מכשירי ההשקעה בשוק ההון

כמעט כולנו מושקעים בשוק ההון אם בשל ניהול עצמאי או בעזרת אנשי מקצוע כגון מנהלי קרנות ומנהלי תיקים. גם כספים שאין לנו חשיפה אליהם בטווח הקצר כגון כספי פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וחסכונות אחרים מושקעים בבורסה וטוב שכך, שהרי ידוע כי כסף יכול לייצר כסף והשקעה בניירות ערך היא אחד מאפיקי ההשקעה שאינם מחייבים הון התחלתי גבוה (לעומת השקעה בנדל"ן למשל...) ומאידך יכולים להניב תשואה גבוהה.

 

כמובן שבתחילה חייבים להתאים בין מידת הסיכון המתאימה למשקיע לתיק ההשקעות שלו. להלן סקירה קצרה של האפשרויות ומכשירי ההשקעה העומדים בפני משקיע בעל הון המבקש להשקיעו בשוק ההון:

 

ראשית חשוב להבין מה קורה למי שאינו משקיע כלל אלא מחזיק כסף במזומן – במקרה זה הוא חשוף להפסד כפול. פעם אחת, הפסד ריבית אלטרנטיבית שאפשר לקבל אפילו בהשקעה בפיקדון או בהשקעה בניירות ערך עם פוטנציאל לרווח. פעם שנייה, הפסד מתוקף שחיקת הכסף. במרבית השנים, המשק מצוי בסביבה אינפלציונית חיובית, כך שכסף לא מושקע, יהיה שווה פחות בעתיד מבחינה ריאלית, במילים אחרות, כוח הקנייה של הכסף קטן.

 

ומכאן למכשירי השקעה בשוק ההון:

 • פיקדון – אפיק השקעה שמרני דרכו ניתן להשקיע כסף לתקופה ידועה מראש, החל מיום אחד וכלה במספר שנים. פקדון יכול להיות שקלי או במטבע אחר, עם ריבית קבועה וידועה מראש עם הצמדה למדד, מטבע או כל נוסחה משולבת אחרת. העיקרון המרכזי במונח "פיקדון" הוא שמירה נומינלית על ערך הקרן, וזה יתרונו המרכזי, מלבד הנוחות והגמישות שבמכשיר. עדיין יש מספר חסרונות להשקעה בפיקדונות: 
 • ריביות/ תשואות נמוכות ביחס לאפיקי ההשקעה אחרים. 
 • נזילות נמוכה לעיתים – אפשרות משיכה רק בתחנות מוגדרות מראש או תשלום קנסות יציאה. 
 • שחיקת ערך בפיקדונות שאינם צמודים למדד – התשואה השקלית עלולה לא לפצות על אינפלציה. 
 • אפיק סולידי כמו מק"מ ישיא לרוב תשואה טובה יותר (נכון לסביבת ריבית מתאימה - שאינה אפסית)

o        מק"מ – ראו פרק נפרד על מק"מ. מלווה קצר מועד של בנק ישראל.

 יתרונות מרכזיים הם טווח קצר, תשואה ידועה וביטחון גבוה בהחזר מלא. החיסרון העיקרי - תשואה נמוכה יחסית.

 

o        אג"ח - ראו פרק נפרד על אגרות חוב. קונה איגרת חוב מחזיק למעשה בהלוואה, אותה הוא מצפה לקבל בתוספת ריבית.

 

היתרונות המרכזיים באפיק זה:

 • התמורה ידועה מראש אם מוחזק עד מועד הפדיון (כל עוד אין חדלות פירעון או הסדר חוב). 
 • גמישות השקעה - קיימים סוגים שונים של ריביות והצמדה. 
 • ישנן אג"חים המאפשרות חשיפה סולידית, לדוגמה אג"ח שקלי קצר של המדינה.
 • אפשרות גם לרווח הון ולא רק רווחי ריבית.

 חסרונות:

 • תשואה מוגבלת ונמוכה יחסית לעומת האפיק המנייתי. 
 • אפשרות להפסדי הון בתקופות מסוימות בחיי האיגרת. 
 • מצב של חדלות פירעון של המנפיק או החזר חלקי של החוב.

השקעה במניות  - נייר ערך המקנה בעלות יחסית בחברה. להסבר מפורט – ראו פרק נפרד על השקעה במניות.

יתרונות מרכזיים:

 • ניתן להעריך את שוויה הריאלי של החברה בעזרת דוחותיה וכלים נוספים.
 • פוטנציאל עליית שער המניה.
 • בעלות המקנה זכות בעת חלוקת דיווידנדים.
 • אפשרות לבעלות על חברות במקומות גיאוגרפים וסקטורים שונים.

 

החסרונות ברורים – ירידת ערך המניה עד למצב של אובדן ההשקעה לגמרי (פשיטת רגל של החברה), תחום תנודתי המושפע מאוד מפסיכולוגיה של השווקים.

 

קרנות נאמנות - כלי להשקעה משותפת בניירות ערך. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן נעשית על פי התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן. כלומר, מנהל הקרן מגדיר, במסגרת התשקיף, את הרכב ניירות הערך בה הקרן תשקיע. הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו ברווחי הקרן בהתאם לשיעור ההחזקה.

בשוק ההון הישראלי והעולמי קיימים מאות סוגי קרנות המכסים את כל אפיקי ההשקעה, את כל האזורים הגאוגרפיים וכל הסקטורים. כך יכול המשקיע לבחור מבין קרנות התואמת את העדפות ההשקעה שלו. היתרונות המרכזיים בהשקעה דרך קרן הם פיזור, נזילות וכן ניהול מקצועי שוטף. המשקיע רואה רק את התוצאות ועל פיהן יבחן את טיב ההשקעה. כמובן שיש גם חסרונות כגון דמי ניהול (מחיר לגיטימי לשלם, אך שאינו קשור לתוצאות הקרן).

 

השקעה בתעודות סל - ראה פרק נפרד.

תעודה המחקה נכסי בסיס כגון: מדדי מניות, מחירי סחורות, מטבעות ועוד.  היתרון הברור הוא אפשרות המעקב וההיצמדות למדדים/ ענפים ללא צורך בקניית נייר הערך באופן פרטני. בנוסף, רכישה של תעודת סל על מדד בורסאי מספקת פיזור אוטומטי בין הניירות הערך המרכיבים את המדד. יתרונות חשובים נוספים הם הסחירות, עקב העובדה שהתעודות נסחרות בבורסה, ניתן לקנות ולמכור אותם במהלך יום המסחר. בנוסף, דמי הניהול נמוכים יחסית לאלו של קרנות נאמנות וקיים מגוון עצום של תעודות סל לאפיקים רבים.

 

כתבי אופציה - ראו פרק נפרד על כתבי אופציה.

היתרונות באפיק זה:

 • מינוף -  שינוי בנכס הבסיס (המניה עליה הונפקה האופציה) עשוי לגרום לשינוי חד במחיר בכתב האופציה (לפי יחס המינוף), לשני הצדדים, כלומר יתכנו הפסד או רווח משמעותי. היתרון הוא כי ההפסד מוגבל לסכום האופציה (מחיקה מלאה) ומאידך הרווח אינו מוגבל.
 • חסרונות עיקריים יהיו הזמן המוגבל של האופציה. אם בזמן הפקיעה היא לא בכסף, אזי היא לא כדאית למימוש, וערכה יאבד.  חסרון נוסף הינו התנודתיות הגבוהה במיוחד והסיכון הגבוה באופן יחסי לאפיקים אחרים.

אופציות מעו"ף ראה פרק נפרד על אופציות מעו"ף.

 • היתרונות המרכזיים הם מינוף מצד אחד ואפשרויות ההגנה על הנכס מצד שני ובעלות נמוכה יחסית.
 • חסרונות עיקריים יהיו הזמן המוגבל של חיי האופציה, ואם בזמן הפקיעה היא לא בכסף, כלומר לא כדאית למימוש, ההשקעה בה תרד לטמיון. עניין נוסף - התנודתיות הגבוהה במיוחד והסיכון הגבוה באופן יחסי לאפיקים אחרים. שוק האופציות מורכב מאוד, זהו שוק שדורש מקצועיות גבוהה וכניסה זהירה אליו.

 

חוזים עתידים - ראה פרק נפרד על חוזים עתידיים.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד