מדד המחירים לצרכן/רון אייכל - 18.07.2010

למידע נוסף ומעבר לדף הראשי של : שוק ההון


סיכום חודש יוני 2010 ותחזית לחודשים הקרובים

מאת: רון אייכל כלכלן ואסטרטג ראשי

 מדד המחירים לצרכן, לחודש יוני 2010, עלה ב-0.3%, בהתאם להערכות מיטב. הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו:

1. פריטי ההלבשה הקיציים התייקרו ב-9.1% (תרמו 0.21% למדד הכללי) פריטי ההנעלה התייקרו ב-19.6% (תרמו 0.1% למדד הכללי). סך התרומה של קבוצה זו הייתה 0.325%.

2. התייקרות של 0.6% במחירי קבוצת הדיור. זאת, כאשר מחיריהם של חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי דיור בבעלות הדיירים) התייקרו ב-0.6% ותרמו 0.1% למדד הכללי.

מראשית השנה התייקרו מחיריה של קבוצת הדיור, וגם של חוזי שכר הדירה המתחדשים ב-2.2%.

גם מחירי הדירות לפי עסקאות מס רכוש התייקרו בדיווח האחרון ב-1.2%, לאחר עלייה של 0.6% בחודש הקודם.

3. פירות הקיץ התייקרו בשיעור של 7.1% (לאחר התייקרות של 10.5% בחודש הקודם) ותרמו 0.08% למדד הכללי. מנגד, הוזלו מחיריהם של הירקות הטריים בשיעור של 5.3% ובכך גרעו 0.07% מהמדד הכללי

4. מחירי הדלקים לרכב הוזלו ב-4.7% וגרעו 0.19% מהמדד הכללי.

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 2.4%, ומראשית השנה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.7%.

מבט קדימה

 במבט לחודש יולי , אנו צופים כי המחירים לצרכן יעלו בשיעור של 0.7%. המדד בחודש זה יושפע, בין היתר, מהגורמים הבאים:

1. התייקרות של 0.5% במחירי שירותי דיור בבעלות הדיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים).

2. התייקרות של 7% במחירי הירקות אשר תקוזז חלקית מהוזלה של 2% במחירי הפירות.

3. התייקרות של 2.5% במחירי הדלקים לרכב.

4. התייקרות של כ-4% במחירי ההבראה והנופש והנסיעות לחול.

5. ייקור של תעריפי המים לצריכה ביתית ב-5%.

6. הוזלה עונתית של 5.6% במחירי קבוצת ההלבשה וההנעלה.

7. הטלת מס על סיגריות בגובה של 10%.

בהמשך לכך, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן בשנת 2010 יעלה בשיעור של 2.5% בשנת 2010 וב-3.2% ב-12 החודשים הקרובים.

ריביות ואגרות חוב

לאור התייקרויות במחירים במשק, ובמיוחד לאור מדד יולי הצפוי להיות גבוה, בחודשיים הקרובים, ישנה עדיפות לאיגרות החוב הצמודות למדד המחירים לצרכן. זאת, בהסתמך על כך שתוואי האינפלציה בשלושת החודשים הקרובים צפוי להיות כ-4.5% במונחים שנתיים.

 יתר על כן, חרף הסימנים להיחלשות כלכלית, ייתכן ונראה בימים הקרובים ירידה במחיריהן של איגרות החוב הארוכות של ממשלת ארה"ב, על רקע עונת הדוחות הכספיים בארה"ב. מגמה זו עלולה להשפיע לרעה גם על איגרות החוב של ממשלת ישראל לטווח דומה , אם כי בצורה צנועה מכך. בכל זאת, בכדי להמעיט השפעה זו, יש להערכתנו לצמצם במח"מ איגרות החוב תוך מעבר למח"מ בינוני.

בהמשך לפרסום המדד וההערכות לעתיד, נראה כי הגורם המרכזי אשר עלול להטריד את בנק ישראל הוא העננה המרחפת על הצמיחה ביעדי היצוא של ישראל ועקב כך גם בישראל. בחודשים האחרונים, אנו עדים לכך שהצמיחה העולמית מאבדת את המומנטום . לראיה, מדד הייצור התעשייתי האמריקאי עלה בחודש יוני ב-0.1%; המכירות הקמעוניות בארה"ב התכווצו באפריל ובמאי. בישראל, המדד המשולב של בנק ישראל עלה בשיעור צנוע של 0.1% בכל אחד מהחודשיים האחרונים; מדד מנהלי הרכש של בנק פועלים ירד זה חודשיים ברציפות; קצב הגידול ביבוא הסחורות ומוצרי ההשקעה נבלם בצורה משמעותית בחודשים האחרונים. אי לכך, אנו מעריכים כי בבנק יבחרו להותיר את הריבית לחודש אוגוסט 2010 ללא שינוי, ברמה של 1.5%.

 

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד