Differentials

הפרמיה המשולמת לאיכות טובה יותר של סחורה לעומת איכות סחורת הבסיס המפורטת בחוזה וההנחה הניתנת לאיכות פחותה מזאת הקבועה בחוזה העתידי. הדיפרנציאלים קבועים בהגדרות ובמפרט החוזה
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד