחצית השנייה של השנה.
 הנתונים הכלכליים בארה"ב שפורסמו בשבוע שעבר היו מעורבים. השבוע צפוי
.FED- ריכוז גבוה מאוד של נתונים חשובים ופרסום החלטת הריבית ע"י ה
 עונת דוחות החברות בארה"ב מצביעה על שיפור ניכר בפעילותן.
מדדי מנהלי הרכש באירופה ובסין הפתיעו לטובה.
. משקל המשקיעים הזרים במסחר שקל/מט"ח ירד השנה בחצי לעומת שנת 2010
במקביל, זרם המט"חי הנכנס שנובע מהפעילות הריאלית במשק ביחס למחזורי
 המסחר בשוק המט"ח עלה פי 4.קרא עוד
27/07/2014
• הצמיחה לרבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל-2.9%. אולם, הנתונים הכלכליים השוטפים היו חלשים, למעט הנתונים המתייחסים לשוק העבודה. במיוחד בולטת חולשה ברבעון השני ביצוא התעשייתי.
• אנו מעריכים שמאזן השיקולים תומך עדיין בהשארת הריבית בישראל ללא שינוי. הנתונים הכלכליים לחודשים יולי-אוגוסט יושפעו מהמבצע בעזה ויקשו על בנק ישראל לקבל החלטות.
• קרן המטבע הבינלאומית אומרת בדו"ח מיוחד שבלי זירוז רפורמות באירופה, וצעדים נמרצים של הבנק המרכזי, כולל רכישות האג"ח הממשלתיות, כלכלתה לא תצליח להתרומם.
• הצמיחה בסין עלתה על התחזיות ברבעון השני, אך הנתונים השונים, כולל ייצור חשמל, שינוע מטענים ונתוני שוק הנדל"ן מצביעים על החרפת ההאטה בצמיחה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חיוביים ברובם, אך השווקים הושפעו מההתפתחויות הגיאופוליטיות. הדוחות הכספיים שהתפרסמו עד עתה היו טובים יותר מהרבעונים הקודמים.
• עדכנו את תחזית האינפלציה לחודש יולי ל-0.2%. קיימת אי וודאות גבוהה לגבי המדד של חודש יולי. ניסיון העבר מראה שבתקופות המלחמה מדדי המחירים נוטים בדרך כלל להיות נמוכים מהרגיל. האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה לעמוד על 1%.
• למרות המתיחות הביטחונית ולמרות העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, מאז תחילת המבצע בעזה הציג שוק המניות, שוק האג"ח, והמטבע הישראלי ביצועים עודפים על פני השווקים האחרים בעולם.
קרא עוד
20/07/2014
• מופיעים סימנים של האטה בפעילות המשק בנתונים השוטפים של גביית המסים.
• הצעת האוצר לתקציב לשנת 2015 מתבססת על הנחות צמיחה יחסית שמרניות. אולם, האוצר מציע לחרוג מיעד הגירעון הקבוע בחוק. אילו ההאטה במשק תחריף או המבצע בעזה יתארך, האוצר יידרש להחלטות תקציביות לא פופולריות שספק אם יש לו נכונות לבצעם.
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להיות מעורבים. חולשה במשרות שכיר ובשכר מחד ושיפור בסקר הערכת מגמות בעסקים מאידך.
• משקלו של שע"ח של השקל בשיקולי הריבית של בנק ישראל פחתו. לעומת זאת, בנק ישראל חושש מסממני דפלציה. הורדת ציפיות האינפלציה לטווח ארוך מתחת לאמצע יעד האינפלציה עשויה לגרור הורדת ריבית נוספת.
• על פי התחזית שלנו, האינפלציה ב-12 חודשים אחורה תרד אחרי פרסום מדד המחירים לחודש יוני לרמה של 0.2% בלבד.
• הנתונים האחרונים בארה"ב מראים שהפעילות במשק האמריקאי מאיצה בחודשים האחרונים, במיוחד בשוק העבודה.
• ירידת התשואות באג"ח האמריקאיות, למרות הנתונים הכלכליים החזקים, נובעת מאטרקטיביות יחסית של האג"ח האמריקאיות ביחס לאלטרנטיבות ומהביקושים החזקים של המשקיעים שפחות רגישים לשיקולי הרווח.
• האירועים בבנק השני בגודלו בפורטוגל לא צפויים להפוך למשבר מערכתי.
• האפיזודה הנוכחית של עליית מרווחים בשוק הקונצרני המקומי מתאפיינת בכך שהמרווחים בדירוגים נמוכים עלו בשיעור קטן יחסית לעומת העלייה במרווחים בדירוגים הגבוהים, זאת בשונה מתקופות של עליית מרווחים שהיו בעבר.
קרא עוד
13/07/2014
• המשך גידול במשרות חדשות בארה"ב בשנה הקרובה, בקצב של החצי השנה האחרונה, עשוי להוריד את שיעור האבטלה לרמה של כ-5%. במידה ויתרחש, ריבית ה-FED תתחיל לעלות מוקדם מהצפוי.
• המשק האמריקאי מייצר הרבה יותר משרות בענפים בעלי שכר נמוך מאשר לפני המשבר. עובדה זו מסבירה את העלייה המתונה בשכר הממוצע.
• האשראי הבנקאי הצרכני בארה"ב צומח בקצב מהיר מתחילת השנה ועשוי לגרום להאצת האינפלציה ללא גידול משמעותי בשכר הממוצע.
• הנגידה האמריקאית הצביעה בנאומה על התחממות יתר בשוק הקונצרני ובהלוואות הממונפות, אך לא בשוק המניות. בינתיים, הבנק המרכזי לא ישתמש בכלי הריבית כדי להקטין את הסיכון להיווצרות בועות פיננסיות.
• חל שיפור קל באשראי הבנקאי באירופה. תוכנית מתן הלוואות לבנקים ע"י ה-ECB שתהיה גדולה ורחבה יותר ממה שפורסם לפני חודש, צפויה להאיץ את המגמה.
• בניגוד למגמה בשנה האחרונה, למרות התחזקות השקל, הסיכוי להפחתת הריבית הגלום בשוק האג"ח דווקא פחת.
• התחזקות השקל וירידת המחירים של הסחורות החקלאיות שהייתה לאחרונה עשויים להוסיף לחצים להורדת המחירים.
• המרווחים בשוק הקונצרני המשיכו להתרחב בשבוע שעבר.
קרא עוד
6/07/2014
• מרבית הנתונים הכלכליים שפורסמו בישראל בשבוע האחרון נטו לצד השלילי וכללו ירידה בייצור התעשייתי, במכירות ברשתות השיווק ורכישות בכרטיסי אשראי.
• למרות שהמדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש מאי לעומת החודשיים הקודמים, קצב התרחבות המשק על פי המדד נמצא בהאטה.
• לפי הערכתנו, בנק ישראל יבצע הורדה נוספת של הריבית רק אם תהיה הרעה משמעותית במצב המשק שתשתקף במכלול רחב ובדוק של הנתונים הכלכליים. לפיכך, הסיכוי להורדה נוספת יחסית נמוך כעת.
• האוצר מגייס מקורות מימון בריבית ריאלית נמוכה משמעותית מקצב הצמיחה הריאלית במשק.
• לעלייה במחיר מטרה לחלב לא צפויה השפעה משמעותית על מדד המחירים.
• ירידה חדה בתוצר במשק האמריקאי ברבעון הראשון הייתה חריגה מאוד ביחס לנתונים הכלכליים השוטפים ולא משקפת להערכתנו את המגמה.
• נתוני האינפלציה של הצריכה הפרטית בארה"ב כבר עברו את תחזית ה-FED לסוף שנת 2014.
• הנתונים הכלכליים באירופה, בעיקר נתוני הסנטימנט, היו נמוכים מהתחזית ומהנתון בתקופה הקודמת.
• מתווספים הסימנים שהמשק היפני ממשיך להתאושש גם אחרי העלאת המע"מ.קרא עוד
29/06/2014
• רכיבי הצמיחה העדכניים משקפים שבסה"כ המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון, כפי שהיה בשנתיים האחרונות. במבט קדימה, להמשך שיפור בכלכלה העולמית צפויה השפעה חיובית על הצמיחה בישראל.
• ניכר שיפור משמעותי ביצוא ברבעון הראשון. המגמה בצריכה הפרטית עדיין שלילית, בעיקר בגלל ההאטה בצריכת המזון והשירותים. ההתכווצות בהשקעות מובלת ע"י הירידה בהשקעות בבנייה למגורים.
• עודף תנועות הון נכנסות שמקורן בסחר החוץ ובהשקעות ישירות ממשיך לספק תמיכה חזקה לשקל.
• הנתונים האחרונים מחזקים את ההערכה שלנו לאי שינוי בריבית בפגישה הקרובה של בנק ישראל.
• הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב לא באו לידי ביטוי בהחלטות ה-FED, מה שמעלה חשש שהבנק המרכזי האמריקאי נמצא "מאחורי העקום". כתוצאה מזה, עלו ציפיות האינפלציה הגלומות בארה"ב לשיא של השנה האחרונה.
• תוואי הריבית בארה"ב, שמגולם בחוזי הריבית, נמוך יותר מאשר התוואי החזוי על פי התחזיות של חברי הועדה המוניטארית של ה-FED.
• תוואי הריבית בישראל שמגלמות תשואות האג"ח השקליות באמצע העקום הינו מתון ביותר ומשקף שהריבית בישראל תהיה נמוכה מהריבית בארה"ב לאורך שנים החל משנת 2015.
• משרד האוצר בישראל צפוי להמשיך בקצב ההנפקות הנוכחי גם בשלושת החודשים הבאים. בחודשים אלה צפוי עודף פדיונות משמעותי של כ- 8 מיליארד ₪ בשוק הסחיר.
• בחודש האחרון נרשם שיא בהנפקות האג"ח הקונצרניות בעולם מאז המשבר של 2008. קרא עוד
22/06/2014
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על תמונה לא אחידה.
• נתוני יצוא הסחורות בחודשים האחרונים נחלשו משמעותית בענפים רבים. לעומת זאת, בנתוני סקר הערכת מגמות בתעשייה, הערכת המנהלים הייתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2013.
• גם בחודש מאי תקציב המדינה נותר בעודף תוך עלייה בגביית המסים מעבר למתוכנן. אולם, גביית המסים ללא שינוי חקיקה וללא הכנסות חד פעמיות כמעט לא צומחת.
• הנתונים המתייחסים לשוק העבודה האמריקאי המשיכו להשתפר. לקראת ישיבת ה-FED השבוע, ניכר שיפור במרבית הפרמטרים, אותם ציינה הנגידה האמריקאית כנמצאים במעקב של הוועדה המוניטארית. להערכתנו, עלה הסיכוי להפתעה בפגישת ה-FED.
• נגיד הבנק המרכזי באנגליה אמר שהריבית במדינה עשויה לעלות מוקדם יותר ממה שהשווקים מצפים.
• הן באנגליה והן בארה"ב מתבטאת עלייה בציפיות להעלאת הריבית בעיקר בחלק הקצר-בינוני של עקום התשואות, כאשר התשואות הארוכות שומרות על יציבות.
• ביפן מופיעים סימנים ראשוניים שמעידים שהמשק מצליח להתגבר על העלאת המע"מ.
• בסין מעמיק המשבר בשוק הנדל"ן.
• תשואת האג"ח השקלית ל-5 שנים ירדה מתחת לתשואת האג"ח המקבילה האמריקאית. המרווחים ל-10 שנים ולשנתיים המשיכו להצטמצם. כמו כן, נרשמה ירידה משמעותית בפרמיית הסיכון של ישראל בשבוע האחרון.
• מתגבר עודף הנפקות בשוק הקונצרני המקומי. המרווח הממוצע של האג"ח בדירוג AA עלה לרמה הממוצעת של השנה האחרונה.
קרא עוד
15/06/2014
• רכישות בכרטיסי אשראי בישראל משקפים האטה בחודשים האחרונים, אך כפי שמראים הנתונים, הגורם המשמעותי להאטה הייתה ככל הנראה הסטת רכישות הישראליים לחו"ל באמצעות האינטרנט.
• תוכנית ה-ECB צפויה להשפיע בעיקר על השווקים הפיננסיים ע"י צמצום נוסף במרווחי האג"ח באירופה ומחוץ לה. גם שוק המניות צפוי לקבל תמיכה מהצעדים של ה-ECB. מבחינה כלכלית, ההשפעה עשויה לבוא לידי ביטוי רק בטווח הארוך כאשר אי הוודאות לגבי יעילותה הכלכלית די גבוהה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חיוביים בשבוע שעבר. מלבד שוק העבודה שהציג המשך שיפור, חל גידול חד באשראי הצרכני, נרשמה עלייה במדדי מנהלי הרכש ובהזמנות לתעשייה.
• בפגישת ה-FED בחודש יוני, חברי הועדה המוניטארית אמורים לראות תמונה כלכלית טובה בהרבה לעומת המצב בפגישה הקודמת בסוף חודש אפריל. אנו מעריכים שעולה הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב כבר במחצית הראשונה של שנת 2015.
• ה-FED היה הקונה הגדול ביותר של אג"ח ממשלת ארה"ב ברבעון הראשון. במבט לשנים הקרובות, הבנקים המרכזיים מחו"ל, שהיו הרוכשים הדומיננטיים ביותר של האג"ח הממשלתי האמריקאי בעשור האחרון, צפויים להקטין את הביקושים.
• נמשך צמצום מרווחי האג"ח בין השוק הישראלי לאמריקאי. המרווחים הנוכחיים נמוכים משמעותית מאשר המרווחים בין האג"ח הדולריות של שתי המדינות ומאשר פערי פרמיות הסיכון בין ישראל לארה"ב.
קרא עוד
8/06/2014
• להערכתנו, ההאטה הנמשכת בצריכה הפרטית, כפי שבאה לידי ביטוי בנתוני התוצר, נובעת מהקצאה הולכת וגדלה של הכנסות הצרכן להוצאה בגין שירותי הדיור. בנוסף, הצפת נושא יוקר המחיה משפיעה לרעה על "אווירת הקניות". לירידה בצריכה עלול להיות אפקט של "הגשמה עצמית" שיוביל לפיטורים ולצמצום נוסף בצריכה.
• הערכת בנק ישראל לגבי גודל ההתאמות התקציביות הנדרשות עשויה להיות מוטה כלפי מטה לעומת ההתאמות שיידרשו להתבצע בסופו של דבר בפועל כדי לעמוד ביעדים הפיסקאליים.
• האטה בצמיחה הנומינאלית לרמה הנמוכה ביותר מאז 2008 עשויה להקשות על הורדת יחס חוב תוצר בישראל.
• אנו מעריכים שעלה הסיכון שהגירעון בשנה הבאה יחרוג מהיעד שקבעה הממשלה.
• לאחר פרסום נתוני התוצר, אנו מעריכים שבנק ישראל יוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה.
• המדינות החזקות באירופה, גרמניה ואנגליה, צמחו ברבעון הראשון של השנה בקצב גבוה בעיקר בזכות הביקושים הפנימיים.
• הנתונים האחרונים שמתייחסים לשוק הנדל"ן האמריקאי מצביעים על שינוי חיובי במגמה.
• תוצאות הבחירות באוקראינה ולפרלמנט האירופאי יכולות להגביר תנודתיות בשווקים.
• שוק האג"ח בישראל רשם ירידה חדה יחסית בתשואות בהשוואה לשווקים האחרים בעולם. המרווחים מול השוק האמריקאי, במיוחד בניכוי פערי פרמיות הסיכון, ירדו לרמות נמוכות מאוד.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי ירדו לרמות נמוכות של השנים האחרונות, אך להערכתנו מוצדקות מסיבות מבניות ומחזוריות.
• עודף פדיונות בשוק האג"ח הקונצרניות צפוי לקטון בחודשים הבאים. משקל קרנות נאמנות בשוק הקונצרני שוב עלה לשיא.
קרא עוד
25/05/2014
• מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל שהיה הנמוך ביותר מאז שנת 2003 משקף חולשה בסעיפי צריכה שונים. במבט לעתיד, סביבת האינפלציה צפויה להיות מתונה באזור הגבול התחתון של יעד האינפלציה.
• בחודשיים האחרונים נרשמה ירידה חדה ביצוא התעשייתי. הירידה מתרכזת במספר ענפים בהם חברות גדולות מהוות משקל גבוה. האינדיקאטורים האחרים שמתייחסים לפעילות המגזר היצרני היו דווקא חיוביים. אנו צופים שהיצוא ישתפר בחודשים הבאים.
• עלה הסיכוי להורדה נוספת של הריבית ע"י בנק ישראל. אולם, אנו מניחים שבמכלול השיקולים קיימת הסתברות גבוהה יותר שהריבית תישאר ללא שינוי. לנתוני התוצר לרבעון הראשון יהיה משקל גבוה להחלטה.
• החלה תזוזה בשתי החזיתות שהיו עד כה החסם להעלאת הריבית בארה"ב. אינפלציית הליבה עלתה מעל תחזית ה-FED והופיעו סימני שיפור בשוק הנדל"ן.
• באירופה נרשמה צמיחה שלילית ברבעון הראשון ב-6 מתוך 20 המדינות לגביהן פורסמו נתוני התוצר לרבעון הראשון. עובדה זו מעלה את הסיכוי לצעדי המדיניות המוניטארית המקלה ע"י ה-ECB.
• מספר התפתחויות חיוביות היו בשווקים המתעוררים בשבוע שעבר שכללו תוצאות הבחירות בהודו והעלאת הדירוג לפיליפינים. בסין הממשלה מגבירה תמריצים לכלכלה.
• זרימת כספים מצד המשקיעים הפרטיים, קרנות הפנסיה והבנקים מובילה לירידת התשואות בשוק האג"ח האמריקאי. כמו כן, גם סגירת פוזיציות שורט מגבירה ביקושים. נרשמה ירידה בהערכות הריבית ארוכת הטווח ע"י המשקיעים. אולם, התשואות הנוכחיות אינן משקפות הן את ההתפתחויות הכלכליות השוטפות והן את התחזיות לתוואי הריבית בטווח ארוך.
• בשבוע האחרון נרשמה ירידה משמעותית בשיפוע העקום השקלי. כמו כן, הוסיפה לרדת הפרמיה האינפלציונית לטווח הבינוני -ארוך.
קרא עוד
18/05/2014
• נתוני משרות שכיר בישראל מראים שבשנה האחרונה קרוב ל-90% מהמשרות החדשות נוצרו בענפים בהם השכר נמוך מהשכר הממוצע במשק. כתוצאה מזה הואט הגידול בסך השכר במשק אשר משפיע על הצריכה הפרטית והאינפלציה.
• היחס בין סך האשראי של משקי הבית לסך השכר במשק עלה ב-30% מאז שנת 2008, בעיקר בגלל הגידול במשכנתאות.
• השקל כבר לא בולט בעוצמתו בהשוואה למטבעות האחרים בעולם בחודשים האחרונים. לפיכך, שע"ח לא אמור להיות שיקול מכריע בעד הורדת הריבית.
• נגיד הבנק המרכזי האירופאי אמר שהבנק יפעל בחודש הבא להקלת התנאים המוניטאריים אילו הנסיבות ימשיכו להצדיק זאת. בינתיים, תשואות האג"ח של ספרד ואיטליה ל-10 שנים ירדו לרמה הנמוכה ביותר בכל הזמנים.
• למרות העלייה בסך האשראי הצרכני בארה"ב, השיפור באשראי בכרטיסי אשראי ובמשכנתאות די איטי.
• ירידה באינפלציה והתקררות בשוק הנדל"ן הסיני צפויים לאפשר לרשויות להרחיב את התמריצים לכלכלה.
• עקום התשואות בישראל הפך לתלול ביותר בעולם.
• הנזילות בתיקי המשקיעים המוסדיים הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2010. קרא עוד
11/05/2014
• צעדי הממשלה להורדת מכסים בתחום החלב והבשר עשויים, על פי הערכתנו, להוריד כ-0.1% ממדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים הקרובים.
• אנו מעריכים שבמכלול השיקולים, בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע.
• הנתונים הכלכליים שהתפרסמו בשבוע האחרון בארה"ב היו חזקים ברובם. במיוחד נציין את העלייה בהזמנות מוצרי בני קיימא ועליה בסנטימנט הצרכני. לעומת זאת, נתוני שוק הנדל"ן ממשיכים לאכזב.
• גם באירופה היו נתונים חיוביים. נגיד הבנק המרכזי האירופאי חזר על אמירתו שהבנק מוכן להפעיל צעדים מוניטאריים מקלים נוספים כולל רכישות נכסים.
• יחס חוב תוצר באירופה ממשיך לעלות למרות האטה בקצב גידול החוב, זאת בגלל צמיחה נומינאלית מאוד נמוכה.
• מחירי הסחורות ממשיכים לעלות. סך פוזיציות לונג הספקולטיביות על הסחורות הגיעו לרמה מאוד גבוהה.
• דוחות החברות האמריקאיות מצביעים על גידול ברווחיות ובמכירות.
• השווקים הפיננסיים בעולם מושפעים במידה משמעותית מההתפתחויות באוקראינה ופחות רגישים לנתונים הכלכליים.
• המדדים השונים שבוחנים את השווי של שוק המניות המקומי מצביעים שבדומה לשווקים בחו"ל, הוא כבר לא זול, אך גם לא מנופח מדי בהתחשב בתחזית לשיפור במצב הכלכלי. כמו כן, זרימת כספי הציבור צפויה לתמוך בשוק המניות המקומי.
קרא עוד
27/04/2014
• בחודש מרץ נרשמה ירידה חדה בנתוני היצוא של ענפי התרופות, רכיבים אלקטרוניים וכימיקלים.
• סקר הערכת מגמות בעסקים בישראל הצביע על ירידה בהערכות החברות בכל הענפים, במיוחד בענף הקמעונאות.
• מחירי הסחורות בעולם רשמו עלייה ניכרת בחודש האחרון.
• חל שיפור משמעותי בנתונים הכלכליים בארה"ב. חלק מהשיפור נובע כנראה מסגירת הפערים שנוצרו בתקופת החורף.
• גישת נגידת ה-FED שמעריכה שקיים פער גדול בין הצמיחה בפועל לפוטנציאל הצמיחה במשק האמריקאי אשר מצדיק המשך מדיניות ריבית נמוכה לאורך זמן, עשויה להתנגש עם המציאות הכלכלית שמראה סימני שיפור ניכרים. מצב זה מגביר סיכון האינפלציה והתחממות יתר במערכת הפיננסית.
• נתוני הצמיחה בסין לרבעון הראשון מצביעים על האטה בפעילות, אך גידול חד בסך האשראי במדינה צפוי לתמוך בצמיחת המשק הסיני ברבעונים הבאים.
• שיפור חד חל בנתוני שוק העבודה באנגליה שעשוי להוביל להעלאה מוקדמת מהצפוי של הריבית.
• המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות הלא פיננסיות בישראל משתפר באיטיות ועדיין רחוק מהמצב לפני המשבר.
קרא עוד
24/04/2014
• הנתונים השוטפים במשק ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות, תוך התרחבות בייצור התעשייתי, בפדיון ענפי המשק וביצוא השירותים.
• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית לא משקפים שיפור דומה.
• סביבת האינפלציה של המוצרים והשירותים הלא סחירים במשק לא הייתה כל כך נמוכה בשנה האחרונה.
• הצעדים המתוכננים של האוצר בתחום הדיור צפויים לגרום להתייקרות סעיף הדיור במדד המחירים בטווח הקצר לפני שתהיה להם השפעה ממתנת על המחירים.
• אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישנה את הריבית בהחלטתו הקרובה. יתכן ובנק ישראל יאותת על תוכניותיו לגבי הריבית בהמשך. תחזית הצמיחה המעודכנת של בנק ישראל צפויה להיות שווה או נמוכה יותר מאשר התחזית הקודמת.
• השוק שינה את הערכות הריבית בארה"ב בעקבות פרסום החלטת הריבית ודבריה של הנגידה החדשה של ה-FED.
• הגורם המשפיע ביותר על ההחלטה להעלות את הריבית בארה"ב תהיה כנראה סביבת האינפלציה אשר צפויה לעלות באיטיות.
• עוד בטרם העלאת הריבית, הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להגביר ספיגת נזילות מהשווקים, בה כבר החל בשבועות האחרונים.
• אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תתחיל לעלות עד אמצע שנת 2015.
• נראה שהשפעת החורף על הנתונים הכלכליים בארה"ב מתחילה להתפוגג.
• שוק הנדל"ן בסין מתחיל להתקרר.
• מרווחי האג"ח הממשלתיות בישראל לעומת האמריקאיות ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר, במיוחד בטווחים הקצרים והבינוניים.
• "ה-Trade-in" בין סיכון האשראי לסיכון הריבית בשוק הקונצרני המקומי הרבה יותר זול היום מאשר אפילו בשנת 2007.
קרא עוד
24/03/2014
• הגירעון הממשלתי ביחס לתוצר ירד לרמה של 2.7%, כמעט הנמוכה ביותר מאז המשבר. יחד עם זאת, נתוני גביית המסים לא מצביעים באופן חד משמעי על שיפור בפעילות המשק.
• מספר חוקים חשובים המטפלים ביוקר המחיה אושרו בשלבים שונים של תהליכי חקיקה בשבוע שעבר.
• למרות מזג האוויר, נתוני שוק העבודה האמריקאי הפתיעו לטובה, כאשר מספר האינדיקאטורים המובילים מצביעים על סיכוי גבוה לשיפור משמעותי בחודשים הבאים, כולל עלייה בשכר.
• מרבית הנתונים באירופה הפתיעו לטובה, אולם האירו ממשיך להתחזק נוכח היעדר צעדים ממשיים מצד ה-ECB. יחד עם זאת, המגזר העסקי האירופאי מצליח להתייעל ומקזז חלקית את השפעת המטבע.
• נתונים חלשים התפרסמו בסין, כולל לאחר סגירת המסחר בארה"ב. הרשויות בסין אשררו את התחזית לצמיחה של 7.5% בשנת 2014, למרות שהשגתה לא תואמת הורדת המינוף בכלכלת המדינה. בשבוע שעבר התרחש המקרה הראשון של חדלות הפירעון בשוק הקונצרני הסיני.
• מרווחי האג"ח הממשלתיות בישראל ביחס לאג"ח האמריקאיות המקבילות ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר.
• השקל היה המטבע כמעט החזק ביותר בעולם מאז הורדת הריבית האחרונה.
• מחירי הסחורות בעולם ממשיכים לעלות, בפרט על רקע האירועים הגיאופוליטיים, אך גם כתוצאה משיפור בפעילות הכלכלית.
קרא עוד
9/03/2014
• גידול בשימושים המקומיים בתוצר שכוללים את הצריכה הפרטית, הציבורית, היצוא וההשקעות מצביעים על שיפור בפעילות המשק במחצית השנייה של השנה, למרות הירידה בקצב הצמיחה.
• הנתונים השוטפים במשק משקפים שיפור בפעילות, בעיקר בייצור וביצוא. האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית היו חלשים יחסית.
• אנו חושבים שהריבית תישאר ללא שינוי בהחלטתו הקרובה של בנק ישראל. אנו סבורים גם שהשוק נותן הערכה מוגזמת לסיכוי להורדת ריבית בהמשך.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חלשים ומושפעים ככל הנראה מתנאי מזג האוויר.
• פרוטוקול ישיבת ה-FED האחרונה חשף חילוקי דעות עמוקים בין חברי הועדה המוניטארית שעשויים להעמיק עוד יותר בחודשים הקרובים.
• מדדי מנהלי הרכש באירופה היו חלשים מהצפוי. בולטת לטובה ספרד ולרעה צרפת.
• גם ביפן התפרסמו נתונים כלכליים מאכזבים.
• מדד מנהלי הרכש בתעשייה הסינית ממשיך גם בחודש פברואר להצביע על התכווצות בפעילות. אולם, נגיד הבנק המרכזי הסיני הביע בטחון שהבעיות הקיימות ניתנות לטיפול ולא יסיטו את המשק הסיני ממסלול הצמיחה.
• ירידת התשואות בשוק האג"ח המקומי הייתה בין החדות בעולם בשבוע האחרון.
• בחודש האחרון גדלו במיליארד ₪ יתרות שורט באג"ח הממשלתיות של עושי השוק הראשיים בישראל. כל הגידול היה באג"ח השקליות.
• מחירי כל סוגי הסחורות בעולם עלו בתקופה האחרונה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לחודש פברואר למינוס 0.3% בגלל הוזלה במחירי המזון והירקות והפירות והעלנו את התחזית לחודש מרץ ל 0.3% בעקבות ההתייקרות הצפויה של הדלק.
קרא עוד
23/02/2014
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. לעמוד הבא
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד