המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות.
• הורדת הריבית של בנק ישראל מעלה את הסיכון הפיננסי במשק.
• מבחינת ההשפעה על שוק האג"ח, לא נותרו לבנק ישראל כלים רבים. הורדת הריבית מתחת לאפס מיושמת בינתיים בעולם רק במקרים חריגים, התערבות בשוק האג"ח אינה עומדת על הפרק והגדלת רכישות המט"ח לאו דווקא תטיב עם שוק האג"ח.
• במספר המדינות הגדולות באירופה, בקנדה ובארה"ב מדדי המחירים היו גבוהים מהציפיות. ציפיות האינפלציה בעולם עלו במקצת.
• בארה"ב ניכרת חולשה מסוימת בנתונים הכלכליים שלהערכתנו אינה מעידה על שינוי במגמת ההתרחבות בכלכלה.
• לפי ההתבטאויות של מספר נגידי ה-FED בשבוע שעבר, הרבעון השלישי הנו המועד הסביר ביותר לתחילת עלייה בריבית בארה"ב.
• סין מורידה שוב את הריבית, כנראה לא בפעם האחרונה השנה. הורדת הריבית צפויה לתמוך בשווקים.
• בהודו הוגש תקציב ממשלתי חדש שבו יש שורה של רפורמות התומכות בצמיחה.
• הריבית העתידית ארוכת הטווח בישראל ירדה לרמה של כ-3% בלבד.
• תשואות נטו ריאליות בשוק האג"ח המקומי ירדו לרמה שלילית בכל הטווחים למעט הארוך ביותר. תשואות נטו נומינאליות שליליות עד לטווח של 4 שנים.
• משקל המזומנים בתיקי המשקיעים המוסדיים עלה לרמות שהיו לאחרונה רק בשנת 2009.
• שוק האג"ח הקונצרניות בארה"ב התאושש תוך גידול בהנפקות. מרווחי האג"ח מתחת לדירוג השקעה חזרו כמעט לרמות שהיו במחצית הראשונה של שנת 2014, למעט בענף האנרגיה.
• התשואה העודפת מעבר לשיעור כשל הפירעון ההיסטורי באפיק הקונצרני בישראל נמוכה בהשוואה לארה"ב.
קרא עוד
1/03/2015
• הצמיחה החריגה ברבעון הרביעי בישראל נבעה בחלקה הגדול מהרכישות המוגברות של כלי רכב ע"י הצרכנים והמגזר העסקי ומהוצאות הביטחון הגבוהות. יחד עם זאת, גם ללא ההשפעות הזמניות, הפעילות במשק השתפרה בחודשים האחרונים של שנת 2014.
• האינדיקאטורים האחרונים בישראל מצביעים על המשך שיפור בייצור התעשייתי, פדיון בענפי המשק ובשוק העבודה.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע.
• ההארכה של ארבעה חודשים בתוכנית הסיוע ליוון מורידה סיכון לשווקים הפיננסיים באירופה. אנו ממשיכים להמליץ על הגדלת החשיפה למניות באירופה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. צרפת מצטרפת לספרד ואיטליה בניסיון לקדם רפורמות כלכליות.
• יפן יוצאת מהמיתון.
• לירידה מתואמת באינפלציה בעולם יש מאפיינים דומים במדינות רבות, אך רק בחלק מהמדינות קיימת סכנה של דפלציה.
• בסיכום עונת הדוחות הכספיים בארה"ב, ירד קצב צמיחת הרווח והמכירות של החברות הלא פיננסיות לעומת הרבעונים הקודמים.
קרא עוד
22/02/2015
• הסנטימנט הצרכני והעסקי במשק ממשיך להשתפר. העסקים צופים גידול בגיוס עובדים ובפעילות. במיוחד ניכר שיפור בענף הבנייה והתעשייה.
• בנתוני היצוא התעשייתי ניכר גידול בעיקר בענף התרופות והרכיבים האלקטרוניים. ביתר הענפים היצוא במונחים דולריים ירד בחודשים האחרונים.
• גידול בהכנסות ממסים מעיד על שיפור בפעילות המשק. הממשלה הבאה לא תצטרך לנקוט בצעדים פיסקאליים מרסנים משמעותיים. חברת הדירוג S&P אשררה את דירוגה של ישראל. החברה מציינת שירידה בתמיכה הבינלאומית בישראל עלולה לפגוע בדירוג בעתיד.
• המכירות הקמעונאיות ללא הדלק בארה"ב צומחות בקצב יחסית גבוה. מספר משרות פנויות עלה לשיא מתחילת שנות האלפיים.
• הכלכלה האירופאית רושמת שיפור בצמיחה ברבעון הרביעי, אך השיפור אינו אחיד. גרמניה, ספרד, הולנד ופורטוגל הפתיעו לטובה. איטליה וצרפת המשיכו לאכזב.
• בתקופה האחרונה חלה ירידה באיומים על השווקים הפיננסיים בעקבות הפחתת הסיכון בזירת אוקראינה ויוון (יתכן זמנית בלבד), התייצבות במחירי הדלק, בלימת החלשות האירו והתייצבות התשואות באירופה. כמו כן, חל שיפור בנתונים הכלכליים באירופה ונמשך שיפור בארה"ב. גורמים אלה צפויים לתמוך בנכסי סיכון ולהקטין ביקוש לנכסים בטוחים.
• גיוס נטו של גופי החיסכון ארוך טווח בישראל בשנת 2014 הסתכם ב-37 מיליארד ₪, 85% יותר מאשר בשנת 2011, אך השקעותיהם באפיקים סחירים בישראל היו שליליות.
קרא עוד
15/02/2015
• לפי סקר החברות של בנק ישראל, מצב המגזר העסקי השתפר ברבעון הרביעי והשיפור צפוי להימשך גם ברבעון הראשון.
• נמשכת האצה בגידול הריאלי בסך השכר המשולם במשק. השכר לבעלי שכר נמוך עלה בשנה האחרונה בשיעור גבוה יותר מאשר לבעלי שכר גבוה, כאשר האינפלציה לחמישון התחתון הייתה נמוכה יותר מאשר לחמישון העליון, מה שתומך בצריכה הפרטית.
• למרות ההתחזקות הנמשכת של השקל בעקבות מלחמת המטבעות המחריפה בעולם, לפי הערכתנו, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי.
• שוק העבודה האמריקאי משתפר במהירות תוך יצירת יותר מ-300 אלף משרות בממוצע בחודש בשלושת החודשים האחרונים. נרשם גידול בשכר הממוצע. לעומת זאת, אינפלציית הליבה של הצריכה הפרטית ירדה.
• מצבו של שוק העבודה בארה"ב תומך להערכתנו בהעלאת ריבית ה-FED בסביבות אמצע שנת 2015.
• הנתונים באירופה ממשיכים להשתפר בצורה מתונה. אי הוודאות מסביב למשבר ביוון עדיין גבוהה מאוד.
• סימני חולשה ממשיכים להופיע בנתונים הכלכליים בסין. הבנק המרכזי נוקט בצעדי הקלה מוניטארית.
• למרות ששיפוע עקום התשואות בישראל התמתן משמעותית, הוא עדיין התלול ביותר בעולם בחלק הארוך שלו, במיוחד העקום הצמוד.

קרא עוד
8/02/2015
• בחודשים האחרונים ניכר גידול מהיר באשראי הפרטי שלא למגורים בישראל. שילוב של גידול באשראי זה יחד עם המשך התנפחות שוק הדיור, על רקע החרפת מלחמת המטבעות בעולם, מציבים דילמה קשה בפני בנק ישראל. אנו מעריכים שבמכלול הנסיבות, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים.
• עלה הסיכון מהתפשטות המשבר ביוון אל הגוש האירופאי.
• הצריכה הפרטית בארה"ב ממשיכה לצמוח בשיעור מואץ וצפויה אף להגביר את הקצב בחודשים הבאים. לעומת זאת, המגזר העסקי סובל מהאטה בעולם, התחזקות הדולר והשלכות של הירידה החדה במחירי הנפט.
• החברות בארה"ב עמדו בתחזיות האנליסטים, אף בשיעור גבוה יותר מאשר ברבעונים הקודמים. יחד עם זאת, חלה הרעה בתחזיות החברות לעתיד.
• שוק האג"ח בארה"ב והחוזים על הריבית משקפים תוואי עתידי של הריבית נמוך יותר מאשר התחזית של הנגידים הפסימיים ביותר בוועדה המוניטארית של ה-FED. בכך שוק האג"ח משקף חוסר אמון ביחס להצהרות ה-FED.
• גם בישראל שוק האג"ח משקף ריבית נמוכה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל, שהן נמוכות משמעותית לעומת תוואי הריבית החזוי ע"י ה-FED. בנוסף, האג"ח הארוכות בישראל אינן מתמחרות את הסיכון הכלכלי והפוליטי.
קרא עוד
1/02/2015
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים במשק. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית במשק ללא שינוי, למרות גל הורדות הריבית בעולם.
• תוכנית ה-ECB גדולה משמעותית מהצפוי ובעצם אינה מוגבלת בזמן. בדומה לתוכניות הרחבה שהיו בעולם, היא צפויה להטיב עם ביצועי נכסי הסיכון.
• ניכר שיפור בנתונים הכלכליים באירופה. כמו כן, התגברו המאמצים של הפוליטיקאים לקידום רפורמות מבניות, במיוחד באיטליה. על רקע שיפור ניכר בתנאים הפיננסיים באירופה, המשק האירופאי צפוי להתאושש במעט בחודשים הקרובים.
• מופיעים סימנים של התייצבות מסוימת בהאטה בסין, תוך שינוי המיקוד לכיוון הצריכה הפנימית.
• ה-FED עשוי להתייחס בישיבתו השבוע לפער ההולך ומתרחב בין תחזיות השוק ותחזיותיו לגבי מדיניות הריבית.
קרא עוד
25/01/2015
• סביבת האינפלציה במשק התייצבה ואינה מוסיפה לרדת. השפעת הפיחות על האינפלציה תקטן בעקבות ההיחלשות החדה של האירו ביחס לשקל. קצב העלייה בסעיף הדיור מתגבר. אנו צופים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.5%, אך לאחר מדד ינואר ומרץ, ציפיות האינפלציה צפויות לעלות ל-1.1%-1.3%.
• היבוא לישראל של חומרי הגלם ומוצרי הצריכה רשם עלייה בחודש דצמבר. היצוא התעשייתי, ללא היצוא של טבע ואינטל, ירד במונחים דולריים.
• בנסיבות של גל הורדות ריבית בעולם ונוכח התחזקות השקל, במיוחד ביחס לאירו, פעל בנק ישראל בעבר באגרסיביות והוריד את הריבית. אנו נותנים סיכוי נמוך שיעשה זאת גם כעת, אך בינתיים מועד העלאת הריבית הצפוי במשק במהלך השנה נדחה לרבעון הרביעי.
• הבנק המרכזי האירופאי צפוי להשיק השבוע תוכנית רכישות שהיקפה יעמוד ככל הנראה על כ-500-600 מיליארד אירו. לפי הערכותינו, השפעת התוכנית בסדר גודל זה כבר מתומחרת בשווקים.
• הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי אינם מצביעים על שינוי המגמה החיובית. סביבת האינפלציה מושפעת בצורה ניכרת מהוזלת מחירי הסחורות ומירידה במחירי היבוא, אך סביבת האינפלציה המקומית נותרה ברמה יחסית גבוהה.
• תשואות האג"ח בארה"ב ירדו בשבוע שעבר בצורה חדה יותר מאשר התשואות באירופה ומשקפות הפחתה משמעותית בסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב. לפי הערכתנו, העלאת הריבית עשויה להידחות במספר חודשים, אך היא תצא לפועל ברבע השלישי של השנה.
• אנחנו מעריכים שבסופו של דבר הטלטלה הנוכחית בשווקים תירגע. השפעת ההוזלה במחירי חומרי הגלם ועלויות המימון הנמוכות יובילו לשיפור בביצועים הכלכליים במדינות כגון ארה"ב, אירופה יפן וסין ויפצו על הנזק בענפים ובמדינות שיפגעו מהירידה במחירי חומרי הגלם.
קרא עוד
18/01/2015
• שיעור האבטלה בארה"ב ממשיך לרדת, כולל של האבטלה "העמוקה". תוספת המשרות בשנת 2014 הייתה הגבוהה ביותר מאז 1999, אך שכר העבודה עולה בקצב נמוך. לפי הערכתנו, שכר העבודה הממוצע מושפע מתוספת גדולה של עובדים חדשים בשכר יחסית נמוך. השכר הממוצע צפוי לעלות בהמשך.
• בעקבות נתוני שוק העבודה, הבנק המרכזי האמריקאי לא צריך להקדים, אך גם לא לדחות את העלאת הריבית שצפויה להיות באמצע שנת 2015, מה שלא מגולם בשוק האג"ח.
• הנתונים באירופה היו עדיין חלשים, אך בחלק מהמדינות ניכרת התייצבות ברמת הפעילות הכלכלית.
• מהידיעות הלא רשמיות, הבנק המרכזי האירופאי בוחן תוכנית רכישות אג"ח בהיקף של כחצי טריליון אירו, ברף הנמוך של הציפיות.
• מחירי הנפט צפויים להמשיך ולרדת בטווח הקצר עד שהתפוקה בארה"ב לא תרד לרמות שמתאימות לביקושים הנוכחיים. לפי האומדנים של עליות ההפקה בטכנולוגיות החדשות בארה"ב, כבר ברמות הנוכחיות של מחירי הנפט, מרבית המפיקים לא מצליחים להרוויח.
• חלה ירידה ניכרת במדד התנאים הפיננסיים בשווקים בארה"ב ובאירופה, מה שעלול לפגוע גם בפעילות הכלכלית.
• תפיסת הסיכון הענפי באשראי הבנקאי לא תמיד תואמת את המתרחש בשוק הקונצרני בישראל.
קרא עוד
11/01/2015
• בנק ישראל מעלה את תחזית הצמיחה למשק בשנת 2015, תוך ירידה בתחזית לכל המרכיבים למעט הצריכה הציבורית. אנו מעריכים שהצמיחה בשנת 2015 תהיה גבוהה יותר ממה שצופה בנק ישראל.
• על פי האינדיקאטורים השוטפים, נראה, שהגידול בצריכה הפרטית בחודשים האחרונים היה חזק יותר ממה שניתן היה לצפות מההתאוששות אחרי "צוק איתן".
• בחודשים האחרונים חלה האצה בקצב הגידול של האשראי הפרטי שלא למגורים.
• למרות השיפור בצריכה הפרטית, שיעור החיסכון הפרטי בשנת 2014 היה גבוה מהממוצע רב שנתי, בהמשך למגמה דומה בשנתיים הקודמות.
• בחודשים האחרונים שוב חלה האצה במכירת הדירות החדשות, אך בדירות יד שנייה נרשמה ירידה. משקל המשקיעים בשוק הדיור עלה.
• נגיד הבנק המרכזי האירופאי שוב מעביר מסר נחוש על כוונת הבנק ליישם צעדים כדי להילחם בדפלציה ומצית ראלי חדש בשוקי האג"ח.
• הציפיות להעלאת הריבית בישראל, שנגזרות משוק האג"ח, נמוכות מאוד ביחס לתחזית הריבית בארה"ב של ה-FED.
• השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בחודש האחרון, אך התחזקות הדולר בעולם צפויה להוביל בסופו של דבר לפיחות השקל.
קרא עוד
4/01/2015
• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית, היצוא והייצור במשק משקפים מגמת שיפור שבחלקו נובע מהשפעת המלחמה בעזה.
• לפי הנתונים האחרונים, שוק העבודה בישראל נמצא במצב טוב יותר ממה שהערכנו קודם.
• בעקבות השיפור הצפוי בצריכה הפרטית במשק המתבסס על הוזלת הדלק, החשמל והמים, ירידה בשיעור האבטלה וההעלאה הצפויה בשכר מינימום, כמו גם בעקבות השיפור בתחזית ליצוא בגלל התקדמות מהירה במשק האמריקאי, העלנו את תחזית הצמיחה למשק הישראלי לשנת 2015 ל-3.6%.
• אנו מעריכים שבנק ישראל יתחיל להעלות את הריבית במשק ברבע השלישי של שנת 2015.
• הכלכלה האמריקאית מתרחבת בקצב מואץ, אך האינפלציה של הצריכה הפרטית ממשיכה להיות נמוכה ואף ירדה בחודש נובמבר.
• תוואי הריבית של ה-FED שמגולם בחוזים עלה לטווחים הבינוניים של עד 4 שנים, אך המשיך לרדת לטווחים הארוכים. תוואי הריבית שמגולם בחוזים עדיין נמוך משמעותית מהתוואי שצופים חברי הועדה המוניטארית. אילו הריבית בארה"ב תעלה בהתאם לתחזיות ה-FED, תשואות האג"ח הארוכות יעלו בשיעור חד יחסית.
• הכלכלה היפנית ממשיכה להציג הרעה במצבה והתרחקות מהיעדים, כולל מיעד האינפלציה.
• ציפיות הריבית הגלומות בשוק האג"ח המקומי עדיין נמוכות להערכתנו.
קרא עוד
28/12/2014
• היצוא התעשייתי מישראל, בניכוי רכיב התרופות, ממשיך להשתפר. לעומת זאת, חלה ירידה בכל מרכיבי היבוא.
• עלייה באופטימיות של התעשיינים נרשמה בסקר הערכת מגמות בעסקים. בענפים האחרים לא חל שיפור. נמשכת הרעה בציפיות החברות בתחום התעסוקה.
• הגירעון הממשלתי צפוי לעלות לרמה של כ-3% בשנת 2014. גיוסי הממשלה בשוק האג"ח יישארו נמוכים.
• הירידה המצטברת במחיר הדלק צפויה לתמוך בצריכה הפרטית במשק. מדד המחירים לחודש ינואר עודכן כלפי מטה בגלל הירידה במחירי הנפט.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים מאוד ולתמוך בעלייה בשכר העבודה ובאינפלציית הליבה. אולם, ה-FED עשוי למתן את המסר לגבי ההעלאה הצפויה בריבית בגלל התנודתיות בשווקים הפיננסיים.
• הנתונים הכלכליים באירופה והיענות נמוכה למכרז ההלוואות של ה-ECB מגבירים את הסיכוי לתוכנית הרכישות באירופה.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש. אולם, הענפים אותם מעוניין הממשל לפתח במסגרת הרפורמות צומחים בקצב גבוה יותר מאשר הענפים "הישנים".
• ההשפעה של הירידה החדה במחירי הנפט התפשטה כבר מעבר לאג"ח של חברות האנרגיה. גם המרווחים בענפים האחרים התרחבו משמעותית. אולם, ההשפעה החיובית של הוזלת הנפט על הכלכלה והתנאים המוניטאריים המקלים צפויים לפעול להרגעת המשבר בשווקים.קרא עוד
14/12/2014
• הקדמת הבחירות צפויה לגרום לעלייה בסביבת האינפלציה שנובעת מזירוז פיחות השקל ומהקפאת תהליכי חקיקה המטפלים ביוקר המחיה.
• הקפאת החוק שמסדיר את שוק השכירות, צפויה לגרום להתייקרות מחירי השכירות.
• מחירי הדירות בבעלות צפויים לעלות בטווח הקצר, אך גידול בהיצע צפוי למתן את עליות המחירים.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים, אך המשך פיחות השקל בקצב הנוכחי עלול לאיים על היציבות הפיננסית ולגרום להעלאה מוקדמת של הריבית.
• לפי מרבית הנתונים, המשק האמריקאי נמצא בהתרחבות מואצת ומתקרב להעלאת הריבית. בישיבתו הבאה צפוי ה-FED להשמיט את המשפט שצופה ריבית ללא שינוי לתקופה ממושכת. לפי הערכותינו, הריבית בארה"ב צפויה לעלות במחצית הראשונה של 2015.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חלשים. הבנק המרכזי האירופאי צפוי להשיק תוכנית רכישות רחבה בתחילת שנת 2015.
• עקום התשואות האמריקאי ממשיך להשתטח, כאשר התשואות הקצרות מגיעות לרמות הגבוהות של השנה. התשואות הארוכות מושפעות פחות מהריבית בשנה הקרובה אלא מהציפיות לריבית ה-FED במצב שיווי משקל, שעדיין נמוכות.
• שוק האג"ח השקלי המקומי ממשיך להציג ביצועים נחותים ביחס לשווקים בחו"ל. הכוחות שמושכים את התשואות כלפי מעלה חזקים יותר מהכוחות התומכים בשוק האג"ח.קרא עוד
7/12/2014
• העדכונים האחרונים משקפים שיפור בפעילות המשק בחודשים האחרונים שחלקו ניתן לייחס ליציאה מהמלחמה. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית.
• בתקופה האחרונה ניכר גידול באשראי במשק ובפרט באשראי העסקי.
• סביבת האינפלציה במשק עשויה לעלות בחודשים הבאים בהשפעה של שיפור בצריכה, גידול באשראי ופיחות השקל. מנגד, עומדת ההוזלה הצפויה במחיר הדלק והוזלת מחירי החשמל והמים.
• הירידה המצטברת במחירי הנפט, עלויות מימון זולות והתחזקות הדולר בעולם צפויים לספק תמיכה משמעותית לצמיחה הכלכלית בעולם, בעיקר למדינות היצואניות שמייבאות את חומרי האנרגיה. יחד עם זאת, לירידה חדה מדי במחיר הנפט עלולות להיות השפעות כלכליות ופיננסיות רוחביות.
• הבנק המרכזי האירופאי עשוי להכריז כבר בישיבתו השבוע על תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות. להערכתנו, כל החדשות החיוביות מבחינת שוק האג"ח האירופאי כבר מגולמות בתשואות הנוכחיות.
• שוק האג"ח האמריקאי מושפע בעיקר מירידת התשואות מחוץ לארה"ב מאשר מההתפתחויות בכלכלה האמריקאית ומציפיות לשינוי בריבית ה-FED.
• כפי שעולה מהנתונים שפרסם בנק ישראל, פוטנציאל רכישות המט"ח ע"י המוסדיים בעקבות הפחתה הדרגתית בביצוע גידור של שע"ח של השקל עשוי להגיע עד ל-30 מיליארד דולר.
קרא עוד
30/11/2014
• עלייה במדד המחירים לחודש אוקטובר מעל התחזית אינה מבשרת על השינוי בסביבת האינפלציה המתונה. נמשכת האטה באינפלציה של הרכיבים הלא סחירים שמשקפת השפעת הביקושים המקומיים.
• בחודשיים האחרונים חלה עלייה יחסית מהירה ביצוא התעשייתי. לעומת זאת, יבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה ממשיך לרדת. אנו מעריכים שהיצוא ימשיך להשתפר.
• הסנטימנט במגזר העסקי בישראל ממשיך להיות נמוך. במיוחד מטרידה הרעה בציפיות החברות למספר המועסקים. הסנטימנט הצרכני דווקא משתפר.
• הגירעון הממשלתי נשאר נמוך, אך לא בהכרח משקף שיפור במצב המשק. הסיבה חשובה לכך קשורה לתחזית שמרנית מדי להכנסות ממסים.
• ממשיכים להתפרסם נתונים כלכליים חלשים בסין. במקביל, יש סימנים לירידה במינוף במדינה.
• מומנטום ההתדרדרות בכלכלה האירופאית נבלם ברבעון השלישי, אך הצמיחה עדיין מינורית. לפי סקר של ECB, נמשך שיפור בנגישות לאשראי הבנקאי.
• נמשך שיפור בסנטימנט הצרכנים בארה"ב שבא לידי ביטוי גם בגידול בצריכה.
• בעקבות הירידה במחירי הדלק והתחזקות הדולר, הן ציפיות האינפלציה של הצרכנים האמריקאים והן הציפיות הגלומות בשוק האג"ח ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2010.
• ירידה במחירי הנפט מתרחשת תוך סגירה מאסיבית של פוזיציות לונג בחוזים. אולם, לירידה במחירי הסחורות יש לא רק היבט ספקולטיבי אלא גם ריאלי.
קרא עוד
16/11/2014
• עלייה בשכר הממוצע הריאלי בישראל משקפת בעיקר ירידה בכמות המשרות בענפים שהשכר בהם נמוך מהשכר הממוצע, והאינפלציה השלילית.
• מהנאום האחרון של נגידת בנק ישראל אפשר להבין שבכוונת הבנק להוריד את הריבית ולבצע הקלה כמותית, אם לא יעמוד ביעדיו.
• חלה עלייה מחודשת בביקוש לדירות חדשות.
• לאחר סיום הקלה כמותית בארה"ב, הבנקים המרכזיים בעולם הפכו לאגרסיביים יותר. לאחר הצעד המפתיע של BOJ, ה-ECB מפרסם הודעת ריבית "נצית". כמו כן, הסינים בלמו התחזקות המטבע שלהם.
• שוק העבודה האמריקאי מציג שיפור מהיר ומשמעותי במצבו. לפי התנהגות השכר במחזורי העסקים הקודמים בארה"ב, עלייתו צפויה להתגבר בחודשים הבאים.
• בכנס שהתקיים בסוף השבוע הזהירו הבנקאים המרכזיים מהאפשרות של תנודתיות בשווקים כאשר תתחיל עליית הריבית. להערכתנו, נוכח נתוני שוק העבודה האחרונים בארה"ב ותגובתו של שוק האג"ח שמרחיבה את הפער בין ציפיות השווקים לכוונות ה-FED, הסיכון עלה.
• התנהגות השקל ביחס לדולר האמריקאי וביחס למטבעות של המדינות האחרות חוזרת לדפוס שהיה נפוץ עד לפני שנתיים. דפוס זה, בשילוב עם התשואות הנמוכות בשוק האג"ח המקומי, תומך בפיזור תיק האג"ח לחו"ל.
• המשקיעים המוסדיים האיצו בחודשים האחרונים הוצאת הכספים לחו"ל ע"ח האג"ח הממשלתי והקוצרני בישראל.
קרא עוד
9/11/2014
• לפי האינדיקאטורים הראשוניים, חלה התאוששות בצריכה בישראל אחרי סיום המלחמה.
• לעומת זאת, התחזיות של המגזר העסקי השתפרו רק במעט, במיוחד מטרידה הירידה בתחזיות ליצוא התעשייתי.
• ניכרת מגמת האטה בשוק העבודה בישראל.
• הבנק המרכזי היפני הגדיל במפתיע את התמריצים. מאזנו של הבנק ביחס לתוצר כבר כעת כפול מאשר בבנקים המרכזיים הגדולים האחרים בעולם.
• ברבעון האחרון חל שיפור בתנאי האשראי הבנקאי באירופה ובביקוש לאשראי. לעומת זאת, אינפלציית הליבה שוב ירדה.
• להערכתנו, ה-FED מרגיש שהפער בין התחזיות שלו ביחס לשינוי העתידי בריבית לבין תפיסת השוק גדול מדי. לכן, ינסה להעביר מסרים שמכינים לאפשרות של העלאת הריבית מוקדם מהצפוי, מה שמגדיל את הסיכון בשוק האג"ח.
• הנפקות האג"ח הממשלתיות בארה"ב היו חלשות מאוד. כמו כן, ניכרת משיכת הכספים משוק האג"ח מצד קרנות הנאמנות והבנקים המסחריים.
• הצמיחה בארה"ב עקפה את התחזית בזכות ההוצאות הממשלתיות, בעיקר לביטחון, שהפסיקו לרסן את הצמיחה. גם יצוא נטו תרם משמעותית לצמיחה.
• נמשך גידול בצמיחת סך שכר העבודה במשק האמריקאי. גם עלויות העסקה עלו.
• מרווחי האג"ח בשווקים המתעוררים נראים אטרקטיביים ביחס לשוק האג"ח הממשלתי המקומי.
קרא עוד
2/11/2014
• מההבנות שהושגו לגבי תקציב המדינה ערב החג, ניתן להבין שחלק מהדרישות של מערכת הביטחון יענו במסגרת התקציב לשנת 2014, מה שצפוי להוביל להגדלת הגירעון בשנה הנוכחית ל-3.5%-4.0%.
• הנתונים הכלכליים במשק שמתפרסמים לאחרונה היו חלשים, אך רובם מתייחסים לחודשים יולי ואוגוסט בהם הייתה המלחמה.
• בנק ישראל עשוי להוריד ריבית אילו הנתונים לחודשים ספטמבר-אוקטובר לא יציגו התאוששות ברורה בפעילות המשק אחרי סיום המלחמה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב המשיכו להיות חזקים, כאשר הצמיחה ברבעון השני עודכנה כלפי מעלה ל-4.6%.
• באירופה הנתונים הכלכליים היו חלשים, אך חל גידול בכמות הכסף ושיפור בנתוני האשראי הבנקאי. ה-ECB צפוי להודיע השבוע על השקת תוכנית רכישות ה-ABS.
• התחזקות הדולר וחשש מפני השפעת היציאה מהמדיניות המרחיבה בארה"ב על השווקים הפיננסיים בעולם, מגבירים ביקוש לאג"ח ממשלת ארה"ב למרות הציפיות להעלאת הריבית.
• התחזקות הדולר האמריקאי וההאטה בסין מגבירים מגמה של ירידה במחירי הסחורות בעולם, כאשר לאחרונה נרשמו ירידות גם במחירי המתכות.
קרא עוד
28/09/2014
• נתוני הצמיחה למחצית הראשונה של השנה עודכנו כלפי מטה, זאת תוך עדכון כלפי מעלה לצריכה הפרטית. אנו צופים שבשנת 2015 תעלה הצמיחה ל-3.0%.
• ירידה באינפלציה במשק מתרחשת תוך שמירה על קצב הגידול הריאלי בצריכה הפרטית ללא המזון ואף עלייתו. מצב זה עשוי להעיד שלהגברת התחרות במשק ועליה במודעות הצרכנים יש משקל משמעותי בירידה בסביבת האינפלציה.
• כמות הכסף במשק ממשיכה לעלות, אך בניגוד לעבר, הקשר עם סביבת האינפלציה נותק.
• ירידת המחירים על רקע גידול בצריכה הריאלית וגידול בכמות הכסף יכולים לבשר שסביבת האינפלציה עשויה להשתנות. אנחנו צופים שקצב האינפלציה בשנה הקרובה יעמוד על 0.8%.
• הגירעון של 3.4% בשנת 2015 מקטין שולי הביטחון של הממשלה אך אינו צפוי לפגוע באמינותה. לשוק האג"ח לא יהיה קושי להתמודד עם מימון הגירעון, במיוחד נוכח הפדיונות הנמוכים במיוחד בשנת 2015.
• המסר לגבי השארת הריבית ללא שינוי לתקופה ממושכת אחרי הפסקת רכישות ה-FED בחודש אוקטובר אינו מתיישר עם העלאת תחזית הריבית. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה במחצית הראשונה של 2015.
• ציפיות האינפלציה בארה"ב ירדו לשפל של שלוש השנים האחרונות.
• הסבב הראשון של ההלוואות שהעניק ה-ECB לבנקים באירופה זכה לביקושים נמוכים, מה שמעיד על חוסר היעילות של אמצעי זה. גם יעילותן של רכישות ה-ABS די מוטלת בספק.
קרא עוד
22/09/2014
• לפי סקר הלמ"ס, חלה ירידה במדד הציפיות מגזר העסקי, בעיקר בגלל הירידה בביקושים בשוק המקומי. כמו כן, ירדו הציפיות לגבי גיוס עובדים חדשים.
• יצוא הסחורות, שכנראה הושפע מהמלחמה, המשיך לרדת גם בחודש אוגוסט. פיחות השקל וירידה במחירי הסחורות בעולם צפויים לשפר את רווחיות היצוא.
• ניכרת ירידה בקצב הגידול במספר משרות שכיר במשק הישראלי.
• התחזקות הדולר בעולם, עלייה בגירעון המסחרי וירידה בשער פורוורד של השקל ביחס לשער הנוכחי ממשיכים לתמוך בהיחלשות השקל.
• לפי פרוטוקול ישיבת הריבית, בנק ישראל לא פוסל נקיטת צעדים נוספים כדי להחזיר את האינפלציה אל תחום היעד.
• נתוני גביית המסים בחודש אוגוסט היו גבוהים מהתחזית. חלק מהסיבות קשורות לגורמים זמניים. אנו צופים האטה בגביית המסים בחודשים הבאים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להשתפר. ה-FED עשוי לתת הנחיות חדשות לגבי תוכניותיו בפגישתו השבוע.
• אישור העצמאות לסקוטלנד עלול לגרום לזעזועים לא רק באנגליה אלא גם בשאר אירופה.
• הנתונים האחרונים בסין מעידים על התגברות ההאטה בכלכלתה.
• לקראת פגישת ה-FED נמשכת עליית תשואות האג"ח, למרות ירידה די חדה בציפיות האינפלציה.
• מחירי הסחורות החקלאיות וסחורות האנרגיה ממשיכים לרדת בשיעורים חדים בגלל ביקושים מתונים ועודף היצע.
• גידול בהנפקות וירידה בפדיונות הפך עודף ביקוש בשוק הקונצרני לעודף היצע.
קרא עוד
14/09/2014
• סקר החברות של בנק ישראל מאושש שחלה הרעה במצבו של המגזר העסקי ברבעון הראשון. מקורה לאו דווקא במכירות ליצוא אלא בחולשה בביקושים המקומיים.
• על רקע הירידה בהתחלות הבנייה ובריבית, קשה לצפות לירידה במחירי הדירות בישראל, אלא רק אם המשק הישראלי יכנס להאטה עמוקה.
• כתוצאה מהחלטות ה-ECB, מאזנו צפוי לגדול בכטריליון אירו כתוצאה מתוכנית הרכישות וממתן הלוואות לבנקים. אולם, צעדים אלה עלולים להיתקל בקשיים יישומיים ולא צפויים לחולל מפנה בכיוון הכלכלי באירופה ללא רפורמות מבניות, אלא בעיקר לגרום לעלייה בשווי ני"ע.
• על רקע הנתונים הכלכליים החזקים שממשיכים להתפרסם בארה"ב, השווקים לא רואים בהחטאת מספר משרות חדשות מתחת לתחזית בחודש אוגוסט עדות לשינוי המגמה החיובית בכלכלה.
• אנו מעריכים שבפגישת ה-FED בשבוע הבא יינתנו הנחיות ברורות יותר לגבי דרכי הפעולה של הבנק המרכזי אחרי סיום תוכנית הרכישות. השווקים עדיין מצפים להעלאת הריבית באמצע שנת 2015.
• כל העקום הנומינאלי הישראלי, למעט הריבית לשנה ול-30 שנה, נמצא מתחת או ברמה דומה לעקום האמריקאי. הסיכוי שמצב זה יישאר לאורך זמן יחסית נמוך, אך בתקופה הקרובה הפער עשוי אף לגדול במיוחד בחלק היבינוני.
• פיחות השקל צפוי להשפיע על האינפלציה בחודשים הקרובים. העלנו את התחזית לשנה ל-0.9%.
קרא עוד
7/09/2014
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. לעמוד הבא
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד