עדכונים - מניות הבנקים - 5.9.10

מעבר לדף הראשי של בורסה, מניות ושוק ההון

 טרנס קלינגמן  / מנהל מחקר sell side

 

בנק לאומי – דו"ח חלש במבט ראשון

 

בנק לאומי מדווח על רווח נקי של 660 מיליון ₪ לעומת הצפי שלנו לרווח של 640 מיליון ₪. התוצאות מהפעילות הבנקאית היו יחסית חלשות- בשונה מהפועלים ומזרחי לא היו הפתעות טובות בהכנסות מימון והוצאות השכר הושפעו לרעה ע"י הפרשות אקטואריות, הפרשה לבונוסים והפסדים משמעותיים בקופת הפיצויים.

מאידך, חל שיפור בהכנסות אחרות (בעיקר רווחי השקעות) ושיעור ההפרשה לחומ"ס ושיעור המס היו נמוכים מהצפי. בשורה התחתונה, לפי החישוב שלנו התשואה על ההון מפעילות בנקאית הסתכם בכ-7% ברבעון. אולם, רווחים נאים מחברה לישראל ורווחים מפעולות בלתי רגילות שיפרו את תוצאות הרבעון כך שלאומי עקף במעת את תחזית הרווח שלנו

הבנק מחלק דיבידנד של 500 מיליון ₪ שמהוה כ-40% מהרווח הנקי בחציון. מדובר בתשואת דיבידנד של 2% לחציון או 4% שנתי.

 

בנק הבינלאומי – הוצאות השכר עדין כואבות

 

בנק הבינלאומי מדווח על רווח נקי של 86 מיליון ₪ לעומת צפי לרווח של 117 מיליון ₪. הכנסות המימון היו מתחת לצפי בעיקר בשל הפרשה של 37 מיליון ₪ לירידת ערך של אג"חים. בשונה מהבנקים האחרים במערכת לא חל גידול בתיק האשראי ברבעון השני.

לעומת זאת, חל שיפור בהכנסות אחרות וירידה מתמשך בהפרשה לחומ"ס שהצליח לחפות על הכנסות המימון המאכזבות. הבנק עדיין סובל מהוצאות שכר גבוהות עקב ההצמדה של הסכם השכר בבנק להסכם של לאומי והוצאות שכר הקשורות למיזוג מערכות המידע של חברות הבנות שנרכשו בשנים האחרונות. בשורה התחתונה,

התשואה על ההון הגיע ל-5.3% על בסיס שנתי ברבעון –תשואה זו לא תגרום להתלהבות יתר אצל ציבור המשקיעים הבנק מאמץ מדיניות של חלוקת 50% מהרווח הנקי בתור דיבידנד.

 

בנק דיסקונט – דו"ח טוב , בהתאם לציפיות

 

בנק דיסקונט מדווח על רווח נקי של 162 מיליון ₪ לעומת צפי ל-158 מיליון ₪. אמנם, התשואה על ההון מפעולות רגילות עדיין נע סביב ה-5%, אבל הכנסות המימון הפתיעו לטובה עקב עליה נאה בהכנסות המימון השוטף (גם הודות לצמיחה בתיק האשראי) ופגיעה יותר קטנה מהצפי בגין נגזרות המדד.

לעומת זאת חל גידול בהפרשות לחומ"ס בשונה מרוב המערכת דבר שיכול להעיד על איכות תיק האשראי. הבנק הצליח לרסן את ההוצאות השכר בצורה טובה ברבעון דבר שיכול להעיד שצעדי ההתיעלות בבנק מניב פירות, אבל עדיין יש תנודתיות רבה בסעיף בין הרבעונים ולכן קשה לקבוע זאת בוודאות.

בשורה התחתונה: תוצאה טובה , בהתאם לתחזית שלנו והשוק כנראה יגיב בצורה טובה לדו"ח . אולם, הבנק עדיין סובל מהלימות הון נמוכה (CORE TIER I של 7.3% בלבד לעומת דרישה של בנק ישראל ל-7.5% עד סוף השנה). לכן קיימת תקרה למחיר המניה בטווח הקצר לאור הצפי להנפקת מניות בעתיד ואולי הפצות נוספות של אחזקות המדינה.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד