רווח נקי

הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל ההוצאות כולל תשלומי מס.סעיף זה מופיע בדו''ח רווח והפסד של החברה.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד