אלביט מערכות - non-GAAP, מעלים מחיר מטרה ל-190 ש"ח / מיטב sell side - 17.4.2011

מוצרי אלביט מתאימים לשוק הבטחון העולמי הנמצא במצוקה תקציבית.

למשל החברה מתמחה בשידרוגים (המחליפים בניית פלטפורמות חדשות ויקרות), כמו כן מוצרים חכמים בתחומי שרידות, אלקטרוניקה וסגירת מעגלים הם יתרונות מסורתיים של אלביט. המוצרים הם בשלים עם יכולת שדה מוכחת, דבר החוסך זמן וכסף ללקוחות עם תקציבי בטחון מוגבלים. יש להוסיף כי נראה שהחברה רואה סימני הצלחה בשווקים חדשים וגדולים כמו אוסטרליה וברזיל, שווקים שיכולים לקזז במעט את הקשיים הקיימים בגיאוגרפיות אחרות.

ההצלחה הזו היא עדות נוספת ליכולת הניהולית המרשימה של אלביט. מניית אלביט נראית יותר אטרקטיבית מכפי שהייתה לפני כמה חודשים וזאת מהסיבות הבאות:

א. התגברות בחוסר היציבות הגיאו-פוליטית יוצרת דרישה למוצרי החברה.

ב. המניה היא בין המניות הגרועות ביותר בשוק ב-12 החודשים האחרונים, מה שלכאורה מותיר מקום לאפסייד

ג. תשואת דיבידנד צפויה של מעל 3% בשנתיים הקרובות ויכולת ייצור מזומנים נאה.

אם כך מדוע אנו ממשיכים להמליץ "תשואת שוק"? תמחור – אמנם אלביט נסחרת במכפיל רווח של 11.3 לשנת 2011, הנמוך מהממוצע במגזר של כ-12.6. אולם חלק מהחברות במגזר הן מטרות רכישה, דבר המצדיק פרמיום. הסיכוי שאלביט תירכש הוא כמובן קטן מאוד. הלקוחות – כ-52% ממכירות החברה נובעות מארה"ב ואירופה, שם המצב הכלכלי מגביר את הלחץ על תקציבי הבטחון. אלביט אמנם עושה בחכמה כאשר היא פונה לשווקים חדשים כמו ברזיל, אך מדובר בתהליך ארוך ובינתיים השווקים הקיימים מהווים אתגר אמיתי בכל הקשור למחירים, למחזורי המכירה הארוכים, המאמצים הפיתוחיים והתחרות. תחרות – החברה רואה מזה כמה שנים תחרות גוברת במזלטי"ם ובאלקטרוניקה (שיתוף הפעולה שלא צלח עד כה עם ג'נרל דיינמיקס נועד להתמודד עם תחרות זו).

המגמות שאלביט רואה – למשל מעבר מבניית פלטפורמות לשידרוגים – בוודאי שאינן חומקות מעינהן של המתחרות ויש לשער כי המצב הכלכלי של הלקוחות רק גורם לתחרות להיות יותר נואשת. איננו ממעיטים בחשיבותם של היתרונות התחרותיים של אלביט אך יש לזכור כי יתרונות אלה היו קיימים גם בשנתיים האחרונות והשוק בינתיים רק נהייה יותר מאתגר.

מעבר לחשבונאות non-GAAP - החברה רכשה במהלך 2010 כ-7 חברות והמשיכה ברכישות ברבעון הראשון של 2011. כל רכישה הגיונית שמועילה לחברה וסינרגטית לעסקיה היא צעד חיובי. אולם המעבר לחשבונאות non-GAAP הוא לדעתינו צעד שלילי. בטווח הקרוב הדבר אולי יקסום למשקיעים בכך שיסתיר את העלויות הכרוכות ברכישות ויבליט רק את הדחיפה ששורת המכירות מקבלת. אולם בטווח היותר רחוק זהו צעד שעלול לפגוע ביכולת הניתוח של הדוחו"ת הכספיים ובכך לפגוע באמון המשקיעים, ועלול לפתות את ההנהלה לבצע מהלכים לא שמרניים שמטרתם תהיה יצירת צמיחה זמנית תוך כדי התעלמות מהעלויות.

גילוי נאות והערות כלליות - מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב בית השקעות, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

ניגוד עניינים - מיטב ברוקראז' בע"מ ו/או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים. בשנה שעברה תאגיד קשור למיטב ברוקרז' בע"מ נטל חלק בהנפקות ציבוריות של החברות בזק, סמייל ופרטנר ו/או חברות הקשורות להן. בשנה הקרובה תאגיד קשור למיטב ברוקרואז' בע"מ עשוי להשתתף בהנפקות של ני"ע של התאגידים הנסקרים

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד