גילוי נאות

הבהרות במסגרת דיווח נדרש וגילוי נאות

 

 

מיטב דש טרייד בע"מ (להלן:"החברה") הינה חלק מקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "קבוצת מיטב דש")

 

 

  1. בהתאם לסעיף 16 א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-  1995 (להלן: "החוק"), החברה מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

 

א.  החברה הינה בעלת רישיון משווק השקעות, ועוסקת בשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק.

         ב.  החברה קשורה לגופים הבאים וכן היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו או שמנוהלים על ידם:

 

מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ; קבוצת פנינסולה בע"מ; מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ; מיטב דש ברוקראז' בע"מ; מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ; תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ; אינדקס תעודות סל בע"מ; תכלית אינדקס סל בע"מ; תכלית אינדקס מחסנית סל בע"מ; סינרגטיקה חיתום בע"מ; תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ; תכלית תעודות סל בע"מ; תכלית גלובל בע"מ; גלובל מצבור וסחר בע"מ; מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ; מאגר וסחר (פקדונות) בע"מ; תכלית פקדונות בע"מ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ; תכלית מטבעות בע"מ; תכלית דולר עולמי בע"מ; תכלית מורכבות בע"מ; מאגר וסחר (מטבעות) בע"מ; מאגר וסחר (דולר) בע"מ; מורכבות מצבור וסחר בע"מ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ; מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ; קריב סוכנויות לביטוח בע"מ; ישיר בית השקעות (חיתום) בע"מ (לא פעילה); מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר: איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ); מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ; רימונים סוכנות לביטוח בע"מ; י.ק.ב סוכנויות לביטוח בע"מ; מיטב דש הלוואות בע"מ ,  נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ , ; אי-לון ג'יפי בע"מ, מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ, LOTEM LONG SHORT, LP, ליקווידיטי קפיטל ג'נרל פרטנר בע"מ, מיקדו קרנות גידור בע"מ; Bazelet L.P; מדפ קרנות הלוואות בע"מ; Pagaya Fund By Meitav Dash L.P,  

רשימת מלאה של קרנות הנאמנות ו/או קרנות הסל המונפקות בידי תאגידים קשורים לרבות דמי הניהול המשולמים בגין החזקה באותן יחידות ו/או קרנות הסל ניתנת לעיון באתר החברה  בכתובות:

https://maya.tase.co.il/funds?view=all&q=%7B%22manager%22:10042,%22currentPage%22:6,%22fundType%22:0,%22sortType%22:%22FId%22%7D

 

  

  1. הואיל ולחברה יש זיקה לנכסים הפיננסיים של התאגידים הנ"ל, קיימת אפשרות שהיא תעדיף את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהן על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהן. מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, זיקה של החברה לנכסים הפיננסים לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח.  

 

  1. לחברה ביטוח אחריות מקצועית בהפניקס חברה לביטוח בע"מ לכיסוי חבותה בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי צד ג' ובשל מעילה באמון של עובדיה כלפי לקוח, בסכום כנדרש בחוק.
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

עבור לתוכן העמוד