המצפן השבועי - סקירה עולמית 31.10.2010 / רון אייכל

 

מאקרו, אגרות חוב וריביות

| המשק האמריקאי צמח ב-2% ברבע השלישי.

| התצרוכת הפרטית התרחבה ב-2.6% ברבע הנדון. החולשה הגיעה מסחר החוץ.

| הפסדי הון קלים בשוק הסולידי העולמי.

| המשקיעים שוב חוששים מיוון. האיחוד האירופי שוקל הקמת קרן סיוע לא מוגבלת בזמן.

 

המשק האמריקאי התרחב ב-2% ברבע השלישי הכלכלה האמריקאית התרחבה ברבע השלישי של השנה (בחודשים יוני עד ספטמבר) בשיעור של 2%. התרחבות זו הייתה צפויה בשוק ולכן, אין בה משום הפתעה. יחד עם זאת, בהחלט ישנם דברים ראויים לציון, לשלילה ולחיוב. בצד החיובי נציין את ההשקעות במשק אשר התרחבו בשיעור חד של 12.8% כתוצאה מהמשך של פעילות ערה בתחום ההשקעות בציוד ובתוכנה.

עם זאת, עיקר התרומה לעלייה בהשקעות הייתה נתונה לבנייה של מלאים. נוסף לכן ההוצאה הפרטית התרחבה בשיעור נאה למדי של 2.6%. שיעור ההתרחבות שנרשם ברבע הנדון היה החד ביותר זה-4 שנים. יתר על כן, היה גבוה מאשר קצב הצמיחה הרבעוני שנרשם בעשור האחרון (2.2%). עיקר התרומה הגיעה מצריכה של מוצרים בני-קיימא.

בתחום סחר החוץ המשיכו הדיווחים החלשים להגיע. גם הרבע הנדון שיעור התרחבות היצוא היה נמוך מאשר נרשם ביבוא, כך שתרומת סחר החוץ לפעילות הכלכלית הייתה שלילית. צמיחה של 2% במשק האמריקאי, היא עדות ברורה לכך שהמשק לא נמצא במיתון.

אולם, שיעור צמיחה זה אינו גבוה דיו, בכדי לצמצם את שיעור האבטלה הנמצא ברמה גבוהה של 9.6%. השבוע, צפויים חברי הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FOMC, להחליט לגבי גובה הריבית. ההחלטה לא צפויה להתרכז ברמת הריבית, אלא בהרחבה הכמותית שאותה מכוונן הבנק לספק. זאת, בכדי להאיץ את האינפלציה במשק. נציין כי הציפיות האינפלציוניות משוק ההון האמריקאי לטווח של 2 ו-5 שנים עומדו בסוף השבוע על 0.83% ו-1.42%, בהתאמה. באופן כללי הדיווח יקבע את מגמת המסחר.

בשבוע האחרון רשמו איגרות החוב של ממשלת ארה"ב מגמה מעורבת. מחד, איגרת החוב לטווח של שנתיים רשמה רווח הון קל כאשר נרשמה ירידה של 1 נ"ב בתשואה לפדיון לכדי 0.336%. מאידך, האיגרות ל-10 שנים רשמה הפסד הון אשר נרשמה עלייה של 5 נ"ב בתשואה לפדיון. בסוף השבוע זו נסחרה בתשואה לפדיון של 2.599%. בשוק האירופי, נרשמה מגמה דומה לזו שהתפתחה בארה"ב כאשר התשואה לפדיון באיגרת החוב של ממשלת גרמניה לטווח של 10 שנים רשמה עלייה של 4 נ"ב לכדי 2.899% בסוף השבוע.

איגרת החוב של ממשלת אנגליה רשמה הפסד הון גדול יותר לאחר שזו רשמה עלייה של 12 נ"ב בתשואה לפדיון, שהגיע בסוף השבוע לרמה של 3.065%. בימים האחרונים נרשמת עלייה מחודשת בפרמיות ה-CDS של המדינות האירופיות אשר נמצאו בכותרות בחודשים האחרונים. הדבר בא לעתים גם לידי ביטוי במחירי איגרות החוב. כך לדוגמא, באיגרת החוב של ממשלת יוון המיועדת להגיע לפדיון בעוד 10 שנים נרשמה, בשבוע המסחר האחרון, עלייה של 109 נ"ב בתשואה לפדיון לכדי 10.44%. הסיבה לאירוע זה הוא חשש מתגבר של המשקיעים לגבי יכולה של יוון להתמיד עם תוכניות הצנע מחד, ותחושה שהצמיחה תהיה נמוכה מאשר ההערכות, מאידך. אולי, אחד הפתרונות לבעיה זו, הוא הרעיון הנרקם בימים אלו הגוש האירו, לפיו תוקם קרן סיוע למדינות בגוש שאינה מוגבלת בזמן. זאת, להבדיל מהקרן שהוקמה באביב, אשר צפויה להתפוגג ב-2013.

 

 

מניות

עונת הדוחות הכספיים עונת הדוחות הכספיים לרבע השלישי נמשכת. בשבוע שחלף,

7 חברות מתוך 30 החברות הכלולות במדד ה-Dow Jones פרסמו את תוצאותיהן. מבין החברות נציין את:

(1)חברת מוצרי הצריכה הגדולה בעולם Procter & Gamble, דיווחה על ירידה של 6.8% בשורת הרווח. זו הושפעה ממכירת יחידת התרופות ומעלייה שנרשמה במחירי הסחורות. הרווח הנקי הסתכם ב-3.08 מיליארד דולר, נמוך מאשר היה ברבע המקביל אשתקד, 3.31 מיליארד דולר. עם זאת, תוצאות החברה היו טובות מאשר הערכות האנליסטים, 1.02 דולר למניה, לעומת 1 דולר למניה.

(2) חברת M3, אשר מייצרת כמעט כל דבר בעולם, דיווחה על רווח של 1.53 דולר למנייה, לעומת צפי השוק לכדי 1.512 דולר למניה. בשורת הרווח נרשמה עלייה של 11.7%, לעומת הרבע המשקביל אשתקד. מכירות החברה הסתכמו ב-6.87 מיליארד דולר, עלייה של 11% לעומת הרבע המקביל אשתקד.

(3)חברת התוכנה הגדולה בעולם, Microsoft, דיווחה גם היא על דוחות טובים. בשורת ההכנסות נרשמה עלייה של 25% ברבע הנדון, לעומת בתקופה המקבילה אשתקד. בשורת הרווח נרשמה עלייה של 55%. השיפור המשמעותי בפעילות היה תוצאה של רכישה מוגברת של עסקים אשר רכשו את מוצרי החברה.

 

אין ספק כי גם עונת דוחות זו היא מוצלחת. חברות ה-S&P 500 דיווחו על עלייה של 9.4% בהיקף המכירות, לעומת הרבע המקביל לפני שנה (נציין, כי האינפלציה עלתה בתקופה זו ב-1.1% בלבד כך שנרשמה עלייה ריאלית חדה למדי). במיוחד בלטו לחיוב סקטורים כגון טכנולוגיה אשר הציגו עלייה של 26% בשורת ההכנסות או גז ונפט עם התרחבות של 20% בהכנסות. בשורת הרווח למנייה נרשמה, בקרב חברות ה-S&P 500, צמיחה חדה אף יותר, של כ-44%. לפי הערכות השוק,

רווחי חברות ה-S&P 500 צפויים לעלות השנה ב-34%. ביחס לשנה הבאה ישנה ציפייה להתמתנות לכדי 15.6% בלבד. באופן כללי, איכות התוצאות המדווחות, הציפיות לעתיד ורמת המחירים הכללית תומכות בהערכה שלנו, לפיה האפיק המנייתי האמריקאי והאירופי הוא בהחלט אטרקטיבי ומגלם יחס סיכוי מול סיכון העדיף על זה של שוקי האג"ח המקבילים במדינות אלו.

 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.

**מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד