כלל ביטוח, מבט ראשון על דוחות רבעון 2, מחלקת מחקר SELL SIDE - 22.8.10

מעבר לדף הראשי של בורסה, מניות ושוק ההון


כלל ביטוח דיווחה על רווח נקי של 29 מיליון ₪ ברבעון השני ועל רווח כולל של 18 מיליון ₪ בלבד.

כפי שניתן לראות להלן, כמעט בכל מגזרי הפעילות חלה ירידה ברווח הכולל לפני מס לעומת הרבעון הקודם והרבעון המקביל, בעיקר בשל רווחי השקעות נמוכים (ויותר סבירים) אחרי סיום ההתאוששות הגדולה בשווקים שהתחילה במרץ 2009 ונגמרה באפריל 2010, כשההשפעה מורגשת בעיקר בקרנות ההון ולא ברווח והפסד הרגיל.

 

כפי שצפינו, עיקר הנזק ברבעון נובע מהחזר דמי ניהול משתנים בגין הפוליסות שהונפקו בין 1991-2003. ברבעון הראשון החברה גבתה דמי ניהול משתנים של 157 מיליון ₪ והחזירה 148 מיליון ₪ ברבעון השני.

כמו כן, חלה ירידה ברווחי תחום הפנסיה (הוצאות המיכון הולכים וגדלים) ובתחום הגמל כך שתחום החיסכון ארוך הטווח הציג תוצאות חלשות. בתחום הביטוח הכללי,

 

הפעילות בארה"ב בולטת לטובה בעיקר בשל תוצאות חיתום טובות והפרשי שער חיוביים בשל התחזקות הדולר ברבעון. תחום הפיננסים הפסיק לדמם אבל אינו תורם לתוצאות בצורה משמעותית. עדיין אין בשורה לגבי דיבידנדים.

כרגע עודפי ההון מסתכמים ב-533 מיליון ₪ אבל לחברה עדיין חסרה כ-200 מיליון ₪ בכדי לעמוד בדרישות הסופיות ב-2011.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד