סקירת מניות - 16.5.11

סלקום – רבעון מסקרן/גלעד אלפר

רבעון ראשון מסקרן על רקע הורדת דמי הקישוריות.

על רקע ההורדה בדמי הקישוריות והעלייה המסתמנת בשוק במכירות ציוד, אנו צופים ירידה של 15% במכירות שירותים מהרבעון המקביל אשתקד והכפלה של מכירות הטלפונים. כתוצאה אנו צופים כי כלל המכירות יירדו ב-2% בלבד מהשנה שעברה.

נציין כי מכירות פלאפון ברבעון עלו ב-4% אולם פלאפוןן נהנתה ממומנטום חיובי מאוד בשנה האחרונה בשל המעבר לרשת החדשה. בנוסף, בעוד סלקום העלתה בצורה משמעותית את מכירות הטלפונים בשנה האחרונה (אם כי לא באותה מהירות שפרטנר העלתה), פלאפון שמרה על רמה יציבה יחסית של מכירות ציוד בכל 2010. לפיכך, החשש שלנו הוא שייתכן שסלקום לא תוכל להקפיץ את סעיף המכירות הזה ברבעון הראשון באותו הקצב שפלאפון הציגה.

מעבר לתוצאות של הרבעון, נצפה לשמוע מההנהלה של סלקום על האסטרטגיה לניהול המאבק במפעילים הווירטואליים (שכן סלקום כנראה לא תספק את התשתית שלה למפעילים האלה). כמו כן פרטים על שילוב נטוויז'ן וההכנות לכניסת המפעילים החדשים התשתיתיים ב-2012 יוכלו לספק רמזים על ההתפתחויות בשוק בשנה הקרובה.

כי"ל – רבעון לא משמעותי/גלעד אלפר ·

כי"ל תפרסם רבעון בסימן השביתה אולם העיניים נשואות לשוק הסחורות. 

· הרבעון הראשון של כי"ל צפוי להיות חסר משמעות בשל שתי סיבות: ראשית, אנו מעריכים כי בשל השביתה במהלך ינואר-פברואר, כמויות האשלג נפלו לרמה של כ-0.9 מיליון טון (לעומת 1.3 מיליון ברבעון הרביעי של 2010). מחיר טון אשלג ברבעון כנראה עלה - אנו צופים 400 דולר לטון – אולם ברור כי רמת המכירות והרווח אינם מייצגים. ·

שנית, הטלטלה העוברת על שוק הסחורות קובעת את מחירי המנייה בצורה הרבה יותר מובהקת מאשר ביצועי החברה ברבעון זה או אחר. התנהגות מחירי הסחורות ברבעונים הקרובים – בין אם הירידות תמשכנה ובין אם, כפי שאנחנו חושבים, הכלכלה העולמית וחולשת הדולר ימשיכו לתמוך במחירי הסחורות – היא זו שתקבע את ביצועי המניה עד סוף 2011. ·

נציין רק כי לפחות כרגע התירס נסחר במחיר של 6.8 דולר לבושל, אמנם ירידה חדה מ-7.8 דולר בתחילת אפריל אך עדיין גבוה מהמחירים ששררו בשנת 2008 כאשר האשלג נסחר במחיר של 600 דולר לטון. · אנו צופים כי מגזר הפוספט יתרום רווחים של 32 מיליון דולר ברבעון ואילו המגזר התעשייתי יייצר רווח תפעולי של 72.3 מיליון דולר, הרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2008.

 

גילוי נאות והערות כלליות - מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים.  מיטב בית השקעות, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

ניגוד עניינים - מיטב ברוקראז' בע"מ ו/או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים. בשנה שעברה תאגיד קשור למיטב ברוקרז' בע"מ נטל חלק בהנפקות ציבוריות של החברות בזק, סמייל ופרטנר ו/או חברות הקשורות להן. בשנה הקרובה תאגיד קשור למיטב ברוקרואז' בע"מ עשוי להשתתף בהנפקות של ני"ע של התאגידים הנסקרים

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד