סקירת מניות - 4 מניות בהמלצת קניה

גילת לווינים - מחיר יעד: 25
פ"י דיווחים בעיתון כלכליסט מתקיימים מגעים למיזוג בין גילת לוויינים ל-ECI הפרטית. עסקה שכזו יכולה להיות או על ידי הקצאת מניות גילת ל-ECI או רכישת מניות גילת ע"י ECI ומיזוג בהמשך. מיזוג בדרך הראשונה יאפשר ל-ECI  (ממוזגת) לחזור ולהיות חברה ציבורית. לפי הידיעה התמחור של גילת בעסקה יכול לנוע בין 250-300 מל"ד. 6-7.2 דולר למניה.

אוצר התיישבות - מחיר יעד: 12,074
אוצר התיישבות הינה חברת החזקות כאשר עיקר החזקותיה הינן במניות בנק לאומי לישראל. מכאן כי שווי מניות החברה מושפע מאוד מהמתרחש בענף הבנקים, המשפיע על הכנסות ורווחי בל"ל וכתוצאה על חלוקת הדיבידנד המהווה מקור עיקרי להכנסות החברה. החברה נסחרת היום בדיסקאונט של 25.3% ומהווה להערכתנו הזדמנות השקעה כדרך לחשיפה עקיפה בענף הבנקים.

נטוויז'ן - מחיר יעד: 50
אנו סבורים כי גדלו הסיכויים להקמת "שוק סיטונאי" בתשתית בזק/הוט. המשמעות עבור נטוויז'ן היא שהחברה לא תהיה מוגבלת יותר במכירה של שירות בלבד ותוכל למכור ללקוחותיה פתרון תקשורת מלא הכולל תשתית וטלפוניה. בנוסף מהלך שכזה פותח להערכותינו את הדלת בפני מיזוג של החברה עם סלקום (שניהם חברות בשליטת IDB). נזכיר כי בעבר הקרוב עסקאות בקב' נעשו במחיר של קרוב ל-50 ש"ח

גולף - מחיר יעד 29.9
במחצית הראשונה של השנה החברה הציגה צמיחה שלילית של כ-2.5%. בעוד ששיעור הרווח הגולמי עלה, שיעור הרווח הגולמי נשחק. להערכתנו רבעון שלישי יושפע מחגי תשרי במידה רבה כפי שאירע בחג הפסח, כאשר עיקר הגידול יגיע מאופנת הבית.
שיעור הרווח הגולמי צפוי להיות נמוך יותר מהותית ביחס לרבעונים האחרים בשנה וזאת לאור גידול במלאים עודפים עם סיום העונה, שימוש יתר בתווי קנייה מצד הלקוחות ומעליית מחירי הכותנה. כניסת פוקס הום לתחום אופנת הבית עלולה ליצור תחרות מחירים גדולה כאשר גולף התכוננה לכך והגדילה משמעותית את מלאי מוצרי אופנת הבית הזולים. בהמשך לבחינת הזדמנויות כניסה לתחומי הלבשה חדשים גולף בתהליכי רכישת פעילות חברת הגלישה בלו בירד.לסיכום, אנו מעריכים את מניית גולף במחיר יעד של 29.9 ₪ המשקף פער של 27.2% ובהמלצת קניה.

גילת לוויינים

ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א
nir@meitav.co.il
השכלה: M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א.
            B.A בכלכלה וניהול ממכללת ת"א-יפו
ניסיון מקצועי:  כ-5 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ' 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 06.10.10
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 06.10.10

שיטות הערכה:
שווי החברה חושב לפי היוון תזרים מזומנים

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:
1. חשיפה לפעילות בשווקים מתעוררים
2. חוסר יכולת של החברה להעלות את שיעורי הרווחיות
3. חשיפה לפרויקטים ספציפיים
4. כניסה של טכנולוגיות תחליפיות
5. אובדן נתח שוק למתחרות

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:
אני, ניר זוננברג, רישיון מס' 9095, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

 

אוצר התיישבות

מורן גבאי
ברקוביץ' 4 ת"א
moranga@meitav.co.il
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת ת"א.
ניסיון מקצועי: שנתיים.

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ' 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 06.10.10
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 06.10.10

שיטות הערכה:
שווי החברה חושב ע"פ מודל השווי הנכסי (NAV) הסחיר.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. עיקר ההכנסות והרווחים הצפויים לחברה מקורם בהחזקה במניות בל"ל. ההכנסות הצפויות מחלוקת דיבידנדים תלויה בתוצאות העסקיות של בל"ל, במדיניות חלוקת הדיבידנד ובשווי מניות בל"ל בבורסה.
2. כמו כן, הרגולציה בבנקים עלולה גם היא להשפיע על התוצאות העסקיות של בל"ל ובכך להשפיע על שווי מניות בל"ל בבורסה.


מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:
אני, מורן גבאי, רישיון מס' 9988, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

 

נטוויז'ן

פרטי מכין עבודת האנליזה:
ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א
nir@meitav.co.il
M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א.
B.A בכלכלה וניהול ממכללת ת"א-יפו
ניסיון מקצועי:  כ-5 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000


מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 06-10-10
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא -06-10-10

 

שיטות הערכה:
שווי החברה הוערך במודל עפ"י היוון תזרים מזומנים

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:
1. כניסה של גופי תקשורת שונים לתחום הפעילות של החברה
2. שינויים בשוק התקשרות
3. ירידה בהגנה הרגולטורית ממנה נהנית החברה
4. שחיקה של המחירים עקה עלייה ברמת התחרותיות בתחום
5. חשיפה לשינויים בשער הדולר.


מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:
אני, ניר זוננברג, רישיון מס' 9095, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.


קבוצת גולף א.ק. בע"מ

מורן גבאי
ברקוביץ 4 ת"א
moranga@meitav.co.il
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת ת"א.
ניסיון מקצועי: שנתיים.

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ' 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 06.10.10
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 06.10.10

שיטות הערכה:
שווי החברה חושב ע"פ מודל תזרים מזומנים (D.C.F) וכאינדיקציה נוספת, מכפיל רווח נקי.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. החברה פועלת בסביבה תחרותית מאוד כאשר המשך כניסת מתחרים חזקים ביניהם רשתות בינלאומיות כדוגמת H&M עלולה להחריף את התחרות הקיימת ולנגוס בנתח השוק שלה בכל תחומי פעילויותיה.

גילוי נאות והערות כלליות:
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

 

עצמאות שיקול הדעת:
אני, מורן גבאי, רישיון מס' 9988, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד