המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• מצטברים הסימנים שמעידים על האטה אפשרית בפעילות המשק הישראלי. בשבוע שעבר התפרסמו נתונים שמשקפים ירידה במספר משרות שכיר בחודשים האחרונים, בעיקר במגזר העסקי.
• סקר הערכת מגמות בעסקים הצביע על הרעה במצבו הנוכחי של המגזר העסקי ובציפיותיו לעתיד. יחד עם זאת, חל שיפור בתחזיות היצוא.
• קרן המטבע הבינלאומית מתכננת להעלות את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, לאחר שבשלוש השנים האחרונות נאלצה להוריד את התחזית בהתמדה. כמו כן, גם הגופים הפרטיים החלו לשפר תחזיות לאחרונה.
• חולשה בנתוני המשרות החדשות בארה"ב משקפת ככל הנראה השפעת מזג האוויר ולא שינוי המגמה בשוק העבודה. סימנים אחרים מצביעים דווקא על המשך התחזקותו של שוק העבודה האמריקאי.
• למרות הירידה באבטלה וסימני שיפור נוספים בשוק העבודה האמריקאי, לא נוצרים בינתיים לחצים לעלייה בשכר העבודה.
• לאחרונה עלו ציפיות האינפלציה בארה"ב. יש לשים לב שבשונה מהעבר הציפיות עלו תוך ירידה במחירי הסחורות.
• הנתונים הכלכליים במשק האירופאי ממשיכים להשתפר. במקביל חלה ירידה חדה בפרמיות הסיכון של המדינות החלשות באירופה.
• אינפלציית הליבה באירופה ירדה לרמה הנמוכה ביותר מאז הקמת הגוש האירופאי. האירו ממשיך להתחזק. אולם, הבנק המרכזי מסתפק בהצהרות בלבד ולהערכתנו ימנע מצעדים ממשיים להקלה מוניטארית גם בהמשך, מה שיקשה על התאוששות באירופה.
• האג"ח הקונצרניות בדירוגים נמוכים בישראל המשיכו להציג ביצועים עודפים על פני האג"ח בדירוגים הגבוהים.
קרא עוד
12/01/2014
הצמיחה ללא השפעת הגז התמתנה בשיעור משמעותי בשנת 2013 לעומת
השנים הקודמות.
מנוע הצמיחה בשנה הקודמת הייתה הצריכה הפרטית שהשתפרה על רקע
הצריכה הנמוכה בשנת 2012, שוק עבודה חזק, הגדלת מינוף הצרכן ומשיכת
חסכונות.
האינדיקאטורים האחרונים במשק מצביעים על האטה בצריכה הפרטית.
האבטלה בישראל ממשיכה לרדת אך אינה מייצרת לחצים לעליית השכר.
מדדי מנהלי הרכש בתעשייה באירופה ממשיכים להשתפר למעט בצרפת בה
המצב מתדרדר. לעומת זאת, האשראי הבנקאי באירופה ממשיך להתכווץ.
נרשמה האטה במדדי מנהלי הרכש בסין. נחשפו נתונים על גידול מהיר מאוד
בחובות הממשל המקומי במדינה.
מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב מצביע על שיפור צפוי בייצור ובתעסוקה.
מחירי הבתים בארה"ב חזרו לעלות בשיעור דומה לאמצע העשור הקודם. בקצב
הנוכחי המחירים יגיעו לשיא תוך פחות משנתיים.
בנאומו שנשא בסוף השבוע הביע הנגיד האמריקאי היוצא הערכה אופטימית לגבי
מצבה הכלכלי של ארה"ב.
בעקבות התייקרות מחירי המזון והירקות עדכנו את תחזית האינפלציה לחודש
דצמבר לעלייה של 0.3%. התחזית ל-12 מדדים עומדת על 1.7%.
ברבעון השלישי חל שיפור קל במינוף החברות הבורסאיות ובכושר שירות החוב
קרא עוד
5/01/2014
• אנחנו מעריכים שהריבית של בנק ישראל תישאר ללא שינוי לפחות עד המחצית השנייה של שנת 2014.
• אנו מעריכים שלא צפויה התערבות משמעותית בשוק המט"ח ע"י קובעי המדיניות בישראל והסיכוי להצבת רצפה לשע"ח הינו נמוך.
• אימוץ כלל ההוצאה הממשלתית החדש יחייב קיצוץ עמוק יותר בתקציב לשנים הבאות. ניסיון העבר מלמד שהגידול המשמעותי ביותר בתקציבים בשנים האחרונות היה דווקא במשרדים האזרחיים ולכן הם יספגו גם את רוב הקיצוץ.
• מדדי מחירי היצוא של ענפי טכנולוגיה נמוכה ירדו לעומת עלייה במחירי היצוא בענף טכנולוגיה עלית. רווחיות נמוכה מעמידה אתגר קשה בפני הענפים הללו נוכח התחזקות השקל.
• במקביל לירידה בקצב המשכנתאות, ניכרת עלייה בפיגורים בתשלומי המשכנתא.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להשתפר במהירות.
• שוק העבודה היפני משתפר. הצריכה ממשיכה לגדול.
• חוזי הריבית בארה"ב מגלמים גידול בהסתברות לעלייה מוקדמת בריבית לעומת תחזיות ה-FED.
קרא עוד
29/12/2013
• הגירעון בחשבון השוטף ברבעון השלישי שמתווסף לעודף בתנועות הון יוצאות, פיננסיות וישירות, על פני הנכנסות אל ישראל אמורים ליצור לחץ להיחלשות השקל.
• הנתונים השוטפים במשק מעידים שקצב הצמיחה הנוכחי ממשיך תוך ירידה בביקושים הפנימיים וגידול ביצוא.
• האינפלציה בישראל הושפעה בשנה האחרונה מסביבת אינפלציה מתונה בעולם מחד, אך מאידך המחירים שלא עומדים בתחרות מול היבוא עלו בשיעור יחסית גבוה.
• שינוי במדיניות ה-FED מפחית באופן ניכר את הסיכוי להורדת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל.
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב ברבעון השלישי עלתה ב-4.1% לעומת הערכה ראשונית לצמיחה של 2% בלבד.
• אם עד לא מזמן ה-FED חשש מיציאה מוקדמת מדי ממדיניות הרכישות, בשנה הקרובה הוא עשוי לעמוד בפני מצב כלכלי, בפרט בשוק העבודה, שמשתפר מהר מדי ומסכן את תוכניותיו.
• עקום האג"ח האמריקאי רשם השתטחות חדה אחרי הודעת ה-FED.
• הודעת ה-FED לא גרמה לדחיית העלאת הריבית שמגולמת בחוזי הריבית בארה"ב.
• שיפור במצב הכלכלי בארה"ב יחד עם הריביות הנמוכות צפויים להמשיך ולהטיב עם שוק המניות ועם השוק הקונצרני.
• אפיק הסחורות עשוי להיות בעל פוטנציאל להניב תשואה עודפת בשנה הקרובה.
• מתרחבת העצבנות בשווקים הפיננסיים בסין. שוקי המניות במדינה ירדו בשיעור ניכר והריביות, בעיקר במסחר בין בנקאי, עלו בשיעור חד.
קרא עוד
24/12/2013
• בחודש נובמבר חל שיפור בגביית המסים. יחד עם זאת, מתחילת השנה סך עודף גביית המסים מעבר למתוכנן שנובע מצמיחת המשק תרם לא יותר מ-0.2% לשיפור בגירעון.
• בשנה הבאה צפוי גיוסי נטו שלילי בסך של כ-10 מיליארד ₪ בשוק האג"ח הממשלתי הסחיר, זאת לעומת גיוס נטו חיובי השנה.
• שיפור ביצוא נובע בעיקר מעלייה ביצוא של ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים. שיפור זה אינו משקף שינוי במגמת חולשת היצוא, למרות שיפור בסחר העולמי.
• גידול ביבוא מוצרי השקעה מצביע על אופטימיות של המגזר העסקי שאינה מקבלת עדיין ביטוי בסקרי הסנטימנט.
• הנתונים החיוביים שהתפרסמו בתקופה האחרונה בארה"ב ואישור התקציב מעלים עוד יותר את הסיכוי לתחילת צמצום הרכישות ע"י ה-FED כבר השבוע.
• ציפיות הריבית הגלומות בשוק האג"ח המקומי מוטות כלפי מטה וציפיות האינפלציה כלפי מעלה, בגלל הרכישות המאסיביות של האג"ח הקצרות ע"י משרד האוצר.
• הממצאים מראים שהשקל מושפע בעיקר מהכוחות הכלכליים והרבה פחות מהכוחות הספקולטיביים. אילו ה-FED ידחה שוב את ההחלטה על צמצום הרכישות, הסיכוי להגברת התערבות של בנק ישראל יעלה.
• המוכרים העיקריים של האג"ח הממשלתי האמריקאי במהלך הרבעון השני והשלישי היו משקי בית. המשקיעים המוסדיים והמשקיעים בחו"ל רכשו אג"ח יחד עם ה-FED. התייצבות בשוק האג"ח הממשלתי ו/או ירידות שערים בשוק המניות יחזירו את משקי בית אל אפיק האג"ח ויספקו לו תמיכה לאחר יציאת ה-FED.
• שיפור בכלכלה האמריקאית בשנה הקרובה צפוי לתמוך בשוק המניות שנסחר בערכים קרובים לשווי הכלכלי בהשוואה לגלי עליות ספקולטיביים יותר שהיו בעשורים האחרונים.
קרא עוד
15/12/2013
• גדל הסיכוי לתחילת צמצום הרכישות ע"י ה-FED כבר בפגישתו הקרובה. הנסיבות שתומכות ביציאת ה-FED:
 נתונים כלכליים חזקים בארה"ב.
 עלייה בסיכוי למניעת השבתה נוספת של הממשל בחודש ינואר.
 המשך עליות במחירי הנכסים, כולל הנדל"ן והנכסים הפיננסיים.
• עדכון נתוני הצמיחה לרבעון השלישי בארה"ב מ-2.8% ל-3.6% התרחש כולו בזכות עדכון כלפי מעלה בתרומת גידול במלאים ל-1.6%.
• בחודש נובמבר התווספו למשק האמריקאי יותר משרות בענפים בעלי שכר גבוה ותחלופה נמוכה של עובדים, להבדיל מחודשים הקודמים.
• ירידה בשיעור האבטלה מקדימה משמעותית את תחזיות ה-FED. הבנק המרכזי, עשוי במקביל להודיע על צמצום הרכישות, להכריז על הנמכת הרף של שיעור האבטלה לצורך העלאת הריבית מתחת ל-6.5%.
• ממשלת יפן הכריזה על תוכנית תמריצים נוספת, אך בינתיים לא מקדמת רפורמות מבניות במשק.
• עלייה בסיכוי ל-Tapering משמעותה הפחתת סיכוי להורדת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל, מה שעדיין לא מגולם בחלקו הקצר-בינוני של שוק האג"ח.
קרא עוד
8/12/2013
· שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. יחד עם זאת, חלה עלייה חדה בתביעות דמי אבטלה. כמו כן, ניכרת עלייה בכמות המשכנתאות בפיגור ובשיעור הצ'קים החוזרים שעלולים להעיד על הרעה במצבו של הצרכן.

· ניכרת ירידה חדה בביקוש לדירות לבנייה עצמית. לעומת זאת, הרכישות מקבלנים ירדו בשיעור קטן בלבד.

· בשנת 2014 צפוי להיווצר עודף של הדירות להשכרה, מה שיכול למתן את עליות המחירים ולהשפיע על מדד המחירים.

· עקום התשואות השקליות מגלם שהריבית בישראל תתחיל לעלות אחרי העלאת ריבית ה-FED. אנו סבורים שהסדר יהיה הפוך ולכן החלק הקצר והבינוני של העקום נראים יקרים.

· הפער בין האג"ח השקלית לאג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירד אומנם לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר, אך ההשוואה הבינלאומית מגלה שיש עוד מקום לירידה נוספת.

· ההסכם עם איראן והורדה טכנית ביחס חוב תוצר של ישראל כבר משפיעים על דירוג האשראי של המדינה, כפי שבא לידי ביטוי בהעלאת תחזית הדירוג של ישראל מניטרלי לחיובי ע"י Fitch.

· הורדנו את תחזית האינפלציה לחודש נובמבר בגלל ירידת מחירי הירקות, המזון והביגוד. התחזית לשנה נותרה ללא שינוי בעקבות השפעת ביטול העלאת המס.

· קצב הגיוסים של משרד האוצר בניכוי מכרזים הפוכים ירד מכ-6 מיליארד בחודש לכ-2 מיליארד. כמו כן, הפחתת ההיקפים של מכרזי החלף מגבירה ביקושים לאג"ח הארוך בשוק המשני. בסה"כ, התפתחויות בצד ההיצע והביקוש צפויים לתמוך בשוק האג"ח.
קרא עוד
3/12/2013
בדומה לשנים הקודמות גם בשנת 2014 , קיים סיכוי גבוה שהמשק העולמי יצמח
בקצב נמוך מהתחזית.
 ארה"ב צפויה להגביר את קצב הצמיחה.
 אירופה צפויה בעיקר לאכזב.
 משקלה של הכלכלה הסינית בצמיחה העולמית הינו הגבוה ביותר. שינוי במודל
הצמיחה הסיני תוך שמירה על קצב הצמיחה הנוכחי נראית כמשימה קשה לביצוע
ולכן סין מהווה גורם סיכון עיקרי לתחזית.
 כלכלות מתפתחות רבות זקוקות לרפורמות מבניות כדי לחזור לקצב צמיחה שהיה
לפני מספר שנים. יישום הרפורמות עלול להידחות בגלל אילוצים שונים ובינתיים
הכלים של המדיניות המוניטארית והפיסקאלית הקונבנציונליים נוצלו כמעט עד
תום.
 מעבר לסיכונים האזוריים, הסיכונים לצמיחה בעולם כוללים את הדפלציה
ורדיקליזם פוליטי.
 ללא השפעת הגז, המשק הישראלי צפוי לצמוח בשנת 2014 בקצב קצת יותר גבוה
מאשר בשנת 2013 . הצמיחה תתבסס יותר על היצוא וההשקעות, כאשר הצריכה
הפרטית צפויה להיחלש.
 האינפלציה במשק צפויה להיות מתונה ומרבית הסיכונים לתחזית הינם כלפי מטה.
 הריבית בישראל צפויה להישאר נמוכה למשך זמן רב. לא צפוי שינוי בריבית בשנת
.2014
 קיים סיכוי גבוה יותר להיחלשות השקל מאשר להתחזקותו.
 במבט אל השנה הקרובה תיק ההשקעות צריך לכלול פחות רכיבי סיכון מאשר
בשנה שעברה.קרא עוד
24/11/2013
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד