המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים במשק. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית במשק ללא שינוי, למרות גל הורדות הריבית בעולם.
• תוכנית ה-ECB גדולה משמעותית מהצפוי ובעצם אינה מוגבלת בזמן. בדומה לתוכניות הרחבה שהיו בעולם, היא צפויה להטיב עם ביצועי נכסי הסיכון.
• ניכר שיפור בנתונים הכלכליים באירופה. כמו כן, התגברו המאמצים של הפוליטיקאים לקידום רפורמות מבניות, במיוחד באיטליה. על רקע שיפור ניכר בתנאים הפיננסיים באירופה, המשק האירופאי צפוי להתאושש במעט בחודשים הקרובים.
• מופיעים סימנים של התייצבות מסוימת בהאטה בסין, תוך שינוי המיקוד לכיוון הצריכה הפנימית.
• ה-FED עשוי להתייחס בישיבתו השבוע לפער ההולך ומתרחב בין תחזיות השוק ותחזיותיו לגבי מדיניות הריבית.
קרא עוד
25/01/2015
• סביבת האינפלציה במשק התייצבה ואינה מוסיפה לרדת. השפעת הפיחות על האינפלציה תקטן בעקבות ההיחלשות החדה של האירו ביחס לשקל. קצב העלייה בסעיף הדיור מתגבר. אנו צופים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.5%, אך לאחר מדד ינואר ומרץ, ציפיות האינפלציה צפויות לעלות ל-1.1%-1.3%.
• היבוא לישראל של חומרי הגלם ומוצרי הצריכה רשם עלייה בחודש דצמבר. היצוא התעשייתי, ללא היצוא של טבע ואינטל, ירד במונחים דולריים.
• בנסיבות של גל הורדות ריבית בעולם ונוכח התחזקות השקל, במיוחד ביחס לאירו, פעל בנק ישראל בעבר באגרסיביות והוריד את הריבית. אנו נותנים סיכוי נמוך שיעשה זאת גם כעת, אך בינתיים מועד העלאת הריבית הצפוי במשק במהלך השנה נדחה לרבעון הרביעי.
• הבנק המרכזי האירופאי צפוי להשיק השבוע תוכנית רכישות שהיקפה יעמוד ככל הנראה על כ-500-600 מיליארד אירו. לפי הערכותינו, השפעת התוכנית בסדר גודל זה כבר מתומחרת בשווקים.
• הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי אינם מצביעים על שינוי המגמה החיובית. סביבת האינפלציה מושפעת בצורה ניכרת מהוזלת מחירי הסחורות ומירידה במחירי היבוא, אך סביבת האינפלציה המקומית נותרה ברמה יחסית גבוהה.
• תשואות האג"ח בארה"ב ירדו בשבוע שעבר בצורה חדה יותר מאשר התשואות באירופה ומשקפות הפחתה משמעותית בסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב. לפי הערכתנו, העלאת הריבית עשויה להידחות במספר חודשים, אך היא תצא לפועל ברבע השלישי של השנה.
• אנחנו מעריכים שבסופו של דבר הטלטלה הנוכחית בשווקים תירגע. השפעת ההוזלה במחירי חומרי הגלם ועלויות המימון הנמוכות יובילו לשיפור בביצועים הכלכליים במדינות כגון ארה"ב, אירופה יפן וסין ויפצו על הנזק בענפים ובמדינות שיפגעו מהירידה במחירי חומרי הגלם.
קרא עוד
18/01/2015
• שיעור האבטלה בארה"ב ממשיך לרדת, כולל של האבטלה "העמוקה". תוספת המשרות בשנת 2014 הייתה הגבוהה ביותר מאז 1999, אך שכר העבודה עולה בקצב נמוך. לפי הערכתנו, שכר העבודה הממוצע מושפע מתוספת גדולה של עובדים חדשים בשכר יחסית נמוך. השכר הממוצע צפוי לעלות בהמשך.
• בעקבות נתוני שוק העבודה, הבנק המרכזי האמריקאי לא צריך להקדים, אך גם לא לדחות את העלאת הריבית שצפויה להיות באמצע שנת 2015, מה שלא מגולם בשוק האג"ח.
• הנתונים באירופה היו עדיין חלשים, אך בחלק מהמדינות ניכרת התייצבות ברמת הפעילות הכלכלית.
• מהידיעות הלא רשמיות, הבנק המרכזי האירופאי בוחן תוכנית רכישות אג"ח בהיקף של כחצי טריליון אירו, ברף הנמוך של הציפיות.
• מחירי הנפט צפויים להמשיך ולרדת בטווח הקצר עד שהתפוקה בארה"ב לא תרד לרמות שמתאימות לביקושים הנוכחיים. לפי האומדנים של עליות ההפקה בטכנולוגיות החדשות בארה"ב, כבר ברמות הנוכחיות של מחירי הנפט, מרבית המפיקים לא מצליחים להרוויח.
• חלה ירידה ניכרת במדד התנאים הפיננסיים בשווקים בארה"ב ובאירופה, מה שעלול לפגוע גם בפעילות הכלכלית.
• תפיסת הסיכון הענפי באשראי הבנקאי לא תמיד תואמת את המתרחש בשוק הקונצרני בישראל.
קרא עוד
11/01/2015
• בנק ישראל מעלה את תחזית הצמיחה למשק בשנת 2015, תוך ירידה בתחזית לכל המרכיבים למעט הצריכה הציבורית. אנו מעריכים שהצמיחה בשנת 2015 תהיה גבוהה יותר ממה שצופה בנק ישראל.
• על פי האינדיקאטורים השוטפים, נראה, שהגידול בצריכה הפרטית בחודשים האחרונים היה חזק יותר ממה שניתן היה לצפות מההתאוששות אחרי "צוק איתן".
• בחודשים האחרונים חלה האצה בקצב הגידול של האשראי הפרטי שלא למגורים.
• למרות השיפור בצריכה הפרטית, שיעור החיסכון הפרטי בשנת 2014 היה גבוה מהממוצע רב שנתי, בהמשך למגמה דומה בשנתיים הקודמות.
• בחודשים האחרונים שוב חלה האצה במכירת הדירות החדשות, אך בדירות יד שנייה נרשמה ירידה. משקל המשקיעים בשוק הדיור עלה.
• נגיד הבנק המרכזי האירופאי שוב מעביר מסר נחוש על כוונת הבנק ליישם צעדים כדי להילחם בדפלציה ומצית ראלי חדש בשוקי האג"ח.
• הציפיות להעלאת הריבית בישראל, שנגזרות משוק האג"ח, נמוכות מאוד ביחס לתחזית הריבית בארה"ב של ה-FED.
• השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בחודש האחרון, אך התחזקות הדולר בעולם צפויה להוביל בסופו של דבר לפיחות השקל.
קרא עוד
4/01/2015
• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית, היצוא והייצור במשק משקפים מגמת שיפור שבחלקו נובע מהשפעת המלחמה בעזה.
• לפי הנתונים האחרונים, שוק העבודה בישראל נמצא במצב טוב יותר ממה שהערכנו קודם.
• בעקבות השיפור הצפוי בצריכה הפרטית במשק המתבסס על הוזלת הדלק, החשמל והמים, ירידה בשיעור האבטלה וההעלאה הצפויה בשכר מינימום, כמו גם בעקבות השיפור בתחזית ליצוא בגלל התקדמות מהירה במשק האמריקאי, העלנו את תחזית הצמיחה למשק הישראלי לשנת 2015 ל-3.6%.
• אנו מעריכים שבנק ישראל יתחיל להעלות את הריבית במשק ברבע השלישי של שנת 2015.
• הכלכלה האמריקאית מתרחבת בקצב מואץ, אך האינפלציה של הצריכה הפרטית ממשיכה להיות נמוכה ואף ירדה בחודש נובמבר.
• תוואי הריבית של ה-FED שמגולם בחוזים עלה לטווחים הבינוניים של עד 4 שנים, אך המשיך לרדת לטווחים הארוכים. תוואי הריבית שמגולם בחוזים עדיין נמוך משמעותית מהתוואי שצופים חברי הועדה המוניטארית. אילו הריבית בארה"ב תעלה בהתאם לתחזיות ה-FED, תשואות האג"ח הארוכות יעלו בשיעור חד יחסית.
• הכלכלה היפנית ממשיכה להציג הרעה במצבה והתרחקות מהיעדים, כולל מיעד האינפלציה.
• ציפיות הריבית הגלומות בשוק האג"ח המקומי עדיין נמוכות להערכתנו.
קרא עוד
28/12/2014
• היצוא התעשייתי מישראל, בניכוי רכיב התרופות, ממשיך להשתפר. לעומת זאת, חלה ירידה בכל מרכיבי היבוא.
• עלייה באופטימיות של התעשיינים נרשמה בסקר הערכת מגמות בעסקים. בענפים האחרים לא חל שיפור. נמשכת הרעה בציפיות החברות בתחום התעסוקה.
• הגירעון הממשלתי צפוי לעלות לרמה של כ-3% בשנת 2014. גיוסי הממשלה בשוק האג"ח יישארו נמוכים.
• הירידה המצטברת במחיר הדלק צפויה לתמוך בצריכה הפרטית במשק. מדד המחירים לחודש ינואר עודכן כלפי מטה בגלל הירידה במחירי הנפט.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים מאוד ולתמוך בעלייה בשכר העבודה ובאינפלציית הליבה. אולם, ה-FED עשוי למתן את המסר לגבי ההעלאה הצפויה בריבית בגלל התנודתיות בשווקים הפיננסיים.
• הנתונים הכלכליים באירופה והיענות נמוכה למכרז ההלוואות של ה-ECB מגבירים את הסיכוי לתוכנית הרכישות באירופה.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש. אולם, הענפים אותם מעוניין הממשל לפתח במסגרת הרפורמות צומחים בקצב גבוה יותר מאשר הענפים "הישנים".
• ההשפעה של הירידה החדה במחירי הנפט התפשטה כבר מעבר לאג"ח של חברות האנרגיה. גם המרווחים בענפים האחרים התרחבו משמעותית. אולם, ההשפעה החיובית של הוזלת הנפט על הכלכלה והתנאים המוניטאריים המקלים צפויים לפעול להרגעת המשבר בשווקים.קרא עוד
14/12/2014
• הקדמת הבחירות צפויה לגרום לעלייה בסביבת האינפלציה שנובעת מזירוז פיחות השקל ומהקפאת תהליכי חקיקה המטפלים ביוקר המחיה.
• הקפאת החוק שמסדיר את שוק השכירות, צפויה לגרום להתייקרות מחירי השכירות.
• מחירי הדירות בבעלות צפויים לעלות בטווח הקצר, אך גידול בהיצע צפוי למתן את עליות המחירים.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים, אך המשך פיחות השקל בקצב הנוכחי עלול לאיים על היציבות הפיננסית ולגרום להעלאה מוקדמת של הריבית.
• לפי מרבית הנתונים, המשק האמריקאי נמצא בהתרחבות מואצת ומתקרב להעלאת הריבית. בישיבתו הבאה צפוי ה-FED להשמיט את המשפט שצופה ריבית ללא שינוי לתקופה ממושכת. לפי הערכותינו, הריבית בארה"ב צפויה לעלות במחצית הראשונה של 2015.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חלשים. הבנק המרכזי האירופאי צפוי להשיק תוכנית רכישות רחבה בתחילת שנת 2015.
• עקום התשואות האמריקאי ממשיך להשתטח, כאשר התשואות הקצרות מגיעות לרמות הגבוהות של השנה. התשואות הארוכות מושפעות פחות מהריבית בשנה הקרובה אלא מהציפיות לריבית ה-FED במצב שיווי משקל, שעדיין נמוכות.
• שוק האג"ח השקלי המקומי ממשיך להציג ביצועים נחותים ביחס לשווקים בחו"ל. הכוחות שמושכים את התשואות כלפי מעלה חזקים יותר מהכוחות התומכים בשוק האג"ח.קרא עוד
7/12/2014
• העדכונים האחרונים משקפים שיפור בפעילות המשק בחודשים האחרונים שחלקו ניתן לייחס ליציאה מהמלחמה. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית.
• בתקופה האחרונה ניכר גידול באשראי במשק ובפרט באשראי העסקי.
• סביבת האינפלציה במשק עשויה לעלות בחודשים הבאים בהשפעה של שיפור בצריכה, גידול באשראי ופיחות השקל. מנגד, עומדת ההוזלה הצפויה במחיר הדלק והוזלת מחירי החשמל והמים.
• הירידה המצטברת במחירי הנפט, עלויות מימון זולות והתחזקות הדולר בעולם צפויים לספק תמיכה משמעותית לצמיחה הכלכלית בעולם, בעיקר למדינות היצואניות שמייבאות את חומרי האנרגיה. יחד עם זאת, לירידה חדה מדי במחיר הנפט עלולות להיות השפעות כלכליות ופיננסיות רוחביות.
• הבנק המרכזי האירופאי עשוי להכריז כבר בישיבתו השבוע על תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות. להערכתנו, כל החדשות החיוביות מבחינת שוק האג"ח האירופאי כבר מגולמות בתשואות הנוכחיות.
• שוק האג"ח האמריקאי מושפע בעיקר מירידת התשואות מחוץ לארה"ב מאשר מההתפתחויות בכלכלה האמריקאית ומציפיות לשינוי בריבית ה-FED.
• כפי שעולה מהנתונים שפרסם בנק ישראל, פוטנציאל רכישות המט"ח ע"י המוסדיים בעקבות הפחתה הדרגתית בביצוע גידור של שע"ח של השקל עשוי להגיע עד ל-30 מיליארד דולר.
קרא עוד
30/11/2014
• עלייה במדד המחירים לחודש אוקטובר מעל התחזית אינה מבשרת על השינוי בסביבת האינפלציה המתונה. נמשכת האטה באינפלציה של הרכיבים הלא סחירים שמשקפת השפעת הביקושים המקומיים.
• בחודשיים האחרונים חלה עלייה יחסית מהירה ביצוא התעשייתי. לעומת זאת, יבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה ממשיך לרדת. אנו מעריכים שהיצוא ימשיך להשתפר.
• הסנטימנט במגזר העסקי בישראל ממשיך להיות נמוך. במיוחד מטרידה הרעה בציפיות החברות למספר המועסקים. הסנטימנט הצרכני דווקא משתפר.
• הגירעון הממשלתי נשאר נמוך, אך לא בהכרח משקף שיפור במצב המשק. הסיבה חשובה לכך קשורה לתחזית שמרנית מדי להכנסות ממסים.
• ממשיכים להתפרסם נתונים כלכליים חלשים בסין. במקביל, יש סימנים לירידה במינוף במדינה.
• מומנטום ההתדרדרות בכלכלה האירופאית נבלם ברבעון השלישי, אך הצמיחה עדיין מינורית. לפי סקר של ECB, נמשך שיפור בנגישות לאשראי הבנקאי.
• נמשך שיפור בסנטימנט הצרכנים בארה"ב שבא לידי ביטוי גם בגידול בצריכה.
• בעקבות הירידה במחירי הדלק והתחזקות הדולר, הן ציפיות האינפלציה של הצרכנים האמריקאים והן הציפיות הגלומות בשוק האג"ח ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2010.
• ירידה במחירי הנפט מתרחשת תוך סגירה מאסיבית של פוזיציות לונג בחוזים. אולם, לירידה במחירי הסחורות יש לא רק היבט ספקולטיבי אלא גם ריאלי.
קרא עוד
16/11/2014
• עלייה בשכר הממוצע הריאלי בישראל משקפת בעיקר ירידה בכמות המשרות בענפים שהשכר בהם נמוך מהשכר הממוצע, והאינפלציה השלילית.
• מהנאום האחרון של נגידת בנק ישראל אפשר להבין שבכוונת הבנק להוריד את הריבית ולבצע הקלה כמותית, אם לא יעמוד ביעדיו.
• חלה עלייה מחודשת בביקוש לדירות חדשות.
• לאחר סיום הקלה כמותית בארה"ב, הבנקים המרכזיים בעולם הפכו לאגרסיביים יותר. לאחר הצעד המפתיע של BOJ, ה-ECB מפרסם הודעת ריבית "נצית". כמו כן, הסינים בלמו התחזקות המטבע שלהם.
• שוק העבודה האמריקאי מציג שיפור מהיר ומשמעותי במצבו. לפי התנהגות השכר במחזורי העסקים הקודמים בארה"ב, עלייתו צפויה להתגבר בחודשים הבאים.
• בכנס שהתקיים בסוף השבוע הזהירו הבנקאים המרכזיים מהאפשרות של תנודתיות בשווקים כאשר תתחיל עליית הריבית. להערכתנו, נוכח נתוני שוק העבודה האחרונים בארה"ב ותגובתו של שוק האג"ח שמרחיבה את הפער בין ציפיות השווקים לכוונות ה-FED, הסיכון עלה.
• התנהגות השקל ביחס לדולר האמריקאי וביחס למטבעות של המדינות האחרות חוזרת לדפוס שהיה נפוץ עד לפני שנתיים. דפוס זה, בשילוב עם התשואות הנמוכות בשוק האג"ח המקומי, תומך בפיזור תיק האג"ח לחו"ל.
• המשקיעים המוסדיים האיצו בחודשים האחרונים הוצאת הכספים לחו"ל ע"ח האג"ח הממשלתי והקוצרני בישראל.
קרא עוד
9/11/2014
• לפי האינדיקאטורים הראשוניים, חלה התאוששות בצריכה בישראל אחרי סיום המלחמה.
• לעומת זאת, התחזיות של המגזר העסקי השתפרו רק במעט, במיוחד מטרידה הירידה בתחזיות ליצוא התעשייתי.
• ניכרת מגמת האטה בשוק העבודה בישראל.
• הבנק המרכזי היפני הגדיל במפתיע את התמריצים. מאזנו של הבנק ביחס לתוצר כבר כעת כפול מאשר בבנקים המרכזיים הגדולים האחרים בעולם.
• ברבעון האחרון חל שיפור בתנאי האשראי הבנקאי באירופה ובביקוש לאשראי. לעומת זאת, אינפלציית הליבה שוב ירדה.
• להערכתנו, ה-FED מרגיש שהפער בין התחזיות שלו ביחס לשינוי העתידי בריבית לבין תפיסת השוק גדול מדי. לכן, ינסה להעביר מסרים שמכינים לאפשרות של העלאת הריבית מוקדם מהצפוי, מה שמגדיל את הסיכון בשוק האג"ח.
• הנפקות האג"ח הממשלתיות בארה"ב היו חלשות מאוד. כמו כן, ניכרת משיכת הכספים משוק האג"ח מצד קרנות הנאמנות והבנקים המסחריים.
• הצמיחה בארה"ב עקפה את התחזית בזכות ההוצאות הממשלתיות, בעיקר לביטחון, שהפסיקו לרסן את הצמיחה. גם יצוא נטו תרם משמעותית לצמיחה.
• נמשך גידול בצמיחת סך שכר העבודה במשק האמריקאי. גם עלויות העסקה עלו.
• מרווחי האג"ח בשווקים המתעוררים נראים אטרקטיביים ביחס לשוק האג"ח הממשלתי המקומי.
קרא עוד
2/11/2014
• מההבנות שהושגו לגבי תקציב המדינה ערב החג, ניתן להבין שחלק מהדרישות של מערכת הביטחון יענו במסגרת התקציב לשנת 2014, מה שצפוי להוביל להגדלת הגירעון בשנה הנוכחית ל-3.5%-4.0%.
• הנתונים הכלכליים במשק שמתפרסמים לאחרונה היו חלשים, אך רובם מתייחסים לחודשים יולי ואוגוסט בהם הייתה המלחמה.
• בנק ישראל עשוי להוריד ריבית אילו הנתונים לחודשים ספטמבר-אוקטובר לא יציגו התאוששות ברורה בפעילות המשק אחרי סיום המלחמה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב המשיכו להיות חזקים, כאשר הצמיחה ברבעון השני עודכנה כלפי מעלה ל-4.6%.
• באירופה הנתונים הכלכליים היו חלשים, אך חל גידול בכמות הכסף ושיפור בנתוני האשראי הבנקאי. ה-ECB צפוי להודיע השבוע על השקת תוכנית רכישות ה-ABS.
• התחזקות הדולר וחשש מפני השפעת היציאה מהמדיניות המרחיבה בארה"ב על השווקים הפיננסיים בעולם, מגבירים ביקוש לאג"ח ממשלת ארה"ב למרות הציפיות להעלאת הריבית.
• התחזקות הדולר האמריקאי וההאטה בסין מגבירים מגמה של ירידה במחירי הסחורות בעולם, כאשר לאחרונה נרשמו ירידות גם במחירי המתכות.
קרא עוד
28/09/2014
• נתוני הצמיחה למחצית הראשונה של השנה עודכנו כלפי מטה, זאת תוך עדכון כלפי מעלה לצריכה הפרטית. אנו צופים שבשנת 2015 תעלה הצמיחה ל-3.0%.
• ירידה באינפלציה במשק מתרחשת תוך שמירה על קצב הגידול הריאלי בצריכה הפרטית ללא המזון ואף עלייתו. מצב זה עשוי להעיד שלהגברת התחרות במשק ועליה במודעות הצרכנים יש משקל משמעותי בירידה בסביבת האינפלציה.
• כמות הכסף במשק ממשיכה לעלות, אך בניגוד לעבר, הקשר עם סביבת האינפלציה נותק.
• ירידת המחירים על רקע גידול בצריכה הריאלית וגידול בכמות הכסף יכולים לבשר שסביבת האינפלציה עשויה להשתנות. אנחנו צופים שקצב האינפלציה בשנה הקרובה יעמוד על 0.8%.
• הגירעון של 3.4% בשנת 2015 מקטין שולי הביטחון של הממשלה אך אינו צפוי לפגוע באמינותה. לשוק האג"ח לא יהיה קושי להתמודד עם מימון הגירעון, במיוחד נוכח הפדיונות הנמוכים במיוחד בשנת 2015.
• המסר לגבי השארת הריבית ללא שינוי לתקופה ממושכת אחרי הפסקת רכישות ה-FED בחודש אוקטובר אינו מתיישר עם העלאת תחזית הריבית. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה במחצית הראשונה של 2015.
• ציפיות האינפלציה בארה"ב ירדו לשפל של שלוש השנים האחרונות.
• הסבב הראשון של ההלוואות שהעניק ה-ECB לבנקים באירופה זכה לביקושים נמוכים, מה שמעיד על חוסר היעילות של אמצעי זה. גם יעילותן של רכישות ה-ABS די מוטלת בספק.
קרא עוד
22/09/2014
• לפי סקר הלמ"ס, חלה ירידה במדד הציפיות מגזר העסקי, בעיקר בגלל הירידה בביקושים בשוק המקומי. כמו כן, ירדו הציפיות לגבי גיוס עובדים חדשים.
• יצוא הסחורות, שכנראה הושפע מהמלחמה, המשיך לרדת גם בחודש אוגוסט. פיחות השקל וירידה במחירי הסחורות בעולם צפויים לשפר את רווחיות היצוא.
• ניכרת ירידה בקצב הגידול במספר משרות שכיר במשק הישראלי.
• התחזקות הדולר בעולם, עלייה בגירעון המסחרי וירידה בשער פורוורד של השקל ביחס לשער הנוכחי ממשיכים לתמוך בהיחלשות השקל.
• לפי פרוטוקול ישיבת הריבית, בנק ישראל לא פוסל נקיטת צעדים נוספים כדי להחזיר את האינפלציה אל תחום היעד.
• נתוני גביית המסים בחודש אוגוסט היו גבוהים מהתחזית. חלק מהסיבות קשורות לגורמים זמניים. אנו צופים האטה בגביית המסים בחודשים הבאים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להשתפר. ה-FED עשוי לתת הנחיות חדשות לגבי תוכניותיו בפגישתו השבוע.
• אישור העצמאות לסקוטלנד עלול לגרום לזעזועים לא רק באנגליה אלא גם בשאר אירופה.
• הנתונים האחרונים בסין מעידים על התגברות ההאטה בכלכלתה.
• לקראת פגישת ה-FED נמשכת עליית תשואות האג"ח, למרות ירידה די חדה בציפיות האינפלציה.
• מחירי הסחורות החקלאיות וסחורות האנרגיה ממשיכים לרדת בשיעורים חדים בגלל ביקושים מתונים ועודף היצע.
• גידול בהנפקות וירידה בפדיונות הפך עודף ביקוש בשוק הקונצרני לעודף היצע.
קרא עוד
14/09/2014
• סקר החברות של בנק ישראל מאושש שחלה הרעה במצבו של המגזר העסקי ברבעון הראשון. מקורה לאו דווקא במכירות ליצוא אלא בחולשה בביקושים המקומיים.
• על רקע הירידה בהתחלות הבנייה ובריבית, קשה לצפות לירידה במחירי הדירות בישראל, אלא רק אם המשק הישראלי יכנס להאטה עמוקה.
• כתוצאה מהחלטות ה-ECB, מאזנו צפוי לגדול בכטריליון אירו כתוצאה מתוכנית הרכישות וממתן הלוואות לבנקים. אולם, צעדים אלה עלולים להיתקל בקשיים יישומיים ולא צפויים לחולל מפנה בכיוון הכלכלי באירופה ללא רפורמות מבניות, אלא בעיקר לגרום לעלייה בשווי ני"ע.
• על רקע הנתונים הכלכליים החזקים שממשיכים להתפרסם בארה"ב, השווקים לא רואים בהחטאת מספר משרות חדשות מתחת לתחזית בחודש אוגוסט עדות לשינוי המגמה החיובית בכלכלה.
• אנו מעריכים שבפגישת ה-FED בשבוע הבא יינתנו הנחיות ברורות יותר לגבי דרכי הפעולה של הבנק המרכזי אחרי סיום תוכנית הרכישות. השווקים עדיין מצפים להעלאת הריבית באמצע שנת 2015.
• כל העקום הנומינאלי הישראלי, למעט הריבית לשנה ול-30 שנה, נמצא מתחת או ברמה דומה לעקום האמריקאי. הסיכוי שמצב זה יישאר לאורך זמן יחסית נמוך, אך בתקופה הקרובה הפער עשוי אף לגדול במיוחד בחלק היבינוני.
• פיחות השקל צפוי להשפיע על האינפלציה בחודשים הקרובים. העלנו את התחזית לשנה ל-0.9%.
קרא עוד
7/09/2014
• אנו מעריכים שללא ההתאמות הנדרשות בתקציב הממשלה, הגירעון בשנת 2015 יכול להגיע מעל לרמה של 4% גם ללא הרעה נוספת במצב הכלכלי וירידה בגביית המסים.
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על האטה, אך תקופת המלחמה מקשה לקבל תמונה "נקיה" של ההתפתחות בחודשים האחרונים.
• להערכתנו, הסיכויים להורדת הריבית ע"י בנק ישראל לרמה אפסית או השקת תוכנית הרכישות בדומה לשנת 2009, נמוכים.
• הניסיון בעולם מראה שבמדינות בהן הריבית עומדת קרוב לרמה אפסית, תשואות האג"ח הארוכות בדרך כלל נמוכות יותר מאשר בארה"ב, כולל במדינות בעלות דירוג אשראי נמוך מישראל. אולם, במדינות אלה, סיכון הגירעון בדרך כלל נמוך יותר מאשר בישראל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים. השווקים ממשיכים לגלם תוואי העלאת הריבית מאוחר ואיטי הרבה יותר מאשר תחזית ה-FED.
• הבנק המרכזי האירופאי עשוי להודיע השבוע על השקת תוכנית רכישות אג"ח מגובות נכסים. עצם הירידה החדה בתשואות האג"ח באירופה ממחישה שסיכויה של התוכנית לגרום לשיפור בכלכלה די נמוכים.
• כלכלת ברזיל נכנסה למיתון.
קרא עוד
31/08/2014
• ההאטה בצמיחת המשק נובעת ממספר תחומים ספציפיים. ניכרת האטה בצריכת המזון, בהשקעות בבנייה למגורים ולא למגורים וביצוא הסחורות. ביתר התחומים לא הייתה האטה בצמיחה ואף נרשם שיפור.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים.
• ניכרים סימני האטה בשוק הנדל"ן הסיני, מה שמעלה סיכון למשק הסיני.
• בבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה מתעוררים חילוקי דעות עמוקים יותר מבעבר לגבי המשך המדיניות הנוכחית. יחד עם זאת, רגיעה באינפלציה צפויה להמשיך ולתמוך באי העלאת ריבית עד למחצית הראשונה של 2015.
• ניכר שיפור בנתוני שוק הנדל"ן בארה"ב.
• עקום התשואות האמריקאי ממשיך להשתטח ולגלם עליה מאוחרת ואיטית בריבית.
• נמשך צמצום פערי התשואות בין שוק האג"ח הישראלי לאמריקאי. ציפיות האינפלציה הגלומות לטווחים הארוכים עדיין גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה הנוכחית והצפויה.
• עודף היצע, התחזקות הדולר והתאוששות איטית בביקושים עומדים מאחורי הירידה במחירי הסחורות בעולם. ירידה במחירי הסחורות שמקורה בגורמי היצע צפויה לתמוך בהתאוששות הכלכלית בעולם.
קרא עוד
24/08/2014
• במדד המחירים לחודש יולי הורגשה השפעת המלחמה, כאשר סעיפי צריכה רבים היו נמוכים מהתחזית, למעט הנסיעות לחו"ל. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה.
• בחודשים האחרונים חל שיפור קל בנתוני היצוא ללא ענף התרופות התנודתי. גם בנתוני היבוא חל גידול קל ביבוא חומרי גלם ומוצרי צריכה.
• בחודש יולי נמשכה האטה בגביית המסים. הגירעון התקציבי צפוי לגדול משמעותית השנה ובשנה הבאה.
• הכלכלות הגדולות באירופה שוב מאטות, חלקית בגלל הסיבות המבניות וחלקית הטכניות. במדינות האירופאיות הקטנות יותר הצמיחה ברבעון השני הייתה בסה"כ סבירה.
• פחת הסיכוי להעלאת הריבית בבריטניה עד סוף השנה. בעקבות זאת גברה אטרקטיביות של שוק המניות במדינה.
• בעקבות ההאטה באירופה, גם הסיכוי להעלאה מוקדמת מהצפוי של הריבית בארה"ב פחת. יחד עם זאת, השווקים בארה"ב מגלמים תוואי העלאת הריבית נמוך הרבה יותר מאשר תחזיות ה-FED. תשואות האג"ח האמריקאיות מושפעות מהסיכונים הלא כלכליים ונסחרות ברמות נמוכות ביחס למצב הכלכלי.
• התשואה הצפויה של האפיק המנייתי בארה"ב עדיין גבוהה יותר מאשר בשוק האג"ח הקונצרניות. בישראל עודף תשואה של שוק המניות על פני האפיק הקונצרני המקומי גדול אף יותר מאשר בארה"ב.
קרא עוד
18/08/2014
• לפי הערכתנו, הפגיעה בתוצר כתוצאה מהמלחמה עד כה הסתכמה בכ-0.5%. הורדנו את תחזית הצמיחה לשנת 2014 ל-2.5%. להימשכות המלחמה לתקופה ארוכה עלולה להיות השפעה שמזכירה יותר את ההשלכות הכלכליות של האינתיפאדה השנייה.
• הגירעון התקציבי צפוי לעלות ל-3.5% השנה ובשנת 2015. העלויות התקציביות של המלחמה לא צפויות לגרום להשפעה משמעותית על שוק האג"ח.
• לפי הדו"ח שפרסמה קרן המטבע, הסיכון למשבר בכלכלה הסינית הנו נמוך בטווח הקצר. לעומת זאת, הסיכון לטווח הבינוני והארוך ממשיך לעלות בגלל איטיות בהתקדמות הרפורמות במדינה.
• העימות הכלכלי בין רוסיה למערב לא צפוי להשפיע מהותית על התוואי הנוכחי של הצמיחה הכלכלית בעולם.
• ניכרים סימני האטה בהתאוששות בכלכלה האירופאית. הבנק המרכזי צפוי להתחיל בתוכנית רכישות ה-ABS בחודשים הקרובים.
• בניגוד לעבר, בנק ישראל התערב במסחר במט"ח בשבוע שעבר כאשר השקל כבר היה במגמת היחלשות. אנו מעריכים שהכוחות שפעלו להתחזקות השקל, נחלשו.
קרא עוד
10/08/2014
• עודפי מזומנים שבידי משרד האוצר מאפשרים לו לא להגדיל היקפי ההנפקות כדי לכסות את העלויות של המלחמה בעזה.
• מהודעת הריבית של בנק ישראל ומדבריהם של הבכירים בבנק, ניתן ללמוד שבנק ישראל אינו פוסל להוריד את הריבית מתחת לרמה של 0.50%, אילו הנסיבות יצדיקו זאת. כמו כן, עלה הסיכוי להגברת התערבותו בשוק המט"ח.
• ניכרים סימני חולשה בשוק העבודה בישראל. אנו מעריכים ששיעור האבטלה במשק ימשיך לעלות במחצית השנייה של השנה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.8%.
• דחיית אישור חוק "מע"מ אפס" יחד עם הורדת הריבית ע"י בנק ישראל עשויים להגביר לחץ לעליית המחירים בשוק הנדל"ן לאחר אישור החוק.
• צמיחת המשק האמריקאי ברבעון השני מראה שהירידה בצמיחה ברבעון הראשון הייתה רק אפיזודה חולפת.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו די חזקים בשבוע שעבר, כולל שיפור מהיר בשוק העבודה. אולם, השכר הממוצע עולה בינתיים בקצב איטי, ניצולת שוק העבודה רחוקה מלהשביע רצון הבנק המרכזי והאינפלציה עדיין נמוכה יחסית.
• לפי סקר האשראי הבנקאי באירופה, חל שיפור הן בביקוש והן בהיצע של האשראי הבנקאי לעסקים ולפרטיים.
• קרנות הנאמנות היו הכוח המוביל שגרם לירידה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות במחצית הראשונה של 2014.
קרא עוד
3/08/2014
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד