סקירה שבועית 17.3.19
17/03/2019

עיקרי הדברים

·      סביבת האינפלציה במשק עלתה, גם אם בחלקה נשענת על הגורמים הזמניים.

·      נוכח תמונת האינפלציה והתמקדות של בנק ישראל בה, הסיכוי לעליית ריבית במשק עלה.

·      התפתחות מאזן התשלומים בישראל מצביע על התחזקות התמיכה בשקל.

·      משקל האשראי הצרכני מהגופים החוץ בנקאים מסך האשראי הצרכני עולה במהירות ומעלה סיכון לכשל אשראי ופגיעה בצריכה הפרטית.

·      בחודשים האחרונים נרשם שיפור ביצוא מישראל.

·      מעט יותר מהנתונים הכלכליים בעולם מכים את התחזיות, אך המגמה עדיין בעיקר שלילית.

·      בין הכיוונים המנוגדים אליהם מצביעים שוק האג"ח לעומת שוק המניות בארה"ב, אנו נוטים לתמוך בצדקת האפיק המנייתי.

·      בדיקת ארוכת טווח של הגורמים המשפיעים על המטבעות בעולם מעלה שמצבו של החשבון השוטף במאזן התשלומים, רמת החיסכון וקצב הצמיחה במדינה הם הפרמטרים המשפיעים על שע"ח. לפערי הריביות היה בעשור האחרון קשר הפוך מהנהוג בדרך כלל לכיוון של שע"ח.

·      בשנה האחרונה שע"ח של השקל התנהג בקורלציה חיובית וחזקה לשערי המניות והאג"ח בישראל. יש לכך השלכות על מבנה התיק הרצוי.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד