מניות בפוקוס - ישראל: 30.1.2011

התפתחויות עיקריות במניות בשבוע החולף: ·

 

כי"ל (קנייה, מחיר מטרה 67 ש"ח) -

ממשלת ארה"ב אישרה העלאת תמהיל האתנול - החלטה חיובית קיצונית לטובת כי"ל. סוכנות הגנת הסביבה האמריקאית החליטה היום לאשר את העלאת אחוז תמהיל האתנול מ-10% ל-15% לכל הרכבים משנת ייצור 2001 עד 2006, וזאת לאחר שלפני כמה חודשים אישרה את ההעלאה למכוניות חדשות משנת מודל 2007. במילים אחרות, בערך 80% מהרכבים בארה"ב יוכלו להשתמש בתמהיל הגבוה, העלאת ריכוז האתנול בתמהיל יכולה ליצור ביקוש לכמיליארד בושל תירס נוספים. כאשר מלאי התירס בארה"ב נמצא מתחת ל-800 מיליון בושל, לא ברור מאיפה הכמות הנוספת אמורה להגיע. המשמעות היא שמחיר התירס יכול להגיע במהרה ל-7 או 8 דולר לבושל. אנו ממליצים להגדיל פוזיציה בכי"ל ובחברות אחרות במגזר. מניית מוזאיק עם המכפיל הנמוך ביותר בתעשייה ועם הפוטנציאל להפוך למטרת רכישה נראית אטרקטיבית במיוחד. ·

הפניקס (קניה, מחיר יעד 15.30 ש"ח) -

אנחנו שותפים לדעה שהתפרסמה בגלובס לפיה קבוצת דלק תמכור את הפניקס. עם זאת, לדעתנו היא תשקול מכירה רק אחרי שתמשוך דיבידנדים מהפניקס שצפויים להתחדש ב-2011, וגם אחרי שקרן הפנסיה של הפניקס תגדל משמעותית, וזאת כדי למקסם את המחיר שרוכש פוטנציאלי יהיה מוכן לשלם. עיתוי המכירה צפוי להיות מושפע מהמשך תגליות הגז ואולי נפט של זרועות האנרגיה של קבוצת דלק. פיתוח שדות אלו ידרוש מהחברה הון עצמי משמעותי שחלקו ניתן לספק ע"י מכירת הפניקס. · כלל ביטוח ( תשואת שוק, מחיר יעד 108 ₪) –

גלובס מדווח על סיכום עקרוני בין קרן הפרייבט אקוויטי PRIMERA לבין בעל השליטה בכלל ביטוח נוחי דנקנר לפיו כלל ביטוח תימכר לפי שווי חברה של 1.9 מיליארד דולר (6.9 מיליארד ₪) בכפוף לבדיקת נאותות. מדובר בפרמיה של כ-27% מעל שווי השוק של כלל ביטוח שעומד על 5.5 מיליארד ₪. מדובר בפרמיה יפה על מחיר השוק, אולם ניתן להניח שמשקיע אסטרטגי, כגון חברת ביטוח זרה, היה מוכן לשלם מחיר גבוה יותר - סביב שווי הערך הגלום שעומד על 8.7 מיליארד ש"ח וצפוי להערכתנו לגדול בכ-15% בגין התוצאות של 2010. בתור משקיעים אנחנו צריכים לענות על ארבע שאלות. ·

מגדל (תשואת שוק, מחיר יעד 8 ש"ח) –

החברה מגבירה את התחרות בשוק ביטוחי הבריאות. מגדל החליטה להתרחב לעסקי הקוליקטיב (ולא רק ביטוחי פרט) תוך שהיא מבטחת את קבוצת פלייניג קרגו במקום הראל - כך לפי דיווח בגלובס. ·

בנק מזרחי ( קניה, מחיר יעד 40 ₪) –

עפ"י כלכליסט, ההצעה הגבוהה ביותר שמזרחי קיבל עבור גרעין השליטה באזורים הסתכם ב-250 מיליון ₪, דבר המשקף שווי של 380 מיליון ₪ בלבד עבור אזורים. לדעתנו, מחיר זה נמוך מהערכת השווי בספרי מזרחי, ובמקרה שהעסקה תיסגר ברמות מחירים אלו הבנק עשוי לבצע הפרשה נוספת בגין החוב של בוימלגרין קפיטל. הבנק כנראה יפעל למצוא קונים אחרים במחירים גבוהים יותר. ·

טבע (תשואת שוק) -

מניית טבע עלתה אתמול ב-3.5% כתגובה לדיווח כי החברה קיבלה "מכתב פעולה" מה FDA אשר לפיו סיימה רשות המזון והתרופות האמריקנית את בחינת בקשתה של טבע לאשר לשווק את גירסתה הגנרית לתרופת הבלוקבסטר של סאנופי אבנטיס, לובנוקס היא תרופה המיועדת לדילול דם ולה מכירות של כ-4 מיליארד דולרבשנה. ייתכן כי קבלת המכתב מהFDA מהווה אינדיקציה לכך שטבע צפויה לקבל בקרוב אישור סופי לשיווק התרופה זאת לאחר שהחברה תענה על עוד רשימה קצרה של שאלות, אליהם טבע מתכוונת לענות בעתיד הקרוב.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ברוקראז' בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד