סקירה שבועית 3.2.2019

עיקרי הדברים

·      בנק ישראל נוטה לפרשנות אופטימית מדי של הנתונים הכלכליים האחרונים, למרות סימני אזהרה רבים הקיימים בהם.

·      קצב הגידול במדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל ירד לרמה הנמוכה מאז שנת 2012.

·      ציפיות החברות לרבעון הבא בסקר החברות  של בנק ישראל ירדו בצורה חדה.

·      הנתונים השוטפים מצביעים שצמיחת המשק ברבעון הרביעי השתפרה בצריכה הפרטית והורע ביצוא נטו ובצריכה הציבורית.

·      שיעור האבטלה במשק הישראלי עלה ברבעון הרביעי. להערכתנו, המגמה השלילית צפויה להימשך.

·      הנתונים הכלכליים בעולם, במיוחד מחוץ לארה"ב, ממשיכים להיות חלשים מאוד. יתכן שהם מושפעים, בין היתר, מהציפייה לגורל השיחות בין ארה"ב לסין שגורמת לחיית החלטות וירידה בפעילות. הצלחת השיחות עשויה להביא לשיפור משמעותי בנתונים.

·      התחממות בשוק העבודה האמריקאי מחד והיעדר לחצי אינפלציה מאידך עשויים לגרום לשחיקה מהירה מהצפוי בשולי הרווח של החברות.

·      ה-FED תיקן את הטעות שעשה בחודש דצמבר. בשלב זה הריבית צפויה להישאר ללא שינוי.

·      בשוק האג"ח הישראלי נמחקו מרבית הציפיות לעליית ריבית בנק ישראל שנוצרו בחודשים האחרונים.  

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד