סקירה מקומית - כלכלני מיטב - 19.9.10

אגרות חוב:

 

שבוע המסחר באפיק הממשלתי המקומי המשיך במגמה דומה לזו של השבוע הקודם והתאפיין בעליית התשואות לפדיון באפיקים הצמוד והשקלי.

השבוע פורסם כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב-0.5%, מעבר לתחזיות הכלכלנים בשוק שצפו עלייה של 0.2%-0.4%. המדד בחודש הנדון הושפע בעיקר מסעיף הדיור שעלה ב-1.7% ותרם כ-0.4% למדד הכללי. המדד הכללי עלה מתחילת השנה בשיעור של 1.6% וב-12 החודשים האחרונים ב-1.8%. בנטרול סעיף הדיור עלה המדד ב-0.7% בתקופות אלו.

בחודש ספטמבר אנו צופים כי המדד יישאר ללא שינוי ובמבט לשנה הקרובה אנו מעריכים, כי קצב האינפלציה יסתכם ב-2.2% מתוך הנחה לעלייה מתונה יותר בסעיף הדיור.

סעיף הדיור המתייקר מדאיג את בכירי בנק ישראל שמוטרדים מהאפשרות של התפתחות של בועת נדל"ן בישראל ולכן אנו מעריכים כי עולה ההסתברות להעלאת הריבית כבר החודש ב-0.25%. נתון נוסף המחזק את ההערכה להעלאת ריבית בחודש הקרוב הינו האומדן השני שפרסם השבוע הלמ''ס לפיו המשק הישראלי יצמח ב-4.1% בשיעור שנתי.

הציפיות האינפלציוניות הנגזרות ירדו מעט השבוע ועומדות ברמה 2.6%-2.7% בטווח הקצר ו-2.7%-2.8% בטווח הבינוני-ארוך. בסיכום שבועי מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות רשם ירד ב-0.8% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה נחלש ב-0.5%.

 

במבט לעולם:

השבוע פורסמו נתוני מאקרו חיובים שהפיגו מעט את חששות המשקיעים מכניסה מחודשת למיתון בארה"ב וביניהן ירידה בתביעות האבטלה ועלייה במכירות ברשתות הקמעונאיות זה החודש השני ברציפות. הנתון האחרון בוחן את היקף הצריכה הפרטית, שמהווה כ-70% מהתמ''ג בארה''ב.

כאמור, המכירות בחודש אוגוסט עלו ב-0.4%. משב מאקרו חיובי הגיע השבוע גם מכיוון אירופה לאחר שהנציבות האירופית עדכנה את תחזית הצמיחה של כלכלת האיחוד האירופי לשנת 2010 כלפי מעלה מ-0.9% ל-1.8%.

להערכתנו, נתוני הצמיחה ב-2011 יהיו נמוכים יותר בשל תוכניות הצנע, העלאות מיסים וקיצוצים בתקציב שיתנו אותותיהן ברבעונים הקרובים.

במקביל, התבשרנו השבוע שיפן הצטרפה למדינות שמתערבות במסחר שער החליפין של המטבע המקומי שלהן. לאחר התחזקות משמעותית של היין היפני לרמה של 82 יין לדולר, החל הבנק המרכזי של יפן לרכוש דולרים במטרה להחליש את היין החזק שפוגע מאד בייצוא. כתגובה למהלך, פוחת היין באותו יום ב-3% אל מול הדולר, והשאלה הנשאלת היא האם הבנק יצליח במטרתו לאורך זמן.

תשואת אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב המשיכה במגמת התנודתיות של השבועות האחרונים וירדה השבוע לרמה של 2.74% לאור ההערכות שהפד יחליט בישיבת הריבית הקרובה לחדש את רכישות אגרות החוב האמריקאיות. פער התשואה בין האגרת האמריקאית למקבילתה הישראלית ל-10 שנים התרחב השבוע ועומד על רמה של 170 נקודות בסיס.

 

אגרות החוב הקונצרניות סיימו את השבוע בירידות שערים. מדד התל בונד 60 ירד השבוע בכ-0.8% ומדד התל בונד השקלי רשם ירידה של 0.5%.

החולשה שהפגינו מרבית האגרות הקונצרניות השבוע נובעת מעליות השערים החדות יחסית שחוו מדדי התל בונד מתחילת השנה ומהירידות באג"ח הממשלתיות, וכרגע ניתן להניח שמדובר בתיקון זמני לעליות וכתוצאה מכמות גדולה של הנפקות שמקררת את שוק החוב הקונצרני.

מתחילת ספטמבר חברות רבות ובראשן הבנקים מגייסות חוב רב מהציבור, כשלהערכתנו, החברות מעוניינות להקדים את כניסת ההשלכות של ועדת חודק על הגופים המוסדיים בהנפקות. רמת המרווחים במדדי התל בונד הצמודים והשקלי נותרו ללא שינוי מהשבוע הקודם אל מול מקבילותיהן הממשלתיות. קרנות הנאמנות המתמחות באג"ח חברות וכללי עדין מגייסות כספים, אולם רשמו השבוע ירידה חדה בקצב הגיוסים, זאת על רקע השבוע הגרוע ביותר במדדי התל-בונד מתחילת השנה.

בסיכום שבועי, רשמו הקרנות אג"ח חברות וכללי גיוסים של כ-180 מיליון שקל או כ-40 מיליון שקל ליום בלבד - הגיוס השבועי הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים. בשבוע האחרון נקבעו אגרות החוב הקונצרניות שיכנסו ויצאו ממדדי התל בונד בתחילת החודש הקרוב מה שישליך על המסחר בהן בשבועיים הקרובים.

 

מניות:

שנת תשע"א נפתחה במגמה מעורבת, מדד הבנקים מוביל בירידות

 

שבוע המסחר הראשון של שנת תשע"א נפתח בעליות שערים של מדדי המניות המובילים בעקבות העליות שנרשמו בוול סטריט. בסיומו של השבוע המגמה התהפכה והמדדים עברו לטריטוריה השלילית בעקבות הודעת משרד התשתיות בדבר הקפאת אישור הבקשות להעברת זכויות ברישיונות חיפושי נפט וגז.

זאת, לפי הערכות, בעקבות גל העסקות ששטף את שוק ההון בחודש האחרון ובמסגרתו דיווחו חברות בורסאיות על רכישת זכויות ברישיונות שהוענקו ליזמים בתחום בידי מועצת הנפט. משרד התשתיות הודיע כי הוא שוקל גיבוש מנגנון חדש לאישור העברת זכויות ברישיונות קיימים וכי עד לפרסום המדיניות החדשה לא יאושרו עסקות אלא במקרים חריגים.

ההודעה גררה שני ימי מסחר בהם נרשמו מימושים כבדים במגזר חיפושי הגז והנפט. בסיכום שבועי, סיים מדד ת"א 25 את השבוע בעליה של 0.3% וברמה של 1,174.95 נקודות. מדד ת"א 100 הסתפק בעלייה של 0.2% ומדד ת"א 75 נחלש ב-0.4%. היתר 50 עלה ב-0.2%, התל-טק 15 טיפס ב-1.9%, מדד הנדל"ן 15 עלה ב-1.0% וכאמור, מדד חיפושי הנפט רשם ירידה של 3.2%.

מדד הבנקים צנח ב-3.2% לאחר שהרגולטורים הבינלאומיים על הבנקים, שנועדו בבאזל במטרה לגבש תקנות שימנעו חזרה של משבר האשראי הבינלאומי, הודיעו השבוע כי יעלו את דרישות הלימות ההון מהבנקים פי יותר משלושה, אולם יאפשרו לבנקים תקופת הסתגלות ארוכה עד שנת 2019. תקנות באזל 3 ידרשו מהבנקים להחזיק בהון עצמי באיכות גבוהה בסך של 7% מנכסיהם נושאי הסיכון (יחס הלימות הון ליבה של 7%) יחס זה מורכב מיחס מינימאלי של 4.5% בתוספת מרווח ביטחון של 2.5%. בתקופות כלכליות קשות מותר לבנקים לרדת מתחת ל-7% כל עוד הם לא יורדים מתחת לרף המינימאלי של 4.5% , אולם במקרה כזה הם יאלצו להפסיק לשלם דיבידנדים ובונוסים גדולים.

נציין, כי כל הבנקים הישראלים כבר עומדים מעל 7% ותיק הנכסים שלהם מורכב בעיקר מאשראי רגיל ואג"ח ממשלתי, כך שלא צפויה השפעה משמעותית. הבנקים הישראלים בולטים לטובה בעיקר מול בנקים אירופיים (אבל גם מול בנקים גדולים ביפן וארה"ב) ביכולת שלהם לשלם דיבידנדים בשנים הקרובות מבלי שיצטרכו לגייס הון מניות נוסף.

בטווח הקצר, אנו צופים כי המסחר יתנהל על רקע פרסום נתוני מקרו בחו"ל ואנו ממשיכים בהמלצתנו מהשבועות האחרונים לגבי שוק המניות המקומי. אנו ממשיכים להאמין כי שוק המניות מעניין להשקעה על אף רמת הסיכון שעדיין גבוהה בשל החשש מהתפתחויות שליליות בכלכלה העולמית.

כמו כן, נתוני המקרו בישראל ממשיכים להיות חיוביים ומעודדים. לטווח הבינוני-ארוך, שוק המניות זול יותר מאשר יקר ורמת המחירים היא אטרקטיבית. הריבית צפויה להישאר נמוכה בינתיים ומיעוט האלטרנטיבות בשוק האג"ח תומכים במגמה חיובית בשוק המניות, ואנו מאמינים שזוהי האלטרנטיבה העדיפה כרגע. אנו נותרים בהעדפה למניות שמחלקות דיבידנדים עם תשואת דיבידנד גבוהה וממליצים לנהוג בסלקטיביות. עם זאת, בשל הסיכונים שאי אפשר להתעלם מהם, מומלץ ליצור הגנה על תיק המנייתי ע"י רכישת אופציות PUT, אבל רק מפני ירידה חדה במיוחד.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי

המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

 

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד