ארכיון המלצות וסקירות כלכליות

רוח התקופה מחייבת למחות על יוקר, בנוגע להשקעות כדאי להרחיב קצת את נקודת המבט:
גם הבנקים משתתפים בחגיגה על חשבון הציבור, ציבור המשקיעים....קרא עוד

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 באירופה, יוון זוכה למנת החמצן השנייה.
 בארה"ב, דו-שיח החירשים נמשך.
 בברזיל הריבית עולה ומספקת תמיכה למטבע.

מניות

 שבוע שני של עונת הדוחות.
 הדיווחים ממשיכים להיות טובים.
 סקטור האנרגיה מוביל בשורת ההכנסות, הטכנולוגיה בשורת ה-EPS.

קרא עוד
מאקרו:
 המשקל של אירופה ביצוא הישראלי גדל במחצית הראשונה של 2011, לעומת 2010.
 הנדידה החיובית של היצוא למדינות המזרח נעצרה בשנה הנוכחית. חלקן של סין ויפן ממשיך לגדול, אך היצוא להודו נחלש.
 המדד המשולב למצב המשק בחודש יוני עלה ב-0.2%.
אגרות חוב:
 המסחר בשוק אגרות החוב בבורסה המקומית התנהל השבוע במגמה מעורבת.
 הסדרי החוב משפיעים לרעה על מחירי איגרות החוב של בעלי השליטה הנמצאים בכותרות.
 על רקע פרסום המדד ביום שישי האחרון, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק איגרות החוב הממשלתיות ירדו בטווחים הקצרים, ועלו בטווחים הארוכים.
קרא עוד
עיקרי הדברים:
• מדד המחירים לצרכן לחודש יוני 2011 עלה ב-0.4%, בהתאם להערכתנו.
• התייקרויות במחירי הדיור, ההלבשה וההנעלה, ומחירי המזון היו הגורמים שהביאו לעלית המדד.
• במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי דיור בבעלות הדיירים) נרשמה התייקרות גבוהה, אך צפויה, של 0.7%.
• המחירים לצרכן בחודש יולי צפויים להתייקר ב-0.2% וב-0.5% (עם פוטנציאל עד לכדי 0.7%) באוגוסט.
• מדד המחירים לצרכן בשנת 2011 צפוי להתייקר ב-3.4% וב-3.1% ב-12 החודשים הבאים.
• הואיל ולא הייתה הפתעה שלילית בפרסום, הערכתנו כי לא יחול שינוי בריבית בשבוע הבא נותרת על כנה.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 השבוע היה זמנה של איטליה לעלות לסדר היום.
 בארה"ב נמשך הדו-קרב על תקרת הגירעון. ב-Moody’s לא ממתינים ומאותתים למחוקקים להזדרז, באמצעות הפחתת אופק הדירוג.

מניות

 עונת הדוחות נפחתה. מרבית הדיווחים היו טובים מאשר היה הצפי.
 בשבוע הקרוב יגבר שטף הדיווחים.
 להערכתנו, שוק המניות האמריקאי הוא אטרקטיבי למדי.

קרא עוד
מאקרו:
 השבוע, פורסם הפרוטוקול של הדיונים המוניטריים בבנק ישראל, שלושה חברי ההנהלה המליצו להותיר את הריבית על כנה בעוד שחבר הנהלה אחד תמך להעלות את הריבית.
 הפעם, דנו בבנק על מספר סוגיות מרכזיות ביניהן הערכת סביבת הפעילות הריאלית תוך התייחסות לנעשה בעולם, התפתחות באינפלציה ובציפיות לאינפלציה, ותחום הדיור.
 נתוני סחר החוץ מעידים על ירידה ביבוא, ויציבות בייצוא.
 סקר אמון הצרכנים החדש של הלמ"ס מעיד על פסימיות בקרב הצרכנים.
אגרות חוב:
 המסחר בשוק אגרות החוב בבורסה המקומית התנהל השבוע ביציבות עם נטייה לרווחי הון.
 כתוצאה מהמתרחש מעבר לים, האיגרת השקלית ל-10 שנים רושמת רווח הון של 0.9%.
 נראה כי בניגוד לחודש הקודם בו התחוללה סערה בשוק איגרות החוב (ושוק ההון בכלל). החודש המשקיעים נמצאים בעמדת המתנה ובחינת ההתפתחויות.

קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 סוכנויות הדירוג לא נותנות מנוח – עד שענייני החוב של יוון עולים על הכביש המהיר, Moody’s מזכירה לנו את פורטוגל.
 הריביות בסין ובגוש האירו עלו בשבוע האחרון. באופן די מפתיע, הסבירות להעלאת ריבית בגוש האירו גבוהה מאשר זו של סין.
 דוח התעסוקה לחודש יוני – לצערנו לא ניתן לצפות להרבה יותר.
קרא עוד
מאקרו:
 בחודש מאי, תושבי חוץ מימשו מק"מ בהיקף של 600 מיליון דולר. זאת, לאחר שרכשו בחודש הקודם כחצי מיליארד דולר. באפיק המנייתי המשיכו הזרים להעמיק החשיפה.
 גרעון הממשלה בחודש יוני הסתכם בסך של 4.1 מיליארד ש"ח. צד ההכנסות ממשיך להיות מעל התחזית, אך המגמה פחות אופטימית.
 עדיין, נראה כי הממשלה צפויה לעמוד ביעד (כ-3% מהתוצר) לשנת 2011.
אגרות חוב:
 המסחר באיגרות החוב המקומיות התנהל במגמה חיובית בשבוע המסחר האחרון.
 בהתאם להערכתנו, פער התשואה בין אגרות החוב הצמודות בדירוג בינוני לאיגרות הממשלתיות התכווץ.
 אנו עדיין חיוביים כלפי רכישה סלקטיבית של איגרות בדירוג של '+A' ו-'A'.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 אובאמה משדר לחץ – הפוליטיקה האמריקאית עלולה לשתק את שירות החוב.
 קו פרשת המים הוא 2 לאוגוסט. היעדר הגדלת תקרת הגירעון עלול להביא את ארה"ב לחדלות פירעון.
 המאקרו מחזיר את הצבע ללחיים. איגרות החוב משלמות את המחיר.

מניות

 הקשר שבין סיכון לסיכוי התרופף במידה בשנה שחלפה.
 זו התוצאה של עליית ההשפעה של גורמים פנימיים (מקומיים) על שוק המניות.
 לפיכך, ישנה עדיפות להשקעה בתיק השוק.

קרא עוד

מאקרו:
 בהתאם לתחזית, ריבית בנק ישראל לחודש יולי נותרת ללא שינוי ברמה של 3.25%.
 למרות שהגורמים הפנימיים במשק מעודדים העלאת ריבית, הצרות באירופה ובארה"ב מעלות חשש בבנק ישראל לגבי המשך הצמיחה.
 אנו צופים כי גם הריבית לחודש אוגוסט תוותר ללא שינוי.
אגרות חוב:
 המסחר בשוק איגרות החוב הממשלתי והקונצרני התאפיין במגמה מעורבת עם נטייה לרווחי הון.
 ציפיות האינפלציה שבו לעלות.
 המשקיעים פנו בחודשים מאי ויוני לעבר איגרות חוב בדירוגים הגבוהים, על חשבון הדירוגים הבינוניים והנמוכים. הדבר מגביר את האטרקטיביות לרכישת איגרות חוב בדירוג '+A' ו-'A' באופן סלקטיבי, על חשבון האג"חים שרשמו רווח הון.
קרא עוד
מאקרו:
 ביחס להחלטה הקרובה, נראה כי בבנק ישראל יבחרו להותיר את הריבית ביום שני הקרוב (27/6) ללא שינוי.
 זאת, על רקע התמתנות ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון וסימני החולשה של היצוא והייצור התעשייתי.
 המדד המשולב התרחב בכ-0.3% בחודש מאי, סימני חולשה במשק המקומי.
אגרות חוב:
 המסחר בשוק איגרות החוב הממשלתי והקונצרני התאפיין במגמה מעורבת.
 ציפיות האינפלציה ירדו השבוע, בהמשך לירידות בשבוע הקודם.
 התל-בונד 40 רשם רווחי הון בעוד שהתל-בונד 20 רשם הפסד הון, עם זאת, לא ניתן להצביע על חזרת אמון המשקיעים.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 יוון – הצבעת האמון בפרלמנט הייתה החלק הקל.
 עכשיו, על יוון יהיה לקצץ קשות במדיניות הרווחה ולמכור נכסים ממשלתיים.
 רווחי הון גם השבוע בקרב איגרות החוב הממשלתיות ה"חזקות".

מניות

 השווקים המתעוררים (להוציא את האירופיים) רשמו השבוע תשואה חיובית, כאשר בשווקים המפותחים (להוציא את המזרח) נרשמו ירידות שערים.
 מגמות מעורבות נרשמו גם בסקטורים האמריקאיים.
 אנו מוצאים כי סקטור האנרגיה, חומרי-הגלם ומוצרים בני-קיימא אטרקטיביים לתקופה הנוכחית.
קרא עוד
עיקרי הדברים:

• הריבית לחודש יוני הועלתה ב-25 נ"ב לרמה של 3.25%.
• הפעם, לא סביבת האינפלציה או מחירי הדיור היו הסיבה לריסון, אלא ההתרחבות בפעילות הכלכלית.
• ביחס להחלטה הקרובה, נראה כי בבנק ישראל יבחרו להותיר את הריבית (ב-27/6) ללא שינוי.
• זאת, על רקע התמתנות ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון וסימני החולשה של היצוא והייצור התעשייתי.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 כלכלי קרן המטבע הבינלאומית מעדכנים את תחזיות הצמיחה.
 באופן כללי, עדכון קל כלפי מטה, ואפילו מפתיע לטובה לעומת הפסימיות השוררת בשווקים. אירופה (גרמניה וצרפת) מפתיעה לטובה.
 באיחוד האירופי כבר לא חושבים שתספורת היא מילת גנאי. פשוט קוראים לזה השתתפות של הסקטור הפרטי בסיכון היווני.
 השבוע נמשכו רווחי ההון בשוק ה-UST.

קרא עוד
מאקרו:
 נתוני היבוא מעידים על חוזקו של הצרכן הישראלי ועל צפי לגידול בייצור התעשייתי
 מסתמנת מגמה של התמתנות בעודף הקיים בחשבון השוטף. מגמה זו מפחיתה את הלחץ לייסוף השקל.
 גרעון הממשלה בחודש מאי הסתכם בסך של 0.7 מיליארד ש”ח.
 מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה בשיעור של 0.5%. המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהתייקרות של קבוצת הדיור.
אגרות חוב:
 המסחר בשוק אגרות החוב בבורסה המקומית התנהל השבוע במגמה שלילית הן באפיק הממשלתי והן באפיק הקונצרני.
 אמון הצרכנים באפיק הקונצרני פוחת.
 ציפיות האינפלציה בכל הרמות חזרו ליעד הממשלתי, והגיעו לרמתם הנמוכה מאז תחילת השנה. הריבית צפויה להיוותר, בסוף החודש, ללא שינוי.
קרא עוד
הפניקס וכלל ביטוח עם "קניה", קרסו בדרך לת"א 100, מכירת נס טכנולוגיות וטבלת המניות המומלצות של מיטב SELL SIDE.קרא עוד
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד