Premium

הערך אשר מחיר חוזה עתידי מסוים או איכות סחורה חורג ממחיר חוזה עתידי אחר או איכות סחורה שונה. באופציות, המושג משמש לתיאור מחיר אופציית הקניה או המכירה אשר הקונה משלם לכותב האופציה
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד