מיטב sell side- סקירה שבועית שוק המניות: סלולר, בנקים ועוד /

21/11/2011

• סלולר -  על פי נתונים שהגיעו לגלובס ממשרד התקשורת, סלקום היא חברת הסלולר שאיבדה את מספר הלקוחות הגבוה ביותר מתחילת השנה. לעומת סלקום פרטנר ופלאפון מציגות מגמת צמיחה ומצליחות לקלוט מנויים. מתחילת השנה גייסה פרטנר 25 אלף מנויים, פלאפון גייסה 21 אלף מנויים וסלקום הפסידה 30 אלף מנויים. נתונים אלו מחזקים את ההעדפה שלנו לפרטנר על גבי סלקום

• בנקים - אתמול פרסמו שלושה בנקים אזהרות רווח. בנק לאומי צופה רווח זניח ברבעון בין 50 מיליון ₪ ל 100 מיליון ₪. בנק דיסקונט צופה רווח של כ-100 מיליון ₪ ברבעון  ובנק הבינלאומי צפוי לדווח על רווח או הפסד קטן. כל הבנקים ייחסו את אזהרות הרווח בעיקר לירידות החדות בשווקי ההון, אשר הסבו הפסדים בקופות הפיצויים ובתיקי ני"ע והביאו לעלייה בהפרשות להפסדי אשראי בשל הירידה של שווי הביטחונות הסחירים שהלווים העמידו כנגד אשראי בנקאי. בנוסף, הבנקים גם ציינו את ההשפעה  השלילית של השווי של נגזרות צמודות מדד שמהווה כלי לגידור תיקי המשכנתאות. הירידה בתשואות האג"ח הממשלתי ברבעון הגדיל את שווי ההתחייבויות בגין נגזרים אלו.

• כיל - ע"פ כלכליסט, משרד האוצר ומפעלי ים המלח הגיעו להסכם באשר להגדלת תשלומי המפעלים למדינה. ההסכם יעלה יותר מ־5 מיליארד שקל לקופת מפעלי ים המלח, שנמצאים בבעלות חברת כיל שבשליטת החברה לישראל. ההסכם כולל שתי סוגיות "כבדות" מבחינה כספית: האחת - מימון עבודות קציר המלח שנועדו להציל את בתי המלון מסכנת הצפה. השנייה - העלאת התמלוגים שמשלמים מפעלי ים המלח למדינה.

• כור - מדרוג הורידה את דירוג האג"ח מסדרות ח', ט' וי' של כור מ-A1 ל-A2, שינתה את אופק הדירוג משלילי ליציב, והוציאה את האג"ח מרשימת מעקב, זאת, הסבירה סוכנות הדירוג, נוכח השיפור החד ברמת הנזילות ובגמישות הפיננסית של כור עקב השלמת עסקת מכתשים-כמצ'יינה. הורדת דירוג האג"ח נעשתה, בין היתר, עקב האחזקה במניות קרדיט סוויס אשר חושפת את החברה לסיכון שוק גבוה והובילה לרישום הפסדים כבדים ברבעון השני והשלישי של 2011.

• הוט- טלוויזיה רב ערוצית- כמות המנויים בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית רושמת ירידה קלה מדי שנה, בשל אובדן נתחי שוק לטובת "עידן +" ותחליפים אינטרנטיים. אנו מעריכים כי גיוס המנויים של יס ברבעון הנוכחי בשיעור של 4,000 מנויים מרמז על אבדן מנויי טלוויזיה בהוט. אנו צופים ירידה של 3000 מנויים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית. תקשורת קווית- אנו מעריכים כי הגידול בכמות מנויי השיחות הפנים ארציות של בזק ברבעון השלישי הגיע בחלקו על חשבון צמיחת המנויים בהוט, על כן אנו הנחנו גידול של 6,000 מנויים, נמוך מן הממוצע הרבעוני של הוט אשר עמד בששת הרבעונים האחרונים על 9,000 מנויים. בתחום האינטרנט הנחנו גידול סטנדרטי של 7,000 מנויים. הכנסות- סך הכל, הכנסות הוט צפויות לצמוח ב-0.7% ביחס לרבעון השני של השנה. ההשוואה לרבעון המקביל אינה רלוונטית בשל ירידת מחירי הקישוריות בתחום התקשורת הקווית.

***מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד