Margin

מזומן או תואם מזומן המופקד כביטחון על ביצוע החוזה העתידי במועד הפירעון.
דרישות המרג'ין אינם מקדמה על החוזה

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד