המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

עיקרי הדברים
• בנטרול גורמים חד פעמים, הגירעון הממשלתי בישראל המשיך לעלות גם בחודש מאי. הבחירות החוזרות והתגברות הסיכונים הגלובליים מעלים סיכון הגירעון.
• יצירת המשרות החדשות ע"י המגזר העסקי בישראל ממשיכה להצטמצם.
• תחילת הורדות ריבית ע"י ה-FED למעשה די תסתום את הגולל על האפשרויות של בנק ישראל להעלות את הריבית בטווח הקרוב.
• הפעילות התעשייתית הגלובלית נכנסה למיתון בחודש מאי.
• מספר ה-בז' של ה-FED ניתן ללמוד שמלחמת הסחר גורמת בעיקר לדחיית החלטות עקב אי הוודאות. כמו כן, העסקים מוטרדים גם בנושא התייקרות העלויות.
• בהתחשב בעובדה שהסיכוי להורדת ריבית ה-FED כבר בפגישתו בחודש יוני נמוך, השוק מגלם שבשלוש מתוך ארבעת הפגישות הנותרות עד סוף השנה, הריבית תרד. זה נראה כהערכה מוגזמת.
• ההערכות הנוכחיות להורדת ריבית ה-FED משקפות משק בבעיה חמורה שלא כל כך מסתדרות עם האווירה החיובית בשוק המניות.
• בכל מקרה, כפי שמראה הניסיון ההיסטורי, כולל של העשור האחרון, ללא שיפור בכלכלה במקביל להקלה מוניטארית, שוקי המניות יתקשו לעלות. ללא פתרון לבעיית מלחמת הסחר, ספק אם ה-FED לבדו יצליח לתמוך בשוק לאורך זמן.
קרא עוד
9/06/2019
עיקרי הדברים
• העלייה בגירעון ואי הוודאות הפוליטית בישראל מהווים גורם סיכון לשווקים. למרות זאת, השווקים המקומיים הציגו הביצועים העודפים לאחרונה ביחס לעולם.
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להציג צמיחה יציבה יחסית, אך ניכרים סימני חולשה בצריכה הפרטית.
• בשבוע האחרון חלה החרפה ניכרת במלחמת הסחר בעולם.
• השלכות החרפת מלחמת הסחר עשויות להיות דווקא אינפלציוניות, בניגוד למה שמשקפות ציפיות האינפלציה הגלומות בשוקי האג"ח בעולם.
• הורדת ריבית ה-FED כמעט וודאית. השוק מגלם כבר שתי הורדות השנה.
• ניסיון העבר מלמד שהורדת ריבית ה-FED לבדה עשויה לא להספיק כדי לשנות את הכיוון בשוק המניות ללא צעדים להרגעת מלחמת הסחר.
• הורדת התשואות המהירה בארה"ב אינה מוגזמת בתסריט של החרפת מלחמת הסחר.
• האטה בכלכלה העולמית והסיכונים המקומיים צפויים להחליש תמיכה בשקל.
קרא עוד
2/06/2019
עיקרי הדברים
• הנתונים הכלכליים במשק הישראלי, כולל נתוני התמ"ג ברבעון הראשון, מצביעים על היחלשות של מנועי הצמיחה.
• מתרבים הסימנים של היחלשות בענף הטכנולוגיה בישראל. החרפת מלחמת הסחר, בפרט בתחום הטכנולוגיה, מאיימת להחמיר את המגמה השלילית.
• בשנתיים האחרונות חלה האצה בגידול באשראי לחברות בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל. היחלשות בפעילות ענף ההי-טק עשויה להאט צמיחה זו.
• ירד הסיכוי לעליית ריבית ע"י בנק ישראל בחודשים הקרובים.
• העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.5% בגלל התייקרות הירקות, אך בסה"כ סביבת האינפלציה נותרה יציבה קרוב לגבול התחתון של היעד.
• אנחנו מעריכים שבסיכוי גבוה יותר ארה"ב וסין יחזרו למו"מ בקרוב, אך הסיכון של החרפת העימות גבר. ניסיון העבר מלמד שההערכות המתפרסמות לגבי מידת הנזק בתרחיש השלילי מוטות כלפי מעלה.
• מתרבים סימני היחלשות בכלכלה האמריקאית שצפויים להחמיר אם תחריף מלחמת הסחר.
• גם ללא החרפת מלחמת הסחר עלה הסיכוי להורדת ריבית ה-FED בחודשים הקרובים.
קרא עוד
26/05/2019
עיקרי הדברים
• סיכון הגירעון התקציבי בישראל ממשיך להתגבר. התנאים הפוליטיים של הקמת הממשלה עלולים להקשות על מתן פתרון מתאים לנושא הגירעון.
• העלייה בגירעון כבר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בגיוסי נטו של הממשלה בשוק האג"ח. אנו מעריכים שגודל הגירעון והנסיבות הפוליטיות מעלות סיכון הגירעון לשוק האג"ח.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה, אך תוספת המשרות במגזר העסקי הולכת ופוחתת.
• נמשך גידול מהיר באשראי העסקי בבנקים. לעומת זאת, האשראי הצרכני ממשיך להתכווץ.
• השקל עלה לשיא של כל הזמנים מול סל המטבעות.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• הירידה באינפלציה בארה"ב אכן נובעת במידה גדולה מגורמים זמניים.
• אנו מניחים שבסיכוי גבוה המשבר בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין יגיע לפתרון. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהנזק של התסריט השלילי עלול להיות גבוה מאוד.
• במקביל, איום הטלת המכסים על יבוא המכוניות לארה"ב עלה מדרגה.
קרא עוד
13/05/2019
עיקרי הדברים
• הנתונים במשק ממשיכים להצביע על התייצבות ושיפור בצמיחה. על כך העידו נתוני המדד המשולב ושוק העבודה בשבוע שעבר.
• שיפור באינדיקאטורים המתייחסים לתעשייה בישראל קשורים בעיקר לחברות ספציפיות ולא משקפים תופעה כוללת.
• השיפור בצמיחת המשק קשור להערכתנו בפרט להתאוששות בשוק הנדל"ן.
• אם ללמוד מניסיון של אוסטרליה, כניסת אמזון לשם לא הובילה בינתיים להוזלות ניכרות במחירים.
• תחזית האינפלציה השנתית שלנו עלתה ל-1.4% בעקבות התייקרות הדלק.
• להערכתנו, עולים הסיכויים לעליית הריבית בישראל.
• נתוני הצמיחה והאינפלציה החיוביים באירופה מקטינים סיכוי להוספת התמריצים ע"י ה-ECB.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב ממשיכים להיות חזקים, אך הצמיחה במשק האמריקאי מאיטה, בין היתר בגלל סיבות מקומיות. כך עולה מנתונים שונים, בפרט מדדי מנהלי הרכש בשבוע שעבר.
• המשך עלייה בפריון בארה"ב, שקשורה להתפתחות טכנולוגית, עשוי בטווח ארוך להגביר את הצמיחה, לחזק רווחיות החברות ולבלום עלייה באינפלציה.
• למרות ההאטה המסתמנת בארה"ב לעומת שינוי חיובי במומנטום הצמיחה בעולם, ניסיון העבר מלמד שהמעבר ממניות אמריקאיות לשווקים אחרים צריך להיות זהיר ואיטי.
קרא עוד
5/05/2019
עיקרי הדברים
• לאחר שהסתמן שיפור בנתונים הכלכליים בעולם שהתפרסמו במחצית הראשונה של חודש אפריל, במחצית השנייה היו לא מעט נתונים מאכזבים.
• בחודש אפריל נרשם ריבוי הפתעות שליליות בנתוני האינפלציה במדינות רבות, מה שתמך בירידת התשואות בשוקי האג"ח.
• שילוב הנתונים החלשים עם ההפתעות השליליות באינפלציה גרם לסדרת הודעות "יוניות" מצד הבנקים המרכזיים.
• יחד עם זאת, ניתן לזהות גם המשך של שינוי חיובי בכלכלה העולמית שלהערכתנו יתחזק.
• עונת הדוחות הכספיים בארה"ב הייתה עד עתה מוצלחת ביחס לציפיות, מה שתמך בשוק המניות.
• להערכתנו, הסיכון בשוק האג"ח המקומי יחסית גבוה. אצלנו, להבדיל מהמדינות האחרות, הנתונים הכלכליים אף השתפרו מעט לאחרונה, האינפלציה הפתיעה בעיקר כלפי מעלה ועדיין אין פתרון לבעיית הגירעון.
קרא עוד
28/04/2019
עיקרי הדברים
• השכר הממוצע במגזר העסקי במשק עלה בשנה האחרונה בקצב מאוד גבוה. במקביל, קצב הגידול במשרות שכיר ירד לאחת הרמות הנמוכות מאז המשבר.
• במגזר התעשייה והבינוי העלייה בשכר הממוצע נבעה ככל הנראה מפיטורי עובדים בשכר נמוך ואי גיוס של חדשים. בענפי השירותים והמסחר העלייה בשכר במקביל להאטה בגיוסי עובדים חדשים נובעת יותר ממחסור בעובדים זמינים.
• לפי סקר אמון הצרכנים, נמשך השיפור במצב הפיננסי של משקי הבית בישראל.
• הממשלה המסתמנת בישראל מעלה חשש שסיכון הגירעון יעלה.
• בנק ישראל הפך ל"יוני" יותר, אך עמדתו עשויה להשתנות במהירות אם סביבת האינפלציה תמשיך לעלות, אפילו במעט.
• ממשיכים להופיע סימנים לשיפור בפעילות הכלכלית בעולם, בפרט באירופה וסין.
קרא עוד
14/04/2019
עיקרי הדברים
• הגירעון התקציבי של הממשלה ממשיך להיות גבוה ומגדיל היקף גיוסיה בשוק המקומי.
• לאור הנסיבות, השקל דווקא היה אמור להיחלש בשבוע שעבר.
• לאור ההתחזקות השקל, הסיכוי לעליית ריבית בפגישתו הקרובה של בנק ישראל ירד. אולם, להערכתנו, בפגישה הבאה הריבית עשויה לעלות לאחר מתן הזהרה מוקדמת ע"י בנק ישראל.
• לאור העובדה שהשקל מתחזק בדרך כלל יחד עם שיפור בצמיחה בעולם, בנק ישראל צריך להתערב במסחר במט"ח כדי לאפשר לעצמו להעלות ריבית, כשהנסיבות הכלכליות תומכות בכך.
• בהמשך לסעיף הקודם, כדאי למשקיעים להגדיל את שיעור הגידור מפני התחזקות השקל של חשיפתם לחו"ל דווקא בתקופות של עליות בשוקי המניות בעולם.
• מתרבים הסימנים לשינוי חיובי במגמה בכלכלה העולמית.
• שוק העבודה בארה"ב ממשיך להיות חזק בלי להגביר לחצי אינפלציה או ליצור לחצים חזקים מדי על שולי הרווח של החברות, מה שתומך בנכסי הסיכון.
• במבט ארוך טווח הדולר האמריקאי צפוי להיחלש כמעט בכל תרחיש.
קרא עוד
7/04/2019
עיקרי הדברים
• מספר אינדיקאטורים הכלכליים במשק הצביעו על שיפור מסוים, אך מתפתחת האטה ביצוא שירותי ההיי-טק.
• קיים סיכוי לא מבוטל לעליית ריבית ע"י בנק ישראל באחת משתי הפגישות הקרובות.
• במצב של ציפיות אינפלציה קרובות לשיא וריבית ריאלית בשפל, רמת הסיכון באג"ח הממשלתיות בישראל גבוהה יחסית לפוטנציאל הרווח באפיק.
• מתגברים סימני התייצבות בכלכלה הסינית.
• שוק הנדל"ן האמריקאי מתחזק.
• שוקי המניות והאג"ח בארה"ב ממשיכים לשקף מציאות שונה. להערכתנו, שוק האג"ח מציג הערכת חסר לסיכון האינפלציה והערכת יתר לסיכון המיתון.
קרא עוד
31/03/2019
עיקרי הדברים
• קצב השינוי השנתי במדד פדיון לכל ענפי המשק ממשיך להתמתן. אולם, מוקד החולשה עבר מענפי המסחר לאלה שמשקפים את הפעילות של ענפי ההי-טק והתעשייה.
• שוק הנדל"ן בישראל מראה סימני התאוששות. התחלות הבנייה חזרו לעלות במחצית השנייה של 2018. אולם, גורמים רבים צפויים למנוע משוק הנדל"ן לחזור לעליות המחירים כפי שהיו לפני שנתיים.
• שילוב בין המעבר לירידה של מחירי היבוא יחד עם התחזקות השקל צפוי למתן אינפלציה בסעיפי הצריכה המיובאים בישראל.
• נתוני מדדי מנהלי הרכש בתעשייה באירופה ירדו בחדות בחודש מרץ והגבירו חשש להחרפת ההאטה בכלכלה העולמית. עם זאת, נתוני הסקרים העסקיים באירופה מצביעים על שיפור בציפיות שלהם.
• להערכתנו, ה-FED בזבז "תחמושת מוניטארית", מתוך מעט שיש לו, ללא צורך. הנזק שנגרם כתוצאה ממסריו "היוניים" מדי היה גדול יותר מהתועלת. קיים סיכון שיצטרך שוב לעשות תפנית חדה בהמשך השנה ולפגוע באמינותו.
• היפוך עקום התשואות האמריקאי היה בעבר סימן למיתון המתקרב בהסתברות גבוהה, אך לא במאה אחוז. להערכתנו, בעולם בו האג"ח הארוכות נסחרות בפרמיית סיכון שלילית, אמינות היפוך העקום כאינדיקאטור למיתון נמוכה יותר.
קרא עוד
24/03/2019
עיקרי הדברים
• סביבת האינפלציה במשק עלתה, גם אם בחלקה נשענת על הגורמים הזמניים.
• נוכח תמונת האינפלציה והתמקדות של בנק ישראל בה, הסיכוי לעליית ריבית במשק עלה.
• התפתחות מאזן התשלומים בישראל מצביע על התחזקות התמיכה בשקל.
• משקל האשראי הצרכני מהגופים החוץ בנקאים מסך האשראי הצרכני עולה במהירות ומעלה סיכון לכשל אשראי ופגיעה בצריכה הפרטית.
• בחודשים האחרונים נרשם שיפור ביצוא מישראל.
• מעט יותר מהנתונים הכלכליים בעולם מכים את התחזיות, אך המגמה עדיין בעיקר שלילית.
• בין הכיוונים המנוגדים אליהם מצביעים שוק האג"ח לעומת שוק המניות בארה"ב, אנו נוטים לתמוך בצדקת האפיק המנייתי.
• בדיקת ארוכת טווח של הגורמים המשפיעים על המטבעות בעולם מעלה שמצבו של החשבון השוטף במאזן התשלומים, רמת החיסכון וקצב הצמיחה במדינה הם הפרמטרים המשפיעים על שע"ח. לפערי הריביות היה בעשור האחרון קשר הפוך מהנהוג בדרך כלל לכיוון של שע"ח.
• בשנה האחרונה שע"ח של השקל התנהג בקורלציה חיובית וחזקה לשערי המניות והאג"ח בישראל. יש לכך השלכות על מבנה התיק הרצוי.
קרא עוד
17/03/2019
עיקרי הדברים
• להערכתנו, ללא צעדים מרסנים, הגירעון התקציבי בישראל צפוי להגיע השנה לכ-4%. דרך התנהלות של משרד האוצר ביחס לגירעון פוגעת באמינותו ומעלה סיכון לשוק האג"ח.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב יחסית גבוה. לאחרונה חזר לגדול מספר משרות השכיר שכמעט קפא במחצית הראשונה של 2018.
• הורדת תחזיות הצמיחה בעולם משקפות מבט "במראה האחורית". להערכתנו, הרעה בנתונים הכלכליים עוברת "תחתית".
• צעדי ה-ECB לא צפויים להשפיע כמעט על המצב הכלכלי באירופה. ארגז הכלים של הבנק המרכזי כמעט ריק.
• הירידה החדה במשרות בארה"ב בחודש פברואר מזכירה את הדפוס מהשבתת הממשל בשנת 2013 ומהווה להערכתנו יותר סטייה סטטיסטית מאשר שינוי המגמה. יותר חשובה בחינת ההאצה בעליית השכר.
• להערכתנו, הסיכונים, הפנימיים והחיצוניים, לאפיק הממשלתי לא תואמים את רמת התשואות.
• משקי הבית האמריקאים הפסידו ברבעון הרביעי את הסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה. מרבית סוגי המשקיעים מכרו מניות בתקופה זו. בצד הקונים היו בעיקר גופים לא מוגדרים בדיווח הרבעוני של ה-FED.
קרא עוד
10/03/2019
עיקרי הדברים
• קצב הצמיחה השנתי במדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל ממשיך לרדת. ניכרת האטה ברכיבי היצוא, כולל שירותי ההיי טק. לעומת זאת, באינדיקאטורים האחרונים של הצריכה הפרטית מסתמנת בלימת האטה בצמיחה.
• עדכנו תחזית האינפלציה לשנה ל-1.3% בעקבות התייקרות הדלק.
• ההתקדמות להסכם הסחר בין ארה"ב לסין והדחייה המסתמנת של ה-Brexit מפחיתים את הסיכונים הגיאופוליטיים לשווקים.
• הנתונים הכלכליים בעולם צפויים להשתפר בחודשים הקרובים בעקבות החתימה על הסכם הסחר בין ארה"ב לסין, השפעת התמריצים הכלכליים בסין וגידול בהשקעות במשק האמריקאי שהיו אמורות לצאת לפועל כתוצאה מהרפורמה במס אך התעכבו בגלל מלחמת הסחר.
• קצב הצמיחה בארה"ב בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד המשיך להשתפר. ניכר גידול בהשקעות בקניין רוחני בשיעור שלא נראה מאז תקופת הדוט.קום שצפויות לתמוך בפריון ולסייע להתגבר על מחסור בעובדים. גם ביפן, שגם בה האבטלה נמצאת ברמה מאוד נמוכה, נרשם גידול מהיר בהשקעות בתוכנה.
• שיפור צפוי בנתונים הכלכליים אמור לשמור על המומנטום החיובי בשוקי המניות, אך עשוי לייצר לחצים לעליית תשואות האג"ח בעולם ובארה"ב בפרט.
• אנו לא צופים שבנק ישראל יעלה את הריבית בקרוב, אך הסתברות כמעט אפסית לאירוע זה שמגולמת כעת בשוק האג"ח המקומי נראית לנו מוגזמת לאור הנסיבות בעולם ולאור עמדתו של בנק ישראל עצמו.
• המרווחים בשוק הקונצרני המקומי ירדו לרמה נמוכה מדי.
קרא עוד
3/03/2019
עיקרי הדברים
• במבט על הצמיחה במשק הישראלי לפי מחצית השנה, ניכרת האטה בקצב הצמיחה כמעט בכל רכיבי התוצר.
• לאור הירידה המשמעותית בפעילות סחר החוץ בעולם והריסון הפיסקאלי הצפוי בישראל, קצב הצמיחה בשנת 2019 צפוי להמשיך ולהאט.
• "אפקט הקצה" במדידת צמיחת התמ"ג יקשה להגיע לקצב צמיחה גבוה השנה גם בתסריטים חיוביים של התפתחויות במשק הישראלי.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי.
• הנתונים הכלכליים בעולם, במיוחד הקשורים לתעשייה, ממשיכים להיחלש אף מהר מהציפיות.
•למרות החולשה בנתונים, מניות התעשייה מכות את המדדים הכללים כנראה בציפייה שהסכם הסחר בין ארה"ב לסין ישפר משמעותית את הפעילות. אנו שותפים להערכה זו.
• בתסריט הסביר ביותר המו"מ בין ארה"ב לסין יוארך השבוע. התפתחות זו כבר די מתומחרת בשווקים ועשויה להוביל למימושים.
• הפסקת צמצום מאזן ה-FED צפויה לפעול לירידת התשואות ועלייה בתלילות העקום הממשלתי האמריקאי.
קרא עוד
24/02/2019
עיקרי הדברים
• מדד המחירים לחודש ינואר בישראל ירד ב-0.1% והיה גבוה מהציפיות. הסעיפים שתרומתם לאינפלציה עלתה בחודשים האחרונים משקפים בעיקר את המוצרים המיובאים, שכנראה הושפעו מפיחות השקל בשנה שעברה, והפירות והירקות שהשפעתם על האינפלציה הייתה חריגה ביותר בשנה האחרונה. בסה"כ, סביבת האינפלציה נותרה מתונה.
• בנק ישראל לא צפוי לעלות ריבית בעקבות המדד הגבוה.
• ניכרת התאוששות בשוק הנדל"ן בישראל, מה שעשוי לתמוך בצמיחה. מנגד, נתוני סחר החוץ והצמצום הפיסקאלי הצפוי עלולים למתן את הצמיחה.
• ממשיכים להתפרסם נתונים כלכליים חלשים בעולם, במיוחד באירופה ובסין. גם בארה"ב יש יותר סימנים של האטה בפעילות ופגיעה בסנטימנט.
• ניכרים סימנים של השפעת מכסי היבוא על האינפלציה בארה"ב.
• שוקי המניות בעולם מתעלמים מהנתונים הכלכליים השליליים ומתמקדים בעיקר בחדשות מהמו"מ בין ארה"ב לסין שצפוי להסתיים בהצלחה. להערכתנו, ההסכם בין המדינות ישחרר צבר בקבוק בשרשרת ההספקה הגלובלי ויביא לשיפור ניכר בנתונים הכלכליים, מה שימשיך לתמוך בשוק המניות.
• מדינות מפותחות רבות נשאבות אל "התסריט היפני" של הישארות בסביבה של הריבית האפסית לשנים רבות שפירושה הורדת רווחי המשקיעים בשוק ההון.
קרא עוד
17/02/2019
עיקרי הדברים
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה. אולם, הגידול במשרות השכיר, במיוחד במגזר העסקי, מתקדם בקצב הולך ופוחת. כתוצאה מזה, ההשפעה האינפלציונית של עלייה בשכר הממוצע הנה מוגבלת בלבד.
• בעקבות התחזקות השקל ביחס לאירו והדולר הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-1.1%.
• בשבוע שעבר התפרסמה שורה של הורדות תחזיות הצמיחה והאינפלציה בעולם מפי הבנקים המרכזיים והגופים הרשמיים האחרים. התחזיות ירדו בצורה ניכרת באירופה, אנגליה ואוסטרליה.
• הורדת תחזיות הצמיחה והאינפלציה הובילה לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בכל העולם אשר מסמנת הקטנת הסיכויים להמשך עליית ריביות במחזור העסקים הנוכחי.
• הנתונים בעולם מצביעים שהמגזר התעשייתי עובר מהתרחבות להתכווצות בפעילות.
• גם בארה"ב מורגשת האטה באינדיקאטורים הקשורים לפעילות הייצור והיצוא.
• הבנקים בארה"ב מקשיחים תנאי אשראי. למרות הצמיחה הכלכלית ושוק עבודה חזק, הביקוש לאשראי בארה"ב נמוך.
• הבכירים האמריקאים התחילו להתבטא בזהירות לגבי הסיכוי של הגעה להסכם עם סין. אנו מעריכים שהצדדים יעשו מאמץ להימנע מפיצוץ במו"מ וישתדלו להגיע להסכם. יחד עם זאת, לאור הסיכון הגדול המשתקף מכישלון המו"מ חשוב בעיתוי זה להחזיק הגנות לתיק.
קרא עוד
10/02/2019
עיקרי הדברים
• בנק ישראל נוטה לפרשנות אופטימית מדי של הנתונים הכלכליים האחרונים, למרות סימני אזהרה רבים הקיימים בהם.
• קצב הגידול במדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל ירד לרמה הנמוכה מאז שנת 2012.
• ציפיות החברות לרבעון הבא בסקר החברות של בנק ישראל ירדו בצורה חדה.
• הנתונים השוטפים מצביעים שצמיחת המשק ברבעון הרביעי השתפרה בצריכה הפרטית והורע ביצוא נטו ובצריכה הציבורית.
• שיעור האבטלה במשק הישראלי עלה ברבעון הרביעי. להערכתנו, המגמה השלילית צפויה להימשך.
• הנתונים הכלכליים בעולם, במיוחד מחוץ לארה"ב, ממשיכים להיות חלשים מאוד. יתכן שהם מושפעים, בין היתר, מהציפייה לגורל השיחות בין ארה"ב לסין שגורמת לחיית החלטות וירידה בפעילות. הצלחת השיחות עשויה להביא לשיפור משמעותי בנתונים.
• התחממות בשוק העבודה האמריקאי מחד והיעדר לחצי אינפלציה מאידך עשויים לגרום לשחיקה מהירה מהצפוי בשולי הרווח של החברות.
• ה-FED תיקן את הטעות שעשה בחודש דצמבר. בשלב זה הריבית צפויה להישאר ללא שינוי.
• בשוק האג"ח הישראלי נמחקו מרבית הציפיות לעליית ריבית בנק ישראל שנוצרו בחודשים האחרונים.
קרא עוד
עיקרי הדברים
• נמשכת האטה בקצב הצמיחה במדד הפדיון של ענפי המסחר במשק הישראלי שמשפיעה על הפדיון של כלל ענפי המשק.
• מדד הייצור התעשייתי בישראל צמח בקצב יחסית גבוה בשנה האחרונה, בעיקר בזכות תעשיית טכנולוגיה עילית והביקושים ליצוא. לאור ההאטה בכלכלה העולמית בפרט בענפי התעשייה, הצמיחה צפויה להיחלש.
• נמשכת הרעה בנתונים הכלכליים בעולם, בעיקר הקשורים לתעשייה והסחר. במיוחד בלטו הנתונים החלשים שהתפרסמו ביפן ובאירופה.
• מדד האינדיקאטורים המובילים בארה"ב מצביעה על האטה משמעותית בקצב הצמיחה.
• ניתן להעריך שהאטה בצמיחה בסין חריפה יותר ממה שמשקפים הנתונים הרשמיים.
• הבנקים המרכזיים בעולם דוחים לעת עתה התקדמות לכיוון המדיניות מצמצמת יותר.
• לפי הדיווחים הלא רשמיים, ה-FED עשוי להודיע השבוע על סיום מוקדם יותר ממה שהוערך קודם בצמצום המאזן.
• למרות חולשה ניכרת בנתונים הכלכליים, שוקי המניות בעולם המשיכו בסה"כ במגמה חיובית. לאור ניסיון העבר, התנהגות זו של השווקים לא נטולת הגיון בנסיבות הקיימות.
• ניתוח הביצועים ההיסטוריים מוכיח ששוק האג"ח המקומי כמעט אף פעם לא מגלם הערכת חסר לאינפלציה עתידית, אלא אם מחיר הנפט מזנק במפתיע.
קרא עוד
27/01/2019
עיקרי הדברים
• ניכרת התאוששות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן בישראל. אנו צופים המשך פעילות ברמה יחסית נמוכה תוך דשדוש או ירידה מתונה במחירי הדירות.
• השפעת יצוא הסחורות נטו על הצמיחה בישראל ברבעון הרביעי צפויה להיות שלילית.
• הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להצביע על המשך היחלשות בפעילות, כאשר אי הוודאות הפוליטית ממשיכה להיות מאוד גבוהה.
• אם השבתת הממשל בארה"ב לא תיפסק בקרוב, עלולה לבוא תגובה חריפה בשווקים הפיננסיים. בינתיים, הצמיחה ברבעון הראשון בארה"ב צפויה להיפגע ולהשפיע על הערכות ה-FED.
• התקדמות חיובית במו"מ בין האמריקאים לסינים.
• קצב ההתאוששות בשוקי המניות היה עד עתה חריג לעומת הפעמים הקודמות בעשור האחרון בהם נרשמו ירידות חדות יחסית. על רקע הנסיבות, אנו צופים התמתנות משמעותית בהתאוששות והגברת התנודתיות.
• תיקון, אפילו אגרסיבי, בשוק המניות לא מספיק כדי שה-FED יחזור במהרה לעלות ריבית. לכן, להערכתנו, הסיכוי להמשך עליית התשואות הארוכות בארה"ב נמוך.
• סביבת האינפלציה בישראל נותרה נמוכה ואף התמתנה.
קרא עוד
20/01/2019
עיקרי הדברים

· בנק ישראל ומשרד האוצר הורידו תחזיות הצמיחה. לפי הערכתנו, צפויים עוד עדכונים כלפי מטה במהלך השנה.

· קצב הגידול בסך השכר הריאלי במשק, שמשקף את הכוחות שדוחפים את הצריכה הפרטית, ממשיך להתמתן.

· הבנק העולמי עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה בעולם, בעיקר ברכיבי סחר החוץ וההשקעות.

· נמשכת ואף מעמיקה הרעה במגזר התעשייה והיצוא באירופה. עיקר החולשה ביצוא מגרמניה ניכרת לשוק הפנים אירופאי.

· העסקים הקטנים בארה"ב ממשיכים לגייס עובדים, אך הורידו תחזיות להשקעות.

· קצב האינפלציה בארה"ב נותר יציב, אך לפי מחקר ה-FED התעריפים תרמו כ-0.3% לקצב השנתי, כך שלמעשה האינפלציה ירדה. לפיכך, ה-FED לא צפוי לחדש עליות ריבית בשלב זה.

· ניתן להעריך שה-FED יגיע לגודל המאזן האופטימלי לצרכיו תוך כשנה. לכן, להערכתנו צפוי להודיע בחודשים הקרובים על התוכנית לסיום צמצום המאזן, מה שאמור לתמוך בטווח הקצר בנכסי הסיכון ובהורדת תשואות האג"ח.

· הבנקים המרכזיים בעולם מקטינים משקל הדולר האמריקאי ברזרבות שלהם, מה שצפוי לפעול בנסיבות רגילות להיחלשות המטבע האמריקאי.
קרא עוד
13/01/2019
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד