At-The-Money

קשור לאופציות, כאשר מחיר המימוש של האופציה שווה למחיר החוזה העתידי
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד