ארכיון המלצות וסקירות כלכליות

מאקרו
 המשק צמח ברבע האחרון של 2012 ב-2.5%, שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז 2009
 המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש ינואר ב-0.2%
 על רקע המהלך של בנק ישראל בשוק המשכנתאות, אנו מעריכים כי הריבית למארס תופחת ל-1.5%
איגרות חוב
 מגמה חיובית בשוק האג"ח על רקע אינפלציה נמוכה ומהלכים של בנק ישראל אשר יוצרים פתח להפחתת ריבית
 האפיק הממשלתי הארוך רושם רווחי הון
 באפיק הקונצרני ישנה עדיפות לאיגרות חוב בדירוג בינוני, במח"מ של 2 עד 4 שנים
קרא עוד
25/02/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 הכלכלה האירופית נמצאת בנקודה החלשה ביותר
 הכלכלה התכווצה ב-2.4% ברבע האחרון של 2012
 האינדיקטורים המאקרו הכלכליים האחרונים מצביעים על ניצנים של שיפור, לעת עתה רק בגרמניה
 ה-G20 פושרים כתמיד. המהלכים ביפן ימשיכו להביא להיחלשות הין היפני

מניות

 הודו – בעיות מבניות בכלכלה מביאות לחולשה
 אנו ממליצים על תת-חשיפה לשוק המניות ההודי
 לאור התמחור של השווקים המתעוררים, אנו ממליצים על חשיפה בדומה ל-Benchmark, כ-15% מסך ההשקעה במניות חו"ל
קרא עוד
17/02/2013
מאקרו
 יצוא הסחורות ממשיך במגמת הצטמצמות גם בחודש ינואר, מנגד היבוא גדל
 הייסוף המתמשך בשער השקל וסחר החוץ הבעייתי יכריעו להערכתנו את הכף לטובת הפחתת ריבית בסוף החודש (הסתברות של 40%) או בסוף החודש הבא (הסתברות של 60%), לכדי 1.5%.
 אמון הצרכנים לחודש ינואר, מצביע על התאוששות קלה באופטימיות.
איגרות חוב
 הנדנה בשוק האג"ח נמשכת
 ציפיות האינפלציה פוחתות ובצדק. הן תמשכנה לרדת בשבועות הקרובים
 ישנה עדיפות לבחירה פרטנית של איגרות חוב קונצרניות במח"מ של 3 שנים
קרא עוד
17/02/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 הכלכלה האירופית רחוקה מלהשתקם. המכירות הקמעוניות ממשיכות להידרדר
 הבנק המרכזי האירופאי מנסה להמריץ את הפעילות על ידי הרחבת כמות הכסף
 היצוא הסיני משתפר מהותית ויוצק ביטחון בפעילות העולמית
מניות

 עונת הדוחות נמשכת. בקרב החברות הכלולות במדד ה-S&P 500 נרשמה עלייה של 3% בלבד בשורת ההכנסות והתרחבות של 8.8% בשורת הרווח למניה
 אנו שומרים על גישה חיובית ביחס לשוק המניות ובמיוחד לצפון אמריקה, המתעוררים האסייתיים ואמריקה הלטינית
קרא עוד
10/02/2013
מאקרו
 אמנם, בינואר לממשלה נרשם עודף, אך תוואי הגירעון ממשיך להתרחב, לרמה נומינלית הגבוהה מאשר ב-2009. הדבר מדגיש את הצורך בהתאמה של מבנה ההוצאה הממשלתית
 אמון הצרכנים, לחודש ינואר, ככל הנראה, יצביע על המשך מגמת הפסימיות של החודשים האחרונים
 תושבי חוץ חזרו למגמת המימושים באגרות החוב הקונצרניות ובמק"מ
 החשיפה של ישראלים לחו"ל גברה בשנת 2012 הן במניות והן באיגרות חוב
איגרות חוב
 הרגיעה חוזרת לשוק האג"ח
 ציפיות האינפלציה פוחתות על רקע התחזקות השקל וירידה במחירי הנפט הגולמי בעולם
 על רקע התנודתיות, ישנה עדיפות לבחירה פרטנית של איגרות חוב קונצרניות
קרא עוד
7/02/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 נדנדה מאקרו כלכלית בשבוע המסחר האחרון
 על רקע האינדיקטורים הכלכליים הטובים, נשיא שלוחת סט. לואיס טוען כי יש לשקול שינוי מדיניות ה-Fed
 איגרות החוב של איטליה רושמות הפסדי הון על רקע הנפקות חוב לא מוצלחות
מטבעות

 ביטחון המשקיעים שב וה-EURUSD מטפס ל-1.37, רמה בה היה בנובמבר 2011
 אין סיבות ממשיות שמגמה זו תימשך
 מנגד, המטבעות האייסיתיים נחלשים בגלל הין היפני
קרא עוד
3/02/2013
מאקרו
 הריבית לחודש פברואר נותרה ללא שינוי ברמתה הנוכחית, 1.75%
 בנק ישראל נצבע באופטימיות
 מסתמן כי צפויים קיצוצים בתחומי הביטחון, השכר והרווחה
איגרות חוב
 התפטרות הנגיד והתקפת חיל האוויר מעלות את אי-הוודאות בשווקים. זהו רעש לטווח הקצר בלבד
 אנו משמרים את ההמלצה שלנו לצמצם, טקטית, את החשיפה לאיגרות הארוכות. אלו יחזרו לרשום רווחי הון עם שוך הסערה, על רקע תוכנית הצמצומים הפיסקלית המתגבשת
קרא עוד
3/02/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 ב-IMF, מעט יותר פסימיים ל-2013, בעיקר בגלל אירופה, אך אופטימיים למדי ל-2014
 כך, השנה המשק העולמי יצמח ב-3.5%, לפני שיתרחב ב-4.1% ב-2014
 בית הנבחרים האמריקאי מצביע לטובת דחיית הדיון בתקרת החוב ב-3 חודשים
 באירופה, הרוח הגבית נמשכת. הבנקים החזקים מתחילים להחזיר את כספי ה-LTRO

מניות

 147 חברות מתוך אלו הכלולות במדד ה-S&P 500 דיווחו על תוצאותיהן העסקיות
 הרווח היה גבוה ב-5.3%, מאשר הצפי וב-12.2%, לעומת הרבע המקביל אשתקד
 אנו ממשיכים לנקוט בגישה חיובית ביחס לשוק המניות ובעיקר לסקטורים: תעשיה, מוצרים בני-קיימא (מחזוריים) ותשתיות
קרא עוד
28/01/2013
מאקרו
 תוצאות הבחירות צפויות להשיב את האמינות של המדיניות הפיסקלית
 להערכתנו, הריבית לחודש פברואר 2013 תיוותר על כנה, ברמה של 1.75%
 נמשכת ההתמתנות בקצב העלייה של המדד המשולב לבחינת המשק
 בסיכום שנת 2012 סך פדיון רשתות השיווק נותר ללא שינוי
איגרות חוב
 תוצאות הבחירות מביאות לעליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות, בעיקר בארוכות שבהן
 על רקע רווחי ההון אנו ממליצים לצמצם, טקטית, את החשיפה לאיגרות הארוכות, אף שלהערכתנו הן צפויות להמשיך בתקופה הקרובה במגמה חיובית, על רקע הצמצום הצפוי בגירעון
 האיגרות הקונצרניות, לא נהנות במיוחד מהאופטימיות של הממשלתיות
קרא עוד
24/01/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 ספר ה-Beige – הכלכלה האמריקאית ממשיכה להתרחב, אם כי בקצב צנוע
 על רקע העימותים הפוליטיים, אמון הצרכנים של מישיגן מדרדר
 ספרד מנפיקה חוב בהצלחה. ה-Spread של יוון באג"ח ל-10 שנים מתחת ל-1,000 נ"ב

מניות

 עונת הדוחות הכספיים לרבע האחרון של 2012 נמשכת
 67 חברות מתוך אלו הכלולות במדד ה-S&P 500 דיווחו על תוצאותיהן העסקיות
 הרווח היה גבוה ב-35%!!, לעומת הרבע המקביל אשתקד (בעיקר הודות לסקטור הפיננסים ול-Citigroup ו-JPMorgan)
 ההכנסות היו גבוהות ב-5.2%, בהשוואה לרבע המקביל אשתקד
 אנו נוקטים בגישה חיובית ביחס לשוק המניות האמריקאי, הן על רקע התוצאות הכספיות ולאור הרמה הנמוכה אליה הגיע ה-VIX
קרא עוד
20/01/2013
מאקרו
 הגרעון הממשלתי בשנת 2012 עמד על 4.2% מהתוצר המקומי גולמי, פער של יותר מ-2% מהיעד המקורי
 בעוד שבעולם המדינות צמצמו את הגירעון ב-2012, בישראל הוא דווקא התרחב
 סחר חוץ – החולשה נמשכת
 מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר, הפתיע והתייקר ב-0.2%
איגרות חוב
 חשש מפני תקרת החוב בארה"ב ומדד המחירים לצרכן מביאים לעליות שערים בשוק האג"ח.
 מגמה מעורבת בציפיות האינפלציה
 האיגרות הקונצרניות במח"מ של 3 שנים עד 5 שנים מהוות תחליף (בהתאם לרגישות לסיכון) לממשלתיות הצמודות
קרא עוד
20/01/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 שוק הדיור האמריקאי שב מהכפור וצפוי לתרום לצמיחה בשנת 2013
 הגירעון המסחרי ארה"ב התרחב לכדי 48.7 מיליארד דולר, עקב רכישות מוגברות של היבואנים האמריקאים, כהכנה למכירות בתקופת החגים
 הביטחון באירופה משתקם. איגרות החוב הארוכות של ספרד חוזרות להיסחר בתשואה לפדיון הנמוכה מ-5%

מניות

 נפתחה עונת הדוחות הכספיים לרבע האחרון של 2012
 עד עתה 27 חברות מתוך אלו הכלולות במדד ה-S&P 500 דיווחו על תוצאותיהן העסקיות
 החברות ממשיכות להתייעל. בשורת הרווח נרשמה עלייה של 13% ובשורת ההכנסות נרשמה התרחבות של 4.1%, לעומת הרבע המקביל אשתקד
קרא עוד
14/01/2013
מאקרו
 הורדת הריבית לחודש ינואר 2013 ב-25 נ"ב, לא התקבלה בפה אחד
 בבנק ישראל חוששים מהאטה במשק המקומי, כאשר האינפלציה לא מהווה סיכון
 ציפיות הצרכנים לגבי מצב המשק נותרו פסימיות
איגרות חוב
 נמשכת החולשה באפיק הממשלתי. האפיק הקונצרני נדבק גם הוא
 החולשה המרכזית נגלית במנצחים של השנה שעברה - החלקים הממשלתיים הארוכים
 על רקע ציפיות האינפלציה, באפיק הממשלתי הארוך ישנה עדיפות לאפיק השקלי על רקע המדדים לצרכן הקרובים, הצפויים להיות שליליים
 האיגרות הקונצרניות במח"מ של 3 שנים עד 5 שנים מהוות תחליף (בהתאם לרגישות לסיכון) לממשלתיות הצמודות

קרא עוד
14/01/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 המצוק הפיסקלי – סיבוב נוסף בעוד חודשיים
 התסבוכת הפוליטית עלולה לעלות לארה"ב בדמות הפחתת דירוג החוב ב-2013
 דוח התעסוקה לחודש דצמבר. שיעור האבטלה ללא שינוי, אך בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במספר המשרות החדשות הנוספות למשק
 איטליה יוצאת מאזור הסכנה. גם מצבן של איגרות חוב אחרות באזור האירו משתפר
 התפתחויות אלו מספקות קרקע נוחה לאיגרות החוב הקונצרניות האירופאיות
קרא עוד
6/01/2013
מאקרו
 בלמ"ס מפחיתים את הערכת הצמיחה ל-2012, לכך השפעה שלילית על הצמיחה ב-2013
 המשק צפוי לצמוח ב-3.6% בשנת 2013. עם זאת, צמיחת הליבה במשק (ללא השפעת הגז) תהיה נמוכה מ-3%
 הישראלים מעמיקים החשיפה למניות בחו"ל. הזרים משקיעים באיגרות חוב מקומיות
איגרות חוב
 חולשה השבוע באפיק הממשלתי. מנגד, האפיק הקונצרני רושם עליות נאות
 מהלך מנוגד בציפיות האינפלציה. ירידה בחלקים הקצרים ועלייה בארוכים
 באפיק הממשלתי הארוך ישנה עדיפות לאגרות השקליות ובכלל על רקע המדדים לצרכן הקרובים, הצפויים להיות שליליים
 האיגרות הקונצרניות במח"מ של 3 שנים עד 5 שנים מהוות תחליף (בהתאם לרגישות לסיכון) לממשלתיות הצמודות
קרא עוד
6/01/2013
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 סיכום מעט אחר של 2012
 סוגיית המצוק הפיסקלי צפויה להסתיים בזמן פציעות, אך מעידה, פעם נוספת, על בעיית משילות קשה
 עונת החגים הייתה פושרת למדי
 ראש הממשלה החדש של יפן מציג נחישות למגר את הדפלציה
קרא עוד
30/12/2012
מאקרו
 עדכון תחזית הצמיחה של בנק ישראל לא נובע דווקא מהתרחבות בפעילות המשק אלא מצמצום היבוא עקב תגליות הגז
 הוועדה המוניטרית החליטה להפחית את הריבית לחודש ינואר 2013 ב-25 נ"ב לרמה של 1.75%. ההתרה המוניטרית כבר קרובה לכדי מיצוי
 אחוז המשכנתאות הניטלות לצורכי השקעה גדל בחודש נובמבר
איגרות חוב
 הפחתת ריבית בנק ישראל דווקא מספקת דלק למח"מים הארוכים
 שיפוע העקומים הממשלתיים צפוי להצטמצם במהלך 2013
 יש מקום לסלקטיביות בכל האמור לאיגרות החוב הנמצאות מחוץ למדדים המובילים
קרא עוד
30/12/2012
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 עדיין חוסר הסכמה בכל האמור לטיפול בסוגיית הצוק הפיסקלי
 צמיחה מרשימה של 3.1% ברבע השלישי בארה"ב – עם זאת, אין כאן שינוי מהותי
 על רקע הממשלה החדשה ביפן, נוצר פתח לרווחי הון באיגרות החוב של הממשלה..
 באירופה: יציבות באיגרות החוב החזקות, התפטרות מונטי והפחתת דירוג בקפריסין

מטבעות
 האם יעד של 100 ינים לדולר הוא הגיוני? מתברר שכן
 מטבעות ה-Carry נחלשים על רקע המשבר הפיסקלי בארה"ב
 הקרונות השבדית והנורבגית מתחזקות כנגד ה-USD וה-EUR, וצפויות להמשיך במגמה זו במהלך 2013
קרא עוד
23/12/2012
מאקרו
 המגמות בשוק הדיור יביאו להותרת הריבית לחודש ינואר 2013 ללא שינוי, ברמה של 2.0%
 הגרעון בחשבון השוטף - צפי לגירעון נמוך מ-1% מהתוצר ב-2012
 הידרדרות של 1.7 מיליארד דולר ביבוא סחורות בין הרבע הראשון לשלישי תורמת להתחזקות השקל
 המדד המשולב עלה בחודש נובמבר ב-0.1%, עדות להתמתנות קצב פעילות המשק
איגרות חוב
 על רקע הפתעת מדד המחירים לצרכן, עליות באפיק השקלי (שלאחר מכן נחלשו)
 בקרב איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 20 - רמת מתאם גבוהה
 יש מקום לסלקטיביות בכל האמור לאיגרות החוב הנמצאות מחוץ למדדים המובילים
קרא עוד
23/12/2012
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד