פועלים - המלצת קניה - 29.8.10

מעבר לדף הראשי של בורסה, מניות ושוק ההון

בנק הפועלים דיווח על תוצאות טובות משמעותית מהצפי, בעיקר הודות לגידול מעבר לצפי בשורת ההכנסות.

הכנסות מימון:

עיקר ההפתעה נובעת מההשפעה השלילית המתונה בגין נגזרי המדד, על אף הירידה בתשואות העקום הצמוד הממשלתי. בשלב זה, הבנק מצפה שהנזק ברבעון השלילי מהנגזרות יהיה באותו סדר גודל, קרי 200 עד 300 מיליון ₪. כפי שציינו בעבר, הודות לרגיעה בשוק האג"ח הממשלתי והשיפור בכלכלה, יכולת התמרון של פועלים משתפרת.

ברבעון השני, מימוש הרווחים מהתיק הזמין וגביית ריבית בגין חובות קיזזו 87% מאפקט נגזרות המדד לעומת 73% ברבעון הראשון. בנוסף, הודות לעליית ריבית בנק ישראל והתרחבות תיקי האשראי, ניכרת מגמה של שיפור בהכנסות המימון בכל מגזרי הפעילות, למעט מגזר הניהול הפיננסי שעדיין סובל מנגזרות המדד.

קצב הצמיחה באשראים ברבעון, נבע מביקושים מהסקטור הקמעונאי והמשכנתאות (סך ההלוואות החדשות לדיור הסתכמו ב 3 מיליארד ₪ לעומת 2.3 מיליארד ברבעון הקודם).

הכנסות אחרות:

גם ההכנסות התפעוליות ממשיכות להצביע על מגמת שיפור. עיקר השיפור בעמלות תפעוליות מעבר לצפי, נובע מעמלות בטיפול באשראים שקפצו מ-75 מיליון ₪ ברבעון הקודם ל-175 מיליון ₪, הודות לעמלות עבור הסינדיקציה של הלוואת השליטה בבזק. הוצאות אחרות: עלייה בגלל מחיקת מוניטין של 82 מיליון ₪ בגין בנק פוזיטיף.

במקרה שהבנק יחליט לצאת מההשקעה בטורקיה בעתיד, הוא הכין כבר את הקרקע, תוך הורדת השווי למחירים פחות או יותר מציאותיים.

בשורה התחתונה:

אנחנו מעלים את תחזית הרווח לשנת 2010 וצופים תשואה על ההון של 9.6% חלף 8.8%. אנחנו גם מעלים את ההמלצה לקניה הודות לשיפור באיכות ונראות מקורות הרווח. אולם, המעבר לתקינה האמריקאית בגין חובות אבודים, יקטין להערכתנו את ההון העצמי ב-2.25% בסוף השנה, כך שמחיר היעד נשאר ללא שינוי.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד