המצפן השבועי - סקירה עולמית 5.9.10 / רון אייכל

מעבר לדף הראשי של בורסה, מניות ושוק ההוןמאקרו, אגרות חוב וריביות

 

 | עקב בעיות אקלים עולמיות, נרשמה בחודשים האחרונים עלייה של עשרות אחוזים במחיריהן של סחורות חקלאיות.

| מסוף יוני עלה מדד הסחורות החקלאיות ב-27%.

| לעובדה זו תתכן השפעה על המחירים בעולם ולא רק של המזון.

| דוח התעסוקה לחודש אוגוסט – עדיין חלש, אך טוב מהערכות השוק.

 

אינפלציה של הסחורות החקלאיות

מסוף יוני, נרשמה עלייה של 27% במחיריהן של הסחורות החקלאיות בבורסות בעולם. האמרת מחירי הסחורות לא הייתה תוצאה של ביקושים ערים, מהסוג שראינו מראשית 2008 ועד שלהי הרבע הראשון של 2009, אלא כתגובה לבעיית היצע כלל עולמית.

בשנה האחרונה, היינו עדים לבעיות אקלימיות קשות אשר הביאו לצמצום בתנובת הגידולים החקלאיים. מדינות כמו סין סבלו מבצורת ולאחר מכן משיטפונות. אזורים נרחבים בהודו סבלו משיטפונות והצפות שפגעו בתוצרת החקלאית. קנדה סבלה משיטפונות. בקזחסטן ובאיחוד האירופי, גל החום של הקיץ הביא לייבוש ולקמילת הגידולים. ברוסיה נרשמו שיאים של גלי חום ובעקבותיהם הבצורת הגדולה ביותר, לפחות ב-50 השנים האחרונות. כתוצאה, ובכדי למנוע בעיות פנימיות, רוסיה שהיא יצרנית החיטה השלישית בגודלה בעולם ויצואנית החיטה הרביעית בגודלה בעולם, בלמה את יצוא החיטה משעריה.

כך, במהלך הרבע השלישי של 2010 (מראשית יוני) רשמה החיטה התייקרות של 52%, התירס התייקר ב-27% ומחיר האורז טיפס ב-22% ברחבי העולם (להרחבה ראו את עמוד האינדיקטורים לסחורות החקלאיות). כתוצאה מעליות אלו, רשמו מדינות רבות ברחבי העולם התייקרות של מוצרי המזון. הואיל ובקרב השווקים המתעוררים רכיב המזון הוא משמעותי בסל ההוצאה,

אזי לכך, בחלק מהמשקים, הייתה השפעה שלילית משמעותית, קרי אינפלציה מקומית גבוהה. אך לא רק האינפלציה המקומית היא הבעיה. לעתים, עלייה במחירי המזון יוצרת מרי חברתי. את זאת ראינו לפני שנתיים במצריים והשבוע דווח על שביתה במוזמביק שהתפתחה עד לכדי מהומות ופגיעה ברכוש. לכן, ניתן להבין את המהלכים בהם נקטה לאחרונה רוסיה, בכל האמור לייצוא החיטה.

אם נחזור לסביבת האינפלציה, אזי השבוע הודיע רוסיה, שלה היה חלק גדול בתחום החקלאות העולמית, והלכה למעשה פשוט נעלמה ממפת הסחר העולמי, כי תמשיך למנוע יצוא של חיטה, לפחות עד סוף השנה. מייד לאחר ההודעה עלה מחיר החיטה ביותר מ-1%, וכמעט ב-7% בסיכום שבועי. כך, במשך 5 הימים האחרונים נרשמה התייקרות של במחירי הסחורות החקלאיות, של 4.8%.

אמנם, בעולם המפותח משקלו של המזון הוא לא כמו זה של העולם המתעורר, אך העובדה כי קיים לחץ מכיוון זה בשווקים המתעוררים, הפועלים בקצב מהיר מאוד, לדבר פוטנציאל ממשי לייצוא של אינפלציה לרחבי העולם. לשם המחשה, אם נתבונן על האינפלציה בסין נראה כי קיים קשר הדוק למדי בינה לבין מחיריהם של המוצרים המגיעים מסין לארה"ב (ראה תרשים משמאל). באופן כללי, ניתן לומר כי כאשר האינפלציה בסין חוצה את רף ה-3% לשנה, סין מתחילה לייצא אינפלציה לעולם. ב-12 החודשים האחרונים האינפלציה בסין עלתה ב-3.3%.

 

סיכום דוח התעסוקה לחודש אוגוסט

דוח התעסוקה לחודש אוגוסט פורסם ביום שישי האחרון. למרות המצב הכלכלי הבעייתי, גם הדוח הנוכחי וגם זה של יולי היו טובים, מאשר הערכות השוק. במיוחד נכון הדבר בכל האמור ליצירת מקומות העבודה בסקטור הפרטי. שני הדוחות האחרונים מאותתים על כך שסביבת העבודה בארה"ב לא מחריפה. בדוח התעסוקה לחודש אוגוסט עלו, בין היתר, הדברים הבאים: (1) שוק העבודה האמריקאי גרע 54 אלף משרות בחודש הנדון. זאת, בדומה לגריעה של 54 אלף משרות (תיקון מ-131 אלף בדוח הקודם) בחודש שעבר ולעומת הערכות השוק, אשר עמדו על גריעה של 105 אלף משרות. (2) בקרב הסקטור הפרטי, גם החודש נרשמה תוספת של משרות, 67 אלף, בעקבות עלייה של 107 אלף בחודש יולי (תיקון מ-71 אלף).

נציין, כי כבר שמונה חודשים שבסקטור הפרטי נרשמת יצירה של מקומות תעסוקה. (3) שיעור האבטלה עלה ב-0.1% לכדי 9.6%, לעומת 9.5% בחודש יולי. הערכות השוק עמדו על עלייה לכדי 9.6%. (4) השכר לשעה גדל ב-0.3%, לעומת עלייה של 0.2% בחודש שעבר, ובהשוואה לצפי השוק לכדי עלייה של 0.1%.

דוח זה ובמיוחד מדד ה-ISM היצרני, אשר עלה בחודש אוגוסט לרמה של 56.3 נק' לאחר 55.5 נק' ביולי, מספקים עדות נוספת לכך שהסבירות להתרחשותה של תופעת ה-Double Dip, לפיה המשק האמריקאי עומד בפני כניסה מחודשת למיתון נוסף, הולכת וקטנה.

שבוע המסחר האחרון בשוק האג"ח התנהל בצורה מעורבת. בעוד שבחציו הראשון, עד ה-31/8 שלטה בשוק הפסימיות (רווחי הון ב-UST ועלייה בפרמיות ה-CDS של יוון וספרד), במחצית השנייה של השבוע, ובמיוחד לאחר פרסום נתוני ה-ISM היצרני התהפכה המגמה לכדי הפסדי הון בשוק האג"ח וירידה בפרמיות הסיכון.

בסיכום שבועי נרשמה עלייה של 5 נ"ב בתשואה לפדיון על האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב וזו נסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 2.698%. האיגרת לשנתיים רשמה במהלך השבוע ירידה של 3 נ"ב בתשואה לפדיון ונסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 0.514%. כלומר, נרשמה עלייה ברמת התלילות של העקום האמריקאי.

כמו כן, נרשמה עלייה בציפיות האינפלציוניות בשוק ההון האמריקאי.

להערכתנו, עדיין ישנה עדיפות ברורה ל-TIPS על פני האיגרות הנומינליות. נציין, כי בשבוע הקרוב יוצאו למכירה בשוק האמריקאי, בין היתר, איגרות חוב לטווח של 3 שנים (33 מיליארד דולר), 10 שנים (21 מיליארד דולר) ול-30 שנה (13 מיליארד דולר).

מניות

| דיווחים מאקרו כלכליים טובים מביאים לעליות שערים בשוקי המניות בעולם.    | רק 6 שווקים מתוך 93 רשמו ירידה בערכם בשבוע האחרון   | רגישות השוק לנתוני מאקרו תישאר גבוהה בשבועות הקרובים.

נתוני המאקרו מובילים את שוקי המניות בסקירה הקודמת התייחסנו לכך שלנתוני המאקרו יהיה משקל משמעותי בהתפתחות של שוקי המניות.

וכך אכן קורה. בעוד שבשבוע המסחר הקודם, נתונים חלשים הביאו לכדי ירידות שערים, בשבוע המסחר האחרון דיווחים חיוביים הביאו לידי כך שרק 6 מדדים מניות, מתוך 93 מדדים גיאוגרפיים, המתועדים במערכת בלומברג, רשמו ירידה בערכם. נתונים חיוביים אלו הביאו לכך שרצף של 3 שבועות בו נרשמו ירידות מחירים נגדע. המגמה החיובית בשווקים החלה עם פרסום נתוני החשבונאות הלאומית לרבע השני, לפיהם נודע כי ההוצאה הפרטית הייתה חזקה מאשר ציפיות השוק, נמשכה לאחר פרסום מדד ה-ISM היצרני ותמה עם פרסום דוח התעסוקה לחודש אוגוסט שהיה טוב מאשר הערכות השוק, ובמיוחד בכל האמור ליצירת מקומות תעסוקה בסקטור הפרטי.

מבין מדד המניות שרשמו עלייה בשבוע האחרון, במיוחד ראוי לציין את העלייה שנרשמה במדד ה-S&P 500, 3.8% ואת ה-Euro Stoxx 600 שהתייקר ב-3.6%. דווקא ראוי לציין כי השווקים המפותחים הניבו תשואה עודפת, אם כי קלה, על פני המתעוררים. מבחינת עשרת הסקטורים הכלולים במדד ה-S&P 500 עולה כי הסקטורים מחזוריים כגון פיננסים (5.7%), מוצרים בני-קיימא (5.0%) ותעשייה (4.7%) הובילו בעליות המחירים.

מנגד, הסקטורים הדפנסיביים, אמנם עלו, אך רשמו תשואת חסר ביחס לשוק. גם ביחס לשבועות הקרובים אנו צופים כי רגישות השוק לנתוני המאקרו תהיה גבוהה. השבוע, צפוי להתפרסם ספר הבז' של הבנק המרכזי האמריקאי. פרסום זה עשוי לקבוע את מגמת המסחר השבועית. הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.

 

**מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד