המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• נמשכת הירידה ביצוא הסחורות מישראל כמעט בכל הענפים. הירידה די תואמת את ההתפתחויות בתחום סחר החוץ בעולם. בצד היבוא, חל גידול ביבוא מוצרי השקעה ומוצרי צריכה.
• נמשך ביקוש גבוה לעובדים במשק. יחד עם זאת, הביקוש מתרכז בענפים בעלי שכר גבוה ובעיקר בענפים בעלי שכר נמוך. גם השכר עולה יותר בקצוות של שוק העבודה ופוסח על בעלי השכר שקרוב לממוצע במשק.
• האינפלציה בישראל מתייצבת. אנו מעריכים שהיא תסתכם ב-1.3% ב-12 החודשים הקרובים.
• האינפלציה בארה"ב מתקדמת באיטיות לכיוון היעד. לעומת זאת, הנתונים הכלכליים משקפים תמונה לא ברורה. אנו מעריכים שפחתה ההסתברות לשתי העלאות ריבית עד סוף השנה.
• לפי סקר ה-ECB, מתגברים הביקושים לאשראי הבנקאי באירופה בעיקר מצד משקי בית.
• נתוני הצמיחה בסין לא מתיישרים עם הנתונים השוטפים, בפרט אלה המדווחים ע"י המדינות האחרות לגבי פעילותן מול סין.
• ההתפתחויות בסין ממשיכות להיות גורם הסיכון העיקרי לכלכלה העולמית ובפרט למדינות המתפתחות. לפי הממצאים שהציג בנק ישראל, המשקיעים הזרים לא היו הכוח שהוביל להתחזקות השקל.
קרא עוד
19/07/2015
• סקר הערכת מגמות בעסקים בישראל הצביע אומנם על הטבה במאזן הפעילות הכוללת, אך המגזר התעשייתי דיווח על ירידה די חדה בהזמנות ליצוא ובציפיות להזמנות.
• קצב עליית השכר הממוצע במשק מתגבר, אך הוא עדיין נמוך משמעותית ממה שהיה מתבקש נוכח הרמה הנמוכה של האבטלה.
• למרות הורדת תחזיות הצמיחה ע"י קרן המטבע, אנו מעריכים שהצמיחה במדינות המפותחות תתגבר במחצית השנייה של השנה.
• אם המשבר ביוון ירד מהכותרות, המשקיעים יפנו שוב לבחון את הפעילות בכלכלה האירופאית שממשיכה להציג שיפור בביצועים. לפיכך, שוקי המניות באירופה ממשיכים להיות אטרקטיביים להשקעה.
• ירידות בשוק המניות הסיני לא אמורות להסב נזק משמעותי לפעילות הריאלית. אולם, הצעדים של הרגולטורים להרגעת שוק המניות עלולים לפגוע באמון המשקיעים, במיוחד המוסדיים. גם אחרי הירידות, מרבית המניות בבורסת סין עדיין יקרות ולא אטרקטיביות.
• הפחתת האיום מיוון ומסין ונאום נגידת ה-FED שהיה יחסית "נצי" העלו משמעותית את הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב המגולם בחוזים, וגרמו לעלייה בתשואות האג"ח. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה בחודש ספטמבר.
• עקום התשואות בישראל הנו התלול ביותר בעולם.
• תנודתיות האג"ח הארוכות בישראל ובארה"ב עלתה על התנודתיות בשוק המניות.
קרא עוד
12/07/2015
• משרד האוצר הציג תחזית שמרנית לגביית המסים. קצב גביית המסים בתחזית נמוך מהקצב בפועל.
• האשראי במשק ממשיך להתרחב.
• נוכח הסיכון הגובר של היפרדות יוון מגוש האירו, פרמיות הסיכון בשווקים נותרו יחסית נמוכות. נכון לסוף חודש מאי, גם לא הייתה ניכרת משיכת פיקדונות הבנקים במדינות דרום אירופה. נראה, שמעבר לטלטלה בשווקים שתמשך פרק זמן קצר, במידה ויוון תיפלט מהגוש, הפוטנציאל להתפשטות המשבר יחסית נמוך.
• דוח התעסוקה בארה"ב הציג עלייה משמעותית בניצולת כוח העבודה מחד, אך מאידך זה לא בא לידי ביטוי בעליית השכר.
• מלבד נתוני שוק העבודה, יתר האינדיקאטורים בארה"ב היו חיוביים.
• אנו מעריכים שה-FED עדיין נמצא בתוואי להעלות את הריבית בחודש ספטמבר.
• עקום התשואות בישראל הפך לכמעט התלול ביותר בעולם ומשקף ציפיות גבוהות להעלאת הריבית בישראל בהשוואה למדינות האחרות, למרות שציפיות האינפלציה לא עלו.
• נוכח ההתחזקות החדה של השקל מאז הודעת הריבית האחרונה ובמקרה של יציאת יוון מגוש האירו, בנק ישראל עשוי לשקול להוריד את הריבית כבר בפגישתו הקרובה.
• ממשיך להשתפר המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל.
• החשיפה לחו"ל של המשקיעים המוסדיים לא עלתה בחודשים האחרונים. ירדה החשיפה לאג"ח בישראל.
קרא עוד
5/07/2015
עיקרי הדברים
• כלל האינדיקאטורים שמתייחסים לפעילות המשק מצטרפים לתמונה בעלת גוון שלילי. ניכרת ירידה בייצור והיצוא, כולל יצוא השירותים. גם האינדיקאטורים האחרונים של הצריכה הפרטית מצביעים על היחלשות. אולם, אנו מעריכים שהחולשה בצריכה הפרטית תהיה חולפת.
• ההצהרות האחרונות של בנק ישראל הגבירו חוסר וודאות ביחס למדיניותו ומטרותיו.
• התחזית לעליית הריבית שהציג בנק ישראל נראית קיצונית מדי גם ביחס להערכות שלנו ובשווקים וגם ביחס לתחזיות לעליית הריבית במדינות האחרות. אנו מעניקים סיכוי קטן שתחזית הריבית שהציגה חטיבת המחקר של בנק ישראל תתממש.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב, בעיקר הקשורים לפעילות הצרכן, מה שמחזק את הערכותינו שהריבית תתחיל לעלות בחודש ספטמבר.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר.
• הסיכוי לפרישת יוון מגוש האירו עלה מאוד לאחר דחיית בקשתה להארכת הסיוע ע"י שרי האוצר באירופה.
• מופיעים סימנים ראשוניים של התייצבות במצב הכלכלי בסין.
• הוקדמו משמעותית הערכות להעלאת הריבית באנגליה.
• מרווחי התשואות לטווח הארוך בין ישראל לארה"ב מתנהגים בשנים האחרונות בהתאם לפערי הריביות לטווח הקצר, בדומה למצב במדינות האחרות. תמחור הסיכון של ישראל צפוי להתרחש רק אם הסיכון יתממש בפועל.
• לאורך שלושת התקופות של העלאת הריבית בארה"ב מאז תחילת שנות ה-90 האג"ח מתחת לדירוג השקעה השיגו תשואה עודפת על פני האג"ח הבטוחות.
קרא עוד
28/06/2015
• כפי שהראו הנתונים המעודכנים של התוצר במשק ברבעון הראשון, הצמיחה בישראל מאוד לא מאוזנת ונשענת במידה רבה על עוצמתה של הצריכה הפרטית, כאשר יתר מרכיבי התוצר משקפים חולשה.
• לאחר עדכון נתוני הצמיחה לרבעון הראשון, הורדנו את תחזית הצמיחה במשק לשנת 2015 ל-3%.
• במכלול השיקולים, אנו מעריכים שקיים סיכוי גבוה שבנק ישראל יוריד את הריבית בפגישתו השבוע ו/או ינקוט בצעדים מוניטאריים מרחיבים אחרים.
• מאזן התשלומים לרבעון הראשון מציג שהכוחות הכלכליים ממשיכים לתמוך בשקל.
• חלק מסעיפי מדד המחירים בישראל, שמהווים כשליש ממשקל המדד הכולל, שינו כיוון בחודשים האחרונים מירידה לעלייה, מה שצפוי לבוא לידי ביטוי בעלייה מסוימת בסביבת האינפלציה.
• הערכות הצמיחה של ה-FED נותרו נמוכות יותר מאשר קונצנזוס התחזיות. לעומת זאת, ציפיות הריבית שלו התכנסו כלפי מטה לכיוון הערכות השוק, אך הן עדיין גבוהות מההערכות של בשווקים.
• אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה בחודש ספטמבר ואם "תתעכל" ללא זעזועים בשווקים, תעלה שוב בדצמבר.
• מתחזקים הסימנים לעלייה בסביבת האינפלציה באירופה.
• בארה"ב ובריטניה, המדינות שמבחינת מצב האבטלה השאירו כבר את המשבר מאחוריהן, מתחילים להתרבות סימנים של עלייה בשכר העבודה.
• פרמיות הסיכון במערכת הפיננסית עלו בעקבות החרפתו של המשבר היווני, אך הן עדיין נמוכות מאוד בהשוואה למצב בשנים 2011-2012. אנו מעריכים שקיים סיכוי גבוה לכך שבכל תרחיש, סיום המשבר יטיב בסופו של דבר עם השווקים.
קרא עוד
21/06/2015
• ירידה ביצוא בישראל ברוב הענפים תואמת את הירידה בסחר החוץ בעולם. גם היבוא נמצא ברמה נמוכה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
• השכר הריאלי במשק ממשיך לעלות והשכר הממוצע הריאלי במגזר העסקי עלה לראשונה מעל הרמה שהייתה בשנת 2007, מה שצפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• הכנסות ממסים משקפות שיפור בפעילות המשק. תקציב דו שנתי מעלה את הסיכון לזעזועים בעתיד.
• השקל היה בין המטבעות החזקים ביותר בעולם בחודש האחרון. ניכרים סימנים של אפשרות לסבב נוסף במלחמת המטבעות עם הורדות הריבית שהיו בשבוע שעבר במספר מדינות ואמירות של הגורמים הרשמיים במדינות שונות על עוצמה לא רצויה של המטבע.
• ה-FED מגיע לישיבת הריבית כאשר מצד אחד ניכר שיפור בנתונים הכלכליים, אך מנגד חולשה במדינות המתפתחות ועליית תשואות האג"ח דוחקות בו לא למהר עם העלאת הריבית. אנו מעריכים שלמרות השיפור בנתונים, תוואי הריבית החזוי ע"י נגידי ה-FED ירד לעומת התחזית שפורסמה בחודש מרץ ויתקרב לתחזית המגולמת בשווקים שדווקא עלתה לאחרונה.
• גורם אי הוודאות שקשור ליוון צפוי לצאת בקרוב מהשווקים. אנו מעריכים שגם במקרה שיוון תישאר מחוץ לגוש האירו, בסופו של דבר תהיה לכך השפעה חיובית על השווקים.
קרא עוד
14/06/2015
עיקרי הדברים
• מכירות הדירות מהקבלנים בשיא של כל הזמנים בחודשים האחרונים. לעומת זאת, דירות בבנייה עצמית בשפל, מה שממחיש את האופי הספקולטיבי של הביקושים.
• דוח התעסוקה החזק בארה"ב והנתונים הכלכליים האחרים מחזירים את האפשרות של העלאת הריבית בחודש ספטמבר כאופציה ריאלית בעיני המשקיעים.
• בתקופה האחרונה ניכרת האטה בפעילות הכלכלית במספר גדול של שווקים מתעוררים. החולשה בכלכלה יחד עם העלייה בסיכוי לשינוי הריבית בארה"ב מעלים את סיכון ההשקעה במדינות המתפתחות.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. לא ניכר לחץ בשווקים הפיננסיים מעלייה בסיכון שנובע מהמשבר ביוון.
• כל האג"ח באירופה נסחרות כעת בתשואה מעל הרף שהציב ה-ECB וזמינות לרכישתו. מצב זה מוריד מהשפעת הרכישות.
• התשואות הארוכות בארה"ב ובאירופה ברמות הנוכחיות די משקפות את שיווי המשקל הכלכלי בהתחשב גם בגורמים האחרים המשפיעים על הביקוש בשוק האג"ח.
• בנוסף להתפתחויות בשוקי האג"ח בחו"ל, שוק האג"ח המקומי מושפע גם מההנפקות הקונצרניות הגדולות במיוחד. דווקא בשוק הקונצרני בינתיים לא ניכרת עלייה במרווחים למרות ההנפקות הגדולות.
• גובר הסיכון הנובע מהתגברות הפדיונות מקרנות הנאמנות ככל שההפסדים ממשיכים להצטבר, במיוחד באפיק הקונצרני.
קרא עוד
7/06/2015
• האשראי הצרכני שלא לדיור גדל בחודשים ינואר-מרץ בקצב שנתי של כ-30%. קצב גידול כל כך גבוה לאורך זמן מעלה את הסיכון הפיננסי במשק.
• גם האשראי העסקי רושם עלייה שתואמת את ההתרחבות בפעילות המשק.
• מצבו של שוק העבודה משתפר מהר הרבה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל.
• השקל היה המטבע החזק ביותר ביחס לדולר בשבוע האחרון ושערו מול סל המטבעות ירד כמעט לתחתית שנקבעה אשתקד. בנק ישראל לא נקט בינתיים שום צעד לבלימת התחזקות השקל. להערכתנו, הסיכוי להורדת הריבית עדיין נמוך יחסית.
• מסתמן שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב, בעיקר בתחום הנדל"ן. למרות השיפור בנתונים, תשואות האג"ח ירדו מעט.
• הנתונים הכלכליים ביפן משתפרים. היין נחלש מול הדולר לרמה הנמוכה ביותר בעשור. גורמים אלו תומכים בשוק המניות היפני.
• שוק המניות הסיני יקר וממונף בצורה חריגה.
• הבטחת הבחירות בתחום הכלכלי בהודו ממעטת להתממש, כפי שעולה מהקצב האיטי של הרפורמות בה ומחולשה בנתונים הכלכליים. מצב זה דורש זהירות בגישה לחשיפה אליה.
• מחירי הסחורות החקלאיות בעולם ירדו לרמה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות.
• חשיפת קרנות הנאמנות לשוק האג"ח המקומי, הממשלתי והקונצרני יחד, עלתה פי-2.5 לעומת לפני המשבר, כאשר הנזילות של השוק לא השתנתה.קרא עוד
31/05/2015
• הגורם העיקרי שהוריד את קצב הצמיחה במשק ברבעון הראשון לרמה של 2.5% היו הוצאות הממשלה. אלמלא הממשלה שפעלה ללא תקציב, הצמיחה במשק הייתה עומדת על כ- 3.5%-4.0%. במיוחד בולטת התרחבות מהירה בצריכה הפרטית.
• דוחות הבנקים מציגים גידול בכל סוגי האשראי שמעיד על השיפור בפעילות הכלכלית במשק.
• אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישנה את הריבית במשק בהחלטתו השבוע. במצב הכלכלי הנוכחי, הריבית צפויה להישאר ללא שינוי גם בחודשים הקרובים.
• במדינות שהריבית בהן שלילית, האינפלציה ממשיכה להפתיע בעיקר כלפי מטה. המטבע השוודי היה בין החזקים ביחס לדולר האמריקאי בחודש האחרון.
• הנתונים הכלכליים במרבית האזורים בעולם היו לאחרונה פחות טובים מהציפיות, למעט ביפן.
• נגידת ה-FED הדגישה שלהערכתה, החולשה בנתונים הכלכליים בארה"ב תחלוף והיא צופה שהריבית תעלה עוד השנה. גם עליית אינפלציית הליבה בארה"ב תומכת בהעלאת הריבית.
• לפי הדוח השנתי של משרד האוצר האמריקאי, הסיכון במערכת הפיננסית שנובע מהחזקת ריבית נמוכה, ממשיך להצטבר. הצטברות של הסיכון הפיננסי הנה הסיבה העיקרית שלהערכתנו תוביל בהקדם להעלאת הריבית בארה"ב.
• עלה מאוד הסיכון לפרישת יוון מגוש האירו.
• שוק הנדל"ן בסין מציג סימני התייצבות לאחר מגמת התדרדרות שנרשמה בו לאחרונה.
• לאחרונה מופיעים סימנים שמעידים על שיפור בפעילות המשק היפני.
קרא עוד
25/05/2015
· מדד המחירים לחודש אפריל שעלה ב-0.6% (0.9% ללא הדיור) משקף עלייה מסוימת בסביבת האינפלציה שהחלה בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שהאינפלציה ב-12החודשים הבאים תסתכם בכ-1.4%.

· פחת הסיכוי להפעלת תמריצים נוספים ע"י בנק ישראל. אנו ממשיכים להעריך שהריבית תישאר ללא שינוי בחודשים הבאים.

· נתוני היצוא התעשייתי היו חלשים בחודשים האחרונים כמעט בכל הענפים. יחד עם זאת, נתוני הייצור התעשייתי בחודשים האחרונים המשיכו להצביע על התרחבות. כמו כן, ציפיות המגזר התעשייתי להזמנות ליצוא נותרות ברמה יחסית גבוהה.

· הסנטימנט הצרכני בישראל במשק ממשיך להיות גבוה וצפוי לתמוך בצריכה הפרטית.

· הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי ממשיכים לאכזב ומפחיתים סיכוי להעלאת הריבית בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, המצב הכלכלי של הצרכנים משתפר וצפוי להוביל להגברת הביקושים, כולל בשוק הנדל"ן, בחודשים הקרובים.

· הצמיחה באירופה ממשיכה להשתפר בעיקר בגלל הביקושים הפנימיים ולא בעקבות הצמיחה ביצוא. תוכנית הרכישות של ה-ECB תמשך כמתוכנן, לפי דברי הנגיד האירופאי.

· המקור לחולשה ביצוא ובייצור בארה"ב ובאירופה נמצא במדינות המתפתחות ובראשן בסין.
קרא עוד
17/05/2015
• השכר השוטף במשק עולה באיטיות. התרומה העיקרית להאצת הגידול בסך השכר הריאלי נובעת מהאינפלציה השלילית.
• האשראי הצרכני, כולל המשכנתאות, ממשיך לגדול בקצב גבוה ולתמוך בצריכה הפרטית. גם גידול באשראי העסקי מעיד על התרחבות בפעילות המשק.
• נמשך גידול מהיר בהשקעות הישירות של הזרים במשק.
• עדכנו כלפי מעלה ל-0.6% את התחזית למדד של חודש אפריל בעקבות עליית מחירי הפירות והירקות.
• נתוני שוק העבודה האמריקאי ממחישים שהעצירה בהתרחבות בחודש מרץ הייתה כנראה זמנית. הנתונים משאירים על השולחן את כל האפשרות להעלאת הריבית.
• גם גידול באשראי הצרכני בארה"ב התאושש אחרי נפילת החורף.
• התחזקות האירו, עלייה בתשואות ועלייה במחירי הנפט יכולים להאט במקצת את המשך ההתרחבות בכלכלה האירופאית, אך לא בצורה משמעותית.
• נתוני סחר החוץ ונתוני האינפלציה בסין ממשיכים להצביע על האטה בפעילות ומזמינים הפעלת תמריצים נוספים מצד השלטונות.
• גם לאחר עליית התשואות באירופה, הן עדיין נמוכות מדי למצב הכלכלי הנוכחי ביבשת.
• לא רק עליית התשואות באירופה, אלא גם הזהרות בכירי ה-FED מפני הסיכונים הפיננסיים דחפו את התשואות האמריקאיות לעליות. תוואי הריבית הגלום בחוזים בארה"ב עדיין נמוך משמעותית מתחזית ה-FED.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק האג"ח הממשלתי המקומי הגיע לשיא מאז המשבר.
קרא עוד
10/05/2015
• הורדנו את תחזית האינפלציה השנתית ל-1.1% בעקבות הפטור ממע"מ על מוצרי יסוד, שעל הפרסומים, אמור להיות מוטל בחודשים הקרובים.
• האינדיקאטורים האחרונים ממשיכים להצביע על המשך התרחבות בפעילות המשק, במיוחד בצריכה הפרטית שצפויה לקבל חיזוק מהגדלת תשלומי העברה.
• שיעור האבטלה נותר יציב בחודש מרץ, אך שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד בחדות, בעיקר בגילאים הצעירים. הגדלת תשלומי העברה עלולה להחריף את הירידה בהשתתפות בכוח העבודה.
• למרות אי הורדת הריבית בישראל, השקל לא בלט בעוצמתו בשבוע שעבר בהשוואה למטבעות האחרים. שוק האג"ח הישראלי דווקא בלט בתגובה מינורית יחסית לעליית התשואות בחו"ל. אנו עדיין מעריכים שהסיכוי להורדה נוספת של הריבית יחסית נמוך.
• למרות נתוני הצמיחה הנמוכים לרבעון הראשון, באינדיקאטורים השוטפים בארה"ב מסתמן שיפור לעומת תקופת החורף.
• לאחר ההפסקה של שמונה שנים, עליית הריבית חוזרת לסדר היום של ה-FED. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה ברבעון השלישי.
• למרות שעליית התשואות באירופה נראית יותר כמימוש רווחים, ההתפתחויות הכלכליות בה מצדיקות רמת תשואות גבוהה יותר.
• דוחות החברות האמריקאיות טובות יותר מהציפיות אך תוצאות החברות מצביעות על ירידה במכירות וירידה בשיעור הרווח. גם בנטרול השפעת חברות הנפט עדיין מורגשת חולשה בהשוואה לרבעונים הקודמים.
• לפי הנתונים של בנק ישראל, השתפר משמעותית המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות.
קרא עוד
3/05/2015
• מדד אמון הצרכנים בישראל עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2012. שיפור באמון צפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• לפי סקר הערכת מגמות בעסקים, חל שיפור חד במצבו של ענף הבנייה. לעומת זאת, החברות במגזר התעשייה היו פסימיות יותר, בעיקר בקשר להזמנות ליצוא.
• מגמה לא אחידה ניכרת ביצוא התעשייתי, תוך עלייה ביצוא של תעשיות טכנולוגיה עילית. בעולם ניכרת האטה בהתרחבות סחר החוץ, כאשר קצב צמיחת היבוא אל המדינות המפותחות עלה לראשונה על זה של המתפתחות.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו השבוע. הסיכוי לשינוי בריבית או לצעדים אחרים בחודשים הבאים די נמוך.
• הנתונים באירופה ממשיכים להשתפר ולאחרונה עלה קונצנזוס תחזיות הצמיחה לכל המדינות הגדולות באירופה.
• לפי התנהגות השווקים, נראה שהנזק מהפרישה האפשרית של יוון מגוש האירו אינו צפוי להיות גדול מדי בנסיבות הקיימות לעומת הערכות העבר.
• נתוני הזמנות מוצרי בני קיימא המאכזבים חיזקו הערכה שצמיחת המשק האמריקאי ברבעון הראשון תהיה נמוכה.
• השבוע תתקיים ישיבת הריבית האחרונה של ה-FED בה לא קיים סיכוי להעלאת הריבית.
• הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בהמשך השנה, עלייה בציפיות האינפלציה ובלימת ירידת התשואות באירופה פועלים לעלייה בתשואות הארוכות בארה"ב. בעקבות עליית התשואות הארוכות עלה שיפוע העקום האמריקאי בחודש האחרון.
קרא עוד
26/04/2015
• בחודשים האחרונים הצטברו עודפים בגביית המסים מעבר לתכנון בסך של כ-4 מיליארד ₪, מה שמעיד על האצת הפעילות במשק ומאפשר לממשלה החדשה מרחב תמרון גדול יחסית.
• האוצר הנפיק לראשונה בחודש מרץ יותר אג"ח לא סחירות לקרנות הפנסיה מאשר האג"ח הסחירות בשוק. חוסר האיזון בין ביקוש להיצע בשוק האג"ח הסחיר עשוי לעוות הערכות הריבית והאינפלציה הגלומות בו.
• למרות שהשקל חזר לנקודה ערב הורדת הריבית בחודש פברואר ולמרות האינפלציה הנמוכה מהיעד, בנק ישראל צפוי להשאיר את מדיניותו על כנה החודש.
• על פי התחזית של קרן המטבע, הפער בין קצב הצמיחה במדינות המתפתחות לעומת המפותחות יצטמצם השנה לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2000.
• הנתונים בסין ממשיכים להתדרדר, אך יש סימנים שהפעילות במשק הסיני עוברת מהענפים אותם ממשלת סין מעוניינת להקטין לענפים אחרים אותם היא מקדמת.
• עלה הסיכון לפשיטת רגל של יוון. השווקים, בעיקר באירופה, התחילו לתמחר אפשרות זו. עדיין קיים סיכוי גבוה יותר שיוון תישאר בגוש האירו, אך גם בתרחיש השלילי הסיכון לחזרת המשבר בנוסח 2012 די נמוך.
• יש יותר סימנים שהשכר והאינפלציה בארה"ב צפויים להתגבר. מנגד, האינדיקאטורים מהמגזר העסקי ממשיכים להפגין חולשה. חוסר בהירות לגבי מצבה הכלכלי של ארה"ב, מגביר חילוקי דעות בקרב נגידי ה-FED.
קרא עוד
19/04/2015
• פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל חשף שהורדת הריבית ו/או תוכנית הקלה כמותית לא נשקלו כאופציה מיידית ע"י חברי הועדה המוניטארית. לפי הערכתנו, הסיכוי להורדת הריבית לשלילית או לצעדים אחרים יחסית נמוך לאור מצבו של המשק והסיכונים מהתנפחות בועתית בשוק האג"ח והנדל"ן.
• נמשכת התרחבות של האשראי במשק, הן במגזר העסקי והן בפרטי, אשר תתמוך בפעילות הכלכלית.
• עלות הרכבת הקואליציה עשויה להגדיל משמעותית את בסיס ההוצאות של תקציב המדינה.
• ביטול המע"מ על מוצרי היסוד עשוי להוריד כ-0.3% ממדד המחירים. בינתיים לא עדכנו את תחזית האינפלציה עקב אי הוודאות הקיימת לגבי צעד זה.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה. לאחרונה חל שיפור מסוים גם בנתונים של המדינות המתפתחות.
• האינדיקאטורים האחרים משוק העבודה האמריקאי אינם מאוששים הממצאים החלשים שהתגלו בדו"ח התעסוקה האחרון. התחזית שלנו להעלאת הריבית ברבעון השלישי עומדת בעינה.
• מופיעים סימנים נוספים של התחזקות בשוק הנדל"ן בארה"ב. לעומת זאת, הייצור התעשייתי צפוי להיחלש בחודשים הקרובים.
• עליות חדות נרשמו בשוקי המניות בעולם, בעיקר בשווקים המתעוררים המסוכנים ביותר.
קרא עוד
12/04/2015
• האינדיקאטורים במשק ממשיכים להצביע על השיפור בצריכה הפרטית, כולל בצריכת המזון.
• במגזר היצרני התמונה מעורבת יותר ואינה מעידה באופן חד משמעי על מפנה חיובי בפעילות.
• שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. ירידה חדה ביחס בין מספר המובטלים למספר משרות פתוחות צפוי להגביר לחצים להעלאת השכר.
• גידול בהשקעות בענפים שונים של המגזר העסקי בישראל במכונות וציוד בשנת 2014 מעיד על שיפור בביטחון החברות.
• לפי הערכתנו, מרבית הסיכויים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים ולא יופעלו כלים מוניטאריים לא קונבנציונליים מיוחדים.
• דוברי ה-FED הבכירים הדגישו את אי הוודאות בקשר לתוואי העלאת הריבית בארה"ב. הנגידה ילן חוששת יותר מעלייה מהירה מדי בריבית שעלולה לגרום להשלכות שליליות מאשר מעיכוב בתוואי ההעלאה.
• מופיעים הסימנים הראשוניים של שיפור במצבו של שוק הנדל"ן האמריקאי.
• נמשך שיפור באינדיקאטורים הכלכליים באירופה, כולל באשראי הבנקאי. השפעת ה-QE באירופה על הפעילות הכלכלית בינתיים חזקה יותר ממה שהיה בתקופות הקלה כמותית בארה"ב.
• הבנק המרכזי היפני עשוי להחליט על הוספת תמריצים מוניטאריים. הציפיות להרחבה בהקלה הכמותית על רקע המשך שיפור במצבו של המגזר העסקי צפויים להמשיך ולתמוך בשוק המניות היפני.
קרא עוד
29/03/2015
• סביבת האינפלציה במשק צפויה לעלות בצורה מתונה בשנה הקרובה. אנו צופים שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תגיע ל-1.3%.
• מספר משרות פנויות במשק עלה בחודשים האחרונים בשיעור גבוה מאוד. ירידה באבטלה וגידול בביקוש לעובדים צפויים להוביל לעלייה בשכר.
• אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישיק תוכנית לרכישות אג"ח ולא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה.
• הניסיון של הריבית השלילית בעולם מראה שהיא לא בהכרח תשיג את המטרות שבנק ישראל מעוניין בהן, אך יש לה תופעות לוואי שלעתים עלולות להיות מסוכנות למערכת הפיננסית.
• נמשכת הרעה בנתונים הכלכליים בארה"ב. יחד עם זאת, דפוס דומה של החטאת התחזיות במחצית הראשונה של השנה היה בכל אחת מהשנים האחרונות. התמונה תמיד השתנתה במחצית השנייה של השנה.
• הנתונים באירופה ממשיכים להצביע על המשך שיפור בפעילות ובתחזיות.
• תוואי הריבית של ה-FED שנגזר מהחוזים עדיין נמוך מתחזית הריבית של הנגידים הפסימיים ביותר בוועדה המוניטארית.
• תוואי הריבית של בנק ישראל שנגזר משוק האג"ח המקומי נמוך בצורה ניכרת מהתוואי האמריקאי ואמור לפעול להיחלשות השקל ביחס לדולר.
קרא עוד
22/03/2015
• מרכיבי צמיחת המשק ברבעון הרביעי היו חזקים יותר מאשר בעדכון הראשון.
• ניכרת ירידה ביצוא התעשייתי במונחים דולריים אשר תואמת את הירידה בסחר העולמי. הסנטימנט העסקי במשק נותר כמעט ללא שינוי. החברות צופות גידול בביקושים לשוק המקומי וליצוא.
• הסנטימנט הצרכני במשק ממשיך להשתפר.
• השינוי האפשרי בהקצאת האג"ח המיועדות עשוי להוביל לגידול בעודף היצע בשוק האג"ח הסחיר.
• מתרבים סימני עליית "חום" בשוק הדיור – הביקושים עולים תוך גידול בנטילת האשראי כאשר ההיצע מצטמצם.
• פיחות השקל מול סל המטבעות שהושג אחרי הורדת הריבית האחרונה ע"י בנק ישראל כמעט נשחק.
• מרבית האינדיקאטורים במשק האמריקאי נחלשו, למעט בשוק העבודה. אנו מעריכים שהאינדיקאטורים השוטפים שקשורים לצרכן ישתפרו בחודשים הקרובים. לעומת זאת, התחזקות הדולר וירידה במחירי הנפט ממשיכים לפגוע בסקטור היצרני.
• לקראת פגישת ה-FED השבוע, האינדיקאטורים של האינפלציה בארה"ב המשיכו להיחלש. האינפלציה צפויה לעלות לקראת אמצע השנה ולתמוך בהעלאת הריבית ברבעון השלישי.
• עלייה חדה במלאי הנפט בארה"ב מובילה לסבב חדש של ירידה במחירים.
• מתגברת הרעה בנתונים הכלכליים בסין.
• בניגוד לדעה הרווחת, המשקיעים הזרים לא קנו אג"ח הממשלתי בארה"ב ברבעון הרביעי. הבנקים ומשקיעי הבית החליפו את הרכישות של ה-FED.
קרא עוד
15/03/2015
עיקרי הדברים
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה וצפוי להגיע לתעסוקה מלאה עד אמצע השנה, תוך יצירת משרות בקצב הגבוה ביותר מאז תחילת שנות האלפיים.
• השכר הנומינאלי בארה"ב עולה בקצב מתון, אך השכר הריאלי מאיץ. סך ההכנסה הריאלית הפנויה עולה במהירות ותורמת לגידול בצריכה.
• הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודש ספטמבר עלה ל-60%.
• ענפי היצוא בארה"ב, בעיקר של הסחורות, מציגים ירידה בפעילות בעקבות התחזקות הדולר.
• ה-ECB פרסם את הפרטים של תוכנית הרכישות. להערכתנו, מתחזקות הסיבות להיפוך המגמה הקיימת של ירידת התשואות בשוק האג"ח האירופאי.
• ה-ECB העלה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה באירופה. בניגוד לשנים האחרונות, יש סיכוי גבוה שהתחזיות יושגו ואף יוכו.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר, במיוחד הצריכה. חל שיפור ניכר בביקוש לאשראי.
• הממשלה הסינית הורידה את תחזית הצמיחה לשנת 2015 ל-7.0% ושידרה מסר פחות אופטימי מבעבר. סין ממשיכה להיות להערכתנו הסיכון הגדול לכלכלה העולמית ולשווקים.
• בנק ישראל היה הבנק המפתיע ביותר בהחלטותיו בעשור האחרון בסקר של בלומברג.
• חלק ניכר מכספי הפדיונות מהקרנות הכספיות מועבר לקרנות אג"ח מדינה וכללי.
• כל עקום התשואות הישראלי ירד מתחת לעקום האמריקאי.
• לפי הדיווחים הלא רשמיים, האוצר צפוי לעדכן כלפי מעלה את תחזית ההכנסות לשנת 2015. גידול בהכנסות ישמור על קצב נמוך של ההנפקות.
קרא עוד
8/03/2015
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד