דולר חלש = כי"ל חזקה / מיטב sell side, 17.4.2011

משרד החקלאות האמריקאי פרסם ביום שישי האחרון דו"ח מלאים שאכזב מעט את השוורים של התירס.

בעוד הקונצנזוס היה שמלאי התירס בארה"ב ייחתך ל- 589 מיליון בושל (לעומת 1.7 מיליארד בושל לפני כשנה), הדו"ח השאיר את המלאי ברמה של החודש הקודם, כלומר 675 מיליון בושל. בגבהים שמחיר התירס נמצא בהם כיום, אכזבה מסוג זה הייתה אמורה להביא לירידה במחירים (ואמנם הציפיה הראשונית הייתה לירידה של 15 סנט) אולם למרבה ההפתעה התירס עלה ביותר מאחוז וסגר ב-7.68 דולר לבושל. מחירי שאר הגרעינים עלו גם הם.

 נראה, שההסבר הוא ירידת שער הדולר מול כמעט כל המטבעות העיקריים, מה שגם הביא לעליית מחיר הנפט, הזהב והכסף. הדבר מאיר נקודה מהותית בכל מה שקשור לכי"ל ומגזר החקלאות העולמי - מעבר למשוואת הביקוש-היצע הפונדמנטלית של הגרעינים, כי"ל היא השקעה מעולה למי שמאמין שהדולר ימשיך לרדת. ניתן לראות תמונת ראי מובהקת בין מחיר התירס למחיר הדולר. יש לציין כי התירס מראה, לפחות בינתיים, עוצמה אף יותר מרשימה מאשר ב-2008. בעוד שב-2008 התירס נסחר מעל 7 דולר לבושל פחות מחודש ימים, השנה התירס נסחר ברמה הזו מאז ה-11 לפברואר (עם הפסקה קצרה בדרך בעת שיא המשבר ביפן כאשר המחיר ירד אל סביב 6.5 דולר לבושל). גם בהסתכלות על רמת 6 דולר לבושל, הביצועים של התירס השנה נראים משכנעים יותר.

לעוצמה המרשימה יותר השנה אפשר לתת שני הסברים. ראשית, מלאי התירס בארה"ב צפוי להיסגר השנה ב-675 מיליון בושל, בעוד שבשנת 2008, המלאי עמד בערך על 1.6 מיליארד בושל. כלומר, מבחינה פונדמנטלית התירס יותר נדיר היום. ההסבר השני הוא שמצב הדולר היום יותר חמור מאשר בשנת 2008. כדאי לבדוק את הגרף של DXY  שהוא סל דולרים המשקלל 58% אירו, 14% ין יפני וכדו". כלומר זהו סל שכולל כלכלות בעייתיות בעצמן. כיום, לאחר QE1, QE2 ואולי לפני QE3 הבא עלינו לרעה, הדולר האמריקאי נסחר בשפל היסטורי מול הפרנק השוויצרי, הדולר האוסטרלי, והזהב. מסקנה: השקעה בכי"ל ובכל המגזר החקלאי (להוציא כמובן נושאים הקשורים לחברות עצמן כמו למשל רגולציה ותמלוגים) היא למעשה השקעה בהמשך החולשה של הדולר, כלומר השקעה בכי"ל חייבת להיות פועל יוצא של דעה מאקרו כלכלית.

 

 

גילוי נאות והערות כלליות - מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים.  מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

ניגוד עניינים - מיטב ברוקראז' בע"מ ו/או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים. בשנה שעברה תאגיד קשור למיטב ברוקרז' בע"מ נטל חלק בהנפקות ציבוריות של החברות בזק, סמייל ופרטנר ו/או חברות הקשורות להן. בשנה הקרובה תאגיד קשור למיטב ברוקרואז' בע"מ עשוי להשתתף בהנפקות של ני"ע של התאגידים הנסקרים

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד