סקירה עולמית - 7.11.10 - ארה"ב: הרחבה כמותית חיובית למחירי נכסים

הרחבה כמותית דור 2.0 יוצאת לדרך

 

באופן שלא הפתיע את המשקיעים הודיע הבנק המרכזי האמריקאי, ביום ד' האחרון, על רכישה מחודשת של Treasury שתתפרס על פני שמונת החודשים הקרובים, עד יוני 2011. סך הרכישות צפוי להסתכם ב-600 מיליארד דולר, או ב-75 מיליארד דולר מדי חודש.

באופן עקרוני, השוק היה שמח לראות את ה-Fed מכריז על רכישות מאסיביות יותר. אולם, כאן לא תם הסיפור. בנוסף, הוחלט כי תשלומי קופון וקרן של ניירות ערך המוחזקים על ידי ה-Fed, כמו ניירות ערך מגובים במשכנתאות, יושקעו, גם הם ב-UST. סכום זה אמור להגיע לכדי 250 עד 300 מיליארד דולר.

כתוצאה מכך, בבנק המרכזי האמריקאי צופים כי סך הרכישות של חוב שהונפק על ידי ממשלת ארה"ב יגיע לכדי 850 עד 900 מיליארד דולר , שהם כ-110 מיליארד דולר מדי חודש. המח"מ הממוצע של איגרות החוב שיירכשו יהיה בין 5 ל-6 שנים (ראו לוח משמאל). באופן כללי, השוק קיבל את הדיווח בצורה טובה ובצורה צנועה יחסית (לעומת ההערכות), כאשר מחירי הנכסים לא נעו בצורה חדה.

עם זאת, נראה שההשפעה המרכזית היא לחיוב. עדות אחת לכך ראינו בירידה של ה-VIX לכדי 19.5%. תנועה זו אף הפתיעה למדי לאור העובדה כי הירידה ב-VIX הייתה חריגה בעוצמתה

יתר על כן, השוק הגיב בצורה נכונה למהלך. הואיל והוא צנוע למדי וככל הנראה ה-Fed יתרכז בחלק הקצר-בינוני, החלקים הבינוניים של העקום האמריקאי רשמו רווחי הון, כאשר הארוכים רשמו ירידות מחירים. כידוע, בנק מרכזי מגיב באופן מהיר להתפתחויות הכלכליות ויוכל תמיד לשנות את הכיוון בעת הצורך, אולם, השורה התחתונה של מהלך הזה הוא הנחת עבודה ב-Fed כי הכלכלה האמריקאית צפויה להימצא במצב של תת-פעילות עוד תקופה ארוכה למדי, לפחות עד 2012,

לפיכך ניתן מבחינתם להצהיר על תוכנית ל-8 חודשים. כמו כן, מכאן ניתן להבין כי רחוק היום שבו ריבית ה-Fed תועלה לראשונה. נציין כי בסיכום שבועי לא חל שינוי בהערכת השוק לגבי המועד הראשון שבו תועלה הריבית הדולרית.

בסיכום שבועי, העקום האמריקאי השתטח ב-10 נ"ב. התשואה לפדיון על האיגרת ל-10 שנים (2.534% בסוף השבוע) ירדה ב-7 נ"ב, כאשר היא עלתה ב-3 נ"ב באיגרת ל-שנתיים (0.367%). באופן כללי, הרחבה כמותית צריכה לתמוך במחיריהם של נכסים (להוציא את הדולר). על כן, אנו ממשיכים לנקוט בגישה חיובית ביחס לשוק ההון ובעיקר למניות (אגב, ה-S&P 500 חזר השבוע לרמה בה היה באמצע ספטמבר 2008).

 

דוח התעסוקה לחודש נובמבר

ביום ו' פורסם דוח התעסוקה לחודש נובמבר. למרות החשש הכללי ביחס למשק האמריקאי, דוח זה הפתיע לטובה, במיוחד ביחס הערכות השוק. עם זאת, באופן מוחלט הוא היה סביר ולא יותר מכך. בדוח התעסוקה עלו, בין היתר, הדברים הבאים:

(1) שוק העבודה האמריקאי ייצר 54 אלף משרות בחודש הנדון. זאת, לאחר גריעה של 41 אלף משרות בחודש שעבר (תיקון מ-95 אלף בדוח הקודם) ולעומת הערכות השוק, אשר עמדו על תוספת של 60 אלף משרות. כלומר, בדוח זה הייתה הפתעה חיובית של 140 אלף מקומות תעסוקה לעומת הצפי, הנובע מתוספת הגבוהה מהערכת השוק וכתוצאה מהעדכון החיובי.

(2) הסקטור הפרטי המשיך לייצר מקומות תעסוקה, 159 אלף. זאת בהשוואה לתחזית של 80 אלף בלבד. כמו כן, חל עדכון כלפי מעלה של נתוני אוקטובר מתוספת של 64 אלף לכדי 107 אלף. נציין, כי כבר עשרה חודשים שהסקטור הפרטי מייצר מקומות תעסוקה.

(3) שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 9.6%. בדומה, להערכות השוק.

(4) השכר לשעה גדל ב-0.2%, לעומת עלייה של 0.1% בחודש שעבר (עדכון כלפי מעלה מאי שינוי).

(5) שעות העבודה השבועיות עלו מ-34.2 לכדי 34.3. באופן יחסי, לעומת הערכות השוק הדוח היה מוצלח למדי.

 

עם זאת, באופן מוחלט, דוח זה הוא סביר ולא יותר מכך, הואיל וכמות המשרות שהתווספה למשק האמריקאי אינה מספקת בכדי לתמוך בירידה בשיעור האבטלה באופן ברור . יחד עם זאת, לא ניתן לראות בדוח זה ככזה אשר מצביע על הידרדרות נוספת של הכלכלה האמריקאית. ביחס למשק העולמי, זה לא סוד שמצבה התעסוקתי של הכלכלה האמריקאית הוא לא טוב. שיעור האבטלה בארה"ב הוא מבין הגבוהים בעולם, אפילו בהשוואה לאירופה הרחבה .

לצערנו, גם במבט קדימה, לחודשים הקרובים, קשה למדי לראות את שיעור האבטלה מתחיל לרדת. קצב הצמיחה של הכלכלה האמריקאית אינו גבוה דיו בכדי להביא לירידה במספר המובטלים. מצב זה, לדעתנו, הוא תוצאה ישירה של הגלובליזציה. בעשור האחרון חל מעבר של מקומות תעסוקה אמריקאיים, ובמיוחד של הסקטור היצרני, לכיוון המזרח הרחוק ובפרט לסין. החברות האמריקאיות המעוניינות לייצר שווי רב, ככל הניתן, למניותיהן הקימו מפעלי ייצור במקומות בהם שכר העבודה הוא זעום, בהשוואה לעלות העבודה בארה"ב. עם היציאה מהמיתון כתוצאה מהתמיכה של הממשל האמריקאי בכלכלה (גלגל התנופה הראשון), נדרש כי הסקטור היצרני, שרואה כי הביקושים גדלים, יתחיל להעסיק יותר עובדים.

בשלב הבא, "העובדים החדשים" שיקלטו לסקטור היצרני, ייצרו ביקושים חדשים למוצרים ויספקו את גלגל התנופה הבא לפעילות הכלכלית. "העובדים החדשים" זו החוליה החסרה במשק האמריקאי. הואיל והסקטור היצרני לא נמצא שם, אלא בסין, אזי כל הביקושים בעת היציאה מהמיתון לא מסופקים על ידי עובדים אמריקאיים, אלא על ידי עובדים סיניים.

אי לכך, מאוד ייתכן כי גם כאשר המשק האמריקאי יציג עצמת צמיחה גבוה יותר, שיעור האבטלה ימאן לרדת. אולי הכלכלה האמריקאית צריכה להתחיל ולהתרגל לרמות אבטלה הדומות לאלו הנהוגות באירופה כבר עשרות שנים.

בתוך כך, רשתות השיווק האמריקאיות כבר פועלות במלוא המרץ בכדי להביא את הצרכנים לחנויותיהן ביום שישי השחור, לאחר חג ההודיה, אשר יתרחש השנה ב-26/11. הצלחה של תקופת החגים תשפר משמעותית את התמונה הכלכלית במשק האמריקאי וגם את תחושת הביטחון בפתחה של 2011. 

 

ה-PIIGS חוזרים לכותרות

בשבוע שעבר התייחסנו למגמה השלילית בה נוקטים המשקיעים כלפי יוון והחוב שהונפק על ידיה, על רקע חשש מפני יכולתה להתמיד בתוכניות הצנע. לצערנו, גם השבוע נמשכה מגמה זו ופער התשואה בינה לבין האיגרת הגרמנית המשיך להתרחב. פער התשואה, לעומת המקבילה הגרמנית, באיגרת לטווח של שנתיים עלה השבוע ב-98 נ"ב. באיגרות ל-10 שנים נרשמה עלייה של 86 נ"ב.

לא רק יוון מושכת אש, גם אירלנד נמצאת בכותרות מפאת העובדה כי המשקיעים חוששים מכך שזו לא תוכל לשלם את חובה, ללא עזרה של האיחוד האירופי. אירלנד הודיעה במהלך השבוע על ביצוע של מהלכים נוספים בכדי להימנע מליפול לסיטואציה שבה הייתה יוון, בה המשקיעים לא היו מוכנים לתת לה הון נוסף (או שהיו מוכנים, אך, בריבית בלתי אפשרית). בין המהלכים נציין את העובדה כי הממשלה האירית מתכוונת להציג בסביבות אמצע נובמבר תקציב ל-4 השנים הקרובות, אשר כחלק ממנו יחולו צמצומים של כ-3.6% מהתוצר כבר בראשית 2011, בשלוש השנים שלאחר מכן יבוצע קיצוץ נוסף של 5% מהתוצר.

בנוסף, משרד האוצר האירי הודיע כי הוא אינו מתכוון להנפיק חוב בחודשיים הקרובים. במהלך השבוע עלתה פרמיית ה-CDS של אירלנד (חוב באירו ל-5 שנים) ב-108 נ"ב לרמה של 547 נ"ב. פרמיית ה-CDS של יוון טיפסה ב-53 נ"ב לכדי 822 נ"ב.

 

 

**הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת. מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד