המצפן השבועי :סקירה מקומית - 11.07.2010

האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות, במניות - העדפה לחברות הפועלות בישראל ופחות ליצואניות.

מאקרו ואגרות חוב :
> האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות.
> ציפיות האינפלציה גבוהות ולכן מעדיפים את האפיק השקלי לטווח הבינוני.
> פרסום התקציב לחודש יוני לא מצביע על החרפה בסביבה הפיסקאלית מה שממשיך לתמוך באגרות החוב הממשלתיות.
> באפיק הקונצרני - המשך מגמת הירידות ועליית התשואות באפיק הממשלתי עשויה להשליך גם על האפיק הקונצרני.

מניות :
> לאחר שאיבדו מערכן אחוזים ניכרים ואנו לא מזהים במקביל פגיעה משמעותית בהכנסות ובשווי הפירמות, אין ספק כי מידת האטרקטיביות שלהן גברה.
> בורסת תל אביב בעליות - העדפה היא לחברות הפועלות בישראל ופחות ליצואניות.
> בטווח הקצר - התנודתיות בשוק המניות צפויה להימשך ולהיתמך בכוחות מקומיים. לטווח הבינוני - מאמינים במניות וישנן כאלה אשר הגיעו לרמות אטרקטיביות להשקעה.

למידע נוסף ומעבר לדף הראשי של : שוק ההון

אגרות חוב: גיא מני, מנהל השקעות

האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות

 

שינוי מגמה נרשם השבוע באגרות החוב הממשלתיות, כאשר אלו נטו לירידות שערים קלות, לאחר מהלך של עליות משמעותיות וירידה בתשואות לפדיון שאפיינו את השבועות האחרונים. אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד רשמו השבוע עליה קלה של 0.1% והשקליות בריבית קבועה ירדו ב-0.2%. החולשה באפיק הממשלתי נובעת בעיקר מהתשואות הנמוכות אבסולוטית אליהן הגיעו אגרות החוב ועליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בעולם בשבוע החולף, עליית התשואות בחלקים הארוכים הנומינליים הייתה אף משמעותית מזו שנרשמה באיגרות המקבילות בארה"ב.

ביום חמישי הקרוב צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. אנו מעריכים, כי המדד ירשום ביוני עלייה של 0.3%. כמו כן, התחזית ליולי עומדת על עלייה של 0.7%-0.6% והצפי ל-12 החודשים הקרובים עומד על 3%. הציפיות האינפלציוניות הנגזרות המשיכו השבוע להיות גבוהות ועברו את גבול 3%, שהינו הרף העליון של בנק ישראל. האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים צפויה, על פי הערכתנו, להיות קרובה לגבול היעד העליון וזאת לאור החלטות הממשלה על מיסוי עקיף (עליה במחירי הסיגריות, שכבר בוצעה וגם במחירי הדלקים) שעשויים לתרום לעליית המדד בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, השפעות המיסים העקיפים הינה זמנית ולא מצדיקה ציפיות אינפלציוניות גבוהות לאורך העקום כולו, בעיקר לאור האינפלציה האפסית הקיימת כיום במרבית המדינות המפותחות. על כן, באזור המח"מ בינוני אנו ממשיכים להעדיף את האפיק השקלי על פני הצמוד. אנו מאמינים כי יש להתמקד במח"מ בינוני על פני הארוך לאור ציפיות האינפלציה הגבוהות הגלומות בהן, הסיכונים במח''מ הארוך לאחר העליות שנרשמו בחודש האחרון והסיכון שתשואתן לפדיון עשויה לעלות בעקבות עליית תשואות בארה''ב. יחד עם זאת, לאלו המעדיפים את המח"מ הארוך מאוד, אזי שם ישנה עדיפות קלה לאיגרות החוב הצמודות למדד.

השבוע פרסם משרד האוצר את ביצוע התקציב, ממנו עולה, כי הגירעון בחודש יוני הסתכם בכ-5 מיליארד ₪ כשצד ההכנסות המקומיות בו הסתכמו בכ-15 מיליארד ₪. יש לציין שהפעילות התקציבית בחודש יוני מאופיינת בגירעון גבוה לאור העובדה שבחודש זה משולמים דמי-ההבראה לעובדי המדינה ולכן דיווח זה לא מצביע על החרפה בסביבה הפיסקאלית ולא צפויה בגינו השפעה שלילית על צרכי ההנפקות, דבר שממשיך לתמוך באגרות החוב הממשלתיות.

מדדי אגרות חוב - סיכום שבועי

מדד

מדד

בנקודות

תשואה

בשבוע האחרון

תשואה מראשית

2010

אג"ח כללי

258.08

0.22

5.58

כללי ממשלתי

264.86

-0.03

5.2

צמוד למדד ממשלתי

262.65

0.13

6.52

צמוד 2-0

228.93

0.07

1.16

צמוד 5-2

246.72

-0.04

4.48

צמוד 5-10

262.67

0.19

7.92

אג"ח שחר

334.98

-0.18

5.00

שחר 2-0

286.32

0.06

1.81

שחר 5-2

332.58

0.1

4.38

שחר +5

373.18

-0.51

6.83

גילון

254.27

0.01

0.39

לא צמוד

303.2

-0.14

3.91

כללי קונצרניות

231.65

0.63

6.21

צמוד למדד קונצרניות

171.12

0.22

0.72

תל בונד 20

264.37

0.82

8.1

תל בונד 40

253.31

1.32

7.23

תל בונד 60

259.39

1.04

7.6

תל בונד שקלי

259.62

0.23

6.5

מק"מ

253.31

0.06

1.05

בשבוע האחרון פורסמו מספר נתונים כלכלים שעודדו את המשקיעים בעולם ודחפו לעליות שערים בשוקי המניות. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה לכלכלה הגלובלית ב-2010 ל-4.6%, בהשוואה לתחזית קודמת של 4.2% בחודש אפריל. התחזית ל-2011 נותרה בעינה בשיעור 4.3%. בנוסף, משרד העבודה האמריקאי עדכן על ירידה חדה מהצפוי במספר התביעות הראשוניות לדמי האבטלה. גם דבריו של נגיד הבנק האירופאי, שהביע אמון ב"מבחני הלחץ" שנערכים בימים אלה במערכת הבנקאית באירופה, עודדו את המשקיעים. נתונים אלו הביאו הן להתחזקותו של האירו כנגד הדולר לרמה של 1.265, והן לעלייה חדה בתשואת אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב לרמה של 3.06%, לאחר שבשבוע שעבר צנחה התשואה לכ-2.9%.

האפיק הקונצרני נהנה השבוע מעליות שערים נאות כאשר מדד התל בונד 60 טיפס ב-1.0% ומדד התל בונד השקלי סיים בעליה קלה של 0.2%. המרווח בתשואות בין אגרות החוב הממשלתיות לבין הקונצרניות הצטמק השבוע, בעיקר באפיק הצמוד שעומד על רמה של 1.9% בתל בונד 60 ו-1.8% בתל בונד השקלי. בנוסף, בשבוע החולף המשיכה מגמת הגיוסים באפיק הקונצרני כאשר נרשמו גיוסים של כ-250 מיליון ₪. להערכתנו, המשך מגמת הירידות ועליית התשואות באפיק הממשלתי עשויה להשליך גם על האפיק הקונצרני ולגרור לירידות שערים באפיק זה.

מניות: כלכלני מיטב

בורסת תל אביב בעליות – העדפה היא לחברות הפועלות בישראל ופחות ליצואניות


בורסת תל אביב עברה לעליות שערים השבוע בעקבות העליות המרשימות שנרשמו בארה"ב, לאחר ששוקי המניות בארה"ב סיימו את השבוע החזק ביותר בשנה החלפה בעקבות סדרת נתונים מעודדים בשוק העבודה האמריקאי והצהרות הנגיד האירופאי שהביע אמון במאמצים לשיפור המצב בגוש האירו. כל אלה דחפו לעליות שערים בשוקי המניות בארה"ב ובעולם כאשר המשקיעים ממתינים לתחילת עונת הדו"חות הכספיים ביום ב' (מחר).

בישראל, האפיק המנייתי היה המרכזי להיפגע בחודשיים האחרונים. באופן כללי, לדעתנו, המניות לא נכנסו למשבר במחירי בועה ולכן בימים אלו, לאחר שאיבדו מערכן אחוזים ניכרים ואנו לא מזהים במקביל פגיעה משמעותית בהכנסות ובשווי הפירמות, אין ספק כי מידת האטרקטיביות שלהן גברה. יחד עם זאת, חשיבות הסלקטיביות גוברת בימים אלו. ביחס לישראל, להערכתנו, יש להתרכז יותר בחברות הפועלת בשוק המקומי ופחות בקרב היצואניות, ובמיוחד בקרב אלו הפועלות בגוש האירופי. בקרב האירופיות, דווקא לאחר פיחות האירו, הפכו למעניינות החברות היצואניות. באופן כללי, ישנה עדיפות לחברות הן בארץ והן בעולם שלהן תזרים חזק ומשלמות דיבידנד נאה. חברות מסוג זה עשויות לצלוח את התקופה הנוכחית וגם תקופות קשות יותר בצורה סבירה בהחלט.

מדדי מניות- סיכום שבועי

מדד

מדד

בנקודות

תשואה

במהלך השבוע

תשואה

מראשית2010

ת"א 25

1090.15

2.69

-4.8

ת"א 100

1013.21

2.69

-4.86

ת"א 75

768.81

2.74

-4.14

יתר 50

370.1

-1.39

-4.37

כללי מניות

954.57

2.58

-3.17

נדל"ן 15

270.2

2.39

-10.41

פיננסים 15

1064.05

4.53

-11.97

ת"א-בנקים

1144.91

5.76

-13.6

תל-טק 15

227.00

1.36

-3.20

תל-דיב 20

1228.31

0.97

-5.82

ביומד

899.1

-0.81

-

בטווח הקצר, התנודתיות בשוק המניות צפויה להימשך כאשר שוק המניות בישראל ממשיך להתנהג בהתאמה למתרחש בבורסות העולם ונתמך בעיקר ע"י כוחות מקומיים ונתוני מקרו חיוביים. אולם לטווח הבינוני, אנו ממשיכים להאמין, כי האלטרנטיבה העדיפה היא האפיק המנייתי, זאת גם מאחר שרמת הריביות בשווקים צפויה להישאר נמוכה עוד תקופה ארוכה וישנן מניות אשר הגיעו לרמות אטרקטיביות להשקעה . גם בהחלטה הקרובה לחודש אוגוסט יותיר בנק ישראל אותה ללא שינוי והיא תגיע לרמה של 2% בסוף השנה. תתכן העלאת ריבית במידה ותחול התייקרות משמעותית במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים, אשר בעקבותיה יחששו בבנק ישראל מפני עלייה משמעותית ברמת הסיכון של תחום הדיור בישראל.

בסיכום שבועי, מדד ת"א 25 עלה ב-2.7% וסיים את השבוע ברמה של 1,090.15 נקודות. מדד ת"א 100 ות"א 75 התחזקו גם הם בשיעור זהה, מדד היתר 50 דווקא נחלש ב-1.4%, מדד הבנקים זינק ב-5.8%, התל-טק 15 הוסיף 1.4% לערכו, הנדל"ן 15 טיפס ב-2.4% ומדד הביומד סיים עם ירידה של 0.8%.

מניות בכותרות

קמהדע נסחרה השבוע על רקע ההודעה מיום שישי שעבר על קבלת אישור ה- FDA להעניק לה את האישור לשווק את תרופת ה-AAT לטיפול במחלת החסר הגנטי בחלבון האלפא 1, בארה"ב תחת השם Glassia. מנגד, פרסום מחקר שנערך על ידי מכון Nordic Cochrane Center בקופנהגן שממנו עולה המסקנה כי תרופות למחלת נפחת תורשתית חסרות ערך קליני ועל כן אין לרשום תרופות למחלה, שעלותן 150 אלף דולר לשנה. הפרסום שלח את המניה לטריטוריה השלילית.

מבטח שמיר הגישה השבוע הצעה לקרן אייפקס לרכוש את כל מניותיה בחברה המשותפת לה ולמבטח שמיר שמחזיקה ב-73% מהונה של חברת תנובה. מניותיה של אייפקס בחברת המשותפת מהוות 56% ממניותיה של תנובה, כך שההצעה משקפת שווי של 1.5 מיליארד יורו לתנובה.

תחזית אירועים עולמית לשבוע הקרובמדינה

שעה

אירוע\פרסום כלכלי

חודש\

תקופה

נתון קודם

תחזית השוק

שני, 12/7

ישראל

13:00

יציאות ישראלים לחו"ל וכניסות מבקרים לישראל

6

ארה"ב

17:00

ברננקי דובר בפורום לעסקים קטנים

שלישי, 13/7

בריטניה

11:30

מחירים לצרכן

6

0.2%

0.0%

גרמניה

13:00

סקר ZEW

7

28.7

25.3

ארה"ב

21:00

תקציב ממשלתי

6

135.9$- מיליארד

69.5$- מיליארד

רביעי, 14/7

א.אירו

12:00

מחירים לצרכן

6

0.1%

0.0%

א.אירו

12:00

ייצור תעשייתי

5

0.8%

1.2%

ארה"ב

15:30

מחירי יבוא

6

0.6%-

0.4%-

ארה"ב

15:30

מכירות קמעוניות

6

1.2%-

0.3%-

ארה"ב

17:00

מלאים בעסקים

5

0.4%

0.2%

ארה"ב

21:00

פרוטוקול ישיבת ה-FOMC מה-23/6

חמישי, 15/7

ישראל

13:00

משרות פנויות

6

ישראל

18:30

מדדי מחירים

6

יפן

הכרזת ריבית מוניטרית

15/6

0.1%

0.1%

ארה"ב

15:30

מחירי יצרנים

6

0.3%-

0.1%-

ארה"ב

15:30

דורשי עבודה תחיליים

10/7

454 אלף

449 אלף

ארה"ב

15:30

מדד הייצור של Empire

7

19.57

18.00

ארה"ב

16:15

ייצור תעשייתי

6

1.3%

0.0%

שישי, 16/7

יפן

02:50

הפעילות בענפי השירותים

5

2.1%

0.7%-

ארה"ב

15:30

מדד המחירים לצרכן

6

0.2%-

0.1%-

ארה"ב

16:00

השקעות זרים בני"ע אמריקאיים

5

83.0$ מיליארד

-

ארה"ב

16:55

אמון הצרכנים של מישיגן

7

76.0

74.0

* שעון ישראל


אינדיקטורים כלכליים נבחרים

אינדיקטור

נתון

אחרון

שינוי מהנתון האחרון

ריבית בנק ישראל

1.50%

ללא שינוי

ריבית פריים

3.00%

ללא שינוי

ריבית ארה"ב

0.25%-0.0%

ללא שינוי

ריבית גוש האירו

1.00%

ללא שינוי

ריבית אנגליה

0.50%

ללא שינוי

מדד מחירים לצרכן (אפריל)

105.2

0.9%

מדד תשומות הבנייה (אפריל)

126.6

0.9%

מדד משולב (אפריל)

122.3

0.12%

שיעור האבטלה (אפריל)

6.9%

ללא שינוי

שכר ממוצע לשכיר (אפריל)

8,235 ₪

2.2%-
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד