המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• העדכונים האחרונים משקפים שיפור בפעילות המשק בחודשים האחרונים שחלקו ניתן לייחס ליציאה מהמלחמה. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית.
• בתקופה האחרונה ניכר גידול באשראי במשק ובפרט באשראי העסקי.
• סביבת האינפלציה במשק עשויה לעלות בחודשים הבאים בהשפעה של שיפור בצריכה, גידול באשראי ופיחות השקל. מנגד, עומדת ההוזלה הצפויה במחיר הדלק והוזלת מחירי החשמל והמים.
• הירידה המצטברת במחירי הנפט, עלויות מימון זולות והתחזקות הדולר בעולם צפויים לספק תמיכה משמעותית לצמיחה הכלכלית בעולם, בעיקר למדינות היצואניות שמייבאות את חומרי האנרגיה. יחד עם זאת, לירידה חדה מדי במחיר הנפט עלולות להיות השפעות כלכליות ופיננסיות רוחביות.
• הבנק המרכזי האירופאי עשוי להכריז כבר בישיבתו השבוע על תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות. להערכתנו, כל החדשות החיוביות מבחינת שוק האג"ח האירופאי כבר מגולמות בתשואות הנוכחיות.
• שוק האג"ח האמריקאי מושפע בעיקר מירידת התשואות מחוץ לארה"ב מאשר מההתפתחויות בכלכלה האמריקאית ומציפיות לשינוי בריבית ה-FED.
• כפי שעולה מהנתונים שפרסם בנק ישראל, פוטנציאל רכישות המט"ח ע"י המוסדיים בעקבות הפחתה הדרגתית בביצוע גידור של שע"ח של השקל עשוי להגיע עד ל-30 מיליארד דולר.
קרא עוד
30/11/2014
• עלייה במדד המחירים לחודש אוקטובר מעל התחזית אינה מבשרת על השינוי בסביבת האינפלציה המתונה. נמשכת האטה באינפלציה של הרכיבים הלא סחירים שמשקפת השפעת הביקושים המקומיים.
• בחודשיים האחרונים חלה עלייה יחסית מהירה ביצוא התעשייתי. לעומת זאת, יבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה ממשיך לרדת. אנו מעריכים שהיצוא ימשיך להשתפר.
• הסנטימנט במגזר העסקי בישראל ממשיך להיות נמוך. במיוחד מטרידה הרעה בציפיות החברות למספר המועסקים. הסנטימנט הצרכני דווקא משתפר.
• הגירעון הממשלתי נשאר נמוך, אך לא בהכרח משקף שיפור במצב המשק. הסיבה חשובה לכך קשורה לתחזית שמרנית מדי להכנסות ממסים.
• ממשיכים להתפרסם נתונים כלכליים חלשים בסין. במקביל, יש סימנים לירידה במינוף במדינה.
• מומנטום ההתדרדרות בכלכלה האירופאית נבלם ברבעון השלישי, אך הצמיחה עדיין מינורית. לפי סקר של ECB, נמשך שיפור בנגישות לאשראי הבנקאי.
• נמשך שיפור בסנטימנט הצרכנים בארה"ב שבא לידי ביטוי גם בגידול בצריכה.
• בעקבות הירידה במחירי הדלק והתחזקות הדולר, הן ציפיות האינפלציה של הצרכנים האמריקאים והן הציפיות הגלומות בשוק האג"ח ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2010.
• ירידה במחירי הנפט מתרחשת תוך סגירה מאסיבית של פוזיציות לונג בחוזים. אולם, לירידה במחירי הסחורות יש לא רק היבט ספקולטיבי אלא גם ריאלי.
קרא עוד
16/11/2014
• עלייה בשכר הממוצע הריאלי בישראל משקפת בעיקר ירידה בכמות המשרות בענפים שהשכר בהם נמוך מהשכר הממוצע, והאינפלציה השלילית.
• מהנאום האחרון של נגידת בנק ישראל אפשר להבין שבכוונת הבנק להוריד את הריבית ולבצע הקלה כמותית, אם לא יעמוד ביעדיו.
• חלה עלייה מחודשת בביקוש לדירות חדשות.
• לאחר סיום הקלה כמותית בארה"ב, הבנקים המרכזיים בעולם הפכו לאגרסיביים יותר. לאחר הצעד המפתיע של BOJ, ה-ECB מפרסם הודעת ריבית "נצית". כמו כן, הסינים בלמו התחזקות המטבע שלהם.
• שוק העבודה האמריקאי מציג שיפור מהיר ומשמעותי במצבו. לפי התנהגות השכר במחזורי העסקים הקודמים בארה"ב, עלייתו צפויה להתגבר בחודשים הבאים.
• בכנס שהתקיים בסוף השבוע הזהירו הבנקאים המרכזיים מהאפשרות של תנודתיות בשווקים כאשר תתחיל עליית הריבית. להערכתנו, נוכח נתוני שוק העבודה האחרונים בארה"ב ותגובתו של שוק האג"ח שמרחיבה את הפער בין ציפיות השווקים לכוונות ה-FED, הסיכון עלה.
• התנהגות השקל ביחס לדולר האמריקאי וביחס למטבעות של המדינות האחרות חוזרת לדפוס שהיה נפוץ עד לפני שנתיים. דפוס זה, בשילוב עם התשואות הנמוכות בשוק האג"ח המקומי, תומך בפיזור תיק האג"ח לחו"ל.
• המשקיעים המוסדיים האיצו בחודשים האחרונים הוצאת הכספים לחו"ל ע"ח האג"ח הממשלתי והקוצרני בישראל.
קרא עוד
9/11/2014
• לפי האינדיקאטורים הראשוניים, חלה התאוששות בצריכה בישראל אחרי סיום המלחמה.
• לעומת זאת, התחזיות של המגזר העסקי השתפרו רק במעט, במיוחד מטרידה הירידה בתחזיות ליצוא התעשייתי.
• ניכרת מגמת האטה בשוק העבודה בישראל.
• הבנק המרכזי היפני הגדיל במפתיע את התמריצים. מאזנו של הבנק ביחס לתוצר כבר כעת כפול מאשר בבנקים המרכזיים הגדולים האחרים בעולם.
• ברבעון האחרון חל שיפור בתנאי האשראי הבנקאי באירופה ובביקוש לאשראי. לעומת זאת, אינפלציית הליבה שוב ירדה.
• להערכתנו, ה-FED מרגיש שהפער בין התחזיות שלו ביחס לשינוי העתידי בריבית לבין תפיסת השוק גדול מדי. לכן, ינסה להעביר מסרים שמכינים לאפשרות של העלאת הריבית מוקדם מהצפוי, מה שמגדיל את הסיכון בשוק האג"ח.
• הנפקות האג"ח הממשלתיות בארה"ב היו חלשות מאוד. כמו כן, ניכרת משיכת הכספים משוק האג"ח מצד קרנות הנאמנות והבנקים המסחריים.
• הצמיחה בארה"ב עקפה את התחזית בזכות ההוצאות הממשלתיות, בעיקר לביטחון, שהפסיקו לרסן את הצמיחה. גם יצוא נטו תרם משמעותית לצמיחה.
• נמשך גידול בצמיחת סך שכר העבודה במשק האמריקאי. גם עלויות העסקה עלו.
• מרווחי האג"ח בשווקים המתעוררים נראים אטרקטיביים ביחס לשוק האג"ח הממשלתי המקומי.
קרא עוד
2/11/2014
• מההבנות שהושגו לגבי תקציב המדינה ערב החג, ניתן להבין שחלק מהדרישות של מערכת הביטחון יענו במסגרת התקציב לשנת 2014, מה שצפוי להוביל להגדלת הגירעון בשנה הנוכחית ל-3.5%-4.0%.
• הנתונים הכלכליים במשק שמתפרסמים לאחרונה היו חלשים, אך רובם מתייחסים לחודשים יולי ואוגוסט בהם הייתה המלחמה.
• בנק ישראל עשוי להוריד ריבית אילו הנתונים לחודשים ספטמבר-אוקטובר לא יציגו התאוששות ברורה בפעילות המשק אחרי סיום המלחמה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב המשיכו להיות חזקים, כאשר הצמיחה ברבעון השני עודכנה כלפי מעלה ל-4.6%.
• באירופה הנתונים הכלכליים היו חלשים, אך חל גידול בכמות הכסף ושיפור בנתוני האשראי הבנקאי. ה-ECB צפוי להודיע השבוע על השקת תוכנית רכישות ה-ABS.
• התחזקות הדולר וחשש מפני השפעת היציאה מהמדיניות המרחיבה בארה"ב על השווקים הפיננסיים בעולם, מגבירים ביקוש לאג"ח ממשלת ארה"ב למרות הציפיות להעלאת הריבית.
• התחזקות הדולר האמריקאי וההאטה בסין מגבירים מגמה של ירידה במחירי הסחורות בעולם, כאשר לאחרונה נרשמו ירידות גם במחירי המתכות.
קרא עוד
28/09/2014
• נתוני הצמיחה למחצית הראשונה של השנה עודכנו כלפי מטה, זאת תוך עדכון כלפי מעלה לצריכה הפרטית. אנו צופים שבשנת 2015 תעלה הצמיחה ל-3.0%.
• ירידה באינפלציה במשק מתרחשת תוך שמירה על קצב הגידול הריאלי בצריכה הפרטית ללא המזון ואף עלייתו. מצב זה עשוי להעיד שלהגברת התחרות במשק ועליה במודעות הצרכנים יש משקל משמעותי בירידה בסביבת האינפלציה.
• כמות הכסף במשק ממשיכה לעלות, אך בניגוד לעבר, הקשר עם סביבת האינפלציה נותק.
• ירידת המחירים על רקע גידול בצריכה הריאלית וגידול בכמות הכסף יכולים לבשר שסביבת האינפלציה עשויה להשתנות. אנחנו צופים שקצב האינפלציה בשנה הקרובה יעמוד על 0.8%.
• הגירעון של 3.4% בשנת 2015 מקטין שולי הביטחון של הממשלה אך אינו צפוי לפגוע באמינותה. לשוק האג"ח לא יהיה קושי להתמודד עם מימון הגירעון, במיוחד נוכח הפדיונות הנמוכים במיוחד בשנת 2015.
• המסר לגבי השארת הריבית ללא שינוי לתקופה ממושכת אחרי הפסקת רכישות ה-FED בחודש אוקטובר אינו מתיישר עם העלאת תחזית הריבית. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה במחצית הראשונה של 2015.
• ציפיות האינפלציה בארה"ב ירדו לשפל של שלוש השנים האחרונות.
• הסבב הראשון של ההלוואות שהעניק ה-ECB לבנקים באירופה זכה לביקושים נמוכים, מה שמעיד על חוסר היעילות של אמצעי זה. גם יעילותן של רכישות ה-ABS די מוטלת בספק.
קרא עוד
22/09/2014
• לפי סקר הלמ"ס, חלה ירידה במדד הציפיות מגזר העסקי, בעיקר בגלל הירידה בביקושים בשוק המקומי. כמו כן, ירדו הציפיות לגבי גיוס עובדים חדשים.
• יצוא הסחורות, שכנראה הושפע מהמלחמה, המשיך לרדת גם בחודש אוגוסט. פיחות השקל וירידה במחירי הסחורות בעולם צפויים לשפר את רווחיות היצוא.
• ניכרת ירידה בקצב הגידול במספר משרות שכיר במשק הישראלי.
• התחזקות הדולר בעולם, עלייה בגירעון המסחרי וירידה בשער פורוורד של השקל ביחס לשער הנוכחי ממשיכים לתמוך בהיחלשות השקל.
• לפי פרוטוקול ישיבת הריבית, בנק ישראל לא פוסל נקיטת צעדים נוספים כדי להחזיר את האינפלציה אל תחום היעד.
• נתוני גביית המסים בחודש אוגוסט היו גבוהים מהתחזית. חלק מהסיבות קשורות לגורמים זמניים. אנו צופים האטה בגביית המסים בחודשים הבאים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להשתפר. ה-FED עשוי לתת הנחיות חדשות לגבי תוכניותיו בפגישתו השבוע.
• אישור העצמאות לסקוטלנד עלול לגרום לזעזועים לא רק באנגליה אלא גם בשאר אירופה.
• הנתונים האחרונים בסין מעידים על התגברות ההאטה בכלכלתה.
• לקראת פגישת ה-FED נמשכת עליית תשואות האג"ח, למרות ירידה די חדה בציפיות האינפלציה.
• מחירי הסחורות החקלאיות וסחורות האנרגיה ממשיכים לרדת בשיעורים חדים בגלל ביקושים מתונים ועודף היצע.
• גידול בהנפקות וירידה בפדיונות הפך עודף ביקוש בשוק הקונצרני לעודף היצע.
קרא עוד
14/09/2014
• סקר החברות של בנק ישראל מאושש שחלה הרעה במצבו של המגזר העסקי ברבעון הראשון. מקורה לאו דווקא במכירות ליצוא אלא בחולשה בביקושים המקומיים.
• על רקע הירידה בהתחלות הבנייה ובריבית, קשה לצפות לירידה במחירי הדירות בישראל, אלא רק אם המשק הישראלי יכנס להאטה עמוקה.
• כתוצאה מהחלטות ה-ECB, מאזנו צפוי לגדול בכטריליון אירו כתוצאה מתוכנית הרכישות וממתן הלוואות לבנקים. אולם, צעדים אלה עלולים להיתקל בקשיים יישומיים ולא צפויים לחולל מפנה בכיוון הכלכלי באירופה ללא רפורמות מבניות, אלא בעיקר לגרום לעלייה בשווי ני"ע.
• על רקע הנתונים הכלכליים החזקים שממשיכים להתפרסם בארה"ב, השווקים לא רואים בהחטאת מספר משרות חדשות מתחת לתחזית בחודש אוגוסט עדות לשינוי המגמה החיובית בכלכלה.
• אנו מעריכים שבפגישת ה-FED בשבוע הבא יינתנו הנחיות ברורות יותר לגבי דרכי הפעולה של הבנק המרכזי אחרי סיום תוכנית הרכישות. השווקים עדיין מצפים להעלאת הריבית באמצע שנת 2015.
• כל העקום הנומינאלי הישראלי, למעט הריבית לשנה ול-30 שנה, נמצא מתחת או ברמה דומה לעקום האמריקאי. הסיכוי שמצב זה יישאר לאורך זמן יחסית נמוך, אך בתקופה הקרובה הפער עשוי אף לגדול במיוחד בחלק היבינוני.
• פיחות השקל צפוי להשפיע על האינפלציה בחודשים הקרובים. העלנו את התחזית לשנה ל-0.9%.
קרא עוד
7/09/2014
• אנו מעריכים שללא ההתאמות הנדרשות בתקציב הממשלה, הגירעון בשנת 2015 יכול להגיע מעל לרמה של 4% גם ללא הרעה נוספת במצב הכלכלי וירידה בגביית המסים.
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על האטה, אך תקופת המלחמה מקשה לקבל תמונה "נקיה" של ההתפתחות בחודשים האחרונים.
• להערכתנו, הסיכויים להורדת הריבית ע"י בנק ישראל לרמה אפסית או השקת תוכנית הרכישות בדומה לשנת 2009, נמוכים.
• הניסיון בעולם מראה שבמדינות בהן הריבית עומדת קרוב לרמה אפסית, תשואות האג"ח הארוכות בדרך כלל נמוכות יותר מאשר בארה"ב, כולל במדינות בעלות דירוג אשראי נמוך מישראל. אולם, במדינות אלה, סיכון הגירעון בדרך כלל נמוך יותר מאשר בישראל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים. השווקים ממשיכים לגלם תוואי העלאת הריבית מאוחר ואיטי הרבה יותר מאשר תחזית ה-FED.
• הבנק המרכזי האירופאי עשוי להודיע השבוע על השקת תוכנית רכישות אג"ח מגובות נכסים. עצם הירידה החדה בתשואות האג"ח באירופה ממחישה שסיכויה של התוכנית לגרום לשיפור בכלכלה די נמוכים.
• כלכלת ברזיל נכנסה למיתון.
קרא עוד
31/08/2014
• ההאטה בצמיחת המשק נובעת ממספר תחומים ספציפיים. ניכרת האטה בצריכת המזון, בהשקעות בבנייה למגורים ולא למגורים וביצוא הסחורות. ביתר התחומים לא הייתה האטה בצמיחה ואף נרשם שיפור.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים.
• ניכרים סימני האטה בשוק הנדל"ן הסיני, מה שמעלה סיכון למשק הסיני.
• בבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה מתעוררים חילוקי דעות עמוקים יותר מבעבר לגבי המשך המדיניות הנוכחית. יחד עם זאת, רגיעה באינפלציה צפויה להמשיך ולתמוך באי העלאת ריבית עד למחצית הראשונה של 2015.
• ניכר שיפור בנתוני שוק הנדל"ן בארה"ב.
• עקום התשואות האמריקאי ממשיך להשתטח ולגלם עליה מאוחרת ואיטית בריבית.
• נמשך צמצום פערי התשואות בין שוק האג"ח הישראלי לאמריקאי. ציפיות האינפלציה הגלומות לטווחים הארוכים עדיין גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה הנוכחית והצפויה.
• עודף היצע, התחזקות הדולר והתאוששות איטית בביקושים עומדים מאחורי הירידה במחירי הסחורות בעולם. ירידה במחירי הסחורות שמקורה בגורמי היצע צפויה לתמוך בהתאוששות הכלכלית בעולם.
קרא עוד
24/08/2014
• במדד המחירים לחודש יולי הורגשה השפעת המלחמה, כאשר סעיפי צריכה רבים היו נמוכים מהתחזית, למעט הנסיעות לחו"ל. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה.
• בחודשים האחרונים חל שיפור קל בנתוני היצוא ללא ענף התרופות התנודתי. גם בנתוני היבוא חל גידול קל ביבוא חומרי גלם ומוצרי צריכה.
• בחודש יולי נמשכה האטה בגביית המסים. הגירעון התקציבי צפוי לגדול משמעותית השנה ובשנה הבאה.
• הכלכלות הגדולות באירופה שוב מאטות, חלקית בגלל הסיבות המבניות וחלקית הטכניות. במדינות האירופאיות הקטנות יותר הצמיחה ברבעון השני הייתה בסה"כ סבירה.
• פחת הסיכוי להעלאת הריבית בבריטניה עד סוף השנה. בעקבות זאת גברה אטרקטיביות של שוק המניות במדינה.
• בעקבות ההאטה באירופה, גם הסיכוי להעלאה מוקדמת מהצפוי של הריבית בארה"ב פחת. יחד עם זאת, השווקים בארה"ב מגלמים תוואי העלאת הריבית נמוך הרבה יותר מאשר תחזיות ה-FED. תשואות האג"ח האמריקאיות מושפעות מהסיכונים הלא כלכליים ונסחרות ברמות נמוכות ביחס למצב הכלכלי.
• התשואה הצפויה של האפיק המנייתי בארה"ב עדיין גבוהה יותר מאשר בשוק האג"ח הקונצרניות. בישראל עודף תשואה של שוק המניות על פני האפיק הקונצרני המקומי גדול אף יותר מאשר בארה"ב.
קרא עוד
18/08/2014
• לפי הערכתנו, הפגיעה בתוצר כתוצאה מהמלחמה עד כה הסתכמה בכ-0.5%. הורדנו את תחזית הצמיחה לשנת 2014 ל-2.5%. להימשכות המלחמה לתקופה ארוכה עלולה להיות השפעה שמזכירה יותר את ההשלכות הכלכליות של האינתיפאדה השנייה.
• הגירעון התקציבי צפוי לעלות ל-3.5% השנה ובשנת 2015. העלויות התקציביות של המלחמה לא צפויות לגרום להשפעה משמעותית על שוק האג"ח.
• לפי הדו"ח שפרסמה קרן המטבע, הסיכון למשבר בכלכלה הסינית הנו נמוך בטווח הקצר. לעומת זאת, הסיכון לטווח הבינוני והארוך ממשיך לעלות בגלל איטיות בהתקדמות הרפורמות במדינה.
• העימות הכלכלי בין רוסיה למערב לא צפוי להשפיע מהותית על התוואי הנוכחי של הצמיחה הכלכלית בעולם.
• ניכרים סימני האטה בהתאוששות בכלכלה האירופאית. הבנק המרכזי צפוי להתחיל בתוכנית רכישות ה-ABS בחודשים הקרובים.
• בניגוד לעבר, בנק ישראל התערב במסחר במט"ח בשבוע שעבר כאשר השקל כבר היה במגמת היחלשות. אנו מעריכים שהכוחות שפעלו להתחזקות השקל, נחלשו.
קרא עוד
10/08/2014
• עודפי מזומנים שבידי משרד האוצר מאפשרים לו לא להגדיל היקפי ההנפקות כדי לכסות את העלויות של המלחמה בעזה.
• מהודעת הריבית של בנק ישראל ומדבריהם של הבכירים בבנק, ניתן ללמוד שבנק ישראל אינו פוסל להוריד את הריבית מתחת לרמה של 0.50%, אילו הנסיבות יצדיקו זאת. כמו כן, עלה הסיכוי להגברת התערבותו בשוק המט"ח.
• ניכרים סימני חולשה בשוק העבודה בישראל. אנו מעריכים ששיעור האבטלה במשק ימשיך לעלות במחצית השנייה של השנה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.8%.
• דחיית אישור חוק "מע"מ אפס" יחד עם הורדת הריבית ע"י בנק ישראל עשויים להגביר לחץ לעליית המחירים בשוק הנדל"ן לאחר אישור החוק.
• צמיחת המשק האמריקאי ברבעון השני מראה שהירידה בצמיחה ברבעון הראשון הייתה רק אפיזודה חולפת.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו די חזקים בשבוע שעבר, כולל שיפור מהיר בשוק העבודה. אולם, השכר הממוצע עולה בינתיים בקצב איטי, ניצולת שוק העבודה רחוקה מלהשביע רצון הבנק המרכזי והאינפלציה עדיין נמוכה יחסית.
• לפי סקר האשראי הבנקאי באירופה, חל שיפור הן בביקוש והן בהיצע של האשראי הבנקאי לעסקים ולפרטיים.
• קרנות הנאמנות היו הכוח המוביל שגרם לירידה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות במחצית הראשונה של 2014.
קרא עוד
3/08/2014
 כל מרכיבי המדד המשולב של בנק ישראל צמחו ברבעון השני פחות או התכווצו
יותר מאשר ברבעון הראשון. עובדה זה מצביעה שצפויה האטה נוספת בצמיחת
המשק ברבעון השני.
 הנסיבות הכלכליות במסגרתן מתקיימת המלחמה בעזה עלולות להקשות על
ההתאוששות המהירה של המשק אחרי סיום המבצע, בשונה משהיה במבצעים
האחרונים.
 הירידה שהייתה בחודשים האחרונים ביצוא לאירופה, היעד העיקרי ליצוא
הסחורות מישראל, עלולה להחמיר בעקבות התחזקות השקל ביחס לאירו.
 קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, בעיקר
בגלל ארה"ב ומספר מדינות מתפתחות. אולם, הסיבות להורדת התחזית היו
בעיקר זמניות והצמיחה צפויה להתחזק במחצית השנייה של השנה.
 הנתונים הכלכליים בארה"ב שפורסמו בשבוע שעבר היו מעורבים. השבוע צפוי
.FED- ריכוז גבוה מאוד של נתונים חשובים ופרסום החלטת הריבית ע"י ה
 עונת דוחות החברות בארה"ב מצביעה על שיפור ניכר בפעילותן.
מדדי מנהלי הרכש באירופה ובסין הפתיעו לטובה.
. משקל המשקיעים הזרים במסחר שקל/מט"ח ירד השנה בחצי לעומת שנת 2010
במקביל, זרם המט"חי הנכנס שנובע מהפעילות הריאלית במשק ביחס למחזורי
 המסחר בשוק המט"ח עלה פי 4.קרא עוד
27/07/2014
• הצמיחה לרבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל-2.9%. אולם, הנתונים הכלכליים השוטפים היו חלשים, למעט הנתונים המתייחסים לשוק העבודה. במיוחד בולטת חולשה ברבעון השני ביצוא התעשייתי.
• אנו מעריכים שמאזן השיקולים תומך עדיין בהשארת הריבית בישראל ללא שינוי. הנתונים הכלכליים לחודשים יולי-אוגוסט יושפעו מהמבצע בעזה ויקשו על בנק ישראל לקבל החלטות.
• קרן המטבע הבינלאומית אומרת בדו"ח מיוחד שבלי זירוז רפורמות באירופה, וצעדים נמרצים של הבנק המרכזי, כולל רכישות האג"ח הממשלתיות, כלכלתה לא תצליח להתרומם.
• הצמיחה בסין עלתה על התחזיות ברבעון השני, אך הנתונים השונים, כולל ייצור חשמל, שינוע מטענים ונתוני שוק הנדל"ן מצביעים על החרפת ההאטה בצמיחה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חיוביים ברובם, אך השווקים הושפעו מההתפתחויות הגיאופוליטיות. הדוחות הכספיים שהתפרסמו עד עתה היו טובים יותר מהרבעונים הקודמים.
• עדכנו את תחזית האינפלציה לחודש יולי ל-0.2%. קיימת אי וודאות גבוהה לגבי המדד של חודש יולי. ניסיון העבר מראה שבתקופות המלחמה מדדי המחירים נוטים בדרך כלל להיות נמוכים מהרגיל. האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה לעמוד על 1%.
• למרות המתיחות הביטחונית ולמרות העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, מאז תחילת המבצע בעזה הציג שוק המניות, שוק האג"ח, והמטבע הישראלי ביצועים עודפים על פני השווקים האחרים בעולם.
קרא עוד
20/07/2014
• מופיעים סימנים של האטה בפעילות המשק בנתונים השוטפים של גביית המסים.
• הצעת האוצר לתקציב לשנת 2015 מתבססת על הנחות צמיחה יחסית שמרניות. אולם, האוצר מציע לחרוג מיעד הגירעון הקבוע בחוק. אילו ההאטה במשק תחריף או המבצע בעזה יתארך, האוצר יידרש להחלטות תקציביות לא פופולריות שספק אם יש לו נכונות לבצעם.
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להיות מעורבים. חולשה במשרות שכיר ובשכר מחד ושיפור בסקר הערכת מגמות בעסקים מאידך.
• משקלו של שע"ח של השקל בשיקולי הריבית של בנק ישראל פחתו. לעומת זאת, בנק ישראל חושש מסממני דפלציה. הורדת ציפיות האינפלציה לטווח ארוך מתחת לאמצע יעד האינפלציה עשויה לגרור הורדת ריבית נוספת.
• על פי התחזית שלנו, האינפלציה ב-12 חודשים אחורה תרד אחרי פרסום מדד המחירים לחודש יוני לרמה של 0.2% בלבד.
• הנתונים האחרונים בארה"ב מראים שהפעילות במשק האמריקאי מאיצה בחודשים האחרונים, במיוחד בשוק העבודה.
• ירידת התשואות באג"ח האמריקאיות, למרות הנתונים הכלכליים החזקים, נובעת מאטרקטיביות יחסית של האג"ח האמריקאיות ביחס לאלטרנטיבות ומהביקושים החזקים של המשקיעים שפחות רגישים לשיקולי הרווח.
• האירועים בבנק השני בגודלו בפורטוגל לא צפויים להפוך למשבר מערכתי.
• האפיזודה הנוכחית של עליית מרווחים בשוק הקונצרני המקומי מתאפיינת בכך שהמרווחים בדירוגים נמוכים עלו בשיעור קטן יחסית לעומת העלייה במרווחים בדירוגים הגבוהים, זאת בשונה מתקופות של עליית מרווחים שהיו בעבר.
קרא עוד
13/07/2014
• המשך גידול במשרות חדשות בארה"ב בשנה הקרובה, בקצב של החצי השנה האחרונה, עשוי להוריד את שיעור האבטלה לרמה של כ-5%. במידה ויתרחש, ריבית ה-FED תתחיל לעלות מוקדם מהצפוי.
• המשק האמריקאי מייצר הרבה יותר משרות בענפים בעלי שכר נמוך מאשר לפני המשבר. עובדה זו מסבירה את העלייה המתונה בשכר הממוצע.
• האשראי הבנקאי הצרכני בארה"ב צומח בקצב מהיר מתחילת השנה ועשוי לגרום להאצת האינפלציה ללא גידול משמעותי בשכר הממוצע.
• הנגידה האמריקאית הצביעה בנאומה על התחממות יתר בשוק הקונצרני ובהלוואות הממונפות, אך לא בשוק המניות. בינתיים, הבנק המרכזי לא ישתמש בכלי הריבית כדי להקטין את הסיכון להיווצרות בועות פיננסיות.
• חל שיפור קל באשראי הבנקאי באירופה. תוכנית מתן הלוואות לבנקים ע"י ה-ECB שתהיה גדולה ורחבה יותר ממה שפורסם לפני חודש, צפויה להאיץ את המגמה.
• בניגוד למגמה בשנה האחרונה, למרות התחזקות השקל, הסיכוי להפחתת הריבית הגלום בשוק האג"ח דווקא פחת.
• התחזקות השקל וירידת המחירים של הסחורות החקלאיות שהייתה לאחרונה עשויים להוסיף לחצים להורדת המחירים.
• המרווחים בשוק הקונצרני המשיכו להתרחב בשבוע שעבר.
קרא עוד
6/07/2014
• מרבית הנתונים הכלכליים שפורסמו בישראל בשבוע האחרון נטו לצד השלילי וכללו ירידה בייצור התעשייתי, במכירות ברשתות השיווק ורכישות בכרטיסי אשראי.
• למרות שהמדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש מאי לעומת החודשיים הקודמים, קצב התרחבות המשק על פי המדד נמצא בהאטה.
• לפי הערכתנו, בנק ישראל יבצע הורדה נוספת של הריבית רק אם תהיה הרעה משמעותית במצב המשק שתשתקף במכלול רחב ובדוק של הנתונים הכלכליים. לפיכך, הסיכוי להורדה נוספת יחסית נמוך כעת.
• האוצר מגייס מקורות מימון בריבית ריאלית נמוכה משמעותית מקצב הצמיחה הריאלית במשק.
• לעלייה במחיר מטרה לחלב לא צפויה השפעה משמעותית על מדד המחירים.
• ירידה חדה בתוצר במשק האמריקאי ברבעון הראשון הייתה חריגה מאוד ביחס לנתונים הכלכליים השוטפים ולא משקפת להערכתנו את המגמה.
• נתוני האינפלציה של הצריכה הפרטית בארה"ב כבר עברו את תחזית ה-FED לסוף שנת 2014.
• הנתונים הכלכליים באירופה, בעיקר נתוני הסנטימנט, היו נמוכים מהתחזית ומהנתון בתקופה הקודמת.
• מתווספים הסימנים שהמשק היפני ממשיך להתאושש גם אחרי העלאת המע"מ.קרא עוד
29/06/2014
• רכיבי הצמיחה העדכניים משקפים שבסה"כ המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון, כפי שהיה בשנתיים האחרונות. במבט קדימה, להמשך שיפור בכלכלה העולמית צפויה השפעה חיובית על הצמיחה בישראל.
• ניכר שיפור משמעותי ביצוא ברבעון הראשון. המגמה בצריכה הפרטית עדיין שלילית, בעיקר בגלל ההאטה בצריכת המזון והשירותים. ההתכווצות בהשקעות מובלת ע"י הירידה בהשקעות בבנייה למגורים.
• עודף תנועות הון נכנסות שמקורן בסחר החוץ ובהשקעות ישירות ממשיך לספק תמיכה חזקה לשקל.
• הנתונים האחרונים מחזקים את ההערכה שלנו לאי שינוי בריבית בפגישה הקרובה של בנק ישראל.
• הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב לא באו לידי ביטוי בהחלטות ה-FED, מה שמעלה חשש שהבנק המרכזי האמריקאי נמצא "מאחורי העקום". כתוצאה מזה, עלו ציפיות האינפלציה הגלומות בארה"ב לשיא של השנה האחרונה.
• תוואי הריבית בארה"ב, שמגולם בחוזי הריבית, נמוך יותר מאשר התוואי החזוי על פי התחזיות של חברי הועדה המוניטארית של ה-FED.
• תוואי הריבית בישראל שמגלמות תשואות האג"ח השקליות באמצע העקום הינו מתון ביותר ומשקף שהריבית בישראל תהיה נמוכה מהריבית בארה"ב לאורך שנים החל משנת 2015.
• משרד האוצר בישראל צפוי להמשיך בקצב ההנפקות הנוכחי גם בשלושת החודשים הבאים. בחודשים אלה צפוי עודף פדיונות משמעותי של כ- 8 מיליארד ₪ בשוק הסחיר.
• בחודש האחרון נרשם שיא בהנפקות האג"ח הקונצרניות בעולם מאז המשבר של 2008. קרא עוד
22/06/2014
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על תמונה לא אחידה.
• נתוני יצוא הסחורות בחודשים האחרונים נחלשו משמעותית בענפים רבים. לעומת זאת, בנתוני סקר הערכת מגמות בתעשייה, הערכת המנהלים הייתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2013.
• גם בחודש מאי תקציב המדינה נותר בעודף תוך עלייה בגביית המסים מעבר למתוכנן. אולם, גביית המסים ללא שינוי חקיקה וללא הכנסות חד פעמיות כמעט לא צומחת.
• הנתונים המתייחסים לשוק העבודה האמריקאי המשיכו להשתפר. לקראת ישיבת ה-FED השבוע, ניכר שיפור במרבית הפרמטרים, אותם ציינה הנגידה האמריקאית כנמצאים במעקב של הוועדה המוניטארית. להערכתנו, עלה הסיכוי להפתעה בפגישת ה-FED.
• נגיד הבנק המרכזי באנגליה אמר שהריבית במדינה עשויה לעלות מוקדם יותר ממה שהשווקים מצפים.
• הן באנגליה והן בארה"ב מתבטאת עלייה בציפיות להעלאת הריבית בעיקר בחלק הקצר-בינוני של עקום התשואות, כאשר התשואות הארוכות שומרות על יציבות.
• ביפן מופיעים סימנים ראשוניים שמעידים שהמשק מצליח להתגבר על העלאת המע"מ.
• בסין מעמיק המשבר בשוק הנדל"ן.
• תשואת האג"ח השקלית ל-5 שנים ירדה מתחת לתשואת האג"ח המקבילה האמריקאית. המרווחים ל-10 שנים ולשנתיים המשיכו להצטמצם. כמו כן, נרשמה ירידה משמעותית בפרמיית הסיכון של ישראל בשבוע האחרון.
• מתגבר עודף הנפקות בשוק הקונצרני המקומי. המרווח הממוצע של האג"ח בדירוג AA עלה לרמה הממוצעת של השנה האחרונה.
קרא עוד
15/06/2014
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. לעמוד הבא
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד