ארכיון המלצות וסקירות כלכליות

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 למרות שורת המספידים ושיעור האבטלה הגבוה, הכלכלה האמריקאית מגלה עמידות ואפילו קורטוב של אופטימיות.
 ביום ו' צפויים להתפרסם נתוני המכירות הקמעוניות לחודש ספטמבר. אלו צפויים להתרחב בשיעור החד ביותר בחצי השנה האחרונה.
 הן ה-ECB והן ה-BOE מותירים את הריביות ללא שינוי.
 עם זאת, ה-BOE חוזר להרחבה כמותית וגם ה-ECB פותח מנגנון הלוואות בכדי לתמוך בנזילות.

קרא עוד
9/10/2011
מאקרו:
 גירעון של 1.6 מיליארד ש"ח בפעילות הממשלה בחודש ספטמבר, תוך שההכנסות ממיסים מאבדות מומנטום.
 הממשלה לא תתקשה לעמוד ביעד הגירעון השנה. ביחס לשנה הבאה, במידה ולא תהיה תפנית מאקרו כלכלית שלילית קשה, האוצר צפוי לעמוד ביעד השאפתני.
 נראה כי בנק ישראל לא אוהבים להותיר את הריבית תקופה ארוכה ללא שינוי.
 הסטטיסטיקה: ב-50% ממועדי ההחלטה, רמת הריבית תשונה החודש, אם היא נותרה ללא שינוי בחודש הקודם.
אגרות חוב:
 באופן כללי, בשבוע האחרון נרשם מעבר לאיגרות חוב ממשלתיות (ובעיקר לשקליות), על חשבון הקונצרניות.
 ציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים ממשיכות להידרדר.
קרא עוד
6/10/2011
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 המשקיעים בונים על בנק מרכזי שמחסן התחמושת שלו ריק, וחבל.
 מעבר לכך, משפט בודד, אך כזה המעיד על סכנה, מביא להתגברות הפסימיות.
 קרן המטבע הבינלאומית מעדכנת מטה את תחזיותיה. הדיווח ממחיש את ה-Decupling בין השווקים מפותחים למתעוררים.
 רווחי הון בקרב האיגרות החזקות. פער התשואה בין מדינות ה-PIIGS לגרמניה ממשיך להתרחב.
 ה-20G נפגשו לקראת סוף השבוע וממשיכים במה שהם טובים בו – הודעות לעיתונות וכוונות טובות. משם לא תגיע הישועה.

קרא עוד
25/09/2011
מאקרו:
 לפחות מאז 1975, המשק המקומי התנהל עם גרעון בחשבון השוטף, כתוצאה מגירעון במסחר בסחורות ושירותים. בשנת 2003, השתנתה מגמה זו.
 אנו נוטים לומר כי כאשר יש עודף בחשבון השוטף, משמעו שלמטבע המקומי יש זרם איתן של ביקושים. זרם זה, צפוי יחד איתו, להביא לכדי התחזקות המטבע המקומי.
 החשבון הפיננסי הופך יותר ויותר דומיננטי במאזן התשלומים. לחשבון זה, תהיה השפעה מכרעת על מגמות המסחר בשוק המט"ח.
 אנו מעריכים כי נגיד בנק ישראל יותיר את הריבית לחודש אוקטובר (ב-26/9) ללא שינוי
אגרות חוב:
 שבוע מסחר חיובי בשוק איגרות החוב המקומי.
 התכנית המוניטרית שהציג נגיד הבנק הפדרלי בארה"ב הביאה להשתטחות העקום הממשלתי הישראלי.
קרא עוד
22/09/2011
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 הבנקים המרכזיים והצרכן האמריקאי משיבים מעט מהאמון.
 הבנקים האירופים סובלים מתופעה של Run on the Bank.
 הבנקים האנגלים והצרפתים סובלים השבוע מסנטימנט שלילי.
 הפסדי הון קלים בקרב איגרות החוב האיכותיות.

קרא עוד
18/09/2011
מאקרו:
 סקר אמון הצרכנים וסקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אוגוסט מצביעים על פסימיות לגבי הכלכלה המקומית.
 אלה, בנוסף להתמתנות בשוק המשכנתאות והאינדיקטורים החלשים לגבי כלכלת העולם, מגבירים את ההסתברות להורדת הריבית בהחלטה הקרובה.
 לראשונה, מאז הרבע השלישי בשנת 2008, נרשם גרעון בחשבון השוטף של ישראל, כ-1% מהתוצר.
אגרות חוב:
 איגרות החוב הצמודות סבלו בשבוע האחרון מסנטימנט שלילי אשר בא לידי ביטוי בהפסדי הון חדים לאורך כל עקום הממשלתי.
 כתוצאה, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון לשנתיים ירדו ב-33 נ"ב.

קרא עוד
15/09/2011
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 ההנהגה האמריקאית משדדת מערכות.
 אם הצעת החוק של אובאמה תעבור את הקונגרס, תהיה לה השפעה חיובית על הצמיחה ב-2012.
 הסביבה הפיננסית מחריפה. הריביות הבין-בנקאיות עולות.
 הנפקות ה-HY בחודש אוגוסט הידרדרו לשפל של 2% מסך ההנפקות בחודש זה.

מניות

 האפיק המנייתי עדיין לא מספק איתות חיובי.
 רמת התנודתיות באפיק המנייתי גבוה למדי, ביחס לאיגרות החוב.
 לפיכך, ישנה עדיפות כרגע לאפיק האג"חי.
קרא עוד
11/09/2011
מאקרו:
 תושבי חוץ מימשו בחודש יולי 2 מיליארד ש"ח במק"מ.
 מחזור העסקים של ישראל לא צפוי להיפגע גם במקרה של ירידה חדה ביצוא הישראלי לטורקיה.
 מתחילת השנה מסתכמת פעילותה התקציבית של הממשלה בגירעון של כ-7.3 מיליארד ש"ח – פחות ממחצית מהגרעון אותו רשמה באותה התקופה בשנת 2010.
אגרות חוב:
 השבוע נמשכה הנדנדה במסחר באיגרות החוב המקומיות.
 בניגוד לשבוע הקודם, הפעם הפסדי הון אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
 הסנטימנט השלילי באיגרות החוב הקונצרניות לא היה רק פועל יוצא של המתרחש בחו"ל, אלא גם מסיבות מקומיות.
קרא עוד
8/09/2011
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 המשק האמריקאי לא נכנס למיתון.
 איזון תקציבי - פורטוגל מודיעה על כוונתה לפעול בכיוון. המשקיעים מריעים.
 דוח התעסוקה לחודש אוגוסט. היה צפי לחולשה, אך המשקיעים נותרים פסימיים.
 איגרות החוב של ממשלת ארה"ב עוברות תהליך של יפניזציה. תשואת שפל של כל הזמנים ב-10 שנים – מתחת ל-2%. התפתחות דומה גם באג"ח המקבילה של ממשלת גרמניה.

קרא עוד
4/09/2011
מאקרו:
 מתחזקים הסימנים המצביעים על המשך האטה בפעילות בשוק הדיור.
 הפתעה נעימה נרשמה בשיעור האבטלה במשק לרבע השני – 5.5%.
 בנק ישראל הותיר את הריבית המוניטרית לחודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 3.25%.
 לעת-עתה, בבנק ישראל רומזים כי הסערה בשוק ההון שאפיינה את חודש אוגוסט הינה זמנית. שיעור האבטלה יקשה הפחתת הריבית בהמשך.
אגרות חוב:
 מגמה חיובית בשוק הסולידי – סימנים של התגברות הביטחון של משקיעים, תוך עליית שערים באיגרות הקונצרניות.
 נרשמה ירידה בציפיות האינפלציה.
 משרד האוצר מגדיל את היקף ההנפקות לשלושת החודשים הקרובים ומנצל את התשואות הנמוכות השוררות בשוק. למרות העלייה בהיקף ההנפקות, אין כאן חדשות רעות לשוק.
--------------------------------------------------------------------------------------------
קרא עוד
1/09/2011
מאקרו:
 נראה שהמחאה החברתית משפיעה, ולרעה, על ההוצאה הצרכנית.
 להערכתנו, בבנק ישראל ישקלו בצורה רצינית הפחתה של הריבית, על רקע ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים ובחזית המאקרו כלכלית. כך, גם הפחתה של 50 נ"ב, מחר, לא תפתיע.
 עם זאת, נראה כי השיקולים להותיר הריבית ללא שינוי יגברו.
 בהתאם, תהליך הריסון המוניטרי צפוי להיעצר למספר חודשים.
אגרות חוב:
 המסחר באיגרות החוב התנהל במגמה שלילית.
 איגרות החוב הממשלתיות הובילו את המגמה השלילית.
 איגרות החוב הקונצרניות האיכותיות, הצמודות למדד, מהוות חלופה טובה לאג"ח הממשלתיות, בכל מח"מ.
קרא עוד
28/08/2011
מאקרו:
 המחאה עוזרת לפישר. מדד המחירים לצרכן בחודש יולי ירד ב-0.3%. כעת, נראה כי בנק ישראל יעמוד ביעד האינפלציה ל-2011.
 מדד אוגוסט צפוי להתייקר ב-0.3%. מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2.2% ב-12 החודשים הקרובים.
 האינדיקטורים לפעילות המשקית מצביעים על האטה בקצב הצמיחה.
 כך, ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי, לפחות עד סוף השנה.
אגרות חוב:
 המסחר באיגרות החוב התנהל במגמה חיובית.
 הפעם היו אלה איגרות החוב הקונצרניות שהובילו בעליות מחירים.
 לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן, ציפיות האינפלציה המשיכו במסע מטה.
קרא עוד
18/08/2011
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 לפני מספר שבועות איטליה שלמה את מחיר השמועות השליליות. השבוע הייתה זו צרפת.
 איזון תקציבי ומהר. זהו הפתרון היחיד למשבר החובות ולאמון המשקיעים הפגוע.
 ככל שיגיע מהר יותר, כך המשבר יתקצר. איטליה כבר פועלת בכיוון. לפי התוכניות, ב-2013 התקציב צפוי התקציב להתאזן.
 בדומה למדינות אחרות, גם שווייץ רוצה מטבע מנוהל.
 הסערה בשווקים לא הגיעה במיוחד למערכת הבנקאות.

קרא עוד
14/08/2011
מאקרו:
 הממשלה לא צפויה לחרוג מיעד הגרעון בעקבות המחאה החברתית.
 בחודש יולי הסתכמו סך יתרות מטבע החוץ שבנק ישראל מחזיק בכ-77.9 מיליארד דולר.
 ריבית בנק ישראל צפויה להישאר על כנה לפחות עד סוף השנה. לא נופתע אף אם זו תרד.
אגרות חוב:
 איגרות החוב הממשלתיות רושמות רווחי הון לעומת הפסדי הון חדים בקונצרניות.
 הפעם, גם האיגרות הקונצרניות המדורגות בדירוג גבוהה לא עמדו בפני פרץ המכירות.
 על רקע ירידות השערים שנרשמו באפיק הקונצרני האיכותי (דירוגים 'AA+' ועד '-AA'), אנו מוצאים איגרות אלו כאטרקטיביות למדי.

קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 ספר ה-Beige של הבנק המרכזי – הצמיחה נמשכת אך בצורה צנועה.
 נתוני החשבונאות הלאומית לרבע השני – הצרכן בולם את הוצאותיו.
 אין התפתחויות חיוביות מכיוון הקונגרס וחדלות הפירעון. עם זאת, גם במצב של היעדר הסכמה לא תחול חדלות פירעון ב-3/8.
 נתונים אחרונים שמגיעים מאירופה מצביעים על היחלשות הצמיחה.
 השבוע, איגרות החוב של בלגיה עלו על המוקד.
קרא עוד
31/07/2011
מאקרו:
 ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בחודש אוגוסט.
 הפעם, בניגוד לחודשים האחרונים, הגורמים המקומיים (ולא רק החיצוניים) תמכו בהותרת הריבית על כנה.
 הרפורמות החדשות שנעשו בדיור בעקבות המחאה לא צפויים להביא לשינוי במדד המחירים לצרכן ב-12 חודשים הקרובים.
אגרות חוב:
 המסחר בשוק אגרות החוב בבורסה המקומית התנהל השבוע במגמה מעורבת תוך מחזורי מסחר נמוכים.
 על רקע פרסום הריבית, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק איגרות החוב הממשלתיות עלו בכל הטווחים.
 באפיק הקונצרני נרשמה תרדמת במסחר בשבוע האחרון.
קרא עוד
28/07/2011
בזמנים של אי וודאות ותנודתיות, אך גם כהשקעה לטווח ארוך, מומלץ לבדוק נכסים המניבים דיבידנד גבוה ועקבי. על מה כדאי לתת את הדגש - בכתבה שלפניכם.קרא עוד
27/07/2011
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד