ארכיון המלצות וסקירות כלכליות


מאקרו, אגרות חוב וריביות

 טרישה מכין את הקרקע להעלאת ריבית נוספת בגוש האירו.
 העודף המסחרי בסין הולך וקטן עקב הביקושים הפנימיים, כך גם ייסוף היואן.
 תתכן העלאת ריבית בסין בכדי לצמצם את הביקושים הפנימיים.
 השבוע נמשכו רווחי ההון בשוק ה-UST.

מניות
 טקטית, חשיפה נמוכה למניות הייתה המשתלמת ביותר בשבועות האחרונים.
 ככל הנראה, החולשה ביחס לאג"ח תמשך גם בשבועות הקרובים.
 עם זאת, אסטרטגית, זהו האפיק האטרקטיבי ביותר.
קרא עוד
מאקרו:
 מפרוטוקול דיוני הריבית עולה כי בבנק ישראל דואגים בעיקר ממשבר החוב באירופה וכן מהסיכונים הגיאו-פוליטיים והשלכותיהם הפוטנציאליות על תפקוד המשק הישראלי.
 בחודש אפריל, נרשמה כניסה מחודשת של זרים למק"מ, והמשך יציאת כספים של תושבי ישראל למניות חו"ל.
 סך יתרות מטבע החוץ שהבנק מחזיק מסתכמות בכ-76.8 מיליארד דולר. מתחילת שנה רכש בנק ישראל מט"ח בסך של 4 מיליארד דולר.
אגרות חוב:
 שבוע מסחר קצר בבורסת ת"א. מגמה מעורבת באפיק הממשלתי, העקום השקלי הפך תלול יותר.
 ציפיות האינפלציה ירדו בטווח הקצר, ועלו בטווחים הארוכים.

קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 הפחתת דירוג החוב של יוון על ידי Moody’s מביאה אותה להצטרף לקבוצה המפוקפקת שבה נמצאת קובה. בתנור, עסקת חבילה נוספת ליוון.
 החברות הקונצרניות מנצלות את הריביות הנמוכות ומנפיקות חוב לטווח ארוך
 דוח תעסוקה חלש לחודש מאי.
 יידרשו עוד מספר שבועות עד שהכלכלה העולמית תתגבר על החולשה הנוכחית.

קרא עוד
מאקרו:
 הסביבה הכלכלית בשוק הנדל"ן, בכל האמור לצד ההיצע, תומכת בהתייצבות מחירי הדיור ובשלב השני אולי אף בהוזלה.
 השבוע פרסם משרד האוצר שני צעדים נוספים אשר מטרתם הינה בלימת מחירי הדיור.
 שיעור האבטלה ירד לכדי 6% ברבע הראשון של 2011. אי אפשר לצפות לפחות מכך.
 בנק ישראל מעדכן כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לשנים 2011 ו-2012.
אגרות חוב:
 מגמה חיובית באפיק הממשלתי, והקונצרני. האיגרות הצמודות הציגו השבוע ביצועי יתר.
 באיגרות חוב בעלי דירוג גבוה (A+ ומעלה) נרשמה בחודש האחרון הצטמצמות במרווחים מהאיגרות הממשלתיות, בדירוגים הנמוכים יותר (A ומטה) המגמה התהפכה.

קרא עוד
 יפן – הבעיות המבניות נמשכות. Fitch משנה את תחזית הדירוג לשלילי. להערכתנו, דירוג החוב של יפן יפגע, ככל הנראה כבר בהמשך השנה.
 החוב הקונצרני ממשיך למשוך משקיעים.
 עדכון חלש לנתוני הצמיחה לרבע הראשון בארה"ב. הצמיחה ברבע השני צפויה להגיע לכדי 3%.

קרא עוד
 בנק ישראל ממשיך בריסון המוניטרי ומעלה את הריבית לחודש יוני ב-25 נ"ב לרמה של 3.25%, בהתאם להערכתנו.
 לגבי החלטת הריבית הבאה לחודש יולי, לפרסום מדד המחירים לצרכן למאי (צפי לעלייה של 0.6%) ולשער החליפין תהיה השפעה מרכזית על אופי ההחלטה. ההנחה – ללא שינוי.
 לעומת העולם, השבוע המשיכו להתפרסם אינדיקטורים חיוביים למשק המקומי.

אגרות חוב:
 מגמה מעורבת באפיק הממשלתי, ירידות חדות באיגרות הקונצרניות.
 המרווחים בין מדדי התל-בונד לבין האיגרות הממשלתיות עלו בחדות. נקודת כניסה נוחה.
 משרד האוצר פרסם את תחזית ההנפקות לשלושה חודשים הקרובים. נמשך הפדיון נטו.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 להערכתנו, החששות הגוברים ביחס לצמיחה העולמית הם במידה מוגזמים ולא מחייבים מעבר למזומן. אלו לא יותר מאשר "מכה קלה בכנף".
 ב-Federal Reserve מכינים את הקרקע לסיום תוכנית ההרחבה הכמותית.
 האפיזודה היוונית נמשכת. Fitch מקצצת את רמת החוב של המדינה בשלוש רמות.
קרא עוד
מאקרו:
 בהשפעת נתוני הצמיחה לרבע הראשון, אנו מעדכנים את תחזית הצמיחה למשק לשנת 2011 לכדי 4.8%.
 מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.6%, לעומת הערכת השוק לעלייה של 0.8%. בהשפעת ההוזלה הצפויה במחירי הדלקים מדד יוני מעודכן מטה, ל-0.3%.
 אנו צופים כי בשבוע הבא יבחרו בבנק ישראל להעלות את הריבית ב-25 נ"ב.

אגרות חוב:
 מגמה חיובית בשוק אגרות החוב המקומי על רקע פרסום מדד המחירים.
 ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הקצרים צנחו בשבוע המסחר האחרון.
 הירידה בציפיות האינפלציה בטווחים הקצרים, העלתה את אטרקטיביות ההשקעה באיגרות החוב הצמודות.
קרא עוד
סלקום - תשואת שוק, מחיר יעד 100.
כי"ל - קניה, מחיר יעד 67.
כנסו לראות את סקירות המחקר של כלכלני מיטב.קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 התפתחויות שליליות באירופה ועוד מספר אירועים מעלים חששות ביחס לצמיחה העולמית.
 סקר משקיעים מעלה כי 85% מהמשקיעים צופים כי תתרחש שמיטת חובות ביוון.
 בעקבות הצונאמי ביפן, העולם וגם סין הגבירו את החשיפה לאג"ח ארוכות של ממשלת יפן.
 מגמה מעורבת, תוך עלייה בתנודתיות בשוק ה-UST.

קרא עוד
מאקרו:
 בהחלטת הריבית האחרונה לא הייתה תמימות דעים אם להעלות או להותיר את הריבית ללא שינוי. אנו צופים כי בהחלטה הקרובה הריבית תועלה ב-50 נ"ב ל-3.50%.
 שינוי מגמה בהשקעות זרים בארץ בחודש מארס, מימושים של מיליארד דולר במק"מ.
 הצמיחה בהכנסות המדינה לחודש אפריל נובע בעיקר עקב ביקושים למוצרי יבוא.
 נתוני סחר חוץ טובים לחודש אפריל.

אגרות חוב:
 השבוע האפיק השקלי הציג ביצועי יתר על האפיק הצמוד.
 ציפיות האינפלציה ירדו, בעיקר בטווחים הקצרים. עדיין הן ברמה גבוהה למדי.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 פורטוגל זוכה לסיוע.
 האם באמת יוון תצא מהאיחוד? לא ממש.
 דוח התעסוקה לחודש אפריל. חודש שלישי רצוף שבו נוצרים מעל ל-200 אלף מקומות תעסוקה.

מניות

 ההתייקרות שנרשמה במחירי חומרי הגלם משפיעה לרעה על האינפלציה במשקים מתעוררים.
 הצמיחה הגבוהה בהם מלווה בריסון מוניטרי.
 שני אלו מקשים על שוקי המניות במשקים המתעוררים.
 לפיכך, אנו מעניקים משקל חסר לקבוצה זו.
 מומלץ להיחשף למשקים המתעוררים באמצעות רכישת מניות של חברות יצואניות לשווקים אלו, שמקורן הוא בשווקים המפותחים (ארה"ב או אירופה).
קרא עוד
מאקרו:
 מסקר החברות עולה כי הפעילות העסקית ברבע הראשון של שנת 2011 המשיכה להתרחב, בקצב הקרוב לזה שנרשם ברבע הקודם.
 אופטימיות גם ביחס לרבע השני.
 בעקבות רכישה של כ-1.5 מיליארד דולר. יתרות המט"ח שבידי בנק ישראל הגיעו בחודש זה ל-77.4 מיליארד דולר. ישראל הגיעה למקום ה-21 בעולם מבחינת סך יתרות המט"ח.
אגרות חוב:
 ציפיות האינפלציה ממשיכות לעלות. הדבר מחזק את הסבירות העלאת ריבית.
 הואיל והעלאה של 25 נ"ב אינן משפיעות, אנו צופים העלאה של 50 נ"ב בסוף החודש.
 מנגד, שער החליפין הנמוך הוא אולי יהיה הגורם היחיד אשר ישכנע את הנגיד להותיר את הריבית על כנה.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 תמונת המצב הפיסקלית באירופה הולכת ומחריפה.
 צמיחה רבעונית חלשה בארה"ב ברבע הראשון. עם זאת, הצמיחה צפויה להתחזק.
 ברננקי פותח במסורת של מסיבת עיתונאים, 4 פעמים בשנה, לאחר הכרזת הריבית.
 בתדרוך הראשון ניסה ברננקי להרגיע את המשקיעים מסיום תוכנית ההרחבה.
 יצרנית כלי הרכב Ford מתקרבת לדירוג השקעה, לפחות מבחינת המשקיעים.

קרא עוד
מאקרו:
 בנק ישראל בחר להותיר את הריבית לחודש מאי ללא שינוי ברמה של 3.00%.
 המפקח על הבנקים פרסם הנחיה המגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתא) בריבית משתנה, לשליש מסך ההלוואה לדיור.
 ב-Moody’s ציינו לטובה את חוזקו הפנימי של המשק המקומי, אך הביעו חשש מהשפעת התפתחויות גאו-פוליטיות באזור על הכלכלה המקומית.
אגרות חוב:
 שבוע המסחר האחרון התנהל במגמה מעורבת עם נטייה ברור לרווחי הון.
 ציפיות האינפלציה עלו בכל בטווחים.
 עם זאת, ההתייקרויות האחרונות והמדדים הקרובים עדיין תומכים באפיק הצמוד.
 אנו צופים העלאת ריבית בחודש הבא.

קרא עוד
לאחר פרסום רבעון רביעי בינוני, אנו ממשיכים בהמלצת "תשואת שוק" אך מעלים מחיר מטרה ל- 190 ש"ח.קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 המשק הסיני ממשיך לצבור יתרות מט"ח. אלו חצו את רף ה-3 טריליון דולר.
 האינפלציה בארה"ב מתחילה להרים ראש.
 תחזיות מעודכנות של קרן המטבע הבינלאומית לעולם.
 חרף אסון הטבע ביפן והתסיסה במזרח-התיכון, שיעור הצמיחה בעולם יעמוד בשנתיים הקרובות על כ-4.5%.
 תקציב 2011 אושר. הרפובליקנים מערימים קשיים ל-2012.

קרא עוד
מאקרו:
 בעקבות טיפוס הציפיות האינפלציוניות ל-2 שנים לכדי 3.5%, העלאת הריבית ב-50 נ"ב לא השיגה את יעדה. כלומר, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית בסוף החודש ב-25 נ"ב.
 הפתעה (לרעה) במדד שיפורסם מחר, עלולה להביא לכדי ריסון ב-50 נ"ב.
 נתוני סחר החוץ של ישראל מעידים על ביקושים ערים במשק המקומי (ייבוא) וגם על ביקושים לסחורה ישראלית בחו"ל (ייצוא).
 הגידול בהכנסות הממשלה ממע"מ (5.7%) ברבע הראשון של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, משמש כסיגנל נוסף להתחזקות הביקושים המקומיים.
אגרות חוב:
 שבוע המסחר האחרון התנהל במגמה מעורבת.
 עלייה בציפיות האינפלציה לטווחים קצרים וירידה בארוכים.

קרא עוד
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד