מיטב sell side- סקירה שבועית שוק המניות: על ענף המזון הבנקים ועוד

10/10/2011

מזון - חברת תנובה פרסמה אתמול את דוחותיה הכספיים השנתיים, במטרה לשקם במעט את התדמית השלילית אשר נגרמה לה כתוצאה מן המחאה החברתית וחרם הצרכנים. הנקודה המעניינת בדוחות הינה שולי הרווח התפעולי אותם הציגה תנובה בשנת 2010 בשיעור של 9.8%. מדובר בשולי רווח נמוכים ביחס לאסם וגבוהים יותר ביחס לשטראוס גרופ. בחינה של שולי הרווח הנקי מראה תמונה דומה, כאשר שולי הרווח הנקי של תנובה הינם 7.1% לעומת 8.3% באסם ו 3.1% בשטראוס.

 גרנית / עזריאלי (1) - שנתיים לאחר שהחל במסע לרכישת מניות שותפיו במתקן ההתפלה בפלמחים, יגיע בקרוב דוד עזריאלי לאחזקה של 100% בפרויקט. גרנית הכרמל, מקבוצת עזריאלי, הודיעה אתמול כי חתמה על הסכם לרכישת מניות תה"ל (27.9%) בחברת הזיכיון של הפרויקט, ויה מאריס (דרך הים), בתמורה לכ-62 מיליון שקל.

גרנית / עזריאלי (2) – עפ"י כלכליסט, דוד עזריאלי מציב את גרנית הכרמל ואת חברת הדלק סונול על המדף. עפ"י הדיווח, שני גורמים עסקיים מצויים בשלב של בחינת הרכישה של קבוצת גרנית, ואחד מהם אף מקיים בדיקות נאותות לגביה, אך לא נכנס למו"מ על רכישתה בשלב זה. תג המחיר שהצמיד לה עזריאלי מרתיע את המתעניינים: בעל השליטה דורש עבור מניותיו (60.7%) 940 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 400 מיליון דולר (1.55 מיליארד שקל) - כפול משווייה בבורסה, שעומד על 770 מיליון שקל.

דסק"ש / כור - אמש הודיעה דסק"ש כי היא מעדכנת כלפי מעלה את הצעת הרכש שלה למניות חברת כור - ומציעה עבורן כ-38.5 שקל למניה, במקום 35 שקל, המחיר אותו הציעה בהצעת הרכש הקודמת, שהוגשה בחודש שעבר. מדובר בהצעת רכש המשקפת פרמיה של 10.3% על הנעילה של מניות כור היום, בסיום המסחר בת"א.

בנקים – ע"פ גלובס, המפקח על הבנקים צפוי להציב לבנקים יעד הלימות הון ליבה (ההון הבסיסי של הבנק הכולל את הון בעלי המניות ורווחים שצבר הבנק) של 11% שיש להגיע אליו עד שנת 2016. זאת, כחלק מההיערכות ליישום תקנות באזל 3. לאור זאת יצטרכו הבנקים להגדיל את הון הליבה שלהם ב-27 מיליארד שקל, סכום המהווה כ-80% מהרווח הממוצע הנקי של המערכת הבנקאית בחמש שנים.

לדעתנו, בכדי לעמוד ביעדים אלו ובמקביל בכדי לחלק דיבידנדים צנועים, הבנקים הישראלים יעדיפו להקטין את תיקי האשראי שלהם בשנים הקרובות. חלק מהבנקים הפחות יעילים יכולים לפצות חלקית על העלייה בדרישות ההון ובכך לייצב את התשואה על ההון. הפגיעה העיקרית לשווי הבנקים יבוא מקיטון שיעור צמיחה שיורית שתרד מכ-2.5% במודלים שלנו לכ-1% בלבד .

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד